Zagor 039, 040

Screenshot_1

Prvi deo – Mržnja. Zagor i Čiko su u Klivlendu, i Čiko tamo sreće Trampija sa kojim se kao i obično uvali u nevolje. Sledećeg jutra se Zagor i Čiko upoznaju sa profesorom Bauerom, astronomom koji prevozi materijal za izgradnju opservatorijuma. Nekoliko sati kasnije, Zagor i Čiko se vraćaju u hotel, gde ih dočekuju dvojica razbojnika koji pokušavaju da ubiju Zagora, što im ne uspeva. Zagor ne razume zašto su ga napali, jer ih nikad ranije nije video, i nakon što ih prebije ih pusta da odu. Sledećeg dana, Zagor i Čiko prelaze deo puta prema Darkvudu kolima jednog čoveka, ali put im prepreči stablo koje pada ispred njih. Pojavljuju se trojica maskiranih naoružanih ljudi koji narede Zagoru i Čiku da krenu sa njima, a čoveka sa kolima oteraju. Zagor ih napada, ali ga jedan metak okrzne tokom borbe, nakon čega ga jedan od razbojnika gura niz liticu. Razbojnici guraju i Čika niz liticu, i odlaze misleći da su ih ubili. Neko vreme kasnije, onesvešćene ih pronalaze dva indijanca Mosolopea, i odvode ih do svog sela da ih izleče. Dok se Zagor koji je bio teže povređen oporavlja, Čiko se za to vreme zabavlja pretvarajući se da je indijanac. Nakon par dana, Zagor i Čiko se bude i vide da su svi muškarci iz sela nestali. Vide jednog koji je ostao u selu kako priprema oružje i ima ratne boje na licu, i on im kaže da su ostali otišli u napad na Otave koji su se naselili i love na njihovoj teritoriji. Dok on ide prema ostalima da im se pridruži, Zagor i Čiko ga prate. Zagor uspeva da zaustavi rat pre nego što on počne, i vidi da se radi o Tesekinom plemenu Otava koje je ranije upoznao (#11). Poziva poglavice oba plemena da mirno reše situaciju, i Teseka kaže da su morali da od ribarstva pređu na lov na bizone na teritoriji Mosolopea jer se u jezeru pojavila neka ogromna riba koja uništi svaki kanu koji se spusti u jezero, i da zbog toga više ne mogu da idu u ribolov. On nacrta ribu u pesku, i Čiko prepozna da se ustvari radi o kitu, iako kitovi ne žive u jezerima. Zagor kaže da će da ode do jezera da vidi o čemu se radi, a poglavica Mosolopea kaže da za to vreme Otave mogu u miru da žive na njihovoj teritoriji. Tri dana kasnije, Zagor i Čiko stižu u napušteno selo Otava. Uveče kreću da obilaze jezero kanuom, kad se ispred njih pojavi kit kojeg su tražili, i krene pravo na njih i uništi im kanu. Padaju u vodu i kit nestaje, ali se tad na jezeru pojavljuje neki brod.


Drugi deo – Duh prošlosti. Vide da je to manji brod kitolovaca sa kapetanom i samo tri člana posade, koji im bacaju konopce da se ukrcaju. Kapetan broda se predstavlja kao Čarls Hambold zvani Fishleg, zvog svoje veštačke noge od kitove kosti. On priča kako je nakon trideset godina lova na kitove izgubio posao nakon što mu je jedan kit uništio brod, i od tad niko ne želi da mu poveri brod za plovidbu. Tad je odlučio da skupi novac otvaranjem lokala, i kupi svoj sopstveni brod. Kada je čuo da se u jezeru Iri pojavio kit, prodao je lokal, i kupio taj mali brod da bi krenuo u lov na kita, a kao posadu je zaposlio trojicu radnika iz lokala. Zagor kaže da će da mu pomogne da ulovi kita, i sledeće večeri oni ponovo isplovljavaju u potrazi za njim. Kit se pojavljuje, i oni ga svi pogađaju harpunima, ali izgleda da mu harpuni ne mogu ništa. Nastavlja pravo prema brodu i uništi ga, nakon čega nestaje u mraku. Zagor, Čiko i Fishleg se spasu brodoloma, ali ostatak posade se udavi. Nakon nekog vremena uspevaju da doplivaju do obale, i shvate da se nalaze na mestu sa kojeg kit svake večeri dolazi. Sviće jutro, i oni vide kako im se kit približava. Kada se dovoljno približi, vide da to uopšte nije kit, već metalni brod koji se kreće ispod vode, tj podmornica. Podmornica se približava jednoj steni, u kojoj se potom otvara prolaz u koji ona ulazi. Istovremeno se i na obali na jednoj steni otvara prolaz iz kojeg izlaze ona trojica koja su napali Zagora ranije. Oni ih zarobe i uvedu u pećinu iza prolaza u steni. U toj pećini se na zidu umesto baklji nalaze električne svetiljke. Jedan od one trojice odvodi Zagora svom šefu, i Zagor vidi da je to profesor Bauer kojeg je video u Klivlendu. Kada ostanu sami, Bauer otkriva da nosi masku, i kad je skine, Zagor vidi da je to ustvari profesor Hellingen (#11), čije je lice unakaženo u eksploziji prilikom njihovog prethodnog susreta. Hellingen priča kako planira da izvuče Titana sa dna jezera, i da je u tu svrhu napravio podmornicu Squalus, čije delove je donosio pretvarajući se da gradi opservatorijum kao profesor Bauer. On kaže da će Zagor da mu pomogne u tome, i ubrizgava mu injekciju pomoću koje može da ga kontroliše. Zagor se vraća do Čika i Fishlega koji su zarobljeni, ali ih ne prepoznaje i jedino zna da treba da sluša Hellingena. Nekoliko sati kasnije, Hellingen i njegovi ljudi se sa Čikom i drogiranim Zagorom ukrcavaju na Squalus, i kreću prema sredini jezera. Hellingen naređuje Zagoru da obuče ronilačko odelo, i siđe do Titana. Tamo mu objašnjava kako da ga popravi i da zameni zarđale delove. Nakon što se vrate do skrovišta, Zagora i Čika ponovo zatvaraju sa Fishlegom, i Zagor se osvesti i ne zna šta se desilo. Čiko mu priča kako je slušao Hellingena i popravljao Titana, ali na znaju kako da spreče Hellingenove planove. Nakon više dana u kojima se ponavlja ista stvar, popravke Titana se približavaju kraju, i Hellingen odluči da ostane u svojoj laboratoriji umesto da se ukrca na Squalus, i da ovaj put Čiko ne ide sa Zagorom, već da pomaže u kuhinji. Čiko i jedan od Hellingenovih ljudi ulaze u njegovu laboratoriju da mu donesu ručak, i Čiko iskoristi njihovu nepažnju da u epruvete sa serumom kojim Hellingen kontroliše Zagora doda vodu. Sledećeg dana Hellingen ponovo ubrizga serum Zagoru, i šalje ga da izvrši poslednje popravke na Titanu. Tek što je Zagor popravio Titana i vratio se u Squalus, vidi se dejstvo vode kojom je Čiko ublažio serum, i Zagor se osvesti. On vidi da se prekasno osvestio, jer Titan ustaje i kreće prema obali. Zagor onesvesti jednog od one koji su sa njim u Squalusu, a drugog natera da se zaleti Squalusom prema Titanu. On odbija jer se plaši Hellingena, i napada ga, ali Zagor i njega onesvesti. Pomera polugu koju je video da ovaj pre toga pomera, i time usmerava Squalus prema Titanu. Izlazi i skače u vodu, dok se dve Hellingenove mašine sudaraju i međusobno unište. Hellingen šalje sve svoje ljude da pretraže jezero i dovedu mu Zagora, ali Zagor uspeva da ih izbegne i uđe u Hellingenovo skrovište kroz onaj prolaz u steni.

Treći deo – Pobeda (početak #41). Zagor onesposobi čuvara i oslobodi Čika i Fishlega. Za to vreme, Hellingenovi ljudi se približavaju olupini Squalusa. Hellingen shvata da će Squalus da eksplodira, ali ne može da ih upozori, i u eksploziji gubi sve svoje ljude. Tada do njega dolazi Zagor, ali ga on zaustavlja paralizujućim zrakom koji aktivira jednom od poluga na njegovim mašinama. Sprema se da pojača zrak i pretvori Zagora u prah, ali ga zaustavlja Fishleg koji ga pogodi harpunom i ubije ga. Čiko aktivira sve moguće poluge na Hellingenovim mašinama da bi oslobodio Zagora paralizujućeg zraka, i mašine kreću da proizvode čudne zvuke. Zagor, Čiko i Fishleg izlaze iz Hellingenovog skrovišta, koje tada eksplodira. Nakon nekolio dana, idu do sela indijanaca Mosolopea, gde njima i Otavama pričaju šta se desilo. Teseka u znak zahvalnosti daje Zagoru talisman koji poglavice prenose s kolena na koleno, a Fishlegu zlato kojim može da kupi novi brod.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s