Zagor Specijal 27

Screenshot_1

Zagor i Čiko u šumi nailaze na uništena kola i grupu ubijenih ljudi. Jedan od njih je još uvek živ, ali je teško ranjen. Pre nego što umre, on im priča kako su on i njegova prorodica na putu pronašli jednog dečaka. Dečak nije odgovarao na njihova pitanja, i oni su ga poveli sa sobom dok mu ne pronađu roditelje. Nakon nekog vremena približila im se grupa indijanaca Atsina, plemena koje obično nije ratoborno. Čim su ugledali dečaka, napali su ih i sve ih pobili, a dečaka su odveli sa sobom. Čovek umire, i Zagor i Čiko odluče da odu do sela indijanaca Atsina i saznaju zašto su napali ljude i oteli dečaka. U selu su ih dočekali neprijateljski nastrojeni, iako su obično u dobrim odnosima, i poglavica naređuje svojim ratnicima da ih ubiju. Zagor se bori protiv indijanaca, dok Čiko pronalazi dečaka u šatoru poglavice. Zatim uzimaju dva konja i beže iz sela. Indijanci iz nekog razloga ne kreću za njima, a dečak usput progovori i kaže da se zove Kristofer. Uveče Kristofer kaže da se ne seća ničega iz svoje prošlosti, i Zagor odluči da ga sledećeg dana odvede do utvrđenja Fort Glory gde mogu da se brinu o njemu. Ujutru kreću tamo, i usput stižu do jednog trapera koji ih ugosti u svojoj kolibi. Kad vidi dečaka, krene da se ponaša čudno, iako kaže da ga nikad ranije nije video. Uveče bez razloga pokuša da ubije Zagora, i ponaša se kao da je poludeo. Tokom borbe se nabode na svoj nož i umire, i Zagor ga pokopa pre nego da nastavi put sa Čikom i Kristoferom. Nakon nekog vremena stižu u Fort Glory, ispred kojeg sreću majora Spuna kako šalje veliku grupu vojnika u izvidnicu. Kristoferu postaje loše i ima temperaturu, pa ga vode do doktora Robinsa u utvrđenju, gde se on i njegova žena En brinu o Kristoferu. Zagor razgovara sa majorom Spunom, od kojeg saznaje da se u zadnje vreme u okolini dešavaju čudne stvari kao što su lokalizovani zemljotres koji je uništio samo jednu farmu i iščupano drveće samo na jednom delu šume gde nema vetra, i da je zato poslao vojnike da vide o čemu se radi. Razgovor prekida jedan vojnik koji ih obavesti da se Kristofer probudio, i oni idu do njega. Tada u utvrđenju od jednom svi vojnici polude i kreću da pucaju jedni na druge. Zagor, Čiko, Kristofer, Spun, doktor Robins i njegova žena su u ambulanti, dok se u dvorištu utvrđenja vojnici međusobno ubijaju. Zagor ostalima priča kako su se slične stvari desile i sa indijancima i onim traperom dok su dolazili, i da su i tamo ljudi poludeli bez razloga, a da je na svakom mestu u to vreme bio i Kristofer. Zagor od njega pokušava da sazna zašto se te stvari dešavaju u njegovoj blizini, što razljuti Kristofera, a vojnici ispred ambulante upere oružje u njih. On shvata da vojnici na neki način reaguju na Kristoferova osećanja, i da ih on kontroliše. Tad doktor Robins poludi i pokuša da ih ubije, ali ga zagor spreči i onesvesti. Kristofer se okreće prema Zagoru i pokušava da ga kontroliše, ali Zagor uspeva da se odupre njegovim moćima i onesvesti ga. Odluči da sa Kristoferom ode na neko mesto odakle neće moći nikog drugog da kontroliše, i pokuša da razgovara s njim, i Spun prelaže podrum skladišta. U podrumu se Kristofer osvesti, i Zagor mu objasni da je na sigurnom, i pita ga da mu objasni celu situaciju. Kristofer priča kako je sa roditeljima živeo u jednoj udaljenoj kolibi, i da je njegov otac bio nasilan čovek. Kaže kako je svojim moćima mogao da pomera stvari još pre nego da nauči da priča, i da je to plašilo njegove roditelje. Jednog dana su se njegovi roditelji posvađali jer je njegov otac za njega pričao kako je demon i kako je zao. Kristofer je tad izgubio kontrolu nad svojim moćima, i uništio celu kuću. Nakon toga su njegovi roditelji odlučili da ga ostave u šumi i napuste ga. Nakon nekog vremena, naišla su kola sa ljudima koji su ga pronašli tu u šumi i poveli sa sobom. Kristofer se plašio da je opasan za sve oko sebe, i kada je video da im se približavaju indijanci, odlučio je da natera indijance da ga ubiju. Stvari se nisu desile kao što je želeo, i umesto da indijanci ubiju njega, ubili su sve ljude oko njega. Zatim je svojim moćima naterao indijance da ga povedu u svoje selo, gde je bio ubeđen da će da ga ubiju, ali nije bilo tako. Kada su Zagor i Čiko došli do sela, on je ponovo izgubio kontrolu nad svojim moćima, zbog čega su indijanci poludeli. U kolibi onon trapera je pokušao da natera trapera da ga ubije, ali traper je umesto njega napao Zagora, a ista stvar se desila i sa vojnicima u utvrđenju. Zagor mu objašnjava da mu verovatno instinkt za preživljavanje ne dozvoljava da se ubije, i da se zbog toga njegove moći okreću protiv drugih. Kristofer kaže da je on zao, i pokušava da natera Zagora da ga ubije, ali ne uspeva u tome. Zagor mu kaže da to što ima telepatske moći ne znači da je zao, i priča mu o Skalu (#217) koji je imao slične moći, ali je svojevoljno odlučio da ih koristi u loše svrhe. Tada dolazi En, žena doktora Robinsa, i kaže da Kristoferov bes potiče od toga što se oseća odbačenim, i kaže da želi da ga usvoji. Dva dana kasnije, vojnici koje je Spun poslao u izvidnicu se vraćaju u Fort Glory, a doktor Robins sa svojom ženom i Kristoferom odluči da napusti utvrđenje i naseli se na nekom drugom mestu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s