Zagor 061, 062

Screenshot_1

Prvi deo – Crveni strelac. Zagor i Čiko se nakon nekog vremena odsustva vraćaju u svoju kolibu u močvari, gde Čiko vidi da im je neko pojeo sve zalihe hrane, a ubrzo shvati i ko je krivac – čudna životinja nalik na majmuna sa kljunom i pingvinskim krilima, koju Zagor prepoznaje kao Going-Going, vrstu koja je u izumiranju. Da bi nadoknadili hranu koju im je Going-Going pojeo, Zagor i Čiko kreću u lov, lukom i strelama umesto puškama. Čiko gađa žbun u kojem se nešto pomera, iz kojeg zatim izlazi grupa vojnika koja Zagora zbog kostima i oružja zameni za nekog Crvenog strelca, i pokušavaju da uhapse njega i Čika ne obazirući se na to što im Zagor kaže da je došlo do nesporazuma. Nakon kraće borbe, vojnici uspevaju da savladaju Zagora, i sa svojim novim zarobljenicima kolima kreću prema utvrdi. Nešto kasnije, ispred njihovih kola pada stablo koje im prepreči put, nakon čega ih neko iz šume napada strelama. Pojavljuje se Crveni strelac sa svojom bandom koju naziva vesela družina, i tek nakon što se reši vojnika primećuje da su u kolima Zagor i Čiko, a ne svirač Willy kojeg su krenuli da oslobode. Crveni strelac za sebe kaže da je Darkvudski Robin Hud, najbolji strelac na svetu, i podsmeva se Zagoru što su vojnici verovali da je on Crveni strelac, jer mu Zagor ne izgleda kao neko ko ume da koristi luk i strelu. Zagor mu uzima oružje i pogađa pticu u letu, što iznenadi Crvenog strelca, ali u taj čas iz šume dolazi druga grupa vojnika koja ih napada, pa su primorani da beže. Čiko se tokom bega saplete, i vojska ga hvata, dok Zagor sa Crvenim strelcem nastavlja prema njegovom tajnom skrovištu. Usput mu strelac kaže da je jedan iz njegove vesele družine, svirač Willy, zatvoren i čekaju ga vešala. Priča mu o Robinu Hudu, strelcu koji je krao od bogatih da bi dao siromašnima, i kaže da on radi to isto, osim toga što umesto da daje siromašnima, on plen zadržava za sebe i svoju bandu. Zagoru se to ne sviđa, ali mora da radi zajedno sa strelcem da bi oslobodio zarobljenog Čika. Dva dana kasnije, dok u Fort Solitude prave vešala da bi obesili Willyja i Čika, pojavljuju se kola sa vojnicima i zarobljenim Crvenim strelcem. Na čelu tih vojnika, koji su inače prerušeni strelčevi ljudi, je Zagor, koji ljudima u utvrdi kaže da je u Fort Pitt stigao neki senator, i da prikupljaju zatvorenike koje će tamo obesiti. S obzirom da sa sobom već vode Crvenog strelca, vojnici ne sumnjaju u Zagorovu priču, i bez problema mu predaju Willyja i Čika, nakon čega kola kreću prema izlazu iz utvrde. Pre nego da izađu iz utvrde, Crveni strelac se oslobađa i ubija kapetana, i onesvesti Zagora da se ne bi umešao. Te večeri, Crveni strelac i njegovi ljudi su okupljeni oko vatre, dok su Zagor i Čiko vezani. Strelac nudi Zagoru mogućnost da spasi svoj i Čikov život time što ga izaziva na takmičenje u gađanju mete strelama. Dok prve dve mete i Crveni strelac i Zagor pogode tačno u centar, Zagor promaši treću metu i time gubi. Strelac sa svojom bandom odlazi u sledeću pljačku, dok sa Zagorom i Čikom ostaje samo jedan iz bande, koji je zadužen da ih ubije. Zagor ga pita da mu dozvoli da pre nego što ga ubije proveri da li je sve u redu sa poslednjom strelom koju je ispalio, da bi se uverio da je pošteno izgubio, što mu on dozvoljava. Zagor uzime strelu, i neprimetno vrhom seče konopac kojim je vezan, nakon čega lako sredi iznenađenog kriminalca, i sa Čikom kreće za Crvenim strelcem. Nekoliko sati kasnije, strelac i njegova vesela družina stiže u malo naselje drvoseča u kojem se trenutno nalaze samo dvojica vojnika, starci, žene i deca. Nakon što se lako reše dvojice vojnika, Crveni strelac i njegova banda kreću da pljačkaju ljude iz naselja. Za to vreme, Zagor stiže do tog naselja i zatiče ih usred pljačke.


Drugi deo – Smrtonosna strela. Zagor ulazi u salun, gde zatiče dvojicu pljačkaša koje lako sredi, i nagovara starce koji se tamo nalaze da uzmu oružje i odbrane svoje naselje. Ostatak bande završi pljačkanje ostalih zgrada, i kreće prema salunu po dvojicu svojih saučesnika, ali umesto njih nailaze na kišu metaka staraca iz naselja i Zagora. Crveni strelac i svirač Willy uspevaju da pobegnu sa plenom, ali Zagor odmah kreće za njima. Par sati kasnije, kada misli da su konačno na sigurnom, Crveni strelac primećuje da je Willy ranjen i umire pred njim. Tada iz šume izlazi Zagor, ali ga Crveni strelac spremno dočeka i pogodi strelom. Iako pogođen, Zagor uspeva da razoruža strelca sekirom, nakon čega ga tako nenaoružanog bez problema savlada pesnicama. Strelac traži da se oprosti od Willyja, što mu Zagor dozvoljava, ali on od Willyja uzima nož kojim namerava da ubije Zagora. Pre nego što uspe u tome, Zagor uzima njegov luk i strelu i pogađa ga u ruku. Tada dolazi Čiko koji izvlači Zagoru strelu kojom je pogođen, i pomaže mu da odvede Crvenog strelca u Fort Solitude gde ga predaju vlastima i zatvore.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s