Zagor 366, 367

Screenshot_1

Prvi deo – Osveta vudu. Jedna crnkinja i njen sluga dolaze na groblje, i u grobnici Lassalle-ovih razbijaju mrtvački sanduk. Nakon njenog naređenja, iz groba ustaje Jacques. Na drugom mestu, Zagor, Čiko i Digging Bill ulaze u napuštenu kuću da se sklone od kiše, i vide da je u kući Gambit, devojka koja se iz istog razloga sklonila u tu kuću. Tada gomila ljudi do kuće i traži Gambit. Zagor prebije par njih, i oni se vrate u grad. Gambit kaže da su je jurili zato što je varala u kartama. Sledećeg dana, zajedno sa njom stižu u Lafajet. Gambit se pretvara da je španska  plemkinja da bi usla na neku proslavu bogatasa, na kojoj je i Marie Laveau, ona crnkinja sa početka priče. Zagor vidi kako iz jedne kuće istrčava sluškinja, i kaže mu da su vlandingi ubili nekog čoveka. Zagor utrčava unutra, i vidi dvojicu kako beže, a jedan od te dvojice je sluga Marie sa početka. On mu baca neki prah u lice, i Zagor se onesvesti. Gambit upoznaje Erica Lassallea, koji je organizovao onu proslavu, ali tad jedan od njegovih gostiju dolazi i kaže da su mu vlandingi provalili u kuću. Oni dolaze do Zagora, i zbog toga što je rizikovao svoj život protiv vlandinga, Lassalle ga poziva da prenoći kod njega. U njegovoj kući, Čiko i Digging Bill upoznaju batlera Johna Connora, koji kaže da su on, Marie i Lassalle bili gusari Žana Lafita. Lassalleu na prozoru vidi svog mrtvog sina Jacquesa (sa početka priče), nakon čega Zagor, Lassalle i Connor prate tragove do Jacquesovog groba. Lassalle kaže da su vlandingi sekta koja budi mrtve, i da su verovatno pretvorili Jacquesa u zombija. Vraćaju se u kuću, i Marie daje Zagoru da popije neki lek protiv droge koju mu je onaj crnac bacio u lice. Nakon toga Zagor ide do Gambit, i nakon manje rasprave se poljube. Zagor pada na zemlju, svi se okupljaju oko njega, i Marie kaže da je mrtav. Stavljaju ga u sanduk i nose do grobnice. Uveče Marie i njen sluga dolaze do grobnice, i Marie budi Zagora kao zombija.

Drugi deo – Laguna živih mrtvaca. Zagor se nalazi u nekoj palati, gde ga oslovljavaju kao princ Damballah. Sluge ga dovode do Marie, koja mu kaže da je to carstvo Songaja, kojim će zajedno da vladaju. On se budi vezan lancima, i shvata da je to bio san. Marie mu kaže da mu je umesto leka dala drogu od koje je pao u stanje prividne smrti, i sve vreme ga zove Damballah. Dolazi Jacques, koji mu donosi hranu, i Marie kaže da njegov um nije izdržao zato što je mnogo duže ostao u grobu, tako da sad lako može da upravlja njime. Zagor odbija da jede hranu zato što misli da je i ona drogirana. Čiko i Digging Bill saznaju da je Zagorov grob prazan, i zajedno sa jednim crncem kojeg je poslala Marie kreću da ga traže. Vlangingi napadaju Lassalleovu kuću, onesveste ga, i otimaju Gambit. Onaj crnac pokušava da ubije Čika i Digging Billa tako što ih baca aligatorima, ali se oni spašavaju i aligatori pojedu crnca. Zagor se budi u kavezu okružen crncima koji ritualno sviraju i igraju, i Marie mu priča kako volela Lassallea dok je bila gusar, ali da je videla kako on, Connor i još par ljudi pokupljaju svo blago sa broda Žana Lafita dok brod tone, i da sad zato hoće da mu se osveti. Marie baca Zagoru u lice neki prah, nakon čega Zagor ima viziju da se nalazi u nekim ruševinama. Tamo ga napadaju demoni, i pošto ih ima previše da bi ih pobedio, on pokušava da pobegne tako što otvara neka velika vrata. Iz tih vrata izlaze ogromni pipci, i Zagor se budi. Marie kaze da joj je tako što je otvorio vrata pomogao da oslobodi boga zla. Zagor je opet zarobljen u podrumu i vezan lancima. Marie kaze Lassalleu da zna gde je sediste vlandinga, i vodi njega i njegove ljude kroz mocvaru. Tu se pojavljuju Ciko i Bill, i kazu da Marie laze, i da je to zamka, al svi nastavljaju da idu tamo. Zagor se za to vreme oslobadja iz zatvora, i bezi u sumu. Marie dovodi ostale do mesta gde su ovi ubili posadu broda, i priziva boga zla. Pojavljuje se gomila zombija, i svi se bore protiv njih. Tad dolazi Zagor i pomaže im u borbi. Marie naređuje Jacquesu da udavi Gambit, ali je Zagor spašava. Lassallea napadaju zombiji, i kad to vidi, Jacques se oslobađa Marieine kontrole. Lassalle kaže Zagoru da spase Jacquesa umesto njega, i zombiji ga udave. Zagor ubija onog Marienog slugu crnca, ali Marie uzima Gambit kao taoca, i sa njom pokušava da pobegne, ali obe upadaju u živo blato. Zagor spašava Gambit, i baca Marie lanac da se uhvati, ali ona ne uspeva da ga dohvati, i utopi se. Vraćaju se u Lassalleovu kuću, i Čiko kaže Zagoru da moraju da nadograde kolibu ako planira da se Gambit useli sa njima. Zagor odgovara da živi opasan život, i da ne može da traži od neke žene da deli takav život s njim, što Gambit čuje, i odlazi. Marie se budi u jednoj kolibi u močvari, gde je dovela neka žena koja ju je spasila. Dva dana kasnije, Zagor i Čiko idu da traže prevoz do Darkvuda, a Digging Bill ostaje sa Connorom, koji mu kaže da Žan Lafit nije bio na brodu kad je potonuo, i da će zajedno da pronađu i njega i njegovo blago.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s