Zagor 358

Screenshot_1

Prvi deo – Noćne senke (kraj #357). Zagor, Čiko, Nakai, Shumavi i dva indijanca hopa idu prema selu navahoa, Nakaijevog naroda. Za to vreme ih jedna starica posmatra pomoću magije, i planira da im ukrade svete ploče navahoa koje je Masewi dao Nakaiju. Uveče starica priziva mračne sile, i šalje tajanstvena bića, Yenalose, na Zagora i ostale. Čuje se režanje, ali yenalosi iz nekog razloga ne prilaze.


Drugi deo – Veštica iz Sierre. Ujutru yenalosi nestaju, i starica shvata da oni nisu mogli da se približe zbog moći svetih ploča. Zagor i Nakai oko mesta na kojem su prenočili pronalaze ogromne tragove neke velike mačke, i nakon toga sa ostalima nastavljaju put. Sledeće noći Shumavi ima vizije u snu, i budi ostale. Vide da je jedan od dvojice hopa koji je čuvao stražu nestao, i kreću da ga traže. Zagor i Nakai ga pronalaze mrtvog, i iznad njega vide grupu ogromnih pantera. Ti panteri su yenalosi, i jedina slabost im je vatra. Yenalosi pobijaju konje i nestaju u mraku, pa Zagor i ostali sledećeg jutra nastavljaju pešice. Dolaze do velikog kanjona Kolorada, i uz usku stazu se spuštaju do dna kanjona. Nakon toga naprave splav, i nastavljaju put rekom. Uveče vezuju splav za jednu stenu, i reše da prenoće na maloj hridi na sred reke. Ona starica ponovo šalje yenalose na njih, ali oni ne mogu da im priđu zbog vode. Sledećeg dana, nakon kraćeg puta niz reku, Zagora i ostale vide ljudi iz Nakaijevog plemena, i izvlače ih do vrha kanjona, i vode ih do sela navahoa. Nakai pokazuje vraču svete ploče, i predlaže ostalima iz plemena da nadalje žive u miru sa hopima. Vrač i većina ostalih se slažu, ali tad dolazi poglavica Askeh, koji je protiv toga. Kaže da navaho indijanci žive za rat i lov, i da im nije u prirodi da žive mirno, ali ostavlja to po strani, pošto mu je Nakai krvni brat, i poziva Zagora i ostale u svoj šator. Te noći Zagor i Nakai pričaju Askehu i vraču o yenalosima koji su ih napadali prethodnih noći, i to da su među ostalim yenalosima videli senku nekog ko stoji na dve noge. Vrač kaže da je za takvu crnu magiju kao što je prizivanje yenalosa sposobna samo Mawanah, veštica iz Sierre Negre. Da bi sprečili Mawanah u daljim napadima i pokušajima da ukrade svete ploče, oni odluče da je pronađu i ubiju. Sledećeg jutra se spremaju za put do Sierre Negre, ali vide da je te noči neko ubio vrača i ukrao svete ploče. Askeh optužuje Zagora i ostale za taj zločin, i Nakaija da im je bio saučesnik. Kreću da ih zarobe, ali se ovi brane i beže iz sela, a za njima kreće Askeh sa grupom ratnika. Zagor, Nakai i ostali uspevaju da im odmaknu, i uništavanjem dela puta kojim su prošli usporavaju Askeha i njegove ratnike. Te noći, jedan od indijanaca koji je pošao sa Askehom slučajno pronađe svete ploče među stvarima jednog Askehovog ratnika. Askeh kaže da ih je on sam tu stavio nakon što je ubio vrača, i da je optužio Nakaija i ostale da ne bi pokvarili Mawanahine planove. Tad se Askeh pretvara u čovekolikog pantera koji stoji na dve noge, a njegovi ratnici u yenalose, i napadaju i ubijaju indijance koji su krenuli s njima.

Treći deo – (do polovine #359). Idućeg jutra, u Sierri Negri, Shumavi vrši ritual koji je naučila od svog oca Masewija, šamana hopija, pomoću kog otkriva gde se krije Mawanah. Te večeri, Zagor i ostali stižu do Mawanah, i zarobe je dok se ne uvere da je ona ta veštica koja je slala yenalose na njih. U istom trenutku, Askeh i ostali yenalosi dolaze do Mawanahine pećine. Zagor ne zna gde su yenalosi, i zajedno sa onim hopi indijancem kreće da pretražuje pećinu, dok ostali ostaju sa Mawanah. Tad se Askeh oglasi, i odvlači pažnju Nakaiju i ostalima, dok Mawanah to koristi da se pretvori u zmiju, i svojim moćima ih hipnotiše i onsevesti. Ponovo se pretvara u staricu, i sprema se za ritual kojim će da zavlada svim zlim duhovima, nakon što svete ploče navahoa uroni u svežu ljudsku krv. Dok se sprema za ritual, šalje yenalose da pronađu i ubiju Zagora. Za to vreme, Zagor i onaj indijanac pronalaze prostoriju punu lavom, i stari kameni most koji vodi preko, i koji samo što se ne sruši. Napadaju ih yenalosi, i ubijaju onog indijanca. Zagor kreće preko mosta i prelazi ga, a kad yenalosi krenu za njim, most se ruši od starosti i velike težine, i svi yenalosi padaju u lavu. Pre nego što ubije Nakaija, Mawanah se sprema da Shumavi i Čika pretvori u životinje, ali se Zagor vraća i zaustavlja je. Ona se pretvara u zmiju, i pokušava da ga kontroliše kao ostale, ali se on nekako odupire i ubija je. Nakon toga se svi vraćaju u selo navahoa, Nakai postaje poglavica i nastavlja da živi tamo sa Shumavi, a Zagor i Čiko nastavljaju svoj put prema Darkvudu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s