Zagor 365

Screenshot_1

Zagor, Čiko i Digging Bill se od oluje sklanjaju u napušteno svratište koje je poznato kao ukleto jer ga opsedaju duhovi dvojice obešenih razbojnika. Zagor odlazi da pronađe nešto za jelo, dok Čiko i Digging Bill ostaju u svratištu. Kasnije, u sred noći, Čika budi neka muzika, i on ide da vidi odakle dolazi. Vidi tri devojke koje pevaju i igraju, čoveka koji rimuje dok priča, čoveka koji prolazi kroz zid, i par demona. On se uplaši i  vrati se do Digging Billa, a kad se zajedno vrate do tog mesta, vide da tamo nema ničega. Za to vreme, Zagor se sklonio od nevremena u jednoj pećini i čeka da kiša prestane. Vidi kako u pećinu ulaze ljudi koji vode indijanske žene i decu kao robove. U svratištu, ispred Čika i Digging Billa se pojavljuju oni demoni i čovek bez glave. Otkrivaju da je to ustvari samo bila predstava, i da su ti ljudi ustvari lutajući glumci iz družine Deplano i Matamoros, koji su rešili da se našale s njima. Tad se pojavljuju ona dvojica obešenih razbojnika, što plaši i Čika i Digging Billa, ali i glumce. Zagor oslobađa indijance i kreće prema svratištu, gde za to vreme Čiko i ostali otkrivaju da oni razbojnici ustvari nisu duhovi. Razbojnici ih zarobe, i kažu kako su postigli dogovor sa vojskom da im daju deo opljačkanog novca, a da oni proglase da su mrtvi. Odluče da prodaju Čika i ostale kao robove, kad jedna od onih devojaka kaže da može da im bude korisna kao kuvarica, i nudi se da im skuva čorbu. U čorbu stavi trave koje stvaraju halucinacije. Oni koji su oteli indijance su išli prečicom, i stižu pre Zagora do svratišta. Ovi razbojnici ih zamene za duhove ljudi koje su ubili, i pucaju na njih. Otmičari ih ubiju, i pobegnu nakon što vide onog glumca koji se pretvara da nema glavu jer veruju da u svratištu stvarno postoje duhovi, i da su ona dvojica razbojnika zbog toga poludela i napala ih. Dolazi Zagor sa oslobođenim indijancima koje par dana kasnije odvodi do njihovog sela. Zagor, Čiko i Digging Bill zajedno sa lutajućim glumcima kreću prema Luizijani.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s