Zagor 608, 609, 610

Screenshot_1

Prvi deo – Senka faraona. Zagor se budi u ćeliji, iz koje ga izvode ratnici obučeni kao drevni Egipćani. Kada ga izvedu napolje, on tamo vidi Sfingu i nekoliko piramida, kao i veliki broj robova koji rade na njihovoj izgradnji. On pokuša da se oslobodi, ali ga ratnici savladaju, i nateraju da radi zajedno sa ostalim robovima, i tada se on priseća kako je došao u tu situaciju. Zagor i Čiko su, sa profesorom Oldbounsom (#21) i njegovim kolegom Paunderom, u pratnji dva vodiča išli kroz pustinju prema mestu na kojem je pre više godina ludi profesor Krebs zarobio indijance i naterao ih da rade na izgradnji piramide (#21). Na putu tamo, profesor Oldbouns priča kako se nakon tih događaja nekoliko puta vraćao na to mesto kako bi povratio sve ukradene Egipatske predmete. Tokom noći, Zagor primeti da ih neko posmatra, ali u mraku ne može da pronađe tu tajanstvenu osobu. Nakon što stignu do svog odredišta, ruševina piramide, Zagor ponovo primećuje kako ih neko posmatra, i neprimećeno se odvaja od ostalih kako bi iznenadio uhodu. Među ruševinama piramide nailazi na čoveka koji je obučen kao Arapin, ali njega primeti saučesnik tog čoveka kojeg Zagor nije video, i napada ga. Nakon kraće borbe sa dvojicom ljudi, oni beže i nestaju među kamenjem, a kada Zagor stigne do mesta na kojem su nestali, vidi prolaz koji vodi u unutrašnjost piramide, i ulazi unutra. Za to vreme, Čiko, Oldbouns, Paunder i dvojica vodiča idu prema hramu, gde planiraju da postave kamp. U unutrašnjosti piramide, Zagor prepoznaje da se nalazi u jednom od hodnika, ali nigde ne vidi dvojicu ljudi koji su mu pobegli. Pronalazi rupu u zidu, i prolazi kroz nju, i tada vidi kako se velika kamena vrata u prostoriji u koju je ušao zatvaraju. On kreće prema vratima, ali se ispod njegovih nogu otvaraju tajna vrata, i on upada u rupu u podu.

Drugi deo – Blago piramide. Dvojica koja su pobegla od Zagora se vraćaju u prostoriju u kojoj je on upao u zamku u podu, i vide ga kako leži na dnu jame, okružen šiljcima koji vire iz poda, zbog čega zaključuju da je mrtav. Zagor im dokazuje suprotno kada ih sa dna jame gađa sekirom, zbog čega jednom od njih ispada baklja iz ruke i pada u rupu pored Zagora. Oni zatvaraju tajna vrata u podu i ostavljaju ga tamo, dok Zagor na dnu jame ustaje sa leša koji mu je ublažio pad i zaštitio ga od šiljaka, nakon čega uzima baklju i smišlja plan kako da izađe odatle. Ispred hrama, Paunder otkriva Oldbounsu da je pošao sa njim samo kako bi sabotirao njegovu ekspediciju, jer je za nju saznao prekasno da bi mogao da je spreči, nakon čega dvojica ljudi sa kojima se Zagor ranije sukobio pucaju i ubijaju vodiče. Paunder otkriva da oni rade za njega, i natera Oldbounsa i Čika da krenu sa njim. Za to vreme, Zagor vadi šiljke iz poda i zabada između kamenja u zidu, kako bi se uz pomoć njih popeo do vrha. Kada stigne do vrha, čuje korake, i Paundera kako sa jednim od svojih ljudi priča o njemu. Paunder se nakon toga vraća do Oldbounsa i Čika, kojima kaže da je Zagor mrtav, i  priča im zbog čega radi sve to. On kaže kako je oduvek bio fasciniran profesorom Krebsom i njegovim radom, i da je nakon njegove smrti proučio zapise koje je inženjer Vilson (#21) ostavio iza sebe. Iz tih zapisa je saznao da je Krebs naredio Vilsonu da ispod piramide napravi mrežu tajnih hodnika i prostoriju u kojoj će sakriti najvrednije predmete. Put do te prostorije bi bio obezbeđen zamkama koje je sam Krebs predložio, a Vilson je zbog novca pristao na to. Nakon toga, Paunder je sa desetoro Arapa došao do te doline i naredio im da kopaju na mestima na kojima je iz Vilsonovih projekata saznao da se nalaze ulazi u podzemne hodnike. Dvojica njih su trenutno sa njim i pratili su ih tokom njihovog putovanja kroz pustinju, trojica se nalaze u podzemlju piramide i vrše iskopavanja, dok su petorica poginula nakon što su upali u zamke koje je Vilson projektovao nakon što je došao u tu dolinu, i koje ne postoje u njegovim projektima. Za to vreme, Zagor jednim šiljkom razbija malter između kamenih blokova na vrhu jame, što mu omogućava da izvuče to kamenje i napravi prolaz do površine kroz koji može da se provuče. Paunder vodi Oldbounsa i Čika kroz podzemne hodnike piramide, koji su tokom urušavanja ostali netaknuti, i sastaje se sa ostalom trojicom njegovih plaćenika. Jedan od te trojice kaže da su iskopavanjima stigli do tajen prostorije, i da mogu da razbiju vrata i uđu unutra kada Paunder to naredi. Paunder pokazuje Oldbounsu natpise na vratima prostorije napisane hijeroglifima, i tera ga da ih prevede. Oldbouns dešifruje hijeroglife i kaže da se radi o upozorenju, kao i da hijeroglifi govore o magiji koja prevazilazi vremensku barijeru. Paunder naređuje svojim ljudima da razbiju vrata, nakon čega natera Čika da prvi prođe kroz njih, kako bi upao u eventualne zamke koje se nalaze unutra umesto njega. Čiko ulazi u prolaz koji vodi do te prostorije, kada plafon sa kojeg vise metalni šiljci krene da pada prema njemu. On uspeva da preživi tako se plafon zaglavi na pola puta, jer se tokom urušavanja piramide pomerilo kamenje na zidu koje sprečava plafon da padne do poda. Paunder puca u pravcu Čika i preti mu da će da ga ubije ako ne nastavi dalje. Tada dolazi Zagor, koji je izašao iz rupe u podu, i napada Paundera i njegove ljude. Profesor Oldbouns se tokom borbe sklanja na sigurno, dok Zagor ubije trojicu Paunderovih plaćenika. Paunder naređuje preostaloj dvojici da uhvate Čika, kako bi naterali Zagora da se preda, ali kada njih dvojica uđu u prolaz do tajne prostorije, aktiviraju novu zamku, i iz zida izlaze šiljci koji ih ubijaju. Nakon toga, Paunder i sam prolazi kroz taj prolaz, i uspeva da uhvati Čika, zbog čega Zagor ne sme da ga napadne. On sa Čikom ulazi u prostoriju koja je puna zlatom i nakitom, i u čijoj sredini se nalazi velika vaza. Čiko pokušava da se oslobodi i bakljom napada Paundera, i tokom borbe Paunder pada na vazu koja se polomi, i iz nje kreće da izlazi dim. Zagor ulazi u prostoriju, i vidi kako iz tog dima izlazi veliko stvorenje nalik na duha iz lampe, koji izaziva jak vrtlog, zbog čega izgleda kao da zidovi prostorije nestaju. Profesor Oldbouns dolazi do vrata prostorije i vidi duha, nakon čega Zagor, Čiko i Paunder nestaju u vrtlogu. Njih trojica se bude usred pustinje, gde ih dočekaju ratnici obučeni kao drevni Egipćani, koji pokušavaju da ih zarobe. Zagor ne može da im se odupre bez oružja koje je nestalo nakon što je prošao kroz vrtlog, a ratnici ga opkole sa svih strana.

Treći deo – Pustinjski zarobljenici. Kada vidi da ne može da pobedi Egipatske ratnike, Zagor obara jednog od njih sa dromedra i beži, dok ratnici odustaju od potere i vraćaju se nazad sa zarobljenim Čikom i Paunderom. Zagor dolazi do grada u pustinji, gde onesvesti jednog od stanovnika i uzme mu odeću, kako bi se bolje uklopio u okolinu. U gradu čuje kako neki ljudi pričaju o Čiku i Paunderu, i o tome kako su oni sada zarobljeni u zatvoru Kale Rafti, gde će zameniti prethodne robove koji su umrli od iznemoglosti. Zagor prolazi pored robova koji prenose kamenje u korpama, i vidi kako jedan od čuvara muči roba zbog toga što mu je ispala korpa. On se pravi da se sapleo, i pada preko čuvara, i prilikom pada mu udari glavu o kamen i onesvesti ga. Kada to primeti drugi čuvar, Zagor kaže da je to bio nesrećan slučaj, i da se sapleo zbog kamenja. Nakon toga nastavlja dalje, i vidi kako grupa ratnika vodi Čika i Paundera prema nekoj velikoj građevini. On shvati da će mu biti mnogo teže da ih oslobodi ako ih uvedu unutra, i odluči da odmah napadne ratnike i oslobodi ih. Nakon što ubije par njih, odustaje od borbe sa ostalima, i beži zajedno sa Čikom i Paunderom. Tokom bega se Čiko saplete i padne, zbog čega Zagor kreće nazad prema njemu, a Paunder nastavlja svoj beg. Egipatski ratnici stižu do Čika pre Zagora, i narede mu da se preda ako ne želi da ubiju Čika. On se predaje, i oni ga napadaju i onesveste ga. Nakon toga se probudio u ćeliji, gde je i počela ova priča. Zagor se seća da Čiko nije bio u ćeliji pored njega kada se probudio, a ne vidi ga ni među ostalim zarobljenicima koji rade na izgradnji. Jedan od zarobljenika mu kaže da se Čiko nalazi unutar piramide, a kada ga Zagor pita gde se oni trenutno nalaze, zarobljenik kaže da je mesto na kojem su zarobljeni kraljevstvo belog faraona. Za to vreme, na našem svetu, profesor Oldbouns primećuje da duh ne može da izađe iz prostorije sa blagom, i kreće da dešifruje hijeroglife na zidu, kako bi pokušao da pronađe način da ga zaustavi. Na drugom svetu, Zagor napada jednog od ratnika, i uspeva da se oslobodi i pobegne. Grupa ratnika kreće za njim, ali ne uspeva da ga pronađe. Zagor kasnije vidi dvojicu ratnika koji se vraćaju do zatvora sa Paunderom, kojeg su u međuvremeno ponovo zarobili, i napada ih kako bi ih oslobodio. Tada do njih dolazi još jedna grupa ratnika koja ih napada, a Paunder odlučuje da izda Zagora i onesvešćuje ga s leđa, kako bi pokušao da uveri ratnike da je na njihovoj strani. Profesor Oldbouns iz hijeroglifa saznaje da se radi o drevnoj magiji, o nečemu nalik na Aladinovu lampu. On se seća da postoje razne verzije te legende, koje su inspirisane drevnim pričama Sirijaca i Arapa, i pretpostavlja da su i drevni Egipćani imali sličnu legendu, i veruje da u svakoj legendi postoji deo koji je istinit. Kaže kako je u centru svih tih legendi biće po imenu Đin, koji predstavlja stvorenje natprirodne moći koje se nalazi između božanskog sveta i zemlje, i koji je uvek sakriven u nekoj vrsti posude, kao što je boca, lampa, ili u ovom slučaju, vaza. Zbog toga veruje da postoji način da ponovo vrati Đina u tu vazu i zaustavi ga. U drugoj stvarnosti, Zagor i Paunder su zarobljeni i okovani za zid, nakon Paunderove izdaje i neuspelog pokušaja da sarađuje sa ratnicima. Zagor pita Paundera da li zna kako su dospeli na to mesto, na šta Paunder odgovara da je u Krebsovom dnevniku pročitao da se Krebs veoma interesovao za Egipatsku magiju. On kaže da su drevni Egipćani verovali da na zemlji, nebu i u vazduhu žive nevidljiva bića, od kojih su neka dobra a neka zla. Svrha magije je bila ta da čovek može da upravlja tim bićima, ili da se odbrani od njihove moći. Zbog toga zaključuje da je Krebs uspeo da pronađe način da kontroliše neko od tih natprirodnih bića i natera ga da mu ostvari sve svoje snove, uključujući i taj da postane faraon koji vlada kraljevstvom nalik na drevni Egipat, kao ono u kojem se trenutno nalaze. Tada u prostoriju ulazi čovek obučen kao Egipatski sveštenik, koji se predstavlja kao Kehepa. Oldbouns za to vreme pokušava da se dokopa jedne vaze iz prostorije, ali ga Đin primeti, i uhvati ga. U kreljevstvu belog faraona, Kehepa kaže Zagoru i Paunderu da ne planira da ih ubije, već da ih drogira i nad njima izvrši magični ritual nakon kojeg će oni postati ratnici u službi faraona, koji će živeti samo kako bi slušali njegova naređenja, i više neće imati svoju volju. On donosi činiju sa prahom koji baci Zagoru u lice, nakon čega se Zagor onesvesti. Istovremeno, na našem svetu, Oldbouns uspeva da dohvati vazu, i razbija je Đinu o glavu, ali se ispostavlja da je pogrešio, i da to nema nikakvog efekta. Na drugom svetu, Kehepa se sprema da zabode nož u Zagora kako bi započeo sa svojim ritualom, ali u prostoriju ulaze ratnici koji jure Čika. Oni uspevaju da ga uhvate, ali Čiko slučajno obara jednu od vaza koje se nalaze u prostoriji, i iz nje izlazi prah koji uspavljuje jednog od ratnika koji ga drži. On uspeva da se odupre drugom ratniku koji ga je držao, a kada to vidi, Paunder kaže Čiku da obori sve ostale vaze u prostoriji. Čiko uradi kao što mu je Paunder rekao, i time uspavljuje sve ratnike prahom koji se nalazio u vazama. Za to vreme, u ruševinama piramide, Oldbouns među zlatom pronalazi amajliju o kojoj govore hijeroglifi koje je dešifrovao, i izgovara magičnu formulu koju je preveo. Uz pomoć izgovorene magične formule i amajlije, Đin pusta Oldbounsa i nestaje, nakon čega se ponovo stvori vrtlog nalik na onaj koji je odveo Zagora, Čika i Paundera na drugi svet. Na drugom svetu, Kehepa izlazi iz prostorije i ide da pozove pojačanje, dok Čiko za to vreme oslobađa Pundera i Zagora, koji se tada probudi. Njih trojica izlaze iz prostorije, ali ih tamo čeka Kehepa sa svojim ratnicima. Zagor i Paunder se bore sa ratnicima, nakon čega Paunder ubija Kehepu. Tada primete vetar koji dolazi iz blizine, i kada krenu prema mestu odakle on dolazi, upadaju u vrtlog koji ih vraća nazad u podzemlje urušene piramide, gde ih čeka profesor Oldbouns. Zbog vrtloga je oslabila konstrukcija piramide, i sve kreće da se urušava, zbog čega Zagor i ostali pokušavaju da što pre izađu napolje. Paunder ostaje u prostoriji kako bi napunio džepove zlatom i nakitom, zbog čega se odvoji od Zagora, Čika i Oldbounsa. Zagor pokušava da se vrati po njega, ali ne može zbog toga što se plafon urušava i zatvara prolaz do prostorije u kojoj je Paunder. Zajedno sa Čikom i Oldbounsom uspeva da izađe van piramide, dok Paunder ostaje zakopan u prostoriji s blagom. Napolju, Oldbouns priča Zagoru i Čiku o Đinu, i njih trojica kreću da nagađaju šta je Krebs planirao da uradi uz pomoć Đinove moći, ali na kraju zaključuju da to nikada neće saznati, jer je Krebs poginuo pre nego što je ostvario svoj cilj.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s