Zagor 226, 227, 228, 229

Screenshot_1

Prvi deo – Povratak Supermajka. Da bi zaradio za ručak, Čiko, koji je u Silvervilu, pristaje da kroz grad nosi reklamnu tablu. Ono što nije znao pre nego što je prihvatio posao je to da je na tabli reklama sekte pokajnika poslednjih dana, zbog čega ga ceo grad istog trenutka zamrzi. Kada pokuša da im objasni da nije neki zloslutnik već samo reklamni agent, i kao primer navede da bi ga oni sigurno okrivili da čovek padne s merdevina, taj čovek stvarno padne s merdevina, što dalje izaziva ceo lanac nesreća sa kočijom, bikom i staklarskom radnjom. Nakon što uspe da pobegne od gomile ljutih meštana, te večeri odluči da barem pokupi platu za svoj rad, i ode do sedišta pokajnika. Tamo ga sačeka čovek koji mu objasni da je moto sekte pokajnika odricanje od svega, i kaže da može da mu isplati rad večerom. Nakon što mu iznese jela koja su sva napravljena od repe koju Čiko ne voli, on se iznervira i izbaci jelo kroz prozor, i slučajno njime pogodi Zagora koji je prolazio tuda. Zagor uđe u sedište pokajnika, i kada vidi Čika, kaže mu da moraju da krenu za Paragvu, jer mu je odatle pisao jedan stari prijatelj. Kada član sekte koji je ugostio Čika to čuje, on kaže da se u Paragvi nalazi osnivač sekte pokajnika, poznat kao Superpokajnik. Zagor i Čiko odlaze, i kreću na put, gde usput Zagor kaže da je pismo od inženjera Robsona (#82) koji je usred izgradnje nove pruge. Kada stignu u Paragvu, sreću Supermajka (#123) obučenog u veliki ogrtač, koji čim ih vidi kreće da priča o putu iskupljenja i pokajanja, zbog čega odmah shvate da je on taj Superpokajnik, osnivač sekte pokajnika. Supermajk kaže da je odslužio svoju kaznu u zatvoru, nakon čega se pokajao za svoje zločine, i od tad pokušava da se iskupi i živi u siromaštvu sa samo najpotrebnijim stvarima. On kaže Zagoru i Čiku da je nedavno nestala lokomotiva u kojoj je bio inženjer Robson, nakon čega oni odluče da odu do gradilišta železnice.


Drugi deo – Sablasni voz. Na gradilištu zatiču grupu radnika na čelu sa izvesnim Botomom, koji se bune zbog toga što veruju da je nestanak lokomotive delo duhova, i ne žele da nastave radove, i spominju smrt Envila, jednog od radnika. Izvršitelj radova, Džonson, odbija da obustavi radove, zbog čega ga Botom napada. Zagor mu priskače u pomoć, i prebije Botoma, nakon čega Džonson ponudi radnicima veću platu ako nastave izgradnju pruge, što oni prihvataju. Nešto kasnije, Džonson pokazuje Zagoru i Čiku planove za izgradnju pruge, na kojoj su nacrtane dve pruge. On objašnjava da je njegov plan bio da pruga obilazi planinu, dok je Robson hteo da pruga prolazi kroz tunel u planini. Na kraju je izabran Robsonov plan, i pruga je prošla kroz tunel. Da bi isprobali prugu, dovezli su lokomotivu, i odlučili da prođu kroz tunel. Problem je u tome što je lokomotiva u kojoj je bio Robson ušla u tunel, ali nikad nije izašla iz njega, već je tajanstveno nestala. Džonson, koji je sa još par ljudi čekao lokomotivu s druge strane tunela, prošao je kroz ceo tunel, i nije uspeo da je pronađe. Zbog toga radnici veruju da su duhovi krivi za nestanak, i smrt jednog radnika koji je pronađen mrtav sledećeg dana. Te noći, po naređenju tajanstvenog čoveka za kojeg radi, Botom u Zagorovu i Čikovu sobu ubacuje zvečarku. Zagor je na vreme primeti i ubije, i sledećeg dana sa Čikom reši da prođe kroz tunel i pregleda ga. Čuje korake i kreće prema njima, kad ga u mraku neko napadne. Čovek koji ga je napao je gotovo jednako snažan kao on, i čini se da Zagor ne može lako da ga pobedi, ali tada dolazi Čiko sa bakljom, i pod svetlom Zagor vidi da je njegov protivnik Supermajk. Tada se iza njih desi eksplozija koja uruši kamenje koje im prepreči izlaz iz tunela. Supermajk kaže da je i on došao u tunel da istražuje nestanak lokomotive, i da nije znao da je onaj kojeg napada Zagor, jer ga nije video u mraku. Nakon što pomere jedan veći kamen sa prolaza, Zagor, Čiko i Supermajk vide manji tunel u zidu, i Zagor i Supermajk odluče da provere da li on vodi do izlaza. Kroz taj tunel dolaze do grobnice pune zlata u kojoj se nalaze mumificirani leševi indijanaca. Vraćaju se po Čika, a onda idu dalje kroz grobnicu dok ne naiđu na stepenice koje vode do vrha planine. Supermajk odlazi do grada, dok Zagor i Čiko ostaju na planini jer smatraju da je bolje da onaj ko je postavio eksploziv veruju da su mrtvi il zarobljeni u tunelu. Uveče Zagor kreće do grada po hranu, ali usput sreće Supermajka koji mu je doneo hranu i vodu.


Treći deo – Crni Đavoli. Za to vreme, Čiko je ostao u skrovištu na vrhu planine, i do njega dolazi stari indijanac koji mu preti da će da baci kletvu na njega, jer misli da je Čiko jedan od onih koji proganjaju njegovu braću i izazivaju čudovište u utrobi planine. Zagor i Supermajk se vraćaju do skrovišta na planini, ali tamo umesto Čika vide onog indijanca, koji je ranjen i pre nego što umre im kaže da su ga napali Crni Đavoli koji upravljaju brektućim čudovištem, i da su oteli Čika. Čiko se budi u nekoj pećini, okružen grupom ljudi sa crnim maskama koji ga ispituju šta zna o njima, iako on ne zna ništa. On pokušava da im pobegne, i kroz jedan od tunela dolazi do velike podzemne prostorije u kojoj vidi zarobljene indijance kako lome kamenje, i ljude sa maskama koji ih bičuju. Tada se usred te prostorije pojavljuje nestala lokomotiva, i u njene vagone indijanci ukrcavaju kamenje. Ljudi sa maskama sustižu Čika, i zarobe ga. Kasnije, na gradilištu, Botom pokušava da ubedi radnike da prestanu sa izgradnjom pruge, ali tada sa planine vidi odsjaj zbog kojeg poveruje da je Zagor živ i da se krije tamo, jer je saznao da su pronašli Čika i zarobili ga. Čika odvode do prostorije u kojoj grupa indijanaca loži ogromnu peć. Među njima vidi inženjera Robsona, koji je toliko iscrpljen teškim radom da više priželjkuje smrt nego slobodu. Kad jedan od ljudi sa maskama krene da bičuje Čika jer razgovara sa Robsonom, Robson ga lopatom udara u glavu i ubija ga, zbog čega i njega i Čika kažnjavaju. Kasnije Robson priča Čiku kako je bio u lokomotivi kada je ona ušla u tunel, ali da ga je neko udario u glavu s leđa i onesvestio, nakon čega se probudio u pećini u kojoj je sad. Kaže da je jedini način da se lokomotiva preveze taj da se ukrca na velika kola koja vuču volovi, i da nije moguće da je nestala u tunelu, već da je morala da izađe iz njega. Botom za to vreme sa grupom ljudi ide do planine odakle je video odsjaj, i tamo pronađe Zagora. Zagor kreće da se bori protiv njih, i tokom borbe im kaže da je obavesio nekog o svemu što se dešava. Kad to čuju, oni reše da ga zarobe da bi im odao šta zna umesto da ga ubiju, i izgleda kao da će da uspeju u tome. Tada se pojavljuje Supermajk koji priskače Zagoru u pomoć, i otera ih nakon kratke borbe. Tada Supermajk kaže da je pretpostavio Zagorov plan, i da zna da im je namerno rekao da je nekog obavestio da bi ga oni zarobili i odveli do Čika, ali kaže da on ima bolji plan da dođe do njega. Pokazuje mu jednu baru, i kaže da je to fosforoscentna tečnost koju je on tu postavio, i da će tragovi Botoma i njegovih ljudi da jasno bude vidljivi u mraku, jer su nagazili u tu baru.


Četvrti deo – Lice neprijatelja. Čiko sanja kako jede, i u snu oseti miris jela koje ljudi sa maskama prave za sebe. Još uvek u dubokom snu, on kreće da mesečari i ide prema mestu odakle dolazi taj miris. Uspeva da polomi dotrajali lanac kojim je vezan, i odlazi do kuhinje, odakle se vraća sa hranom. Robson to vidi, i probudi ga, nakon čega mu kaže da sada kad je slobodan, može da ode do uspavanog čuvara, i uzme mu pušku. Supermajk i Zagor za to vreme prate tragove Botoma i njegovih ljudi, i idu prema pećini u kojoj su Čiko i Robson. Čiko sredi uspavanog čuvara i uzima mu ključeve kojima oslobađa Robsona i zarobljene indijance. Zarobljenici zatim idu do prostorije u kojoj su drugi indijanci koji još uvek rade, i napadaju grupu ljudi sa maskama. Uz pomoć ostalih zarobljenika iz te prostorije, oni uspevaju da ubiju sve čuvare, ali se tada pojavljuje maskirani vođa te bande sa većom grupom naoružanih ljudi, i naredi da ih sve pobiju. Ljudi sa maskama pobiju veliki broj zarobljenika, ali se tada pojavljuju Zagor i Supermajk koji im priskaču u pomoć i srede maskirane ljude, nakon čega kreću za vođom koji se dao u beg kada ih je video. Sustižu ga i skinu mu masku, nakon čega vide da se iza maske krije izvođač radova, Džonson. Zagor shvata da je Džonson izmislio priču o nestaloj lokomotivi, i da je ustvari lokomotiva došla do drugog kraja tunela, odakle je prevezena na kolima sa volovima do pećine, a da je onaj radnik ubijen zato što je hteo da razotkrije Džonsonovu prevaru. Zarobio je indijance i terao ih da kopaju zlato, koje je zatim prevozio do odredišta vozom i obogato se na taj način, a nije mu odgovaralo da pruga prođe kroz planinu da drugi ne bi otkrili rudnik zlata. Zato je uz Botomovu pomoć organizovao štrajkove protiv samog sebe i izmislio priču o duhovima, jer bi bilo sumnjivo ako on sam obustavi radove. Džonsona zarobe, i svi izlaze iz pećine. Nekoliko meseci kasnije, u Darkvudu, Zagor i Čiko dobijaju pismo od inženjera Robsona da je izgradnja pruge uspešno završena, i da ovaj put nijedna lokomotiva nije nestala.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s