Zagor 247, 248

Screenshot_1

Prvi deo – Kobna zaseda. Čiko u kolibi pronađe staru vojnu uniformu i obuče je, a dok to radi, primeti rakuna kako mu krade hranu. Još uvek u uniformi, on kreće za rakunom, i primeti da se nešto pomera u žbunu. Čiko skače na žbun, ali vidi da je umesto rakuna uhvatio indijanca, kojim ga zatim napada, i pokušava da ga ubije kada vidi da nosi uniformu, ali ga u tome sprečava Zagor koji je bio u blizini. Indijanac shvati da je to bio nesporazum, i da Čiko nije vojnik, nakon čega kaže da se zove Dugi Rep, i da ga je njegov poglavica Siva Vidra poslao da zatraži pomoć od Zagora. Dugi Rep objašnjava da su u poslednje vreme na njihovu teritoriju počeli da dolaze belci u potrazi za zlatom, i da je zbog toga Stevens, upravnik obližnje utvrde Hope, predložio da se indijanci presele na neku drugu lokaciju, na šta su oni pristali. Nekoliko dana ranije, u utvrdu Hope je došao novi upravnik, koji je odlučio da indijance preseli na drugo mesto koje je pustoš bez vode i divljači, umesto na dogovoreno mesto. Oni nisu hteli da pristanu na to, i krenuli su prema ranije dogovorenom mestu koje im je obećao Stevens, ali je zbog toga novi upravnik okupio vojsku i sustigao ih, zbog čega se oni trenutno kriju u planinama. Zagor i Čiko kreću sa Dugim Repom prema planinama u kojima se krije njegovo pleme, a kada dva dana kasnije stignu tamo, Zagor odluči da najpre popriča sa novim upravnikom utvrde Hope i pokuša da ga ubedi da ostavi indijance na miru i pusti ih da se presele gde žele. Nakon razgovora sa novim upravnikom, pukovnikom Boltom, Zagor zaključuje da se ni Boltu ne sviđa što su indijanci primorani da se presele u pustu teritoriju, i da je to bilo naređenje koje je stiglo iz Vašingtona, ali da u svakom slučaju namerava da izvrši to naređenje. Nakon što Zagor i Čiko napuste vojni logor, Bolt naređuje dvojici vodiča, Tracku u Duskyju da ih prate da bi otkrili gde se kriju indijanci. Zagor to primeti, i nedugo zatim im postavlja zasedu i ostavlja ih vezane, ali se oni kasnije odvežu i nastave da prate njega i Čika. Zagor i Čiko se sastaju sa Dugim Repom koji ih vodi do mesta na kojem se krije njegovo pleme, a Track i Dusty ih u tajnosti prate tamo. Nakon razgovora sa poglavicom Sivom Vidrom, koji je ranjen u poslednjem susretu sa vojskom, Zagor smišlja plan kako da se celo pleme neprimećeno udalji od svog skloništa u planinama. Žene iz plemena naprave konopce od odeće, pomoću kojih se indijanci te večeri spuste niz liticu u reku i puste da ih struja odnese. Sutradan, Track i Dusky dovode vojsku do mesta na kojem su prethodne noći videli indijance, ali tamo pronalaze samo prazne pećine u planinama, i konopce vezane za stene pomoću kojih su se indijanci spustili u reku. Siva Vidra kaže da ne može da vodi svoje pleme dok je ranjen, i prepušta vođstvo Zagoru, dok ih ne odvede na sigurno. Jednom indijancu iz plemena, Crnom Risu, se ne sviđa to što je poglavica prepustio vođstvo Zagoru, a ne njemu, i to što devojka koja mu se sviđa sve vreme gleda Zagora. Nakon nekog vremena, Zagor, Čiko i indijanci staju da se odmore, i odluče da se podele u grupe i odu u lov. Tokom lova, Crni Ris primeti da ih Track i Dusky prate, i misli da ih je Zagor izdao i da je znao za to.


Drugi deo – Plavi vojnici. Crni Ris iznenadi i onesvesti Zagora, nakon čega se vraća do ostalih, i kaže im da je to uradio zato što ne veruje Zagoru. Zbog toga on preuzima vođstvo i vodi svoje pleme u smeru suprotnom od onog u kojem ih je vodio Zagor. Čiko ide da pronađe Zagora, ali stiže prekasno, jer upravo u tom trenutku vidi kako Track i Dusky odnose onesvešćenog Zagora sa sobom.  Srebrni Mesec, devojka koja se sviđa Crnom Risu, shvata da se on okrenuo protiv Zagora iz ljubomore, i kaže mu da nema zašto da bude ljubomoran jer ona voli njega a ne Zagora. Zbog toga, Crni Ris kaže ostalima da nastave u pravcu u kojem su se uputili, dok se on vraća prema Zagoru. Zagor se budi vezan u vojnom logoru, gde mu pukovnik Bolt kaže da će da ga oslobodi nakon što sa svojom vojskom na silu preseli indijance na lokaciju na koju mu je naređeno da to uradi. On ga ostavlja sa nekoliko stražara, a Čiko koji je pratio Tracka i Duskyja smišlja kako da oslobodi Zagora. Čiko onesvesti jednog vojnika i uzme mu odeću, nakon čega ulazi u šator u kojem je Zagor zarobljen, i zapreti stražaru oružjem. Stražar koristi Čikovu nepažnju da ga razoruža i zarobi ga, ali tada u šator ulazi Crni Ris, koji sredi stražara i oslobodi Zagora. Nekoliko minuta kasnije, Zagor, Čiko i Crni Ris uzimaju konje od vojske, a ostale konje zaplaše da bi pobegli, i da vojnici ne bi mogli da ih prate. Par sati kasnije, njih trojica se pridružuju ostatku plemena, ali nakon više sati putovanja primete da im se vojska približava, i da će ih sustići pre nego što stignu do svog odredišta. Zagor smisli plan da uspori vojsku tako što će da raznese prirodnu branu izazvanu odronom kamenja koja je izmestila reku iz svog korita, i time je vrati u kanjon gde je ranije bila, kroz koji prolaze vojnici. U tome pokušava da ga zaustavi Track koji ga napada i razoruža, i planira da ga upuca, ali ga Čiko ubija i time spasava Zagora. Zagor raznese kamenje koje zadržava reku, i reka se vraća u svoje staro korito, a vojnici su primorani da se popnu uz stranu kanjona da ih ne bi odnela voda. Dusky dolazi do Zagora i Čika, ali ne želi da se bori, već samo da pokopa Tracka, nakon čega se Zagor i Čiko vraćaju do indijanaca. Ubrzo zatim, na brdu ispred njih se pojavljuje Bolt sa svojom vojskom, i oni shvataju da su oni vojnici koji su bili u kanjonu samo jedan deo vojske, dok je ostatak predvođen  Boltom išao drugim putem da ih presretne. Poglavica Siva Vidra odbija da prihvati da vojska preseli njegovo pleme na pustu teritoriju na kojoj ne može da preživi, i odluči da se bori do smrti protiv mnogo brojnije vojske. Zagor zna da indijanci ne mogu da pobede u toj borbi, ali odluči da se bori uz njih. Siva Vidra kaže da je Zagor potreban ostalim plemenima Darkvuda, i da ne sme da umre u toj borbi, zbog čega naređuje Dugom Repu da onesvesti Zagora s leđa kako ne bi pokušao da se bori. Dok se indijanci spremaju za poslednju borbu, do Bolta dolazi mala grupa vojnika, nakon čega se on sa svojom vojskom povlači nazad u utvrdu. Nakon toga, do indijanaca dolazi bivši upravnik utvrde Hope, Stevens, koji kaže da je rešio problem sa ljudima u Vašingtonu, i da će ih lično odvesti do ranije obećane teritorije, kako je i planirao pre Boltovog dolaska. Zagor se osvesti, i Stevens mu kaže da će Bolt biti premešten iz utvrde Hope i da će se indijanci naseliti tamo gde im je ranije obećano, nakon čega se Zagor i Čiko vraćaju nazad do svoje kolibe.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s