Zagor 333, 334

Screenshot_1

Prvi deo – Poglavica Malecita (kraj #332). Tragače za zlatom u dolini napada i ubija grupa indijanaca, i uzima im zlato. Nekoliko dana kasnije, Zagor i Čiko prolaze tuda, i nailaze na njihove leševe, nakon čega zaključuju da su ih ubili indijanci iz plemena Malecita, koji su nedavno napali i rudare u blizini da bi im ukrali zlato. Dva dana kasnije, Zagor i Čiko dolaze do sela Malecita, gde otkrivaju da je njihov poglavica nedavno preminuo, i da je za novog poglavicu izabran Komotai, ratoborni indijanac iz plemena. Zagor ih pita o napadima i pljačkama zlata, ali ga oni napadaju. Nakon kraće borbe, Komotai zaustavlja svoje ratnike, i kaže da im sveti zakon gostoprimstva zabranjuje da napadaju ljude koji su u miru došli u njihovo selo, pa dozvoljava Zagoru i Čiku da odu, ali ih upozori da će ih ubiti ako ih opet vidi.

Drugi deo – Gvozdeni narednik. Zagor i Čiko odlaze iz sela Malecita, i nakon nekoliko pređenih kilometara nailaze na kola sitnog ilegalnog trgovca sa kojim je Zagor ranije imao posla. Zagor pokušava da pogleda njegov tovar u kolima, ali on puca na njega. Zagor mu uzvraća i ubija ga, nakon čega u kolima pronalazi više sanduka sa oružjem, i shvati da je to oružje namenjeno Malecitama, i da je to razlog zbog kojeg oni pljačkaju zlato. Tada se pojvljuje grupa indijanaca koja napada njega i Čika, pa su oni primorani da beže, jer je indijanaca mnogo više. Indijanci ih sustižu, i Zagor bezuspešno pokušava da im se odupre, ali im tada u pomoć priskače vojska koja je prolazila tuda, koja ubija indijance. Narednik na čelu grupe vojnika objašnjava Zagoru da su mu iz Vašingtona poslali grupu zatvorenika, i odlučili da tim zatvorenicima ponude da deo kazne izvrše tako što će biti upošljeni kao vojnici. On kaže da se sa tom grupom vojske sastavljenog od kriminalaca uputio prema starom utvrđenju u blizini, i da će odatle moći da se odupru napadu indijanaca koji će bez sumnje želeti osvetu za one koje su oni ubili kada su spasili Zagora i Čika. Jedan od vojnika, Torkel, odbija da rizikuje život i da se bori protiv indijanaca, i suprotstavlja se naredniku, ali ga narednik prebije i silom ubedi da ga posluša, jer je sam pristao da se priključi vojsci. Zagor i Čiko sa vojskom ubrzo stižu do starog utvrđenja, dok istovremeno u selu Malecita Komotai planira napad. Sledećeg dana Malecitini ratnici posmatraju utvrđenje, kako bi utvrdili koliko vojnika ima, i odakle mogu da napadnu. Te večeri, Torkel odlučuje da se osveti naredniku zbog toga što ga je ponizio pred ostalima, i zabada mu nož u grudi dok on spava. Nakon toga, zajedno sa ostalima beži iz utvrđenja. Zagor se budi, i primećuje da je celo utvrđenje prazno, osim jednog vojnika, Garba, koji je odbio da pobegne sa ostalima, koji mu kaže šta se desilo. Zagor pronalazi ranjenog narednika, koji uspeva da kaže samo Torkelovo ime, nakon čega se onesvesti. Čiko ostaje da se brine o naredniku, dok Zagor kreće za odbeglim vojnicima. Vojnike presreću indijanci Malecite i napadaju ih, i samo Torkel i još jedan vojnik, O’Flaherty, uspevaju da pobegnu. Nekoliko indijanaca kreću za njima, ali ih zaustavlja Zagor, koji se nakon toga sa dvojicom preživelih vojnika vraća nazad u utvrđenje. Komotai se sprema da napadne utvrđenje sa svojim ratnicima, dok su u utvrđenju ostali samo Zagor, Čiko, ranjeni narednik, i tri vojnika. Zagor smišlja plan za odbranu, i postavlja štapove dinamita ispred utvrđenja. Te večeri, Malecite napadaju utvrđenje, ali kada se približe, Zagor i ostali pucaju u dinamit, i raznesu veliki broj indijanaca, zbog čega se oni povlače. Komotai smišlja novi plan napada, i namerava da uskoro ponovo napadne utvrđenje sa preostalim ratnicima. Neko vreme kasnije, Malecite ponovo napadaju, ali ovog puta Zagor i ostali nemaju više dinamita, i moraju sami da se suprotstave velikom broju indijanaca samo puškama.

Treći deo – Noć krvoprolića. Nakon kraćeg napada, Malecite se povlače, uz mali broj ubijenih ratnika. Zagor obilazi narednika, i vidi da ima jaku temperaturu i da mu se priviđa Torkel koji ga je napao. Te noći, Garb ostaje na straži, dok ostali odmaraju, i Malecite to koriste da sprovedu svoj plan. Među ubijenim indijancima ispred utvrđenja je bilo i nekoliko živih koji su se pravili da su mrtvi, i oni ustaju i penju se uz zid utvrđenja, nakon čega ubijaju Garba, otvaraju kapiju, i daju znak ostalima da su uspeli. Istovremeno, ranjeni narednik ustaje iz kreveta i izlazi u dvorište utvrđenja, gde vidi trojicu indijanaca koji su ušli preko zida, i priviđa mu se da vidi Torkela ispred seba, pa puca i ubija jednog indijanca. Preostala dvojica ubijaju narednika, ali pucanj koji je ispalio budi Zagora i ostale, koji izlaze i vide indijance kako se približavaju otvorenoj kapiji. Zagor izlazi ispred utvrđenja kako bi zadržao indijance, dok ostali zatvaraju kapiju, i bacaju mu konopac da bi mogao da se popne preko zida i vrati se u utvrđenje dok ga oni pokrivaju. Tokom napada, indijanci ubijaju O’Flahertyja i rane Torkela, nakon čega uspevaju da se popnu preko zida. Zagor, Čiko i ranjeni Torkel beže i zatvaraju se u štalu, dok indijanci ulaze u utvrđenje. Zagor vidi da ne postoji izlaz iz te situacije, i odluči da na konja natovari burad sa barutom, i izađe odatle i jaše prema indijancima, nakon čega planira da zapali barut i digne u vazduh indijance zajedno sa sobom. Ranjeni Torkel napada Zagora s leđa i onesvesti ga, nakon čega zauzima njegovo mesto, i izlazi napolje sprovodeći Zagorov plan u delo. U eksploziji pogine i poglavica Malecita, Komotai, i preživeli indijanci veruju da su ih bogovi napustili, i odustaju od daljeg napada. Zagor se osvesti i Čiko mu kaže da se Torkel žrtvovao, a kada preživeli indijanci čuju Zagorov krik, oni beže iz utvrđenja. Nakon borbe u kojoj je ubijen ceo odred vojske i veliki broj indijanaca, Zagor i Čiko napuštaju utvrđenje i vraćaju se u Darkvud.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s