Zagor 570, 571, 572

Screenshot_1

Prvi deo – Krv nad Baijom. U Baiji, trojica crnaca koje predvodi izvesni Malek sustižu i ubijaju jednog od svojih ljudi, a pre toga mu kažu da će njegovo ubistvo da izgleda kao da ga je počinila vojska. Kasnije, Malek objašnjava svom vođi Azuni da je Jusuf, čovek kojeg je ubio, hteo da ih izda i otkrije planove o njihovoj pobuni. Nekoliko dana kasnije, Zagor i Čiko stižu u Salvador u zalivu svih Svetih prateći tragove Dekstera Grina, nakon što su presreli poruku iz koje su saznali da Dekster tu treba da se nađe sa brodovlasnikom Mašadom Moreirom, odakle će stupiti u vezu sa bazom Drugde. Na ulici, Zagor i Čiko vide kako grupa vojnika napada jednog crnca samo zbog toga što nosi odeću iz svoje zemlje, što je zakonom zabranjeno. Zagor mu priskače u pomoć, i crnac uspeva da pobegne, ali dolazi pojačanje vojske koja uspeva da savlada i uhapsi Zagora, dok Čika odatle na vreme skloni Minja, crnkinja koja je sve to videla. Ona ga odvodi do kuće svoje prijateljice Zafire, gde će biti na sigurnom. Istovremeno, Dekster Grin se sastaje sa svojim starim prijateljem iz Globtroters kluba, Mašadom Moreirom, radi organizovanja ekspedicije jednim od njegovih brodova. Dekster i Jambo kreću s Moreirom do luke, gde prisustvuju nesrećnom slučaju u kojem jedan od Moreirinih robova pogine kada na njega padne veliki sanduk sa broda, na šta Moreira kaže ostalim robovima da ignorišu njegovu smrt i nastave sa radom. Za to vreme, Zagor se budi u podzemnom zatvoru punom zatvorenih crnaca, gde upoznaje njihovog vođu, Pasifika Luzona. Na drugom mestu, Kaleb, crnac kojeg je Zagor ranije spasao do vojske a koji je brat Jusufa, čoveka kojeg je Malek sa svojim ljudima ubio, sreće se sa Malekom. Ne znajući da mu je on ubio brata, on moli Maleka da se pridruži njegovoj borbi za slobodu, na šta Malek pristaje. Čiko nakon jela ide do kuhinje, gde vidi kako Minja i Zafira vrše ritual u kojem ubijaju kokošku, i poveruje da su one veštice. Zagora te noći oslobađaju iz zatvora da bi ga kolima prebacili do ćelije vojnog garnizona. Jedan čovek sve to posmatra iz senke, i kad se kola udalje od zatvora, on ih napada i oslobađa Zagora, koji tada prepoznaje čoveka koji ga je spasio kao Rodriguesa (#425).


Drugi deo – Vetar pobune. Sat vremena kasnije, Zagor i Rodrigues su u šumi, gde mu Zagor kaže zbog čega je došao u Baiju, a nakon toga Rodrigues priča svoju priču. Nakon što je stanovnicima doneo lek protiv malarije (#426), Rodrigues je neko vreme ostao u zajednici crnaca, gde je čak našao i ženu. Pre tri meseca, njegovu ženu Kismet su oteli i zajedno sa drugim crncima ukrcali na brod kao robove i odveli u Južnu Ameriku. Rodrigues je krenuo za njima, i kada je stigao u Baiju, saznao je da je njegovu ženu otkupio bogati zemljiposednik, Esteban da Kosta. On je otišao do njegove kuće i pokušao da otkupi Kismet, ali da Kosta nije pristao na to, pa ga je Rodrigues napao. Da Kosta je u pomoć pozvao svoje ljude, zbog čega je Rodrigues morao da pobegne iz kuće, a u tome mu je pomogla da Kostina sestra Magdalena, koja se ne slaže sa stavom svog brata o robovima. Pre nego što je otišao iz kuće, Rodriguesu je Magdalena obećala da će da se raspita o Kismet, i da mu prenese ono što otkrije sledeće večeri, što je sada upravo to veče kada je oslobodio Zagora. Zafira objašnjava Čiku da ona i Minja nisu veštice, već da je to bio sveti obred njihovog naroda, i kaže mu da se sprema pobuna robova u gradu, a da to zna zbog toga što joj mnoge prijateljice pričaju sve što se dešava. Istovremeno, Dekster i Jambo su u Moreirinoj vili, čiju poziciju su označili Lambertu iz baze Drugde. Zagor i Rodrigues idu do mesta na kojem Rodrigues treba da se sastane sa Magdalenom, i umesto nje nailaze na njenu sluškinju koju jure dva crnca. Oni je spašavaju, ali crnci uspevaju da pobegnu. Zagor ih prati, i vidi ih kako ulaze u jednu kolibu, odakle kasnije izlaze sa pojačanjem, zbog čega sa Rodriguesom i Magdaleninom sluškinjom Klarom odlazi odatle na sigurno. Kasnije, Klara priča šta se desilo i zbog čega su je ona dvojica jurila. Kaže da su ona i Magdalena otišle do jedne od koliba u kojima su robovi kako bi pronašli Kismet, i da su uspeli da je pronađu, ali da su kroz prozor videli kako robovi planiraju pobunu, a Kismet je uz njih. Dvojica koja su stražarila ispred su ih primetili i zarobili Magdalenu, dok je ona pokušača da im pobegne, i tada su je od njih spasili Zagor i Rodrigues. Klara ih odvodi do kuće svoje prijateljice, za koju se ispostavlja da je Zafira, pa su Zagor i Čiko ponovo zajedno. Zafira kaže da je saznala da je Malek zatvorio Magdalenu u jednom od svojih skrovišta u gradu, pa Zagor, Čiko i Rodrigues idu tamo da je spasu. Zagor je oslobađa, ali kad izađe vidi vojsku, i sklanja se od njih jer ga još uvek traže zbog bekstva. Vojska ih ipak otkriva, i nakon što prepoznaju Zagora kreću za njima, ali Zagor, Čiko i Rodrigues uspevaju da pobegnu sa Magdalenom. Istovremeno, robovi sa plantaža, među kojima je i Kismet, se spremaju za pobunu, i pridružuju se Maleku i svom vođi Azuni.


Treći deo – Vojska ludaka. Moreirini robovi se takođe spremaju za pobunu, a među njima je i otac momka koji je poginuo kada je sanduk sa broda pao na njega, koji želi da osveti svog sina tako što će da ubije Moreiru. Cilj pobunjenika je da oslobode svog duhovnog vođu, Pasifika Luzona, koji je zarobljen u podzemnom zatvoru. Nešto kasnije, oglašava se Alvorada, pesma koja za stanovnike Baije najavljuje dolazak novog dana, a ujedno je i dogovoreni znak za početak pobune crnaca. Velika grupa crnaca opkoli Zagora, Čika, Rodriguesa i Magdalenu, i oni pokušavaju da se probiju i pobegnu im, ali Čiko ne uspeva da se probije, pa se Zagor vraća po njega. On se bori protiv crnaca, ali ih je previše, i vidi da ne može da pobegne. Tada ga iz gomile pobunjenika prepozna Kaleb, kojeg je ranije spasio od vojske na ulici, i kaže ostalima da im Zagor nije neprijatelj. Pobunjenici prestaju sa napadom, ali se tada na drugoj strani ulice pojavljuje grupa vojnika koja puca na njih, i izgledaju kao da su znali da će da se desi pobuna i da su se spremali za borbu. U Moreirinoj palati, robovi se oslobađaju i napadaju radnike, pa Moreira, Dekster i Jambo uzimaju oružje da bi se odbranili. Rodrigues i Magdalena na putu prema Zafirinoj kući nailaze na drugu grupu pobunjenika koju predvode Azuna i Malek kako idu prema gradu. Oni ih primete i napadaju, pa Rodrigues i Magdalena beže nazad prema gradu. Pobunjenici u Moreirinoj palati pale sav njegov alat, čamce i brodove, dok oni predvođeni Azunom stižu u grad i kreću u borbu sa vojskom. Rodrigues u gomili prepozna svoju ženu Kismet, i sa njom i Magdalenom kreće prema Zafirinoj kući. Zagor i Kaleb vide kako se Malek i kapetan na čelu vojske tajno sastaju, i shvataju da je Malek taj koji je otkrio vojsci da će da se desi pobuna. Kaleb čuje kako Malek priča kapetanu o tome kako je ubio Jusufa, njegovog brata, i skače među njih i napada ih, a Zagor kreće za njim. Nakon što ubiju Maleka, kapetana i nekoliko njihovih ljudi, Zagor i Kaleb odlaze odatle. U Moreirinoj palati je izbio veliki požar koji su podmetnuli robovi, i Moreira, Dekster i Jambo su primorani da izađu napolje i bore se protiv robova, ali tada im u pomoć pristiže vojska iz grada. Pre nego što ih vojska zaustavi, jedan od robova, otac momka poginulog u luci, baca sekiru i ubija Moreiru. Zagor i Kaleb vide požar i idu prema Moreirinoj palati, gde Dekster primeti Zagora u daljini i shvati da je preživeo živo blato (#555), i da ga prati. Zagor ne vidi Dekstera jer ga primete vojnici i kreću za njim, ali on uspeva da im pobegne. Istovremeno, robovi gube borbu od vojske koja je bolje naoružana, i kreću da se sklone u crkvu, ali su vrata crkve zaključana zbog toga što je vojska bila obaveštena o pobuni i predvidela to. Tamo ih vojnici dočekaju sa topovima i pobiju veliki broj njih. Zagor i Kaleb stižu prekasno, ali svejedno napadaju vojnike. Tada se pojavljuju guverner i da Kosta, i naređuju Zagoru i Kalebu da se predaju ili će vojska da ih upuca, ali tada pred njih staje Magdalena koja kaže da u tom slučaju i nju moraju da ubiju. Guverner je spreman da ih ubije, iako je pored njega Esteban da Kosta, Magdalenin brat, ali u tom trenutku se pojvaljuje veliki broj žena koje, po tradiciji svog praznika Senjor do Bonfim pevaju i plešu, nakon čega kreću sa ritualom Lavažem do Bonfim tokom koje peru stepenište crkve. Guverner i vojska kada to vide odustaju i odlaze. Sledećeg dana, Zafira kaže Zagoru da je saznala da su ljudi koji po opisu odgovaraju Deksteru i Jambu bili u Moreirinoj vili, ali da nisu pronađeni među mrtvima, a Rodrigues i Kismet se spremaju da napuste to mesto koje ih podseća samo na smrt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s