Zagor 537

Screenshot_1

Prvi deo – Jezero Hjuron (od polovine #536). U Bej Sitiju, luci na jezeru Hjuron, Čiko čeka Zagora, koji se ukrcao na brod indijanske agencije, kako bi po molbi pukovnika Perija ispitao nestanak sanduka namenjenim indijancima koje su prevozili tim brodom. Sa njim na brodu su trojica ljudi, Šnajder, Habard i Valdez, i na jezeru se sprema bura. Ta trojica su upravo ti koji kradu pošiljke namenjene indijancima, i žele da iskoriste buru kako bi bacili Zagora sa broda, i za to okrivili nevreme. Oni ga napadaju, i tokom napada Zagor i Šnajder upadaju u jezero nakon što ih pogodi bure petroleja koje su prevozili na brodu. Zagor i Šnajder nastavljaju borbu u vodi, nakon čega Šnajder nestaje ispod talasa, a Zagor pokušava da ostane na površini držeći se za bure petroleja. Za to vreme, Čiko je u indijanskoj agenciji u Bej Sitiju, sa Lunijem, koji tamo radi. Sledećeg dana, brod stiže u Bej Siti, i Habard i Valdez saopštavaju Luniju i Čiku da su Zagor i Šnajder pali sa broda tokom plovidbe zbog nevremena. Zagor se budi na jednoj plaži na koju su ga izbacili talasi, i ima jake bolove u nozi koji ga sprečavaju da se kreće. On se seća kako se držao za bure sve dok nije video obalu, i tada je krenuo da pliva prema njoj, nakon čega je izgubio svest.

Drugi deo – U potrazi za Zagorom. Zagor pokušava da ustane, ali ga bol u nozi sprečava da se pomeri, pa ostaje pored obale. Prvog dana na ostrvu, Zagor pokušava da se popne na stenu sa koje može da pregleda okolinu hodajući uz pomoć štapa, i uz velike muke uspeva da dođe do vrha. On primećuje da se nalazi na ostrvu, i da je toliko udaljen od naseljenog mesta, da ga čak ni ne vidi u daljini. Drugog dana na ostrvu, on pravi koplje, i kreće u ribolov kako bi mogao da se prehrani. Uveče čuje zvuke iz šume, ali ne vidi ništa. Trećeg dana napravi sekiru, i pokušava da prati tragove životinje koja je prošla pored njega prethodne noći, ali ne uspeva jer ih je kiša obrisala. Četvrtog dana na ostrvu kreće da pada sneg,  Zagor pali vatru, dok Čiko sa Lunijem, Habardom i Valdezom plovi jezerom Hjuron pokušavajući da ga pronađe. Te večeri, Zagor sanja kako ga napada medved, i budi se, i tada vidi kako ga napada Šnajder, koji se nije udavio u jezeru, već je takođe izbačen na obalu. Zagor ne može da mu se suprotstavi sa ranjenom nogom, i Šnajder ga savlada i uzima mu sekiru. Zagor uspeva da pobegne u šumu, ali šnajder uzima baklju i kreće za njim. Šnajder ga pronalazi na obali i sprema se da ga ubije, ali ga tada Zagor poliva petrolejem iz bureta na kojem je doplovio do obale, i Šnajder se zapali zbog baklje koju drži u ruci. Zagor ostavlja zapaljenog Šnajdera koji je upao u jezero, i vraća se do svog skrovišta gde je zapalio vatru. Petog dana, Zagor pokušava da se popne na najviši vrh na ostrvu i zapali vatru, kako bi ga neko ko prolazi tuda video, ali ga napada veliki orao čije je gnezdo u blizini. Zagor pokušava da se odbrani od orla, ali na kraju pada sa litice u jezero, nakon čega namerava da opet pokuša da se popne. Šestog dana, Luni, Habard i Valdez ubeđuju Čika da odustanu od potrage za Zagorom, ali te večeri vide vatru u daljini na jednom od ostrva, i kreću tamo. Sedmog dana, vatra koju je Zagor upalio prethodne večeri na vrhu litice se ugasila, ali on uspeva da vidi brod u daljini kako mu se približava. Čiko i Luni dvogledom vide Zagora na vrhu litice, i kreću brodom prema obali, dok Habard i Valdez odlučuju da pronađu Zagora pre njih i ubiju ga, kako im ne bi ispričao da su oni ti koji kradu robu namenjenu indijancima, i da su pokušali da ga ubiju. Zagora tada neko pogađa kamenom, i kada se okrene, on vidi Šnajdera, koji je preživeo i sada je unakažen zbog opekotina koje je zadobio. Šnajder pokušava da ga dokrajči, ali Zagor uspeva da ga povuče i baci sa litice, nakon čega Šnajder pada na stene i umire. Habard i Valdez, koji su se prvi iskrcali, vide kako Šnajder pada sa litice, i kreću prema mestu sa kojeg je pao, kako b pronašli i ubili Zagora. Zagor ih primećuje i iznenadi ih, i tokom borbe Habard udara glavu o kamen i onesvesti se, dok Valdez pokušava da ubije Zagora puškom. Zagor uzima Habardov pištolj i puca u led na steni koji se nalazi iznad Valdeza, što izaziva urušavanje, i velika količina leda pada na Valdeza i ubija ga. Habard se tada osvesti i ponovo napada Zagora, ali ga on primećuje i opet ga onesvesti. Tada do njega dolaze Luni i Čiko, i Zagor im priča šta se desilo. Sledećeg dana, u Bej Sitiju, doktor pregleda Zagora i kaže da povreda noge nije opasna, dok Habarda predaju vlastima zbog krađe i pokušaja ubistva.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s