Zagor 021

Screenshot_1

Prva priča – Zagorov gnev. Zagor se budi u svojoj kolibi u močvari nakon što mu se u snu pojavljuje vrač Tavar, koji mu je nedavno spasio život (#20), i kojem je obećao da će se vratiti do njega kada bude mogao. On iz tog sna zaključuje da je Tavar u nevolji i da mu je potrebna pomoć, pa budi Čika, i odmah kreće na put prema Tavarovoj pećini. Nakon nekoliko dana putovanja, Zagor i Čiko stižu do pećine, u kojoj pronalaze tragove borbe, i zaključuju da je neko napao i oteo Tavara, jer u pećini nema tragova krvi. Pošto je kiša sprala sve tragove, oni ne mogu da krenu za otmičarima, pa Zagor odluči da odu do sela Tunikana, i pokušaju da saznaju zbog čega je Tavar bio prognan, jer bi to moglo da im pomogne da shvate zašto je otet. Nakon mnogo pređenih kilometara, oni se približe selu Tunikana, gde ih dočekaju dvojica indijanaca na straži. Oni im kažu da imaju novog poglavicu, koji sebe zove Mister-Mister. Poglavica, koji se ugleda na bele osvajače, odlučio je da odbaci svoje indijansko ime, i da zbog toga što se svi belci oslovljavaju sa “mister”, on po imenu bude dvostruko bolji od njih, i bude Mister-Mister. Kada uđu u selo, Zagora i Čika iznenadi to što se među indijanskim šatorima nalazi velika kamena kuća u kojoj živi poglavica. U selu takođe vide i trgovca koji prodaje alkohol indijancima, i pijane indijance svuda po selu. Oni ulaze u veliku kuću, i upoznaju poglavicu koji je obučen u odeću belaca. Mister-Mister im kaže da je u školama belaca naučio da borba protiv njih nije rešenje, već smatra da je bolje da od klošara, kako ih belci vide, oni postanu isti nivo kao i oni. On veruje u civilizaciju, i namerava da promeni način života svog plemena tako da se oblače i žive kao belci, i koriste novac, da bi ih belci gledali sa poštovanjem. Zagor se slaže da je to dobra ideja, ali da su oni od belaca poprimili samo ono najgore, i da se njegovo pleme opija i lenčari. Kada pita za Tavara, Mister-Mister kaže da je Tavar izdajica, i naređuje svojim ratnicima da zarobe Zagora i Čika i zatvore ih u šator pored Tavara. S obzirom na to da je većina ratnika pijana, naređenje posluša samo nekoliko njih, koje Zagor lako sredi. Nakon toga, on uzima kola trgovca alkoholom, ide do šatora u kojem je zarobljen Tavar, i zajedno sa njim i Čikom beži iz sela. Nakon što se dovoljno udalje, Tavar im priča kako je došlo do svega toga. Nekoliko meseci ranije, dvojica kopača zlata su došla u njihovo selo, i razgovarali sa novim poglavicom. Predložili su da njegovo pleme postane civilizovano, i dali mu novac od kojeg je sagradio kuću, ako on pristane da podeli s njima zlato predaka. Tavar im priča o zlatu predaka na koje su belci mislili, i kaže da je ranije njihovo selo bilo na vrhu brda, gde je sada samo voda. Ta oblast je bila puna zlata, od kojeg su njihovi preci pravili nakit, ali je veliki broj ljudi iz plemena za kratko vreme bio zaražen i umro od bolesti. Da bi zaštitili njihova tela od šakala i lešinara, oni preživeli stanovnici su odlučili da celo selo pretvore u grobnicu, i skrenuli su tok reke dok reka nije poplavila selo. Sada se potopljeno selo nalazi ispod dvadeset metara vode, sa svim zlatnim nakitom i oruđem, koje se smatra za zlato predaka. Kada je Tavar pokušao da ubedi ostale da ne skrnave to sveto mesto, Mister-Mister je pokušao da ga ubije, i on je pobegao iz sela. Kopači zlata, Moris i Parker, svakodnevno teraju indijance da rone i izvlače dragocenosti iz potopljenog sela, a ti indijanci koji su zaduženi za to se više ne plaše da će ih bogovi kazniti što skrnave sveto mesto. To Zagoru daje ideju, i sledećeg jutra, kad se indijanci spremaju da zarone u potrazi za dragocenostima, Zagor se maskira i namerava da zaplaši indijance. Ispod vode, on napada jednog indijanca i onesvesti ga. Kada ga kopači zlata i Mister-Mister izvuku na površinu i osveste, indijanac im uplašen kaže da je ispod vode video vodenog duha, i odbija da ponovo zaroni. Drugi indijanac zauzima njegovo mesto i zaroni, ali čim vidi maskiranog Zagora, on brzo izlazi na površinu uplašen, i sa ostalim indijancima se vraća na kopno i odbija da nastavi. Moris i Parker odlučuju da uzmu zlato na drugi način, time što će dinamitom da probiju prolaz kroz stenu kroz koji će voda da oteče i osuši potopljeno selo. Mister-Mister shvata da će time sva voda da ode prema njegovom selu i uništi ga, i zbog toga napada kopače zlata, ali ga oni upucaju, i on pada na zemlju. Tada se umeša Zagor koji uspeva da onesvesti jednog od njih, ali drugi uzima dinamit i zapreti da će sve da odnese u vazduh ako ga Zagor napadne. Mister-Mister poslednjim naporom dolazi do pištolja i upuca kopača zlata koji drži dinamit, nakon čega umire. Nakon što je problem sa kopačima zlata rešen, Tavar se vraća u svoje selo gde ima zadatak da pokuša daodvikne ljude od pića i vrati ih u normalu.


Druga priča: Prvi deo – Senke u noći. Nakon što Čiko, kao i obično, upadne u nevolju tražeći besplatan obrok, on se sastaje sa Zagorom. Oni na putu nailaze na dvojicu razbojnika koji nameravaju da opljačkaju kočiju koja tuda prolaze, i Zagor skače na jednog od njih da bi ih sprečio u tome. Drugi za to vreme otima kočiju i beži, a Zagor kreće za njim. Sustiže ga i zaustavlja, nakon čega se sa čovekom iz kočije vraća do Čika i kočijaša. Čovek kojeg je spasio se predstavlja kao profesor Oldbouns, i kaže da se bavi egiptologijom. Krenuo je u Belvil da poseti prijatelja, profesora Keneta, koji je napravio zbirku egipatskih predmeta koje je pronašao tokom iskopavanja. On zamoli Zagora da ga otprati do Belvila, na šta Zagor pristaje. Sledećeg jutra, Zagor, Čiko i Oldbouns stižu do svog odredišta i upoznaju profesora Keneta. Kenet im predstavlja detektiva kojeg je unajmio, Bata Batertona iz agencije “Baterton i Baterton”. Bat je užasan u skrivanju i prerušavanju, ali je jedini privatni detektiv u gradu, i Kenet ga je unajmio zbog toga što se u proteklih nekoliko meseci desilo više krađa. Oldbouns kaže da ga to ne čudi, jer je čuo da se širom Evrope dešavaju krađe egipatskih predmeta, i da svi ti predmeti završavaju u Americi. Zagor predlaže da te noći stražare na smenu u slučaju da neko pokuša novu krađu, i prvu smenu uzimaju Čiko i Bat. Te večeri, tokom stražarena, oni primete kako mumije ustaju iz svojih sarkofaga, i odmah dignu uzbunu. Zagor kreće za mumijama koje beže, i zaustavlja jednu od njih. Kada odmota zavoje sa mumije, vidi da je to bio prerušeni indijanac, ali ne može da ga natera da progovori jer mu je odsečen jezik.

Druga priča: Drugi deo (do polovine #22). Zagor prati tragove ostalih lažnih mumija, i vidi da su otišli kočijom. Sledećeg jutra, on sa Oldbounsom, Čikom i Batom kreće tragovima kočije kroz pustinju. Nakon dugog puta nailaze na napuštenu kočiju, i od nje ne vide tragove koje bi mogli da prate. Uveče ih probudi grupa ljudi koji su obučeni kao stari egipćani, koji jašu na dromedrima, jednogrbim kamilama. Egipćani ih napadaju, i tokom borbe Zagor primeti da oni govore dijalektom indijanaca Saksa, što znači da su ti egipćani ustvari indijanci, isto kao i lažne mumije. Mnogobrojniji indijanci uspevaju da savladaju Zagora i ostale, i odvode ih sa sobom. Nešto kasnije, dovode ih do velike građevine u pustinji, ispred koje se nalaze male sfinge. Kada ih uvedu unutra, oni vide da je građevina puna egipatskih predmeta. Vođu tih lažnih egipćana Oldbouns prepoznaje kao svog kolegu, profesora Vinsenta Krebsa. Krebs kaže da svo blago pronađeno tokom iskopina ne zaslužuje da skuplja prašinu u muzejima, i zbog toga je u pustinji rekonstruisao stari Ahenaton, grad posvećen bogu sunca. U tome su mu pomogli indijanci koje je lako uspeo da ubedi da su staroegipatski bogovi prava božanstva u koja treba da veruju. On svojim zarobljenicima pokazuje izgradnju piramide, za šta je zaposlio robove, nakon čega naredi da i njih odvedu među robove. Zagor tamo vidi grupu zarobljenih indijanaca, koji mu pričaju kako je grupa ratnika došla u njihovo selo i zatražila pomoć u lovu, ali ih je onda napala i zarobila. Istovremeno, Krebs vodi Oldbounsa do piramide, gde mu pokazuje razne zamke koje je napravio, i sarkofag u koji planira da jednog dana bude sahranjen kao poslednji faraon. U piramidi, Oldbouns vidi Vilsona, inženjera kojeg Krebs drži zarobljenog da bi mu projektovao građevine, i koji se tokom zarobljeništva razboleo. Te večeri, Zagor smišlja plan kako da uz pomoć zarobljenih indijanaca pobegne. On savije rešetke dovoljno da se jedan od indijanaca provuče, nakon čega onesvesti čuvara i oslobodi ostale. Indijanci deo lažnih egipćana iznenadi na spavanju, i ta grupa se predaje bez borbe, dok ostali koji su bili na straži pokušaju da pruže otpor. Krebs beži u svoju piramidu, i Zagor kreće za njim, izbegavajući zamke postavljene u piramidi. On vidi da ne može da dođe do Krebsa koji se zatvorio u prostori sa sarkofagom, i izlazi iz piramide da pomogne indijancima u borbi. U piramidi, inženjer Vilson otkriva Krebsu da je namerno isprojektovao piramidu tako da joj se temelji nalaze na koritu punom peska, i da pražnjenjem tog korita cela piramida može da se uruši. On povlači polugu, i ubrzo nakon toga piramida kreće da se urušava, i zatrpa i njega i Krebsa. Indijanci koji su pobedili u borbi se vraćaju svojim plemenima, Oldbouns se vraća do Keneta, a Zagor i Čiko kreću prema svojoj kolibi u močvari.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s