Zagor 231, 232, 233, 234

Zagor 231-234.jpg

Prvi deo – Stravično putovanje. Zagor i Čiko idu tragovima Rasečenog Lica, indijanca koji sa svojom bandom napada belce. Nailaze na kolibu ispred koje vide ubijene trapere, nakon čega kreću da prate tragove koji vode dalje od koibe. Nešto kasnije, kada im se približe, Rasečeno Lice primećuje da ih Zagor i Čiko prate, i odluči da im priredi zasedu. Zaseda uspeva, i uprkos Zagorovim pokušajima da se odbrani, Rasečeno Lice i njegova banda savladaju njega i Čika, i spremaju se da ih dokrajče. U tome ih sprečava grupa ljudi koja dolazi iz šume. Ljudi pucaju na Rasečeno Lice i njegovu bandu, i po cenu života jednog od njih uspevaju da poraze indijance i preživele nateraju u beg, dok Rasečeno Lice izgubi svest nakon što ga pogode. Čovek na čelu grupe ljudi koji su im spasili život se predstavlja Zagoru i Čiku kao Richard Whyndam, vojvoda od Gloucestera i markiz od Mesbyja, za prijatelje Beau. Beau kaže da se sa svojim prijateljem kladio u svo svoje bogatstvo da može bezbedno da pređe čitavo područje Amerike za manje od sto dana. Krenuo je u ostvarenje svoje namere u pratnji svog batlera Audleya, i u Americi unajmio vodiča koji je ubijen u borbi sa Rasečenim Licem, i još dvojicu ljudi, McLagana i Jonesa. Sada kada je izgubio vodiča, potreban mu je novi, i on pita Zagora da mu se pridruži na svom putovanju, i tako Zagor i Čiko kreću sa njim. Nakon nekoliko sati hoda, grupa stiže u utvrdu Maulders, gde predaju Rasečeno Lice vlastima, i nabave namirnice i municiju, dok jedan čovek iz utvrde primećuje da Beau ima dosta novca, i namerava da ga opljačka. On sa još dvojicom odluči da sipa Zagoru i ostalima sredstvo od kojeg će oslabiti u pivo koje su kupili, i preko noći ih bez borbe lako opljačkaju. Kasnije, Zagor i ostali napuštaju utvrdu, i uveče odlučuju da prenoće na mestu sa kojeg lako mogu da se odbrane od eventualnih napadača, staroj grobnici u obliku brda. Oni se penju na vrh, i tamo primete da je trava plave boje, i da se oseća čudan miris zbog isparavanja iz tla. Nakon večere Zagor i Jones ostanu na straži, dok ostali odu na spavanje. Trojica ljudi iz utvrde koji planiraju da ih opljačkaju čekaju da sredstvo iz piva koje su pili tokom večere deluje, i da Zagor i Jones padnu na zemlju zbog efekta tog sredstva, nakon čega se penju na grobnicu kako bi ih opljačkali. Kada se popnu, na vrhu se pojavljuju duhovi mrtvih indijanaca i čudovišta demonskog oblika, koji idu prema njima. Zagor takođe vidi sablasne prilike oko sebe, ali ne može da se pomeri zbog efekta sredstva iz piva. Jedan od pljačkaša puca na duhove, ali pogađa svoje saučesnike i ubija ih. Sledećeg jutra, Zagor se budi i pored sebe pronalazi tela trojice pljačkaša, od kojih jedan nema rane na telu, već izgleda kao da je umro od straha. On ostalima priča šta je video prethodne noći, i zaključuje da su duhovi bili halucinacije izazvane isparavanjima iz tla. Grupa nastavlja svoje putovanje, i nakon mnogo dana hoda, prelazeći kroz šume, brda i mnoga naselja, i krećuću se pešice, kanuima i kočijama, oni stižu do grada St. Luis, gde ih čeka brod koji je Beau ranije kupio za svrhu svog putovanja. Zagor i ostali se ukrcaju na brod, i zaplove Misisipijem do Wood Rivera, sve do Misurija. Nekoliko dana putovanje protiče mirno, sve do jedne večeri kada se iskrcaju na kopno da bi prenoćili. McLagana, koji je bio na straži, neko napada s leđa tokom noći i onesvesti ga. Kada se ujutru probude, Zagor i ostali vide da im je neko u toku noći uzeo sve namirnice sa broda.


Drugi deo – Brodolom na Misuriju. Bez hrane koju su poneli sa sobom, Zagor i ostali su primorani da krenu u lov kako bi pronašli nešto za jelo, pa odmah kreću u lov. Nakon nekoliko dana plovidbe, oni vide grupu indijanaca na kopnu, i odluče da se zaustave blizu obale i pozdrave ih, i daju im poklone kao znak poštovanja. Indijanci prihvataju poklone, i nakon što čuju da su se uputili prema delu reke u kojem je struja veoma jaka, oni obećaju da će im pomoći da prođu tuda, nakon čega odlaze. Grupa nastavlja plovidbu, i dolazi do mesta gde jaka struja nosi brod, i primorani su da vuku brod sa kopna, istovremeno ga vezujući za stabla, kako bi se izborili sa strujom. Dolazi grupa indijanaca, i pomaže im u tome. Nakon celodnevnog napora, sledećeg jutra brod prelazi na deo reke kojim je plovidba lakša, i indijanci odlaze svojim putem, a Zagor i ostali nastavljaju putovanje. Malo kasnije, oni odluče da stanu i odu u lov, kako bi se snabdeli hranom za put. Tokom lova, čuje se Jonesov krik, i ostali ga pronalaze mrtvog na dnu rascepa u tlu. Dok su oni zauzeti time, neko preseca konopac kojim je njihov brod vezan, i brod kreće da se udaljava, nošen vodenom strujom. Zagor i Beau skaču u vodu i uspevaju da stignu do broda i popnu se na njega. Pokušavajući da zaustavi brod, Beau pada u vodu i prilikom pada udari glavu i onesvesti se, zbog čega je Zagor primoran da napusti brod i skoči u vodu da ga spasi. Brod kojim niko ne upravlja se razbije o stene, dok Zagor sa Beauom izlazi na kopno i vraća se do ostalih. Sledećeg dana, Zagor, Čiko, Beau, Audley i McLagan nastavljaju putovanje pešice, i nakon nekoliko dana hoda nailaze na indijanke koje peru veš u reci. Jedna od njih, Kee-Noah, kaže da je ćerka poglavice Mandana, i poziva ih u njihovo selo, što oni prihvataju. U selu se susreću sa poglavicom Wah-Chupa, koji im kaže da su svi njihovi ratnici trenutno u lovu, predvođeni njegovim sinom Anktopom, i da će se vratiti kroz nekoliko dana. Zagor odlučuje da ostanu u selu dok se ratnici ne vrate, kako bi nabavili konje i zajedno sa nekoliko ratnika kao vodičima prešli deo teritorije koji im nije poznat. Nakon nekoliko dana provedenih u selu, Beau zaprosi Kee-Noah, ali ona odgovara da on mora da zatraži to od njenog oca. Beau izlazi pred Wah-Chupu i traži ruku njegove ćerke, ali mu on odgovara da je indijanski običaj da onaj ko prosi devojku donese poklone njenoj porodici, kako bi dokazao da je u stanju da može da izdržava porodicu. Te večeri, u selo stiže muž Wah-Chupine sestre, belac Piotr Bezukoff. Te noći, grupa indijanskih ratnika napada selo Mandana, i Zagor i ostali priskaču u odbranu. Nakon nekog vremena, njihovi napadači beže, ali tada Wah-Chupa kaže da su ga petorica ratnika napala i otela Kee-Noah. On kaže da su to bili indijanci iz plemena Pawnee, koji žele da je žrtvuju svom božanstvu. Bezukoff odlučuje da krene za njima i pronađe otetu Kee-Noah, a pridružuju mu se i Zagor i Beau.


Treći deo – Beg u preriju. Nakon celodnevne potrage, Zagor, Bezukoff i Beau stižu do sela Pawneeja, ali ne znaju gde se nalazi oteta Kee-Noah, pa odlučuju da za sada samo posmatraju selo, kako bi to otkrili. Smenjujući se na straži, njih trojica ne uspevaju da saznaju gde se nalazi Kee-Noah, ali Zagor primeti da indijanci kreću da grade žrtveni oltar u centru sela, i odluči da to iskoriste i krenu u napad tek kada Kee-Noah izvedu na oltar za žrvovanje. Te večeri, oni ispod oltara kopaju rupe u zemlji u koje se sakriju. Kasnije, Pawneeji privode Kee-Noah do oltara, i tada Zagor i Bezukoff izlaze iz svojih skrovišta i napadaju indijance, a Beau to koristi da oslobodi i zaplaši konje indijanaca, i pojuri ih prema oltaru. Trojica ljudi se zajedno sa Kee-Noah penje na konje i beži iz sela, ali prilikom bega indijanci upucaju Bezukoffa u rame, što mu otežava putovanje. Indijanci uspevaju da skupe desetak konja, i šalju svoje najbolje ratnike za njima. Oni ih brzo sustižu, i Zagor i Beau su primorani da se sami bore protiv brojnijih indijanskih ratnika, jer se Bezukoff onesvestio zbog povrede. Pawneeji se spremaju da dokrajče Zagora i Beaua, ali se tada pojavljuje grupa ratnika Mandana na čelu sa sinom poglavice, Anktopom, koji su se vratili iz lova i krenuli prema selu Pawneeja kada su čuli šta se dogodilo. Mandani ubijaju sve Pawneeje koji su napali Zagora i Beaua, nakon čega se zajedno vraćaju do njihovog sela. Beau nudi konje koje je ukrao od Pawneeja Wah-Chupi, u zamenu za ruku njegove ćerke. On prihvata, i sledećeg dana se Beau oženi sa Kee-Noah po indijanskom običaju. Dan kasnije, Beau kaže da mora da završi putovanje na koje je krenuo, ali da će se vratiti, nakon čega sa Zagorom, Čikom, Audleyem, McLaganom i indijancima Mandanima kreće ravnicom do reke kojom će nastaviti put. Na putu tamo, jedne večeri tajanstvena osoba napada McLagana koji je na straži, i ubija ga. Nakon bezuspešnog traganja za ubicom, Zagor i ostali idućeg jutra nastavljaju put. Stižu do reke, gde Zagor, Čiko, Beau i Audley nastavljaju dalje kanuima, a Mandani se vraćaju nazad u svoje selo. Danima grupa ljudi putuje rekom, i putovanje protiče mirno, sve dok jedne večeri Zagor na straži ne primeti senku pored kanua. On kreće prema kanuima, ali tajanstvena osoba skače u vodu. Zagor kreće za njim, ali ga u mraku izgubi, i vraća se nazad na obalu, gde vidi da je čovek koji mu je pobegao onesposobio njihove kanue. Beau kaže da bez kanua ne mogu da dođu na odredište na vreme, i da će izgubiti opkladu i svu svoju imovinu ukoliko zakasni. Četvorica ljudi primorana da nastavi put pešice kreće već te večeri, i nedelju dana kasnije nailaze na nekoliko indijanaca Kwakiutla koji napadaju jednog mladog indijanca iz plemena Klahara. Nakon što ubiju njegove napadače i spasu ga, indijanac se predstavlja kao Misar, i kaže da je sa još dvojicom krenuo u lov, kad su Kwakiutli došli kanuima i napali ih. Zagor odluči da napadne Kwakiutle i oslobodi Misarove prijatelje, dok istovremeno uzme kanue kojima mogu da nastave putovanje.


Četvrti deo – Rasečeno Lice. Zagor i ostali se bore sa Kwakiutlima i uspevaju da oslobode Misarove prijatelje, ali jedan ranjeni Kwakiutl beži i ide da upozori ostale iz svog plemena koji spremaju napad na selo Klahara. Grupa uzima kanu Kwakiutla, i nastavlja put rekom, dok Misar i ostala dvojica Klahara šalju poruku bubnjevima svom plemenu, i upozoravaju ih na napad Kwakiutla. Jedan od ratnika Kwakiutla koji je pobegao tokom borbe stiže do ostalih i priča im šta se dogodilo, nakon čega oni odluče da pronađu Zagora i ostale i ubiju ih zbog toga što su im pokvarili planove za napad na selo Klahara. Zagor i ostali za to vreme pristaju na obalu da prenoće, i primete da im se Kwakiutli približavaju sa velikim brojem kanua. Čiko i Beau beže kanuom, dok indijanci tokom njihovog bega uspevaju da pogode Audleya i ubiju ga. Zagor se za to vreme penje na vrh brda, i gura veliku stenu na kanue indijanaca. Nakon toga, on skače u vodu, i pridružuje se Čiku i Beau, i nastavlja putovanje, ostavljajući indijance iza sebe. Oni nastavljaju putovanje kanuom, ali počinje bura, i talasi preokrenu njihov kanu. Sva trojica uspevaju da se spasu i dođu do obale, nakon čega zapale vatru i odu na spavanje. Tokom noći, do njih dolazi tajanstvena osoba koja ih je sabotirala celog putovanja, i budi Zagora kako bi video ko će ga ubiti. Zagor ustaje, i vidi da je to Rasečeno Lice. On kaže da je pobegao iz zatvora utvrde Maulders dva dana nakon što je zatvoren, i da ih je od tada pratio i sabotirao na svakom koraku. Rasečeno Lice se sprema da ubije Zagora, ali ga s leđa napada Beau, kojeg je on onesvestio i vezao dok e bio na straži, tako što šutira zapaljeno drvo prema njemu. Zagor to koristi da napadne Rasečeno Lice i razoruža ga. Borbu nastavljaju bez oružja, i Rasečeno Lice se sprema da dokrajči Zagora koji je na zemlji velikom stenom, ali se Zagor pomera, i on gubi ravnotežu i pada niz liticu na stene i umire. Sledećeg dana, Beau kaže da je već probio rok od sto dana, ali da će ga prijatelj sa kojim se kladio čekati još petnaest dana nakon isteka roka. Nekoliko dana kasnije, Zagor, Čiko i Beau stižu do svog odredišta, gde se Beau sreće sa čovekom od kojeg je izgubio opkladu da može da pređe Ameriku za sto dana. On kaže da ga ne zanima to što je izgubio sav novac, jer je ionako planirao da se vrati u selo Mandana i nastavi svoj život tamo, i zbog toga potpisuje dokument kojim mu predaje svu svoju imovinu. Advokat mu tada daje pismo od upravnika njegovog imanja, u kojem piše da je Beau svojim rasipanjem novca upao u dugove, i da je upravnik imanja bio prinuđen da proda sav njegov posed kako bi te dugove pokrio. To znači da je Beau ostao bez ičega, i da zato prijatelj sa kojim se kladio u svu svoju imovinu ustvari ne dobija ništa. Beau tada kaže da je unapred platio brod za povratak, pre nego što je izgubio sav svoj novac, i zajedno sa Zagorom i Čikom se ukrcava i kreće nazad.

Zagor 230

Zagor 230.jpg

Prvi deo – Takmičenje u pucanju (od polovine #229). Na putu do ugovorenog mesta za sastanak trapera, Zagor i Čiko  šumi nailaze na napušteno skrovište ispod zemlje. U njemu pronalaze platna kojim su se Tavarove ubice krile tako da se ne razlikuju od okolnih stena (#215), i zaključuju da je to bila jedna od njihovih tajnih baza. Nakon par dana hoda, oni stižu do svog odredišta, gde ih traper Doni upoznaje sa svojim nećakom Clydeom. U logoru podignutom za svrhe sastanka trapera, Zagor primećuje da su ljudi jasno podeljeni u dve grupe. Od Doka sazna da su na jednoj strani traperi iz Darkvuda, a na drugoj ljudi iz kompanije Western Furs. Ta kompanija zapošljava slobodne lovce od kojih kupuje krzna, koje kasnije preprodaje industrijama. Vlasnik firme, izvesni Guest, time želi da njegova firma obavlja sve poslove, od lova, preko prerade, pa do prodaje, i time uspe da proda krzna po nižoj ceni od konkurencije. Problem je u tome što su za tu kompaniju počeli da rade ljudi koji nisu lovci, već kradu krzna životinja koje su ulovili drugi traperi, ali oni za to nemaju dokaza. Ubrzo počinje jedno od mnogih takmičenja koje se održavaju na sastancima trapera, gađanje mete puškom. Kao jedan od najboljih u streljaštvu se pokaže čovek iz kompanije Wester Furs, Burbon Sharp, ali Zagor na kraju pobeđuje u takmičenju. Te večeri, slavlje trapera za večerom prekida pronalazak ubijenog trapera ispred kolibe, a u telu žrtve pronalaze zabijenu strelicu sa pet pera.


Drugi deo – Pet pera. Traperi iz Darkvuda za ubistvo okrivljuju ljude iz Western Fursa, i započinju tuču, ali ih Zagor smiri i pošalje ih da traže tragove ubice u okolini. Nakon potrage po šumi, traperi ne pronalaze nikakav trag, i jedino što može da ih odvede do ubice je čudna strela sa pet pera kojom je ubijen. Sledećeg jutra, jednog trapera koji ide do reke po vodu napada i ubija tajanstveni napadač. Njega kasnije pronalaze, i vide da je i on takođe ubijen strelicom sa perima, ali ova strelica ima samo četiri pera, zbog čega Zagor zaključuje da pera predstavljaju odbrojavanje žrtava, i da će još trojica biti ubijena. Za to vreme, Čiko koristi to što niko ne obraća pažnju na kola sa hranom, i krade meso iz njih. Sauk, čija su to kola, kreće njegovim tragovima, ali dolazi do stenovitog terena gde mu gubi svaki trag. Zagor shvati prevaru i natera Čika da se pokaže, nakon čega Čiko pomera sa sebe platno koje je uzeo iz skrovišta koje su pronašli u šumi, kojim je uspeo da se sakrije. Nedaleko odatle, dvojica trapera love losa, ali los uprkos tome što je pogođen uspeva da napadne i rani jednog od njih, i nakon toga pobegne. Drugog trapera tajanstveni ubica napada u šumi i ubija ga, u istom trenutku kad Čiko prođe tuda. Čiko vidi ubijenog trapera i čoveka koji beži odatle, na kog puca, ali ne uspeva da ga pogodi. Drugi traper koji je bio sa onim ubijenim u lovu dolazi i vidi svog prijatelja mrtvog, i sa Čikom kreće nazad prema logoru trapera. U logoru za to vreme neko ispaljuje strelicu među trapere, ali strelica umesto pera ima poruku, u kojoj piše da će ubistva prestati ukoliko traperi donesu dve hiljade dolara u zlatu na vrh obližnjeg brda. Tada dolaze Čiko i ranjeni traper koji kažu da je još jedan od njih ubijen, i to strelicom sa tri pera. Traperi zbog toga odluče da pristanu na ucenu i uveče odnesu zlato na ugovoreno mesto. Zagor te večeri odlazi, pod izgovorom da ide u lov na losa koji je ranio jednog od trapera, dok ustvari uzima maskirno platno od Čika, i sakrije se među stenama na vrhu brda. Uveče, Dok odnosi vreću sa zlatom na brdo, i maskirana osoba dolazi da je pokupi. Zagor sklanja platno sa sebe i kreće za maskiranom osobom, ali on beži u šumu. Tajanstvenu osobu u šumi napada los, koji ga odgurne tako da prilikom pada on polomi vrat i umre. Zagor kreće za njim i ubija losa, nakon čega skida masku tajanstvenoj osobi, i vidi da je to Clyde, Donijev nećak. On se vraća do ostalih trapera i kaže im da je Clyde odgovoran za ubistva, ali Doni ne veruje u to, i kaže da njegov nećak nije bio ubica. Ubrzo zatim, do logora trapera stiže vlasnik kompanije Western Furs, Guest, kojem se traperi žale da ljudi koji rade za njega kradu njihova krzna. Guest traži da to dokažu, na šta jedan od trapera odgovara da mu je ukradeno krzno lisice sa pola repa. Nakon pretrage, na kolima sa krznima Western Fursa pronalaze takvo krzno, koje su Guestu predali Sharpovi ljudi, čime se dokazuje njihova krivica. Traperi započinju tuču sa Sharpovim ljudima, i Zagor nakon duge i teške borbe uspeva da savlada Sharpa. Guest prihvata da plati traperima od kojih su ukradena krzna, nakon čega se pridružuje traperima na večeri. Te noći, neko napada jednog trapera koji je otišao po viski, i ubija ga. Zagor i ostali ga pronalaze, i vide da je ubijen strelicom sa dva pera. To dokazuje da Clyde nije bio ubica, već je samo želeo da iskoristi situaciju i obogati se ucenom trapera, a da je pravi ubica još na slobodi, i da je ostala još jedna predodređena žrtva. Kasnije, jedan od trapera, Zeke, zove Zagora na stranu i kaže mu da zna zašto su četvorica trapera ubijena. On priča da se on zajedno sa tom četvoricom pre više od pet godina preselio na zapad u potragu za boljim lovištima. Nakon što cele sezone nisu imali sreće sa lovom, naišli su na kolibu u kojoj su živele dve indijanke, kod kojih su pronašli gomilu krzna. Odlučili su da se vrate uveče i ukradu im krzna, ali su ih one otkrile i pokušale da ih zaustave u tome. Traperi su ih ubili, i čim su shvatili šta su uradili, zaboravili su na krzna koja su nameravali da ukradu, i pobegli odatle. Zeke kaže da je shvatio da je to razlog ubistava nakon što su četvorica njegovih saučesnika ubijena, ali da ne zna ko je taj ko ih ubija. Zagor kaže da će ga predati vlastima zbog zločina koji je počinio, ali da će ga pre toga iskoristiti kao mamac da uhvati ubicu, s obzirom na to da je Zeke jedini preživeli od te petorice.


Treći deo – (početak #231). Sledećeg dana, Zeke napušta logor trapera i kreće se kroz šumu, dok ga Zagor prati iz daljine. On primećuje osobu koja se sprema da ispali strelicu na Zekea, i napada ga. Otkriva da je ubica trapera ustvari jedan od trapera iz logora, Almos, nakon čega mu se Zeke pridružuje. Almos priznaje da je ubio ostalu četvoricu, i kaže da je to uradio iz osvete, jer su dve indijance koje su ta petorica ubili bile njegova žena i ćerka. Godinama je tražio osobe koje su počinile taj zločin, i kada ih je konačno otkrio, krenuo je u ostvarenje svoje osvete. Istovremeno, Sharp sa svojim ljudimaide kroz šumu, prateći Zagorove tragove, i želi da ga ubije zbog toga što ga je prethodnog dana pobedio i tako ponizio pred svima. Zagor kaže Zekeu da veže Almosa, zbog čega Almos skače na Zagora da ga napadne. Sharp puca na Zagora, ali zbog toga što se Zagor izmakao da bi se odbranio od Almosa, on ga promašuje i umesto njega ubija Almosa. Zagor i Zeke uzvraćaju paljbu i ubijaju Sharpa, nakon čega Sharpovi saučesnici beže. Kasnije, Zagor se vraća do logora, i traperima ispriča šta se desilo. Nekoliko dana kasnije, bliži se kraj sastanku trapera, i traperi kažu da će se pobrinuti za to da Zekea predaju vlastima, i Zagor i Čiko se rastaju od njih i odlaze svojim putem.

Zagor 003

Screenshot_3

Zagor i Čiko kanuom prelaze reku, kad naiđu na veliki parobrod koji ide tuda. Parobrod nastavlja dalje, pravo prema kanuu dvojice indijanaca, koje udari i polomi im kanu. Čiko ide da im pomogne, dok Zagor sustiže parobrod i penje se na njega kako bi popričao sa kapetanom, ali ga mornari napadaju. Nakon što ih lako sredi, pojavljuje se Sperou, vlasnik tog parobroda, Rečne Zvezde, kojem Zagor kaže da se neovlašćeno nalaze u tim vodama, i da su umalo ubili dvojicu indijanaca u kanuu.  Sperou dogovara da su mu lokalne vlasti odobrile da prolazi tuda, i naređuje svojim ljudima da ga bace sa broda. Zagor uspeva da se odbrani od mornara i pobegne od njih, ali ga jedan od mornara pogađa bumerangom, i Zagor se onesvesti. Na palubu izlazi Sperouova ćerka Linda, koja vidi onesvešćenog Zagora, i odluči da mu pomogne i izleči ga. Zagor se kasnije budi u jednoj kabini na brodu, i vidi da se Linda brinula za njega. Za to vreme, dvojica indijanaca koje je brod udario upozoravaju Čika da se drži dalje od Rečne Zvezde, jer nameravaju da napadnu brod. Čiko kreće prema brodu kako bi upozorio Zagora, i kada stigne tamo, njih dvojica zajedno odlaze sa broda. Zagor indijancima kaže da sačekaju nekoliko dana sa napadom, i da će pokušati da reši situaciju na miran način. Nakon toga, on sa Čikom ide do obližnje luke u kojoj je Rečna Zvezda usidrena, i tamo u kancelariji brodske kompanije nailazi na kapetana Rečne Zvezde, koji kad ga vidi poziva dvojicu svojih ljudi da ga napadnu. Zagor savlada i kapetana i njegove ljude, nakon čega od Speroua traži da vidi dozvolu za prolazak kroz indijansku teritoriju. Kada pročita dokument, Zagor vidi da je dozvola važeća za plovidbu do te luke, ali da se podrazumevalo da će proći drugim putem, kako indijanska teritorija ne bi bila ugrožena. Sperou odgovara da nigde ne piše da ne sme tuda da prođe, i da je odgovarao put koji mu najviše odgovara. Zagor zato odlučuje da se tajno ukrca na Rečnu Zvezdu, gde vidi kako Sperouovi ljudi bacaju u vodu čoveka koji ga je optužio da je rulet u njegovom brodskom kazinu namešten. Zagor spašava čoveka, a Linda, koja je to videla, pomaže mu da se vrati na brod. Nakon toga, on ulazi u brodski kazino, i kaže putnicima da je rulet namešten, a kada se oni uvere u to, na brodu izbija haos. Taj haos koriste indijanci kako bi sproveli svoj napad. Iako mnogobrojniji, indijanci ne mogu da se suprotstave naoružanim mornarima svojim primitivnim oružjem. Zagor se prikrade mornarima s leđa i sekirom razbije cev iz koje izlazi para, nakon čega im uništi oružje, kako bi indijanci mogli da ih pobede. Nakon što indijanci poraze mornare, oni preživele zavežu, kako bi ih Zagor predao vlastima.

Zagor 002

Screenshot_2

Prva priča – Nestali totem. Dvojica zatvorenika, Fulton i Toro, beže iz zatvora. Sledećeg dana, Zagor ide prema selu Crnih Nogu, i usput nailazi na dvojicu odbeglih zatvorenika, i čuje ih kako razgovaraju o tajanstvenom indijanskom totemu o kojem postoji legenda da je svako ko ga je dotaknuo umro. Taj totem je ukrašen dragim kamenjem, i nalazi se u selu Crnih Nogu, a oni nameravaju da ga ukradu. Oni primećuju Zagora kako ih prisluškuje sa drveta, i pucaju na njega, i on pada na zemlju nakon što se uhvati za slabu granu, i onesvesti se. Čiko, koji je pratio Zagora, vidi sve to, ali ne može da mu pomogne zato što ga pojuri medved koji je bio u blizini. Čiko beži od medveda i penje se na drvo, gde vidi košnicu, i baca je kako bi medved krenuo za njom, i ostavio ga na miru. Košnica pada među dvojicu odbeglih zatvorenika, i pčele iz košnice napadaju Toroa, dok medved napada Fultona. Fulton uspeva da sačuva život, jer ga medved ostavlja i uzima košnicu u kojoj je med. Čiko za to vreme ide do Zagora i sklanja ga na sigurno. Toro i Fulton sedaju na svoje konje i odlaze odatle, nakon čega stižu do sela Crnih Nogu, i vide totem svojim očima. Oni smisle plan da dinamitom izazovu odron koji će sravniti indijansko selo, i da nakon toga lako ukradu totem. Nešto kasnije, dešava se eksplozija koju su podmetnuli, a čuju je i Zagor i Čiko. Fulton koristi neopreznost indijanaca da ukrade totem, i pobene sa svojim saučesnikom, a indijanci primete Zagora i Čika koji su došli nakon što su čuli eksploziju, i misle da su oni ukrali totem. Zagor se bori protiv indijanaca koji ga napadaju, nakon čega beži od njih i kreće prema dvojici pljačkaša. Za to vreme, oni staju da se odmore, i Toro uzima dragulje iz totema kako bi ih pogledao, ali Fulton odluči da ne želi da podeli svoj plen, i ubija ga. Zagor čuje pucanj i kreće prema mestu odakle je došao, dok za to vreme Fulton uzima drago kamenje iz totema, i pada na zemlju mrtav. Zagor pronalazi obojicu pljačkaša mrtve, i vidi da je jedan upucan, ali ne shvata razlog smrti drugog od njih. Tada primećuje da je totem pun otrovnih škorpiona, i vezuje totem konopcem, kako bi ga vukao za sobom i bezbedno ga vratio indijancima. Za to vreme, indijanci su uhvatili Čika koji je ostao u njihovom selu, i vezuju ga za stub za mučenje. Tada dolazi Zagor, i ispod platforme na kojoj je Čiko izaziva oblak dima koji sakrije stub za mučenje, nakon čega na platformu postavlja totem, i odlazi iz sela sa Čikom.

Druga priča: Prvi deo – Leteči čovek. Zagor i Čiko u šumi nailaze na čoveka koji je do glave zakopan u zemlju, i mravi ga napadaju. Oni sklone mrave i oslobode čoveka, ali je on od straha izgubio razum i napada Zagora. Zagor ga onesvesti, i zajedno sa Čikom ga kanuom vozi prema utvrđenju, gde može da mu se pruži lekarska pomoć. U utvrđenju, nakon što se doktor pobrinuo za njega, čovek kaže da su njega i ostale ljude iz karavana napali, ali tada neko kroz prozor ispaljuje otrvonu strelicu i ubija ga. Zagor izlazi napolje, ali ne vidi nikoga, a na zemlji vidi tragove malih nogu, koje kao da pripada detetu. Kasnije, Zagor i Čiko napuštaju utvrđenje, i vraćaju se nazad u svoju kolibu u močvari. Čika tamo napadaju indijanci sa krilima slepog miša na glavi, i odnose ga. Zagor primećuje da Čika nema, i misli da je otišao u šumu da prošeta, dok Čika za to vreme indijanci odvode sa sobom. Par sati kasnije, Zagor primećuje Čika kako spava u žbunju, i sada kada ga je pronašao može da ode na spavanje. Dok Zagor spava, Čiko pada u trans i uzima sekiru kojom namerava da ubije Zagora, ali se Zagor probudi i na vreme ga primećuje. Nakon što osvesti Čika, on vidi da se Čiko ne seća ničega, i da nije znao da ga je napao. Sledećeg dana, Zagor i Čiko pronalaze lobanju sa slepim mišem na glavi, nakon čega kreću prema mestu na kojem je napadnut karavan čoveka kojeg su spasili. Na putu kroz šumu, nailaze na rupu prekrivenu lišćem,  u kojoj su zmije, ali izbegavaju da upadnu u nju. Te večeri, na spavanju ih napadaju slepi miševi, a nakon što nastave put, Čika pogađa strelica sa porukom na kojoj je nacrtan slepi miš. Tada začuju pucnje, i kreću prema mestu sa kojeg su pucnji došli, karavanu koji su napali indijanci. Na putu tamo, presreće ih grupa patuljastih indijanaca sa kapama sa slepim miševima. Zagor uspeva da se izbori sa velikim brojem indijanaca, nakon čega od jednog od njih sazna da su oni došli izdaleka, predvođeni Letećim Čovekom, njihovim poglavicom. Za to vreme, do Letećeg Čoveka, indijanci dovode devojku koju su zarobili nakon napada na karavan. njegovi ratnici ga obaveštavaju da su videli Zagora, i on izlazi iz svog skrovišta među krošnjama drveća, i primećuje Zagora. Leteći Čovek oblači plašt koji mu daje krila nalik na slepog miša, i skače sa grane, da bi leteći napao Zagora. On uspeva da ga obori, i Zagor pada sa visoke grane na zemlju, nakon čega Leteći Čovek naredi da ga zarobe. Za to vreme, Čiko, kojeg su indijanci takođe zarobili, spusta kanap koji nosi sa sobom, i uzima koplje indijanca koji stražari ispod šupljeg drveta u kojem je zarobljen. Zagor, koji je zarobljen ispod Čika, vidi šta on pokušava, i uzima koplje. Vrhom koplja, Zagor pravi veći otvor u kori šupljeg drveta, i izlazi kroz njega. Indijanci ga primećuju i napadaju, ali on uspeva da im pobegne i dođe do skrovišta Letećeg Čoveka, u kojem pronalazi veliki sanduk sa stvarima iz cirkusa. U jednom novinskom članku iz sanduka pročita da je Leteći Čovek ustvari Markus, koji je bio hipnotizer u cirkusu. Za to vreme, indijanci se spremaju da bace Čika krokodilima, a Leteći Čovek je hipnotisao devojku koju je oteo, i naređuje joj da preseče konopac koji drži Čika iznad krokodila.

Druga priča: Drugi deo – (početak #03).  Zagor dolazi na vreme da spasi Čika, i napada indijance, dok se oteta devojka osvesti i povrati sebi, nakon čega beži zajedno sa Čikom, dok Zagor ostaje da se bori sa Markusom, Letećim Čovekom. Markus izbegava Zagorove udarce, i leti sa grane na granu, ali mu tada Zagor puca u krila, i Leteći Čovek više ne može da leti. Leteći Čovek tada priziva svog dresiranog kondora da napadne Zagora, i gura Zagora sa platforme na drvetu, ali Zagor ga povlači sa sobom, i obojica kreću da padaju. Zagor se hvata za kondora, i bezbedno spušta na zemlju, dok Markus pada i umire. Indijanci vide Zagora kako se spušta držeći se za kondora, i sada smatraju njega svojim novim poglavicom. On im tada naređuje da unište selo koje su napravili među krošnjama drveća, i da se vrate nazad u svoju zemlju iz koje su došli, gde će živeti u miru.

Zagor 611, 612

Screenshot_1

Prvi deo – Gospodari. U blizini Merivela, stočar Boldvin obilazi svoje pašnjake, i vidi da su preplavljeni naftom, dok njegova stoka umire valjajući se u nafti. Boldvin je ubeđen da su za to krivi ljudi koji rade na naftnoj bušotini u blizini. Nedelju dana kasnije, Zagor i Čiko love u šumi, i nailaze na indijanca koji ulovi plen pre njih. Na tog indijanca zatim zapuca jedan čovek, a pridružuju mu se i ostali, sa kojima nastavi da juri indijanca. Zagor kreće za njima, i vidi da su ljudi uhvatili indijanca, i spremaju se da ga obese u šumi. On ih spreči u tome, na šta jedan od njih pokazuje zvezdu, i kaže da oni predstavljaju zakon, i kažu mu da se ne meša u njihove poslove. Zagor ne namerava da im dopusti da ubiju indijanca, i napada ih. Borbu prekida čovek koji dolazi na konju, koji se predstavlja kao Holand, šerif iz Merivela. Holand kaže da su njegovi ljudi postupili ishitreno, zbog toga što već nedelju dana prate tragove tog indijanca, Ajašija, koji je optužen za pljačku i ubistvo Boldvina, stočara iz Merivela. Ajaši poriče da je to uradio, ali ga Holand i ostali odvode sa sobom, a pridružuju im se i Zagor i Čiko koji odluče da odu do Merivela. Zagor usput kaže Čiku da je poznavao Ajašijevog oca, Dajhenu, poglavicu Čipeva. Dajhena se više puta borio sa belcima, i svi iz njegovog sela su ga poštovali, osim njegovog sina Ajašija. Nakon jedne rasprave, koja se dogodila pre deset godina, Dajhena je izbacio Ajašija iz plemena, i Ajaši je odlučio da izda oca i dovede vojsku do njegovog sela. Mali broj Čipeva, među kojima je i Dajhena, je uspeo da se spasi i sakrije u planine, dok su ostale vojnici ubili. Ajaši je nakon toga neko vreme pomagao vojsci, a kasnije mu se gubi trag. Zagor kaže da ne veruje u šerifovu priču, jer šerif i njegovi ljudi ne izgledaju kao da su tražili Ajašija po šumi nedelju dana, zbog toga što im je odeća čista i sa sobom ne nose zalihe vode, a pored toga, Ajaši je za to vreme mogao mnogo više da se udalji, s obzirom na to da je Merivel udaljen samo deset milja. Za to vreme, na naftnoj bušotini u Merivelu, nafta se izliva i zapali, i time ubija jednog od radnika. Zagor i Čiko sa šerifom i njegovim ljudima stižu u Merivel, istovremeno kada i kočija koja juri kroz grad. Sa kočije silazi Haket, upravnik na naftnoj bušotini, koji traži doktora za čoveka koji je zadobio opekotine u požaru, ali se ustanovi da je čovek već mrtav. Zagor i Čiko u gradu sreću novinara Krega Turnera (#372), koji zahteva da razgovara sa izvesnim Bonetom, za kojeg sumnja da se bavi prljavim poslovima. Bonet naređuje svom plaćeniku, Grinu, da skloni Turnera, i Grin ga udara kako bi ga sklonio. Zagor to vidi, i napada Grina, zbog čega Bonet naređuje šerifu Holandu da se umeša i spreči Zagora. On ga posluša, i Zagor shvati da je šerif Holand samo figura na Bonetovom platnom spisku, koji sluša njegova naređenja. Do njih dolazi Turnerov prijatelj, Ben, koji ih ponudi da odu do njegove kuće, gde mogu da porazgovaraju o stvarima koje se dešavaju u Merivelu. Na drugom mestu, Bonet je nezadovoljan zbog toga što Holand i njegovi ljudi nisu uspeli da se reše Ajašija, na kojeg su hteli da svale krivicu za ubistvo Boldvina, i on naređuje Grinu da ubije Zagora zbog toga što se umešao, i da se istovremeno pobrine i za Turnera, koji želi da ga razotkrije. Nakon toga, on naredi Holandu da te noći oslobodi Ajašija, i upuca ga s leđa, i to opravda izgovorom da je Ajaši želeo da pobegne iz zatvora. Za to vreme, na putu do Benove kuće, Turner priča Zagoru da se u blizini nalazi naftna bušotina, koja Bonetu, koji je njen vlasnik, donosi veliki novac. Bonet ne mari za bezbednost ljudi koji tamo rade, i spreman je da primeni silu kako bi postigao svoje ciljeve, i zbog toga on želi da ga razotkrije i objavi to u novinama. Nedelju dana ranije, pašnjak stočara Boldvina je poplavila nafta. On se žalio Bonetu, koji je ponudio da mu plati odštetu, ali Boldvin je odbio, i rekao da će da se obrati vlastima i obustavi njegove radove. Sledećeg dana, Boldvin je pronađen mrtav, upucan u leđa, a za ubistvo su optužili Ajašija, indijanca iz grada koji je stalno pijan. Kasnije, do Boneta dolazi upravnik naftne bušotine, Haket, koji objašnjava Bonetu da je količina nafte kola izlazi prevelika za njihove rezervoare, i da rizikuju da se ponovi nesreća kao ona u kojoj je jedan od radnika izgubio život. On predlaže da obustave radove, ali mu Bonet to ne dozvoljava. Te večeri, Haket dolazi do Benove kolibe, gde razgovara sa Zagorom i ostalima, i kaže da nije znao u šta se upušta kada je pristao da radi za Boneta, i da je neizbežno da se ponovo dogodi neka nesreća na bušotini. Tada do kolibe dolazi grupa Bonetovih plaćenika, na čelu sa Grinom, koja puca na njih, ali Zagor i ostali uspevaju da se odbrane. Zagor kaže da će se oni sigurno vratiti da pokušaju ponovo, i kaže Turneru da sa ostalima ode na sigurno. Turner, Čiko i Ben idu do starog rudnika uglja, Haket se vraća do naftne bušotine, a Zagor ostaje ispred kolibe kako bi dočekao napadače. Za to vreme, Bonet sa svojim ljudima ide do zatvora, gde naredi Ajašiju da predvodi njegove ljude i prati Zagorove tragove, inače će ga ubiti. U svitanje, Ajaši se pojavljuje ispred Benove kolibe, predvodeći šerifa Holanda i ostale Bonetove ljude. Oni primećuju Zagora i pucaju na njega, što Ajaši iskoristi da pobegne od njih. Zagor takođe beži, i skače sa litice u reku kako bi im pobegao. Kada izroni, na obali ga čeka Ajaši.

Drugi deo – Vatra nad Merivelom. Holand i ostali bezuspešno traže Zagora uz obalu reke, nakon čega odlučuju da potraže Turnera, Čika i Bena. S obzirom da nisu u Benovoj kolibi, oni zaključe da je jedino mesto na kojem mogu da se sakriju stari napušteni rudnik, i odmah krenu tamo. Za to vreme, Zagor pokušava da ubedi Ajašija da krenu prema Čiku i ostalima, ali Ajaši kaže da on više nije ratnik. On kaže da je nakon izdaje svog oca živeo kao beli ljudi, i na kraju postao alkoholičar. Zagor ga izaziva da ga napadne, kako bi se Ajašiju vratio njegov ratnički duh, nakon čega obojica kreću prema napuštenom rudniku u kojem se kriju Čiko i ostali. Za to vreme, Čiko kreće za Benovim psom, i izlazi iz rudnika. On se saplete i padne, i vidi da ga je pas doveo pravo pred Holanda i njegove ljude. Holand i ostali pucaju na njega, ali on uspeva da pobegne, uz pomoć Bena, koji im uzvraća paljbu. Tada Holand odluči da podeli grupu, i šalje svog zamenika Normana do rudnika, dok preostale ljude deli u dve grupe, od kojih jedni idu da uhvate Čika koji beži, dok drugi ostaju da se bore sa Benom. Tada dolaze Zagor i Ajaši koji ubiju ljude koji su ostali da se bore sa Benom. Norman dolazi do rudnika, i sprema se da ubije Turnera koji se tamo krije, ali Turner vadi naliv pero iz džepa, i napada ga i ubija iz zasede. Zagor za to vreme kreće za Holandom, Grinom i još jednim čovekom koji idu šumom tražeći Čika. On ih napada, ali oni uspevaju da pobegnu. Zagor i Ajaši se tada vraćaju do Bena, a pridružuje im se i Turner, nakon čega oni prate Benovog psa, koji ih odvodi do Čika, koji je na dnu litice. Zagor silazi do njega, i vidi da je još uvek živ, iako je pao prilikom bega, nakon čega ga uz pomoć ostalih izvuku gore. Za to vreme, na naftnoj bušotini, iz jedne bušilice kreće da izbija nafta velikom jačinom, a osim nafte izlazi i velika količina gasa. Gas se zapali, i izazove veliki požar. Zagor i ostali vide dim u daljini, i kreću tamo. Na naftnoj bušotini, Haket uz pomoć radnika pokušava da spreči da se požar proširi, kako se ne bi zapalila cela dolina. Stižu Zagor i ostali, i vide kako radnici grade branu koja sprečava naftu da se izliva. Haket kaže da mogu da zaustave požar eksplozivom, tako što raznesu mesto sa kojeg izvire gas. Zagor i Ajaši stavljaju burad sa barutom na kola, i guraju ih prema izvoru gasa, i kada se približe, bacaju burad tamo. To izazove veliku eksploziju koja zaustavi požar, i gas prestaje da izvire iz zemlje, dok nafta kreće da izlazi manjom jačinom. Haket kaže da ne želi da nastavi radove na naftnoj bušotini, jer je previše rizično, i ne želi da odgovara za tuđe živote. Tada se pojavljuju Bonet, Holand i Grin, koji pucaju na njih, i pogađaju Ajašija. Zagor i ostali se sklanjaju u kolibu, ali Ajaši je smrtno ranjen, i pre nego što umre, on traži od Zagora da mu obeća da će njegovom ocu reći da je umro kao ratnik. Bonet, Holand i Grin nastavljaju sa napadom, ali se Zagror i ostali brane, i Zagor ubija Holanda i pogodi Bonetovog konja. Nakon toga izlazi, i vidi da je Grin napustio Boneta, koji nema gde da pobegne bez konja. Zagor odluči da mu poštedi život, jer ne želi da puca u nenaoružanog čoveka, ali čim mu okrene leđa, Bonet uzima oružje i puca u njega. On mu uzvraća i ubija ga, nakon čega kreće za Grinom, koji je pobegao u šumu. On ga sustiže, i ne upada u zasedu koju mu je Grin postavio, nakon čega Grin traži od Zagora da se pošteno bore golim rukama. Zagor pristaje i pobeđuje ga, ali Grin ne prihvata poraz, i pokušava da ubije Zagora pištoljem i nožem. To se okreće protiv njega, i Zagor ga ubija njegovim nožem kojim ga je on napao, nakon čega se vraća do Merivela. U Merivelu, Holand kaže da veruje da je nafta budućnost napretka, i da će pronaći novog investitora kako bi istražio tehnologiju pomoću koje na bezbedan način može da se crpe nafta. Zagor i Čiko napuštaju Merivel, i  nakon dve nedelje stižu do planina Saskun, gde se sreću sa Dajhenom. Zagor mu kaže šta se desilo sa njegovim sinom, Ajašijem, na šta Dajhena odgovara da je Ajaši bio poslednji ratnik iz njegovog plemena, koji je poginuo časno u borbi.

Zagor 457, 458

Screenshot_1

Prvi deo – Vatra s neba. Vatrena lopta pada s neba pravo u Darkvud, i izaziva požar u šumi. Zagor primećuje požar, ali proceni da će se sam ugasiti, jer se nalazi u vlažnom području, pa odluči da ode i pogleda to tek sledećeg jutra. Istovremeno, trojica trapera idu kroz šumu prema mestu na koje je pala vatrena lopta, i tamo nailaze da čudovište ljudskog oblika, sa oklopom nalik na insekta. Čudovište, koje je bilo na zemlji, odmah ustaje kada mu se traperi približe, i oni kreću da pucaju na njega. Meci pogađaju oklop čudovišta, i ono uzvraća napad oštricom sa oklopa, i ubija dvojicu trapera, dok treći traper uspeva da pobegne. Dva dana kasnije, Zagor i Čiko po kiši idu prema mestu na kojem je Zagor video požar, i usput primete nekoga na zemlji između stena. Zagor ide do njega, i vidi da je to ranjeni indijanac na samrti. Indijanac pre nego što umre kaže da je njega i njegovog brata napao demon u oklopu. Zagor i Čiko nastavljaju put, i nailaze na telo drugog indijanca, kojeg je ovaj spomenuo. Ubrzo stižu do mesta pada vatrene lopte, i vide tragove požara, kao i dva ubijena trapera. Nastavljajući dalje, oni nailaze na stvar koja je zapaljena pala s neba, i vide da to nije bio meteorit, kako su oni mislili, već svemirski brod. Oni ulaze u svemirski brod, i unutra pronalaze mrtvog vanzemaljca u oklopu za komandama broda, dok je mesto pored njega prazno. Oni shvate da je drugi vanzemaljac preživeo, i da je on taj demon na kojeg jeindijanac mislio. Zagor odluči da krene tragovima vanzemaljca, dok Čiko ide prema selu dvojice ubijenih indijanaca, kako bi ih obavestio o situaciji. Istovremeno, nekoliko kilometara dalje, traper Hejs dolazi do kuće dvoje doseljenika i traži novac. Kada odbiju da mu daju novac, on ih napada i ubija ih. Za to vreme, Zagor prati tragove vanzemaljca kroz šumu, kada neko zapuca na njega. Stvar se brzo razreši kada traperi koji su pucali vide da se radi o Zagoru, a ne o čudovištu koje jure. Istovremeno, Hejs prolazeći kroz šumu dolazi blizu Zagora i grupe trapera, i prisluškuje njihov razgovor. Traperi kažu da je jedan od trojice koji su se sukobili sa čudovištem uspeo da pobegne i ispriča im šta se desilo, i da su krenuli da traže to čudovište koje je ubilo dvojicu njihovih prijatelja. Tražeći ga u šumi, uspeli su da ga pronađu, ali ono ih je napalo i nakon toga pobeglo. Hejs odluči da iskoristi situaciju, i krivicu za ubistvo dvoje doseljenika prebaci na to čudovište, pa izlazi među ostale, i kaže im da je video čudovište kako ide iz pravca kuće doseljenika. Zagor sa Hejsom i traperima ide prema kući doseljenika koje je Hejs ubio, i tamo vidi tragove borbe, ali nigde ne vidi tragove čudovišta. Traperi pronalaze dvoje doseljenika mrtvo u bunaru, i izvlače ih. Za to vreme, Čiko stiže do sela indijanaca,i prenosi im da je Zagor rekao da za sada ne idu u šumu zbog opasnosti. Jedan od ratnika iz plemena, Catka, ne želi da ostane u selu, pa ga poglavica zajedno sa nekoliko ratnika šaljeu šumu da pokupi tela dvojice ubijenih indijanaca. Čim izađu iz sela, Catka kaže da ne idu da pokupe tela, već da potraže vanzemaljca i ubiju ga. Istovremeno, Zagor i traperi primećuju vanzemaljca u šumi, i kreću za njim. Zagor ga sustiže, i bori se sa njim.

Drugi deo – Pretnja iz svemira. Vanzemaljac se pokaže kao težak protivnik, i Zagor ne može da ga pobedi, već beži u šumu, dok vanzemaljac kreće za njim. On dolazi do procepa u zemlji, i uspeva da ga preskoči, ali vanzemaljac ne uspeva, već pada na dno provalije. Zagor odluči da se spusti dole i vidi da li je vanzemaljac mrtav, ali vidi da nije, jer mu je oklop spasio život. On mu skida kacigu, koja se delimično raspala prilikom pada, i vidi da vanzemaljac izgleda kao reptil. Vanzemaljac tada stupa u mentalni kontakt sa Zagorom, i kaže da je u mogućnosti da to uradi zato što više nema kacigu na glavi. On kaže da ne želi da mu učini ništa loše, i da je nakon pada svemirskog broda pobegao u šumu od straha. Naišao je na trapere koji su ga napali, i ubio ih je u samoodbrani. Za to vreme, Hejs i traperi prate tragove Zagora i vanzemaljca, i dolaze do procepa u koji je vanzemaljac upao. Zagor pita vanzemaljca zašto je ubio dvoje doseljenika, na šta on odgovara da on nije to uradio. Hejs to prisluškuje iz blizine, i odlučuje da ubije Zagora kako bi ga sprečio da to ispriča ostalima, i razotkrije njegovu laž. Vanzemaljac oseća opasnost i spašava Zagora od Hejsovog metka. Ostali traperi dolaze do Hejsa, koji im kaže da je vanzemaljac hipnotisao Zagora, i da upravlja njegovom voljom, tako da moraju da se bore i protiv njega. Oni stižu do vanzemaljca i pucaju na njega, ali Zagor skače na njih kako bi ga zaštitio, što njih uveri u Hejsovu priču da je vanzemaljac hipnotisao Zagora. Trapera je previše, i Zagor beži, ali pada i udara glavu o kamen, nakon čega se onesvesti. Vanzemaljac ga podiže i iznosi napolje, gde se Zagor osvesti. On kaže da mora da se vrati nazad do svog broda, i Zagor odlučuje da mu pomogne u tome. Za to vreme, Čiko i grupa indijanaca kreće u potragu za Zagorom i ratnicima koji su nedavno otišli iz sela i još se nisu vratili. Sunce zalazi, i Zagor i vanzemaljac prave pauzu na putu do svemirskog broda. Vanzemaljac kaže da su se komande njegovog svemirskog broda oštetile u blizini Zemlje, i da su krenuli da padaju. On i još jedan koji je bio s njim su uspeli da upravljaju brodom tako da se ne smrska prilikom pada, ali je on poginuo pri udaru sa tlom. Nakon pada, vanzemaljac je pobegao sa broda od straha da ne eksplodira. Tada se napokon predstavlja, i kaže da mu je ime Varzak. Sledećeg jutra, Catka i trojica indijanaca koji su krenuli s njim nailaze na Zagora i Varzaka, i misleći da je Zagor njegov zarobljenik, napadaju Varzaka. Zagor pokušava da ga odbrani, ali indijanci ne odustaju od napada, i uspevaju da rane Varzaka. Catka tada misli da je Zagor izdajnik zbog toga što štiti čudovište, i napada ga. Zagor se brani, i tokom borbe Catka udara glavu o kamen i onesvesti se, a preostala trojica ratnika pomisle da je mrtav, i beže u šumu. Za to vreme, Čiko sa indijancima nailazi na Hejsa i trapere, koji im kažu da je vanzemaljac hipnotisao Zagora i učinio ga svojim slugom. Zagor i Varzak za to vreme stižu do svemirskog broda, u kojem Varzak uz pomoć jedne od mašina sa broda uspeva da izleči svoje rane. Do trapera i indijanaca dolaze i trojica indijanaca koji kažu da je Zagor ubio Catku kako bi odbranio čudovište, zbog čega svi poveruju da venzemaljac upravlja njegovom voljom, i odluče da se bore i sa njim kada ga budu videli. Varzak vidi da svemirski brod nije u stanju da poleti, ali uspeva da pošalje signal kao poziv u pomoć svojima. Traperi i indijanci dolaze do svemirskog broda, i Hejs odluči da uđe unutra, a Čiko i jedan od trapera kreću sa njim. Kada se popnu na brod, Hejs ih napada s leđa i onesvesti, nakon čega kreće da traži Zagora kako bi ga ubio. On uspeva da ga pronađe i puca na njega, ali ga promaši, i odluči da se sakrje na brodu i postavi mu zasedu. Tada se iznad svemirskog broda pojavljuje još veći brod, i Varzak kaže da je to teretnjak koji će usisati brod kako bi ga odneo sa Zemlje. On kaže Zagoru da odmah siđe sa broda, kako ne bi i on završio u teretnjaku, i Zagor se oprašta s njim i odlazi. Na putu ka izlazu nailazi na onesvešćenog Čika i trapera koji je došao svesti, i sa njima napušta svemirski brod, ostavljajući Hejsa na brodu. Svemirski teretnjak usisava olupinu broda na kojem su Varzak i Hejs, i odlazi, dok Zagor objašnjava traperima i indijancima celu situaciju, i kaže im da je Hejs kriv za ubistvo doseljenika, za šta je želeo da okrivi Varzaka.

Zagor 335

Screenshot_1

Prvi deo – Stranac u Plezent Pointu (od polovine #334). U Plezent Point dolazi mladi slikar iz Bostona, Henri Samers, koji je interesantan devojkama zbog svojih lepih crteža, što smeta tipovima iz obližnjeg saluna, čija je sestra među tim devojkama. Oni ismevaju njegove crteže i napadaju ga, ali im on pokazuje da ume da se brani, iako je iz grada, a u borbi mu pomaže i Zagor, koji je bio u blizini. Nakon što odmere snage, Henri se sprijatelji sa momcima iz saluna, i upoznaje se sa Zagorom. On kaže da želi da prouči i nacrta indijance iz raznih plemena, kako bi približio njihovu kulturu belcima, i traži od Zagora da mu bude vodič. Zagor pristaje, i malo kasnije sa njim i Čikom kreće prema Tonkinom selu Mohavka. Uveče, Henri priča kako je kao mali upoznao indijanca u šumi, sa kojim se sprijateljio, i koji ga je naučio da lovi, peca, rezbari drvo i slične stvari. Jednog dana su tog indijanca lažno optužili da je ukrao novac i obesili ga, i zato sada želi da pokaže belim ljudima da indijanci nisu divljaci i da im približi njihove običaje i kulturu kroz svoje slike.

Drugi deo – Kradljivac senki. Nakon par dana hoda, Zagor, Čiko i Henri stižu u selo Mohavka, gde zatiču slavlje priređeno u čast gostiju iz plemena Čipeva – poglavica Dugog Koplja, njegovog sina Brzog Groma, i vrača Jelena Koji Beži. Ispred vatre, vrač primećuje da ih Henri crta, i veruje da je to zla magija, jer, kako on kaže, Henri krade njihove senke. Brzi Grom ga uverava da tu nema zle magije, a Henri tako dobije indijansko ime Kradljivac senki. Oduševljen njegovim crtežima, Tonka ponudi Henriju da ostane nekoliko dana u selu i naslika njega i njegove ratnike, a Dugo Koplje ga poziva da kroz nedelju dana pođe u njegovo selo i tamo uradi isto. Pored njega, Dugo Koplje poziva i Zagora i Čika, na šta oni pristaju. Mesec dana kasnije, blizu sela Čipeva, dva mala indijanca u lovu napada veliki medved, i ubija jednog od njih, dok drugi beži prema selu. U selu Čipeva, Henri slika Brzog Groma, i iznosi sliku napolje da bi se osušila. Vrač Jelen Koji Beži ga ponovo optužuje da koristi zlu magiju, jer se na slici vidi samo polovina njegovog lica. Brzi Grom staje u njegovu odbranu, i kaže da je jedino bitno da se slika njemu dopada, jer je on na toj slici, i uzima je da je odnese u svoj šator. Kada uhvati sliku, on dotakne crvenu boju koja se još uvek nije osušila, i vrač tada ubeđuje ratnike iz sela da je to ustvari krv, i okreće ih protiv Henrija. Raspravu prekida Mala Lisica, dete koje je uspelo da pobegne od medveda u šumi, koji ispriča šta se desilo. Brzi Grom tada odlučuje da sledećeg dana sa najboljim ratnicima iz plemena krene u lov na medveda koji je ubio dete iz sela, dok za to vreme vrač smišlja plan da se oslobodi Henrija zajedno sa jednim ratnikom, Crvenom Sekirom. Sledećeg jutra, Brzi Grom obavlja ritual pročišćenja u svetom vigvamu, kako bi mu to donelo sreću u lovu, ali izlazi slab i iscrpljen. Ratnici odabrani za lov stavljaju ratničke boje, i u pratnji Zagora, Čika i Henrija kreću u lov na medveda. U šumi pronalaze ostatke ubijenog deteta, i podele se u grupe kako bi lakše pronašli medveda. Henri primećuje da je Brzi Grom iscrpljen i jedva stoji na nogama, ali Brzi Grom ne želi da odustane od lova ili preda vođstvo nekom drugom. Henri mu daje svoj pištolj, kako bi imao bolje šanse u borbi sa medvedom, i njihova grupa ubrzo nailazi na medveda, koji ubija jednog od ratnika. Tokom borbe sa medvedom, Crvena Sekira, koji je na strani vrača Jelena Koji Beži, napada Henrija i rani ga u nogu, dok medved ubija još jednog ratnika.  On ga zatim ostavlja ranjenog da ga medved dokrajči, i beži u šumu. Medved kreće prema Henriju, ali ga spašava Brzi Grom koji ga pogađa kopljem. Brzi Grom više nema snage ni da stoji na nogama, i Henri mu predlaže da se vrate u selo kako bi se izlečio, ali on kaže da će vrač najverovatnije okriviti Henrija za njegovu iznenadnu bolest, i ubediti ostale da se radi o zloj magiji sa slike. Medved, koji je bio ranjen, ustaje i kreće prema njima, ali ga Brzi Grom primeti na vreme i puca na njega pištoljem koji mu je Henri dao. Pištolj mu eksplodiara u rukama, i on umire, dok medved pobegne. Zagor, koji je čuo zvuk pucnja, dotrči do njih i pronalazi Brzog Groma mrtvog, nakon čega se Henri onesvesti od gubitka krvi iz rane od napada Crvene Sekire. Zagor kreće za tragovima medveda, dok se Henri osvesti i priča Čiku i Maloj Lisici kako ga je Crvena Sekira ranio i ostavio da ga medved ubije. Do njih dolazi treća grupa ratnika koji su čuli pucanj, i kada vide mrtvog Brzog Groma, oni poveruju da je vrač bio u pravu, i da je Henri kriv za njegovu smrt, jer je nakon eksplozije pištolja ostao bez pola lica, kao na njegovom crtežu. Indijanci napadaju i zarobe Henrija i Čika, dok Zagor za to vreme pronalazi ranjenog medveda i ubija ga. Indijanci čuju zvuk pucnjeva kojima je Zagor ubio medveda, što Henri koristi da pobegne od njih u šumu, a oni odmah kreću za njim. Zagor se vraća do Čika, i vidi da su s njim par ratnika koji su ga zarobili, i napada ih. Nakon što sazna šta se desilo, on kreće za indijancima i Henrijem. Bežeći kroz šumu, Henri nailazi na tipove sa kojima se pobio u salunu, i nakon što im kaže da ga jure indijanci, oni ga vode sa sobom do pećine u blizini, u kojoj se sakriju. Ubrzo nakon toga, indijanci stižu do tog mesta, i vide da je ulaz u pećinu prekriven granama, što im potvrđuje da se Henri krije tu. Oni gađaju grane zapaljenim strelicama kako bi ga isterali dimom, ali ih sustiže zagor koji ih zaustavlja. Crvena Sekira odbija da obustavi napad, i optužuje Zagora da je samo na strani belaca, a da je protiv njih, i napada ga sa grupom svojih ratnika. Zagor se bori sa njima, a pomažu mu i ostali koji su se krili u pećini sa Henrijem. Nakon što ih poraze, nekoliko ratnika Čipeva odustaju od borbe.

Treći deo – (početak #336). Zagor, Čiko, Henri i ratnici Čipeva se vraćaju u selo, gde poglavici Dugom Koplju donose telo njegovog sina i pričaju šta se dogodilo. Nakon toga, on mu predaje zarobljenog Crvenu Sekiru, i kaže da je napao Henrija u lovu i napustio svoje saborce tokom borbe sa medvedom. Crvena Sekira ga optužuje ga da laže, jer nema dokaza za to, nakon čega kaže da je Henri kriv za smrt Brzog Groma, jer mu je on dao pištolj koji je eksplodirao. Vrač ga podržava u tome, i pred ratnicima optužuje Henrija da je namerno bacio kletvu na Brzog Groma, i da zaslužuje smrt. Zagoru je tada dosta vračevih priča, i napada ga, što još više naljuti ratnike iz sela. Tada Zagor odluči da se razotkrije ko priča istinu a ko laže ritualnim dvobojem Čipeva, gde će Manitu odlučiti kome će dati snagu u borbi i tako dokazati ko je u pravu. Crvena Sekira zna da ne može da pobedi Zagora u borbi, i traži pomoć od vrača. Po običaju Čipeva, Crvena Sekira prolazi ritual pročišćenja u svetom vigvamu, i red je na Zagora da uradi isto. Zagor ulazi u vigvam, i tada vrač Jelen Koji Beži dolazi do vatre i u nju baca neke trave. Mala Lisica ga hvata na delu i kaže Zagoru da izađe, i tako razotkriju vrača da je hteo da baci otrovne trave u vatru kako bi Zagor oslabio od dima, da bi ga Crvena Sekira lakše ubio. Tako poglavici Dugom Koplju dokazuju da su Crvena Sekira i vrač radili zajedno, i da je vrač kriv za slabost Brzog Groma tokom lova, a ne Henrijeva magija, kako je vrač pričao. Njihov plan je bio da Henrija ubiju eksplozijom pištolja, a da Brzi Grom iscrpljen umre u borbi sa medvedom. Tokom njihovog razgovora, zarobljeni vrač beži kanuom, ali ga upucaju i ubiju. Sledećeg dana, Dugo Koplje odluči da Malu Lisicu, koji nema roditelje, odgaja kao svog sina, i iako ne krivi Henrija za smrt svog sina, kaže mu da se više ne vraća u njegovo selo. Kasnije, Zagor i Čiko se vraćaju kući, dok Henri nastavi svojim putem prema neistraženim područjima kako bi upoznao i naslikao indijance koje tamo bude video.