Zagor 107, 108, 109

Screenshot_1

Prvi deo – Povratak u Darkvud. Zagor i Čiko se nakon dugog putovanja konačno vraćaju u Darkvud. Na putu do svoje kolibe, prolaze pored kolibe Voltera Donija, i vide da ni on ni njegove stvari više nisu u kolibi. Nastavljaju put i nailaze na mesto gde je ranije bilo indijansko selo, a sada su tu samo spaljeni ostaci sela. Nakon što obilaze još dve kolibe trapera, u jednoj od njih nailaze na Jonesa koji se tamo krije u mraku. On im priča kako su svi indijanci napustili Darkvud nakon što su nekoliko sela pogodili i uništili gromovi. Kaže da je pola godine ranije u utvrdu Bravery došao novi zapovednik, Kraizer, koji je radi održavanja mira između belaca i indijanaca zabranio traperima da love u Darkvudu, i naredio im da se isele. On je jedini traper koji je ostao u Darkvudu, i krije se od vojske koja može da ga zatvori ukoliko vidi da još uvek živi i lovi na području Darkvuda. Tada kroz prozor vide grupu vojnika, i Zagor odluči da reši situaciju mirnim putem, pa on, Čiko i Jones izlaze iz kolibe sa podignutim rukama, i Zagor traži da razgovara sa njihovim zapovednikom. Vojnici se ne obaziru na to i pucaju na njih. Nakon što Zagor ubije jednog vojnika a ostale onesvesti, vidi kako Jones umire od rana koje je zadobio tokom pucnjave, i da je Čiko lakše ranjen. Pokušava da ispita nekog od onesvešćenih vojnika zašto su pucali na njih, ali vidi da su svi vojnici mrtvi, iako je većinu njih samo udario, a Čiko primeti da svi vojnici nose neke čudne pojaseve. Nakon što sahrane Jonesa, Zagor i Čiko idu do utvrde Bravery gde Zagor od pukovnika Kraizera saznaje da nema nikakve veze sa napadom, i da ti vojnici nisu njegovi. Nedelju dana kasnije, kad se Čiko oporavi od povreda koje je zadobio tokom napad vojnika, on i Zagor se vraćaju do svoje kolibe. Zagor ceo dan bubnjevima šalje poruku da se vratio u Darkvud, za slučaj da je neki indijanac ostao tamo. Neko vreme kasnije, dobije povratnu poruku od Tonke, i on i Čiko kreću da se sastanu s njim. Tek što su se malo udaljili od svoje kolibe, vide kako je pogađa zrak svetlosti, i čuje se eksplozija koja im uništi kolibu.


Drugi deo – Nulti čas. Pojavljuje se grupa vojnika, koja kada vidi da ih tajanstveni zrak nije ubio, kreće da puca na njih. Zagor uz pomoć Tonke koji se pojavljuje iz šume uspeva da savlada vojnike, i vidi da su i ovi vojnici mrtvi, isto kao i oni koji su ih napali ispred Jonesove kolibe, iako je neke samo udario pesnicama. Čiko ponovo primećuje da vojnici nose neke čudne pojaseve. Tonka kaže da nije hteo da napusti Darkvud kao ostala plemena, i da je nekoliko meseci ranije, dok se krio u šumi, video kako vojna kola dolaze do jedne planine, i ulaze u nju kroz tajni prolaz iza velike stene koja se sama podiže da ih propusti. Kada se popeo na vrh te planine, video je da je ograđena žičanom ogradom, i otkrio ga je jedan vojnik koji je tamo stražario. Nakon što je tokom borbe bacio vojnika na ogradu, vojnika je ograda spržila sve dok od njega nisu ostali samo ugljenisani ostaci. Tonka vodi Zagora i Čika do te planine, gde stižu nakon par dana hoda. Zagor vidi kola vojnika koja idu tim putem, i sa vrha brda gura kamen na put koji izaziva odron. Vojnici ne mogu da nastave put, i primorani su da stanu dok ne pomere kamenje sa puta. Zagor to koristi da onesvesti jednog od njih i uzme mu uniformu, pomoću koje se neprimećen pomeša sa ostalim vojnicima. Nakon što pomere kamenje sa puta, dolaze do stene koja se sama podiže i otvara prolaz u planini u koji oni ulaze. Zagor vidi da su zidovi tog prolaza osvetljeni svetiljkama nalik na one koje je video u Hellingenovom skrovištu (#40). Iz tog prolaza vojna kola dolaze do velike čistine u središtu planine u kojoj se nalaze vojne barake, gomla električnih aparata, i rakete uperene u nebo. Vojnici otkriju da Zagor nije jedan od njihovih, i nakon kraće borbe ga savladaju i zarobe. Vode ga do svog šefa, i Zagor vidi da se radi o profesoru Hellingenu (#11). On mu kaže da ga je tokom njihovog prethodnog susreta (#40) prerano proglasio mrtvim, i da ga je harpun samo ranio. Nakon što je shvatio da ne može da popravi Titana, rešio je da se posveti kreiranju projektila koji mogu da pogode metu sa velike razdaljine. Napravio je rakete kojima može da upravlja, i koje na sebi imaju uređaj koji prenosi sliku direktno na jedan od ekrana u njegovoj laboratoriji, tako da može da posmatra kako se raketa kreće, i usmerava je. Da se indijanci ne bi mešali u njegove poslove, na nekoliko njihovih sela je poslao rakete da bi ih zaplašio da napuste Darkvud. Kaže da se osigurao da vojnici neće da ga odaju time što im je dao pojaseve pomoću kojih u slučaju da su zarobljeni može da pošalje visoki napon koji ubija tog vojnika. On pokazuje Zagoru mašinu na kojoj samo treba da pritisne dugme koje odgovara pojasu na uniformi određenog vojnika da bi ga ubio. Hellingen kaže da pomoću tih raketa koje je napravio može da krene operacija “Nulti čas” kojom će da zavlada prvo Amerikom, a kasnije celim svetom. Zagor mu kaže da su Čiko i Tonka za to vreme verovatno već obavestili pukovnika Kraizera, i da će vojska da ga zaustavi, nakon čega ga Hellingen zatvara u jednoj od vojnih baraka. Zagor danima ostaje zarobljen, dok Hellingen ne naredi da ga oslobode i dovedu do sredine pećine gde su okupljeni svi vojnici. Tada u pećinu ulazi pukovnik Kraizer sa svojim vojnicima i zarobljenim Čikom i Tonkom, i pozdravlja se sa Hellingenom, i Zagor vidi da Kraizer i Hellingen sve vreme rade zajedno. Hellingen započinje operaciju Nulti čas, i u Vašingtonu jedan časnik ispred predsednika i ostalih bitnih ljudi iznosi veliku napravu sa ekranom. Na ekranu se pojavljuje pukovnik Kraizer, koji u Hellingenovo ime predsedniku objavljuje ultimatum. Kaže da on i Hellingen prauzimaju vlast nad državom, i da će ukoliko se predsednik i ostali ne slože s tim, da raketama raznesu Vašington. Predsednik ne veruje da postoje rakete sa tako velikim dometom, i preti da će da ih uhapsi. Hellingen tad aktivira jednu od svojih raketa, i uništava zgradu ministarstva rata u Vašingtonu.

Treći deo – Pretnja iz svemira. Predsednik i ostali još uvek ne veruju, i pretpostavljaju da je eksploziv ranije postavljen u zgradu, pa Kraizer kaže da predsednik sam odabere neki objekat koji će biti uništen. Predsednik bira jedan most, i Hellingen šalje drugu raketu kojom ga uništi. Nakon toga predsednik prihvata Kraizerove i Hellingenove uslove i povlači se sa pozicije. Kraizer traži da se iz Vašingtona pošalju dva broda kojima će on i njegova vojska stići u Vašington da bi preuzeli vlast. Hellingen nakon svoje pobede ponovo zatvori Zagora, i bičuje ga da bi mu se osvetio zbog toga što mu je u prošlosti pokvario planove. Tonka daje Zagoru par listova wodah, trave koja izaziva prividnu smrt, i koju Tonka uvek nosi sa sobom. Čiko vojnicima kaže da je Zagor umro od povreda koje mu je Hellingen naneo bičem, a oni o tome obaveštavaju Hellingena. Kada Hellingen Zagoru skine lance i uveri se da je stvarno mrtav, on reši da ga nakon što preuzme vlast nad Amerikom sahrani u Darkvudu. Sledećeg jutra dejstvo trave wodah prestaje, i Zagor se budi. On onesvesti čuvare i oslobađa Čika i Tonku. Njih dvojica oblače vojne uniforme, i iznose Zagora na nosilima, da vojnici koji su ostali u skrovištu ne bi posumnjali ništa, i da bi pomislili da ga po Hellingenovom naređenju odnose da bi ga sahranili. Plan im propada kada nakon kratkog pređenog puta kroz skrovište vojnici primete da je jedan od vojnika koji nose Zagora mali i debeo, a drugi indijanac. Njih trojica trče prema Hellingenovoj laboratoriji, odakle se brane od vojnika, i Zagor uzima Hellingena kao taoca. Hellingen kaže vojnicima da slobodno pucaju, jer Zagor neće da ga ubije, što oni i rade. Zagor shvati da njih trojica ne mogu sami da zaustave toliku grupu vojnika, i seti se da svi nose one pojaseve. Ide do mašine koju mu je Hellingen ranije pokazao, i pritiska sve dugmiće, i vojnici ispred laboratorije jedan po jedan padaju mrtvi. On zatim preti Hellingenu da će da mu polomi jednu po jednu kost ukoliko ga ne posluša, i naređuje mu da pošalje preostale rakete na mesto na kojem pukovnik Kraizer i njegovi vojnici čekaju brod. Hellingen to i radi, i rakete pogađaju vojnike. U tom napadu Kraizer pogine, a mala grupa preživelih vojnika pobegne. Do tog mesta dolaze brodovi iz Vašingtona, i vide gomilu mrtvih vojnika. Istovremeno, na ekranu u Vašingtonu preko kojeg je Kraizer komunicirao sa predsednikom se pojavljuje Zagor, koji kaže predsedniku i ostalima da je zaustavio Kraizerovu i Hellingenovu pobunu. Traži da se u utvrdu Bravery vrati stari zapovednik, i da će njemu da preda Hellingena. Nekoliko dana kasnije, u Darkvud stiže stari zapovednik, major Stilmaker, sa ministrom rata Pickenzom iz Vašingtona koji Zagoru daje medalju u znak zahvalnosti. Kaže da je pored toga došao u Darkvud da pokupi Hellingenove mašine, ali tada Hellingenovo skrovište eksplodira, i Zagor kaže da nije mogao da dozvoli da iko ponovo iskoristi ta oružja. Pickenz kaže da to ništa ne znači, jer će svakako da nateraju Hellingena da ponovo napravi to oružje za njih sada kad su ga zarobili, ali vidi da je Hellingen nakon svog poraza totalno poludeo, i veruje da je vladar sveta. Sledećeg dana, stvari se vraćaju u normalu, i indijanci i traperi se vraćaju u Darkvud. Zagor i Čiko prave novu kolibu jer im je stara uništena, kad do njih dolazi grupa trapera iz Darkvuda, i kreće slavlje zbog toga što su se stvari vratile na staro kao da su na godišnjem okupljanju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s