Zagor 063, 064, 065

screenshot_1

Prvi deo – Prema Maineu (od polovine #62). Zagor i Čiko u svojoj kolibi dobijaju pismo od kapetana Fishlega (#40), u kojem piše da je zabrinut i da mu je potrebna pomoć. Već sledećeg dana, njih dvojica kreću prema Maineu, tačnije Port Whaleu, gde Fishleg živi. Danima se kreću različitim prevoznim sredstvima, sve dok na kraju dugog putovanja ne stignu u Port Whale. Oni kreću da traže Fishlega, i Čiko u salunu upada u nevolju i u tuču sa mornarima. Zagor mu priskače u pomoć i bori se protiv mornara, sve dok borbu ne prekine Fishleg, koji objašnjava ostalima da je to Zagor, koji je došao da im pomogne. Fishleg zatim vodi Zagora i Čika do luke, gde im pokazuje svoj novi brod, Golden Bejbi. Na brodu, Čiko nailazi na jednog člana posade, Tarawu, za kojeg pomisli da je ljudožder, ali mu Fishleg objašnjava da Tarawa jeste urođenik sa Nove Gvineje, ali da ne jede ljude. Daljim obilaskom broda, u ostavi pronalaze čoveka za kojeg Čiko pomisli da je leš, ali mu Fishleg ponovo objašnjava da je pogrešio, i da je to Ramath, koji spava i po desetak dana kada brod ne plovi. On kaže da je Ramath indijski fakir, koji ima natprirodne moći. Nakon što dođu do njegove kabine, Fishleg objašnjava Zagoru i Čiku razlog zbog kojeg ih je pozvao. On kaže da se u poslednje vreme niko ne usuđuje da isplovi, jer su u poslednja tri meseca bez traga nestala četiri broda kitolovca, koja su se uputila u do sada ne istraženu oblast. Fishleg traži od Zagora i Čika da krenu s njim na putovanje u tu oblast, kako bi otkrio šta se desilo sa nestalim brodovima. Čiko isprva odbija, ali kada upozna brodskog kuvara Gastona i vidi njegove specijalitete, predomisli se, i tako Zagor i Čiko pristaju.

Drugi deo – Odlazak u nepoznato. Sledećeg dana, Golden Bejbi isplovljava, i na putu prema neistraženoj oblasti se Zagor i Čiko upoznaju sa Fishlegovom čudnom posadom. Nakon nekoliko dana plovidbe, mornari u gustoj magli ispred sebe ugledaju čudovišnu morsku zmiju, koja sledećeg trenutka nestane u magli. Kasnije se magla razilazi, i mornari primete jedan od četiri nestala broda nasukan u blizini. Zagor, Čiko, Fishleg i par mornara se penju na olupinu, i tamo nalaze leševe mornara, ubijene čudnim strelicama, ali na palubi ne vide sve mornare, već samo nekoliko njih. Vraćaju se na brod, i odatle primete tri indijanca kako kanuom beže od nečega. Ubrzo saznaju i od čega beže, kada ponovo ugledaju čudovišnu morsku zmiju, ali tada vide i ostatak te zmije, i shvate da se radi o brodu koji ima glavu zmije kao ukras. Na tom brodu primete ljude obučene poput vikinga, kako napadaju indijance. Indijanci usmeravaju kanu prema Golden Bejbi, i traže pomoć, ali vikinzi ubijaju dvojicu njih. Zagor se spusta do kanua preživelog indijanca kojeg su vikinzi samo ranili, i pomaže mu da se ukrca na brod. Brod vikinga tada dolazi blizu Golden Bejbi, i jedan čovek sa broda se predstavlja kao princ Sigfried, i kaže da se oni sada nalaze u njihovoj zemlji, Vinlandu. Sigfried traži od njih da mu predaju indijanca kojeg su spasili, i traži da se ukrcaju na Golden Bejbi kako bi im objasnili zbog čega su jurili indijance. Fishleg pristaje, i vikinzi kreću da se penju na brod, ali tada Zagor primeti da je strelica kojom su vikinzi pogodili indijanca ista kao one kojima su pobijeni mornari sa olupine koju su pronašli, i shvati da vikinzi žele da ih na prevaru ubiju. Već je prekasno za upozorenje, i vikinzi kreću u napad, ali mornari sa Golden Bejbi se brane, i Zagor gura Sigfrieda sa broda. Sigfried tada naredi povlačenje, i vikinzi odlaze na svom brodu. Indijanac kojeg su spasili se osvesti, i kaže da se zove Sawar, i da je poglavica plemena koje živi u toj oblasti. Sawar objašnjava da vikinzi žive u blizini i žive od napada na brodove, a da sve teške poslove za njih rade ljudi koje su zarobili. Među tim ljudima su i preživeli mornari sa nestalih brodova, kao i ratnici iz Sawarovog sela, i zbog toga su hteli da zarobe i njega. Zagor odluči da ode do mesta gde žive vikinzi i pokuša da oslobodi mornare, ali pre toga moraju da sakriju Golden Bejbi na sigurno, kako ih vikinzi ne bi napali u većem broju na moru. Sawar predlaže da Golden Bejbi sakriju u blizini njegovog sela, gde može da se dođe samo uskim prolazom. Kada stignu u Sawarovo selo, indijanci ih dočekuju, i Zagor priča ostaloma svoj plan. On kaže da će ući u selo vikinga, onesposobiti stražare i otvoriti kapiju, kako bi indijanci mogli da ih napadnu. Iste noći, Zagor i Čiko zajedno sa jednim indijancem iz sela idu do sela vikinga. Tamo napadaju dvoje koji idu prema selu na kolima i uzimaju im odeću, i stavljaju kukuruz na glavu kako bi izgledali kao da imaju plavu kosu, kao i svi vikinzi. Oni bez problema ulaze u selo i vide kako zarobljeni mornari rade na izgradnji vikinških brodova, ali tada jedan od vikinga razotkrije Čikovu masku, i velika grupa vikinga se okuplja i napada njega i Zagora.

Treći deo – Fakir Ramath. Zagor se bori protiv vikinga, sve dok se ne pojavi Sigfried koji im naređuje da se sklone kako bi ga on lično porazio. Uprkos Sigfriedovoj samouverenosti, Zagor ga lako pobedi, i Sigfried naređuje ostalim vikinzima da ga ubiju, ali ih u tome sprečava stari čudni viking, za kojeg se ispostavi da je kralj Vinlanda, Guthrum. Guthrum naređuje da ne ubiju Zagora i Čika, već da ih samo zarobe i dovedu ih u njegovu palatu. Sigfried i ostali poslušaju, ali je očigledno da se ne slažu s tim, i Sigfried oko sebe skuplja ljude sa kojima namerava da svrgne Guthruma i preuzme vlast. Za to vreme, Guthrum naređuje da Čika postave za dvorsku ludu, i objašnjava Zagoru da se on ne slaže sa napadima na brodove, i da je ustvari miroljubiv, ali da ne može da obuzda ratnike koje predvodi Sigfried. On kaže da mu se ne dopada takav način života i ta hladna oblast, i da zbog toga namerava da se sa ostalim vikinzima preseli u toplije krajeve. Postoje ljudi koji se slažu sa njim, ali i onih koji su uz Sigfrieda i žele da nastave sa napadima na brodove. Narednih nekoliko dana, dok je Čiko u palati ako dvorska luda, Zagor je napolju prisiljen da radi teške poslove. Jednog dana, u selo dolaze vikinzi sa novim zarobljenicima, među kojima su jedan indijanac iz Sawarovog sela, i Ramath. Sigfried kaže da je dosta bilo pošteđivanja indijanaca, i da ih treba pobiti, nakon čega kaže da je za to potrebno da svrgnu Guthruma s vlasti. Veliki broj ratnika se složi s njim, i oni kreću prema palati. Zagor pokuša da ih zaustavi, jer je Guthrum jedini koji njega i Čika održava u životu, s obzirom na to da Sigfried želi da ih ubije, ali uzalud, jer ga mnogobrojniji vikinzi savladaju. Kasnije, Zagor se budi zarobljen sa ostalim mornarima sa nestalih brodova, i pored sebe vidi Čika i Ramatha, kao i kralja Guthruma kojeg je Sigfried naredio da zarobe. Napolju, vikinzi se spremaju da pobiju zarobljenike, počev od kralja Guthruma, i postavljaju veliki kip Odina i ostale stvari potrebne za ceremoniju. Guthrum kaže da je već bio pripremio sve za selidbu svog naroda, i da je iskopan tunel koji vodi od njegove palate do obale. Zagor dolazi na ideju da tim tunelom Fishlegovi mornari i indijanci mogu da uđu u selo vikinga i oslobode ih, ali nemaju način da ih obaveste o lokaciji tunela. Ramath tada kaže da on svojim moćima može da ih obavesti, i moli sve prisutne da budu mirni, dok on uzima tajanstvene semenke koje nosi sa sobom, i nakon toga pada u trans. Istovremeno, u Sawarovom selu, ispred Fishlega i Sawara se kao duh pojavljuje Ramath, ali kada Fishleg pokuša da ga dotakne, on prolazi kroz njega. Ramath kaže da je to samo projekcija njegovog tela, i da je zarobljen, nakon čega im objasni kako da dođu do tunela koji vodi do kraljeve palate. Sledeće večeri, sve je spremno za ceremoniju žrtvovanja zarobljenika, dok istovremeno mornari sa Golden Bejbi i indijanci prolaze kroz tunel i ulaze u palatu. Sigfried naređuje da prvo ubiju Guthruma, kako bi on postao novi kralj nakon njegove smrti. Guthrum stavlja glavu na panj, ali tada se pojavljuju mornari i indijanci koji ubijaju dželata i napadaju vikinge. U borbi im se pridružuju Zagor i ostali zarobljenici, i tada Guthrum poziva sve vikinge koji su mu verni da se pobune protiv Sigfrieda i njegovih ratnika. Sigfriedovi vikinzi su poraženi, i preostaje samo njegova borba sa Zagorom. Guthrum to sprečava, i kaže da Sigfried nije dostojan da umre u borbi sa Zagorom, nakon čega šalje pse da ga ubiju. Psi rastrgnu Sigfrieda, i kralj Guthrum se obraća svom narodu, kojem oprašta pobunu, i kaže da je vreme da se presele u toplije krajeve. Dva dana kasnije, Zagor i Čiko se sa oslobođenim mornarima ukrcavaju na Golden Bejbi i kreću nazad, a prate ih Guthrum i njegovi vikinzi u svojim brodovima.

Četvrti deo – Gusarski brod. Na putu nazad, Golden Bejbi nailazi na kita, i Zagor želi da se pridruži mornarima u lovu. Nakon Zagorovog uzbudljivog prvog lova na kita, kit ipak uspeva da im pobegne, nakon čega se oni vraćaju na brod i nastavljaju putovanje. Nekoliko dana kasnije, ispred njih se pojavljuje drugi brod kitolovac, Erzengel, i kapetan broda, Wolf, ih pozdravlja. Fishleg kaže da se vraćaju nazad u Port Whale, i Wolf pretpostavi da se vraćaju zato što su ulovili kita i imaju pun brod kitove masti. On poziva Fishlega na svoj brod, kako bi mu objasnio u kom smeru da se kreće kako bi ulovio kita, jer do sada nije naišao ni na jednog. Na brodu, Fishleg priča Wolfu šta mu se dogodilo na ovom putovanju, ali mu Wolf ne veruje ni reč, i misli da su vikinzi ustvari indijanci koje je Fishleg naterao da love kitove, i da ima pun brod kitove masti. Fishleg kaže da nije tako, i da se vraćaju prazni, ali mu Wolf ne veruje, i odluči da ga drži na svom brodu kao zarobljenika, kako bi ucenio mornare sa Golden Bejbi da im predaju burad kitove masti u zamenu za njega. Mornari sa Golden Bejbi ponavljaju isto što je i Fishleg rekao, da nemaju ni jedno bure kitove masti, ali Wolf im ne veruje i traži da im konopcem vezanim između brodova daju sto buradi ukoliko žele Fishlega nazad. Zagor smišlja plan kako da reši situaciju, i kaže Wolfu da pristaje. Mornari šalju burad na Erzengel, i kada pošalju sve što su imali, iz buradi izlaze Zagor i vikinzi, koji napadaju posadu i oslobađaju Fishlega. Nakon što poraze Wolfa, mornari sa Erzengela se predaju i kažu da su oni samo lovci na kitove, i da se ne slažu sa odlukom njihovog kapetana da opljačkaju Golden Bejbi. Fishleg odluči da ih ne prijavi vlastima, ali na Guthrumov predlog uzimaju sav njihov alkohol, koji prenose buradima u kojima su se krili kako bi došli na brod. Golden Bejbi nastavlja svoje putovanje nazad prema Port Whaleu, i kada stignu blizu kopna, Zagor kaže Fishlegu da u Port Whaleu pronađe Guthrumu dobrog kormilara koji će odvesti vikinge do Floride, nakon čega traži da njega i Čika iskrcaju čamcem na obalu pre nego što stignu u Port Whale. Zagor i Čiko se opraštaju od mornara i vikinga, i kreću nazad prema Darkvudu.

Zagor 066

screenshot_2

Prvi deo – River Point (od polovine #65). U povratku prema Darkvudu, Zagor i Čiko prolaze blizu Vermonta, i Čiko se seti da u River Pointu, mestu u blizini, ima poznanika iz vremena pre nego što je sreo Zagora. On kaže da je taj poznanik Donald Destry, sa kojim se uortačio i započeo biznis uzgajanja dabrova, i da bi Destry sada trebao biti milioner, i da bi mogli da odu po njegov deo zarade. Oni stižu u River Point, i saznaju da je se u međuvremenu taj grad razvio zbog zlata pronađenog u obližnjim planinama. Od jednog krčmara saznaju da Čikovom prijatelju nije uspeo posao sa uzgajanjem dabrova, i da je postao kopač zlata. Zagor i Čiko pođu prema njegovoj kući u koju ih je krčmar uputio, i usput nailaze na putujuću predstavu na brodu. Nakon gutača vatre, na red dolazi mađioničar, koji je ujedno i vlasnik broda na kojem se održavaju predstave, Magic-Bat. Za svoju tačku mu je potrebna osoba iz publike, i on bira baš Čika, koji se uvali u nevolju sa besnom mačkom i uništi mu predstavu. Nakon predstave, Zagor i Čiko nastavljaju put, i uveče u šumi primećuju da ih prate indijanci, ali se ne pokazuju. Sledećeg jutra stižu do Donaldove kuće, gde Donald kaže Čiku da mu posao sa uzgajanjem dabrova nije uspeo zato što je Čiko kupio samo muške dabrove, koji su zatim pobegli.

Drugi deo – Magic-Bat. Odbegli dabrovi su zatim podigli branu u blizini, koristeći balvane sa mosta, i tako izazvali toliku štetu da ne samo da Čiko nema nikakvu zaradu za ulaganje u posao, već i duguje novac Donaldu, ali Donald ga ne traži od njega, jer je već postao bogat zbog zlata koje je iskopao. Problem sa tim zlatom je taj što indijanci napadaju kopače zlata i iz nepoznatog razloga im kradu zlato. Donald je odlučio da sledećeg dana sa svim svojim zlatom krene prema River Pointu, po cenu života, i Zagor i Čiko odluče da idu s njim i zaštite ga. Sledećeg dana, na putu za River Point, napada ih grupa indijanaca, ali oni uspevaju da se odbrane. Tada se iz šume pojavljuje još jedna grupa indijanaca koja ih ima na nišanu, i oni su primorani da se predaju i krenu s njima do njihovog sela. U selu indijanci ne poznaju Zagora, jer žive daleko od Darkvuda, i ne veruju da je on prijatelj crvenog naroda, već kažu da je njihov jedini beli prijatelj izvesni Gospodar Reke, koji ih snabdeva alkoholom. Ubrzo se pojavljuje brod Gospodara Reke, i Zagor i Čiko ga prepoznaju kao brod Magic-Bata. Sa broda silazi Magic-Bat, i nakon što zadivi indijance svojim mađioničarskim trikovima, on im daje alkohol, i uzima od njih zlato koje su ukrali od Donalda. Poglavica pokazuje Magic-Batu svoje zarobljenike, i on prepozna Čika, koji mu je uništio predstavu, nakon čega kaže indijancima da ih idućeg jutra muče i ubiju. Magic-Bat odlazi na svom brodu, i indijanci te večeri organizuju slavlje zbog alkohola koji su dobili, i svi ratnici se napiju. Zagor, Čiko i Donald koriste to što su indijanci pijani da se lako oslobode i pobegnu iz sela, nakon čega Zagor kreće za brodom Magic-Bata, dok Čiko i Donald idu prema River Pointu. Ujutru Zagor sustiže brod, i napada Magic-Bata, ali on u pomoć poziva svoje saučesnike, Moloka i Little Billa. Dok se Zagor bori protiv velikog gutača vatre, Moloka, Magic-Bat to koristi da pobegne sa broda. Little Bill puca u Zagora, ali ga promašuje u pogađa Moloka, kojeg ubija. Zagor mu uzvraća sekirom, i ubija i njega, nakon čega kreće za Magic-Batom, dok se brod kojim niko ne upravlja razbije o stene. On sustiže mađioničara na kopnu, ali se Magic-Bat pravi da je povređen kako bi mu se Zagor približio, nakon čega ga hipnotiše. Dok je Zagor u transu, Magic-Bat uzima njegovu sekiru i sprema se da ga ubije, ali tada ga neko upuca iz šume i ubija ga. Zagor se osvesti, i vidi Čika i Donalda koji su ga spasili, i sa njima se vraća prema River Pointu.

Zagor 289, 290, 291

screenshot_2

Prvi deo – Sveti breg. Zagora u noći budi poruka bubnjevima kojom ga Crveni Orao, poglavica Osaga, poziva da što pre dođe do njegovog sela. On i Čiko u šumi naiđu na jednog indijanca iz plemena Osaga, koji ih vodi do svog sela. U selu, Crveni Orao ih vodi u šator gde ih upoznaje sa svojim gostom, Akenarom, koji je došao u Darkvud kako bi pronašao Zagora. Akenar kaže da je on iz udaljenog plemena Gavranova, i da im je hitno potrebna njegova pomoć protiv vojske koja gradi utvrđenje na njihovom svetom mestu, Točku Medicine. Točak Medicine je polukružna građevina od kamenja gde oni vrše svoje rituale, i zabranjeno je skrnavljenje te svete zemlje, a to je upravo ono što vojska radi. Pokušali su da nagovore vojsku da sagrade utvrđenje na nekom drugom mestu, ali oni nisu želeli da poslušaju. Nakon što se pozdrave sa Crvenim Orlom, Zagor i Čiko kreću sa Akenarom prema njegovom selu. Nakon nekoliko dana, stižu do Točka Medicine, gde vojska uveliko gradi svoje novo utvrđenje. Zagor ide do vojske, i razgovara sa kapetanom Flintom, koji indijance smatra divljacima, i ne zanimaju ga njihova verovanja o svetim mestima. Nakon svađe sa kapetanom, Zagor i Čiko odlaze prema selu Gavranova. Tamo upoznaju poglavicu Krenaka i vrača Tei-Kana. Tei-Kan kaže da će pokušati da mu ispriča sve u vezi svetog brega, kako bi pokušao da ubedi vojsku da ode odatle, ali da ne može da mu da sve odgovore, zbog drevnog zakona predaka koji mu to zabranjuje. On objašnjava da su preci ljudi koji su živeli na toj teritoriji mnogo vremena pre indijanaca, i koji su posedovali veliku mudrost i znanje. Iza predaka je ostalo mnogo svetih stvari, među kojima je i sveti štap koji Tei-Kan pokazuje Zagoru. Tei-Kan priča kako je Točak Medicine stvoren da otera demone, i da skrnavljenje tog mesta izaziva natprirodne sile, koje će sejati smrt kada zvezde budu u pravom položaju, kroz nedelju dana. Zagor traži od njega da mu pojasni o čemu se tačno radi, ali Tei-Kan odbija da mu kaže više od onoga što je već rekao. Nakon što večeraju u selu Gavranova, Zagor i Čiko se vraćaju do vojnog logora, gde posmatraju izgradnju utvrđenja. Sledećeg dana, Zagor ide kroz šumu u blizini svetog brega, i na stablima drveća primećuje urezane simbole nalik na one koje je video na Tei-Kanovom svetom štapu. Prateći stabla sa simbolima, on primećuje da ta stabla formiraju sekundarni koncentrični krug širi od Točka Medicine. Te noći, u vojnom logoru, krik dvojice stražara probudi ostale vojnike, kao i Zagora i Čika koji su bili u blizini. Stražare pronalaze raskomadane, i kapetan Flint je ubeđen da su to uradili indijanci, iako Zagor pokušava da ga ubedi u suprotno. Jedan od te dvojice stražara je još uvek živ, i pre nego što umre, spominje ogromno čudovište. U blizini njihovih tela pronalaze tragove koje izgledaju kao da pripadaju nekog ogromnoj životinji, ali Flint je još uvek uveren da je to neki trik indijanaca. Zagor kreće da prati tragove, ali oni odjednom nestaju, pa on odustaje od potrage. Sledećeg dana se sa Čikom vraća u selo Gavranova, gde vide da Krenak i Tei-Kan znaju ko je kriv za ubistva čuvara, ali odbijaju da mu kažu.

Drugi deo – Tama. Uveče,  psi i konji u vojnom logoru se uznemire, i dvojica stražara kreću da ispitaju o čemu se radi. Pronalaze kamenu ploču prekrivenu travom i mahovinom, na kojoj su urezani neki simboli, nakon čega ih napada isto stvorenje koje je ubilo stražare prethodne noći. Zagor i vojnici kreću prema mestu sa kojeg su čuli njihove krike, i pronalaze oba stražara ubijena. Zagor ulazi u šumu kako bi pronašao ubicu stražara, ali tamo umesto čudovišta vidi svog mrtvog oca. Njegov otac zatim nestane pred njegovim očima, i Zagor vidi tragove čudovišta koji vode do mesta na kojem je njegov otac stajao. Zagor se vraća do vojnog logora, gde vidi kamenu ploču koju su otkrili stražari, i vidi da su simboli isti kao oni na drveću i na Tei-Kanovom svetom štapu. Flint veruje da su to indijanski simboli koji dokazuju njihovu krivicu, i sa vojskom ide do njihovog sela. Krenak mu kaže da oni ne žele rat sa vojskom, i da mogu slobodno da pretraže njihovo selo ako veruju da se ubica vojnika nalazi tu, što Flint i uradi. Vojnici se vraćaju na sveti breg, i sledećeg dana nastavljaju sa izgradnjom utvrđenja, i završavaju palisadu. Flint kaže da neće da čeka novi napad te večeri, već da će da ode u šumu i preduhitri njihovog neprijatelja, i traži od Zagora i Čika da krenu s njim. Te večeri, Zagor, Čiko i kapetan Flint čekaju tajanstvenog napadača u šumi, kad odjednom to stvorenje napadne Flinta. Dok Flint to čudovište vidi kao ogromnog indijanca, Zagoru se ono ponovo prikazuje sa likom njegovog oca, a Čiko vidi zlog sveštenika Stivena (#265). Zagor ne može da se suprotstavi demonu sa likom svog oca, i stvorenje ga zamalo ubija, ali ga sprečava vrač Tei-Kan, koji dolazi iz šume, i otera demona svetim štapom i čarobnim rečima. Zagor se sledećeg jutra budi u vojnom utvrđenju, gde nakon razgovora sa Čikom i Flintom shvati da demon pred očima svoje žrtve poprimi oblik njegove najtragičnije uspomene ili najskrivenijih strahova. Flint ne veruje u to, i zna samo da je video indijanca kako ga napada. Ostali vojnici nisu tako ubeđni u to, i počinju da veruju u Zagorovi priču o demonu, pa Flint naređuje da ne slušaju šta im on priča, i uhapse Zagora. Nakon borbe sa vojskom, Zagor uspeva da pobegne iz utvrđenja, i stigne do sela Gavranova, koje zatiče potpuno prazno. U blizini sela nailazi na dvojicu indijanaca koji ga dovode do mesta na kojem su se Gavranovi sakrili, u pećini skrivenoj iza vodopada. Zagor kaže da je vreme da mu ispričaju sve što znaju o stvorenju koje napada vojnike, i Tei-Kan kaže da je jedini način za to da ga pre toga učine svojim duhovnim bratom, jer im drevni zakon predaka zabranjuje da otkriju bilo šta nekome ko nije iz njihovog plemena. Da bi postao njihov duhovni brat, Zagor mora da prođe ritual predaka. Flint sa vojskom za to vreme traži Gavranove po šumi, jer je ubeđen da su oni krivi za ubistva vojnika. U skrovištu Gavranova, Zagor popije napitak pomešan sa svojom krvlju, nakon čega daje da ga vežu glavom nadole za ritualni stub i stave mu sveti skiptar u ruku. Ratnici započinju svoj ritualni ples oko njega, i Zagor kreće da proživljava događaje iz svoje prošlosti. On se tada ponovo nađe na brodu i brani od ogromnih biljki (#88), zatim se bori protiv barona Rakošija (#86), a nakon toga vezan pokušava da se odbrani od gomile crvenih mrava (#113). Vizije postaju sve kraće, i kreću da se smenjuju sve brže, i tako Zagor ponovo proživi borbu Seminola sa vojskom (#92), borbu sa Tlaskom u skrivenom gradu (#50), poniženje od Ajron Mena pred Kajugama (#15), i na kraju napad indijanaca na kolibu njegovih roditelja i trenutak kada ga otac baci u reku kako bi mu spasio život (#55). Ovog puta, vizija na prati u potpunosti događaje iz prošlosti, i umesto da ga iz reke spasi skitnica Fici, spašava ga neki čudni indijanac. Kada izađe iz vode, indijanac mu kaže da je on jedan od predaka, i da ritual još uvek nije gotov. Zatim mu prikazuje događaje iz daleke prošlosti, i dolazak bezimenog stvorenja na Zemlju. Sa neba pada meteorit koji se razbija prilikom pada, i iz njega izlazi ogromno crno stvorenje koje je preživelo pad.

Treći deo – Hiljadu lica straha. Stvorenje je poslednji pripadnik svoje rase, i od svog dolaska na Zemlju kreće da napada narod predaka. Predak koji to priča Zagoru je bio vrač, i iz sredine meteorita je izvadio crni metal koji je istopio, i od njega napravio magični skiptar kojim je uspeo da pobedi demona. Da bi uspeli u tome, preci su morali da sagrade Točak Medicine, i namamili stvorenje u sredinu, gde su ga zaustavili zajedničkom moći skiptra i Točka. Demon sa zvezda je nestao, ali ni skiptar ni Točak nisu bili dovoljno moćni da ga unište, već je on ostao zarobljen u blizini svetog brega. Da bi ga zadržali tamo, preci su u drveću urezali simbole i tako napravili drugi magijski krug koji je okruživao Točak Medicine. Ritualom koji su tamo vršili su obnavljali magijsku snagu Točka Medicine, i taj ritual se nastavljao nakon velikog broja godina, a nakon što je njegov narod nestao, ritual su nastavili da vrše Gavranovi, čiji su vračevi postali čuvari drevnog znanja. Dolazak vojske je oduzeo moć Točku Medicine, i sprečio Gavranove da vrše magijski ritual, i zbog toga je demon uspeo da se oslobodi. Na kraju, predak kaže Zagoru da je ovim ritualom deo moći skiptra upao u njega, i da ovog puta stvorenje neće biti neosetljivo na njegove udarce, nakon čega se Zagor budi. On zatim napušta skrovište Gavranova i kreće prema utvrđenju, ali u šumi nailazi na vojnike koji traže indijance. U napuštenom selu Gavranova, kapetan Flint naređuje da se selo zapali, a kada vojnici to učine, među plamenovima se pojavljuje ogromno crno stvorenje koje postaje sve veće. Demon izlazi iz vatre i napada vojnike, dok njihovi meci ne deluju na njega. U očima vojnika, stvorenje poprima oblik njihovih najvećih strahova, kao što su indijanci, pauci, medved, i slično. Vojska ne može da se bori sa demonom, i preživeli vojnici beže u šumu, dok se stvorenje polako kreće prema svetom bregu. Ubrzo zatim, Zagor dolazi do zapaljenog sela Gavranova i nalazi tela ubijenih vojnika, nakon čega kreće da prati tragove demona. Vojnici koji su pobegli u šumu stižu do svog utvrđenja i zatvaraju se tamo, dok demon sporim koracima napreduje ka njima. Oni pokušavaju da ga ubiju puškama, ali to ne deluje na njega, i on lako sruši palisadu utvrđenja. Zagor dolazi do utvrđenja i kreće da se bori sa demonom koji ponovo poprima izgled njegovog oca, ali zahvaljujući ritualu, Zagor uspeva da se odupre, i ponovo vidi demona u svom pravom obliku. Ovog puta, Zagorovi napadi imaju efekta, ali nedovoljno da bi porazio čudovište, koje se samo razbesni, i kreće da poprima izgled vukodlaka (#49), Supermajka (#123), Hellingena (#11), i barona Rakošija (#85), dok se na kraju ponovo ne vrati u svoj prvobitni izgled. Zagor ne može da se suprotstavi ogromnoj snazi demona, i Flint pokušava da spasi Zagora. Stvorenje ostavlja Zagora i napada Flinta, i nakon što ga rani, on ponovo nastavlja borbu sa Zagorom. Zagor bezuspešno pokušava da se odbrani od stvorenja, koje se sprema da ga ubije, ali tada do utvrđenja dolazi Tei-Kan sa svojim svetim skiptrom predaka, i pokušava da ga zaustavi kao i prethodnog puta. Ovaj put, moć skiptra nije dovolja, i stvorenje ubija Tei-Kana. Zagor pokušava da uzme skiptar, ali mu demon to ne dozvoljaav, i nastavlja da ga napada. Čiko uzime skiptar i dobacuje ga Zagoru, nakon čega Zagor svom snagom kreće da udara čudovište svetim skiptrom. Napadi deluju, i iako demon pokušava da se odbrani, Zagor nastavlja sa napadima sve dok ga ne ubije. Telo stvorenja zatim isparava i nestaje. Kapetan Flint, pre nego što umre od povreda koje mu je stvorenje nanelo, kaže da je Zagor sve vreme bio u pravu, i da ga je zaslepela mržnja prema indijancima, zbog toga što su mu indijanci pre mnogo vremena ubili ženu i sina. Preživeli vojnici sahranjuju svoje saborce,  i sledećeg jutra rasturaju utvrđenje i odlaze sa svetog brega.

Zagor 194, 195, 196

screenshot_1

Prvi deo – Plamena lobanja. Do Zagorove i Čikove kolibe dolazi poštar Dranki Dak, koji im donosi pošiljku u kojoj pronalaze knjigu i pismo. Zagor iz pisma saznaje da mu je knjigu poslao njegov prijatelj Pjer iz Šerbruka. Pjer piše da je nekoliko meseci ranije pronašao tu knjigu napisanu čudnim slovima na tavanu, i da ga ta knjiga plaši i izaziva mu halucijacije, pa je šalje Zagoru na čuvanje dok on pokušava da otkrije tajnu te knjige. Zagor otvara knjigu iz koje izlazi beli dim, a odmah zatim udari grom i krene oluja.Te večeri, Čiko ne može da se uspava, i vidi kako neki patuljak sa velikim nosem i šiljatim ušima ulazi u kolibu i uzima knjigu. On probudi Zagora i kaže mu šta se desilo, ali Zagor ne veruje u priču o patuljku, iako vidi da je knjiga nestala. Sledećeg dana, njih dvojica kreću prema Šerbruku, i nakon dav dana stižu na svoje odredište. U Pjerovoj kući nalaze nered, kao da je neko prevrnuo sve tražeći nešto, a u jednoj sobi pronađu Pjerovo telo od kojeg je ostao samo kostur, iako je on bio živ samo deset dana ranije. Nakon što ga sahrane, Zagor i Čiko pretražuju njegovu kuću, i pronalaze dnevnik. U dnevniku piše da je tu knjigu koju je on pronašao na tavanu njegov deda kupio od putujućeg trgovca. Piše da knjiga dolazi iz nepoznate zemlje, severno od velikih jezera, i da mu je nakon što je otvorio tu knjigu počeo da se priviđa patuljak. Zagor tada poveruje u Čikovu priču o patuljku koji je ukrao knjigu, i odluči da pronađe ukradenu knjigu. Tada se otvara prozor, i vetar obori lampu, koja izazove požar, pa Zagor i Čiko brzo izlaze napolje. Kada se okrenu prema kući, vide da je požar koji je obuhvatio kuću poprimio oblik velike plamene lobanje, nakon čega za malo vremena cela kuća izgori. Zagor odluči da sa Čikom krene prema mestu sa kojeg, prema Pjerovom dnevniku, potiče ta knjiga, prema oblasti severno od veliih jezera. Nakon više dana putovanja, oni dolaze u tu oblast, i odjednom se diže gusta magla i okolina oko njih se menja. Ispred knjih se pojavljuje tajanstvena osoba sa kapuljačom koja im kaže da tu počinje zemlja Golnora, i da je ulaz zabranjen. Zagor mu se približava, ali tajanstveni čovek nestaje, kao da je ispario u vazduhu. Uveče se maskirani čovek ponovo pojavljuje i kaže da će platiti životom to što nisu poslušali njegovo upozorenje i vratili se nazad, nakon čega opet nestaje, i iz šume dolazi veliki broj patuljaka nalik onom koji je ukrao knjigu, i napada Zagora i Čika. Oni se brane, ali je patuljaka mnogo više, i kada izgleda da će patuljci da ih pobede i ubiju, u pomoć im pristiže čovek na konju, koji svojim mačem ubija patuljke, i tera one preživele u beg. On kaže Zagoru i Čiku da ga prate, i nakon što stignu do ruševina stare kuće, čovek se predstavlja kao Galad. Galad kaže da se nalaze u Golnoru, i da su patuljci koji su ih napali ustvari trolovi. Nakon što mu Zagor i Čiko objasne kako su došli u tu situaciju da ih trolovi napadnu, Galad kaže da je ta ukradena knjiga usvari Knjiga Vremena, koja im čarobnu moć, i da su zbog toga što su je otvorili bili u mogućnosti da pređu granicu između dimenzija i dođu u njegov svet, Golnor. Galad priča kako je Knjiga Vremena bila poverena čarobnjaku Elkinu na čuvanje, ali je tada Crni gospodar uz pomoć vrača Morda započeo rat kako bi došao do te knjige. Mord je čovek sa kapuljačom kojeg su Zagor i Čiko videli u šumi. Dok se vodio rat, u Golnoru su postojala tri naroda, Galadova rasa – Rioli, Parvoli – mali miroljubivi ljudi, i Trolovi – bića pod vlašću Crnog gospodara. Tokom jedne bitke, Mord je otvorio ponor i ubio sve ratnike Riola, nakon čega su trolovi opustošili njihova sela koja niko nije mogao da odbrani. Čarobnjak Elkin je spasio Galada i jednu devojku iz sela, Laru, i oni su jedini preživeli Rioli. Jednog dana, trolovi su ih pronašli i oteli Laru, a Elkin je poslao Galada kroz tajni podzemni tunel da bi ga spasio, dok je on  ostao da se bori sa trolovima. Trolovima je u pomoć pristigao Mord, i uspeo da pobedi Elkina, čime je Crni gospodar dobio ono što je želeo, Knjigu Vremena, koju kada pročita celu, može da dobije apsolutnu moć nad Golnorom. Galad je, kada je izašao iz tunela, stigao u selo Parvola, koji su ga prihvatili i očuvali kao jednog od njih.

Drugi deo – Crni gospodar. Crni gospodar je kod sebe imao Knjigu Vremena, i izgledalo je da je sve gotovo, ali su se tada Parvoli, koji su inače miroljubiv narod, pobunili, i napali trolove i Crnog gospodara. On to nije očekivao, i nije uspeo na vreme da organizuje odbranu, pa je Mord bio primoran da prizove demone uništenja kako bi se on i Crni gospodar spasili, i time je uništio dvorac Crnog gospodara, a Knjiga Vremena je ostala zakopana u ruševinama. Parvoli su tražili knjigu ali nisu uspeli da je nađu. Galad je kasnije saznao da je jedan Elf pronašao knjigu i otvorio prolaz u drugu dimenziju, čime je došao na svet ljudi. Ljudi su ga ubili jer su verovali da je demon, a knjiga je od tada menjala vlasnike, sve dok nije završila kod Pjerovog dede koji ju je stavio na tavan. Crni gospodar i Mord su preživeli napad, i ubrzo se dvorac digao iz ruševina. Mord je kod sebe imao par stranica Knjige Vremena, i njima je mogao da otvori prolaz između dimenzija, pa je poslao jednog trola, Urmura, da ode na svet ljudi i potraži knjigu.  Nakon rata, više nije čuo ništa o Lari i Elkinu, za koje veruje da su mrtvi. Urmur, koji je ukrao knjigu iz Zagorove i Čikove kolibe, sada ide prema dvorcu Crnog gospodara. Zagor, Čiko i Galad nameravaju da uzmu knjigu od njega, i unište je. Oni dolaze do sela Parvola, gde poglavaru sela, Olomu, pričaju šta se desilo, i ubede ga da sa ostalim Parvolima krene u napad na trolove i Crnog gospodara, kako bi ga sprečili da dođe do knjige. Mord svojim moćima sazna da Parvoli nameravaju da se pobune, i to kaže Crnom gospodaru, nakon čega odluči da iskorisi čaroliju sna koja deluje samo na Parvolima, i tako ih spreči da krenu u napad. U selu Parvola, na nebu se pojavljuje velika slika Morda i dva kostura, nakon čega Mord nestaje, i na njegovom mestu se pojavljuje crni oblak u obliku demona, koji napada Parvole i uspavljuje ih. Galad kaže da su upali u večni san, i da mogu da se probude samo kada bi neki drugi čarobnjak razbio čaroliju, ili kada bi ubili Morda, ali Morda može da ubije samo drugi čarobnjak. Tada iz rupe iz zemlje izlazi jedan Parvol, Panko, kojeg oblak sna nije pogodio zbog toga što je bio ispod zemlje. Panko kaže da već godinama živi odvojen od ostalih Parvola, i kaže da je Elkin živ. On objašnjava Zagoru, Čiku i Galadu da je Elkin besmrtan, i da Mord nije mogao da ga ubije, pa ga je zarobio u jednoj pećini, gde je oko njega postavio zmajeve kosti koje ga održavaju u nesvesti, i da je ispred pećine postavljena velika zver kao čuvar. Zagor, Čiko, Galad i Panko kreću prema toj pećini, i napadaju zver koja čuva ulaz. Nakon teške borbe, zajedničkim snagama uspevaju da ubiju zver, i uđu u pećinu. Galad razbija zmajeve kosti koje se nalaze oko Elkina, ali on se još uvek ne budi. Tada Galadove i Pankove suze razbijaju čaroliju, i Elkin se budi, ali još uvek ne može u potpunosti da koristi svoje moći dok je Knjiga Vremena u rukama trolova. Zagor, Čiko, Galad i Panko napuštaju pećinu i kreću prema Urmuru i ostalim trolovima koji nose knjigu prema dvorcu Crnog gospodara, a Elkin im svojom magijom daje snagu da se bez umora  kreću brže nego obično. Uveče sustižu Urmura i ostale trolove, i kreću da se bore sa njima. Urmur beži sa knjigom u šumu, ali ga Zagor sustiže i ubija.

Treći deo – Horda zla. Sada kad Knjiga Vremena više nije u rukama trolova, Elkin ponovo ima svu svoju moć, i koristi je da porazi trolove. Mord sazna da se njegovi neprijatelji približavaju, i zato diže iz mrtvih svoju hordu zla, armiju kostura, koju Crni gospodar vodi u napad na Zagora i ostale. Tokom borbe, Crni gospodar probode Zagora mačem i ubija ga, ali tada Elkin svojom magijom otvara zemlju i uništi sve kosture. Galad porazi Crnog gospodara, ali ga ne ubija, već ga ostavlja u životu i pusta da ode sa Knjigom Vremana, kako bi mogli da ožive Zagora. Zagor se vraća u život, i sa Galadom, Čikom, Pankom i Elkinom kreće prema dvorcu Crnog gospodara, kako bi ga sprečili da pročita Knjigu Vremena i dobije apsolutnu moć. Oni dolaze do dvorca, i Elkin započinje borbu sa Mordom, dok Mord stvara čudni dim oko ostalik, zbog kojeg Galad i Panko gube razum i napadaju Zagora i Čika. Elkin uspeva da ubije Morda, čime vraća Galada i Panka u normalu, i oni sa Zagorom i Čikom kreću prema Crnom gospodaru. Na putu tamo, u jednoj prostojiji Galad nalazi zarobljenu Laru, koju ostavlja sa Pankom i Čikom, dok on i Zagor nastavljaju prema Crnom gospodaru. Oni dolaze do njega, i Elkin uzima Knjigu Vremena, dok se Galad bori sa Crnim gospodarom i ubija ga. Sada kad su Mord i Crni gospodar mrtvi, magija koja održava dvorac slabi, i dvorac se vraća u svoje prethodno stanje, ruševine iz kojih su ga podigli, a Parvoli se bude iz svog sna. Zagor i ostali uspevaju da izađu na vreme, i vide da se ispod dvorca stvara ponor, koji otvara bunar bez dna, jedinu stvar koja može da uništi Knjigu Vremena. Elkin baca knjigu u ponor i uništi je, nakon čega otvara prolaz do druge dimenzije, i Zagor i Čiko se vraćaju na svoj svet.

Zagor 050

screenshot_4

Prvi deo – Skriveni grad. Zagora i Čika koji se odmaraju u šumi napada grupa indijanaca u potrazi za puškama. Kada vide da oni nemaju puške, oni pokušaju da ih zarobe i nateraju ih da ih nabave. Zagor se bori s njima, ali ne uspeva da se izbori sa mnogobrojnijim protivnicima. On im kaže da ne može da im nabavi puške, i da zakon ne dozvoljava trgovinu oružjem sa indijancima, na šta njihov poglavica Lebnor kaže da nije znao za to, jer je njegovo pleme izolovano od ostatka sveta. Lebnor kaže da su oni potomci Maja koje su se naselile u tom području, i da nemaju nameru da ih povrede, sada kada znaju da oni ne mogu da im nabave oružje. On kaže da im je oružje potrebno kako bi se oduprli strahovladi novog vladara Novog Uxmala, Moikosa. Moikos je ubio prethodnog vladara, Lebnorovog oca Ixancu, i uz pomoć grupe divovskih ljudi, Matama, uspostavio strahovladu u Novom Uxmalu. Zagor i čiko odluče da pomognu Lebnoru, i kreću sa njim i njegovim ratnicima do tajnog prolaza u pećini koji vodi do njihovog skrivenog grada, Novog Uxmala. Tamo vide veliku piramidu u kojoj živi Moikos, dok istovremeno Moikos od jednog od svojih podanika sazna da jedan čovek iz grada zna gde se Lebnor krije. Taj čovek mu otkrije gde je video Lebnora koji je došao sa Zagorom i Čikom, i zahteva nagradu za to što mu je dao tu informaciju, ali Moikos naređuje da čoveka bace u bunar sa krvoločnim psima. Te večeri, Moikos šalje svoje Matame da pronađu Lebnora, i oni ga napadaju u kući čoveka kod kojeg se krije. Tog čoveka ubiju, dok Lebnora samo onesveste i odvedu sa sobom. Zagor čuje kako ga Lebnor zove u pomoć, i pronalazi ubijenog čoveka kod kojeg se Lebnor krio, a pored njega tragove velikih stopala, za koje shvati da pripadaju divovskim Matamima, i zajedno sa Čikom kreće da ih prati. Tragovi Matama ih vode do zidina grada u kojem se nalazi Moikosova piramida, i oni se penju preko zida, ali kada dođu s druge strane, vide da im se približava grupa Matama, i razdvajaju se kako bi se sakrili i izbegli da ih otkriju. Zagor ide do Moikosove piramide, i neprimećen uđe u nju, a tamo vidi kako maskirani dželat vodi jednog čoveka koji je takođe Matami prema bunaru, nameravajući da ga ubije. On napada dželata i spašava čoveka, za kojeg saznaje da se zove Tlaska, i koji mu kaže da su nameravali da ga bace psima zato što nije želeo da ubije čoveka koji je odbio da posluša Moikosova naređenja. Zagor kreće sa Tlaskom prema mestu na kojem je Moikos, i usput mu Tlaska priča kako je njega i ostale Matame Moikos od malena držao u podrumu i davao im serum od kojeg su ubrzano rasli do divovskih razmera, i da ih je nakon ubistva vladara oslobodio, kako bi uz njihovu pomoć preuzeo vlast nad Novim Uxmalom. Tlaska tada iznenada aktivira mehanizam koji spusta rešetke ispred Zagora, dok se pod ispod njega povlači, i Zagor vidi šiljke na dnu. On mu kaže da će mu Moikos sigurno oprostiti nakon što vidi kako se pokazao u situaciji sa uljezom, ali mu Zagor pokvari planove time što ne upada u zamku, već skače na drugu stranu rupe sa šiljcima, na kojoj je Tlaska, i napada ga. Divovski Matama se pokazuje kao previše jak protivnik za Zagora, ali Zagor uspeva da skupi snagu i gurne ga u rupu sa šiljcima, nakon čega nastavlja dalje tražeći Moikosa. Za to vreme, Moikos se plaši da će se narod okrenuti protiv njega, i zato pokušava da ubedi Lebnora da prihvati mesto vladara, ali da sluša sva njegova naređenja, i time postane samo figura koju on može da kontroliše, dok je istovremeno osiguran od pobune građana, jer je na prestolu sin prethodnog vladara. Lebnor odbija, i Moikos odlučuje da ga hipnotiše, kako bi ga naterao da ga posluša.

Drugi deo – (do polovine #51). Zagor dolazi do prostorije u kojoj je Moikos, i vidi da je on hipnotisao Lebnora. On ga napada, ali Moikos beži, i tokom bega upada u bunar sa krvoločnim psima i umire. Matame oglase uzbunu, i skuplja se veliki broj njih koji kreće za Zagorom. Nakon nekog vremena očajničke odbrane od mnogobrojnijih Matama, Zagoru u pomoć pristižu ratnici iz Novog Uxmala, na čelu sa Lebnorom, koji nakon Moikosove smrti više nije pod hipnozom. Zagor, Lebnor i njegovi ratnici, uz pomoć običnh stanovnika koji su odlučili da se pobune uspevaju da poraze sve Matama. Dva dana kasnije, Lebnora proglase za novog vladara Novog Uxmala, i Zagor i Čiko se opraštaju s njim i napuštaju skriveni grad, vraćajući se nazad prema svojoj kolibi u močvari.

Zagor 048, 049

screenshot_3

Prvi deo – Zveri. Zagor i Čiko promaše put prema Darkvudu, i u jednom utvrđenju dobiju informacije kako da se vrate na pravi put. Najkraći put preko planina je kroz Stormy Pass, gde uvek duva jak vetar, i gde živi mnogo vukova. Uprkos upozorenju, Zagor i Čiko odluče da prođu tuda, i putovanje im oteža oluja, pa su primorani da se sakriju u jednu pećinu. Tokom noći, ispred pećine se skupi čopor vukova koji se sprema da ih napadne, ali ih oni vide i spremaju odbranu. Nakon što ubiju nekoliko vukova, vukovi zaboravljaju na svoj plen, i kreću da jedu svoje ubijene prijatelje iz čopora, što Zagoru i Čiku omogući da pobegnu. Nakon što su se udaljili od vukova, Zagor i Čiko nailaze na čoveka koji puca na njih čim ih vidi, nakon čega pobegne. Oni nastavljaju put dalje, i nailaze na kuću u kojoj nameravaju da zatraže smeštaj preko noći, ali ljudi iz kuće pucaju na njih čim se približe kući. Zagor objasni da nemaju loše namere, i ljudi iz kuće, Marty i Ketty, ih primaju unutra. Oni objašnjavaju da su pucali na njih zato što se plaše vukodlaka. Ketty objašnjava da je sve počelo nekoliko godina ranije, kada je jedan farmer pronašao zaklanu ovcu. Pomislio je da je to uradio vuk, i sa svojim bratom je pošao da traži vuka sledeće noći. Posmatrali su ovce, i videli kako veliki vuk skače na jednu od njih i ubija je, ali kada su se približili, videli su da to nije vuk, već ljudsko biće prekriveno gustom dlakom, sa žutim očima i velikim očnjacima. Farmera je ubio vukodlak, dok je njegov brat uspeo da pobegne i ljudima iz sela ispriča šta se dogodilo. Od tog dana, vukodlaka je videlo još desetak ljudi iz sela, i zato se svi iz okoline plaše da izlaze noću, a do sada je vukodlak ubio osam ljudi. Zagor ne veruje u priču o vukodlaku, na šta mu Ketty kaže da je priča o vukodlaku stvarna, i da je jedan lekar, Donald Stubb, čak došao u to selo samo kako bi proučio tog vukodlaka.

Drugi deo – Vukodlak. Sledećeg dana, Zagor i Čiko posećuju doktora Stubba, koji im kaže da je nakon svojih istraživanja zaključio da u selu ne postoji nikakav vukodlak, već da je ljude iz sela najverovatnije ubio običan vuk. Nakon razgovora sa Stubbom, oni se vraćaju do kuće doseljenika u kojoj su proveli prethodnu noć, i za večerom Čiko odluči da odnese kosti njihovom psu. Kada izađe napolje, umesto psa vidi vukodlaka. On zove za pomoć, i kada Zagor i ostali stignu do njega, vide da je vukodlak već pobegao, i misle da je Čiko sve to umislio. Tada vide zaklanog psa, i čuju zavijanje vuka, zbog čega Zagor odmah trči u šumu. U šumi ga napada vukodlak, koji pokušava da ga zadavi nadljudskom snagom, i Zagor ne može da mu se odupre. Vukodlak ga pusta tek kad se pojavi Čiko sa bakljom, i Zagor shvati da se vukodlak plaši vatre. Vukodlak beži, a Zagor i Čiko kreću njegovim tragovima, koji vode sve do izlaska iz šume, u blizini kuće doktora Stubba. Iz kuće čuju zavijanje vuka, i idu da provere o čemu se radi, ali ih unutra dočekuje potpuno smireni doktor Stubb, koji zavijanje pravda time što u podrumu čuva vukove koje je uhvatio zbog svojih istraživanja. On im ponudi da prenoće kod njega, jer je već kasno, što oni prihvataju. Sledećeg jutra, dok Zagor doručkuje, Čiko kreće sa Stubbom da mu pomogne u branju određenih trava za istraživanja. Nakon doručka, Zagor posmatra stvari u Stubbovoj kući, među kojima su skelet vuka, i gomila knjiga o vukovima. Kada uzme jednu knjigu, iz nje ispada jedna manja, za koju kada je otvori shvati da je to Stubbov dnevnik. Zagor kreće da čita dnevnik, u kojem je opisana situacija koju je već znao, da je Stubb došao u selo kako bi proučio vukodlaka, o kojem je čuo mnoge glasine. Nakon prelistavanja, Zagor nailazi na stranicu na kojoj piše da je Stubb otkrio ko je vukodlak, jedan drvoseča koji živi u blizini sela. Razgovarao je s njim, i zadobio njegovo poverenje, pa mu je drvoseča ispričao kako su transformacije započele nakon što ga je ugrizao vuk, i da u vučijem obliku nema kontrolu nad sobom. Drvoseča je pristao na to da mu Stubb pomogne, i svake noći punog meseca ga je Stubb vezivao za stolicu, i ubrizgavao mu serume dok je bio transformisan, pokušavajući da ga izleči i vrati mu ljudski oblik. Jedne večeri, Stubb ga nije dovoljno jako vezao, i vukodlak se oslobodio i napao ga. Stubb je bio primoran da ga ubije u samoodbrani, ali je ostao u selu kako njegov odlazak ne bi izazvao sumnju nakon smrti drvoseče. Mesec dana kasnije, na nebu je bio pun mesec, i Stubb se transformisao u vukodlaka zbog toga što ga je zarazio ugriz drvoseče tokom borbe. Kada se osvestio, nije se sećao šta je radio dok je bio vukodlak, a od meštana je saznao da je vukodlak te noći ponovo napao. Od tada, on pokušava da usavrši serum koji će mu povratiti ljudski oblik, kako se ne bi pretvarao u vukodlaka svake noći punog meseca. Zagor tada shvati da će upravo te noći biti pun mesec, i da je Čiko sa Stubbom, pa odmah kreće prema njima. Za to vreme, dok Čiko bere trave za Stubbova istraživanja, Stubb se pod uticajem punog meseca pretvara u vukodlaka i napada ga. Čiko beži od njega, i nailazi na Zagora koji mu je išao u susret. Vukodlak ih sustiže, i Zagor pokuša da dopre do Stubba, i natera ga da odustane od napada, ali vukodlak ne reaguje na to, i napada ga. Tokom borbe, vukodlak pada sa litice i umire. Zagor i Čiko ga pokopaju, i vraćaju se nazad u selo, gde odluče da kažu meštanima drugačiju priču, jer se plaše da oni neće poverovati u to da je Stubb bio vukodlak. Tamo okupljaju sve meštane, i Zagor im pokazuje leš jednog velikog vuka, za kojeg kaže da je zaslužan za sva ubistva i napade koji su se dogodili. On kaže da vukodlak ne postoji, i da je Stubb zbog toga odlučio da napusti selo, jer ni on ne veruje u postojanje vukodlaka, nakon čega sa Čikom odlazi iz sela i kreće nazad prema Darkvudu.

Zagor 047

screenshot_2

Prvi deo – Žandar Pik (kraj #46). Zagor i Čiko se vraćaju prema Darkvudu, i dolaze do malog sela, Corbina, gde se Zagor susreće sa starim prijateljem, drvosečom Mesevicem. Oni sa njim odu na večeru, i Čiko u krčmi pokuša da zaradi sebi još jedan obrok kartajući se sa jednim čovekom iz krčme. Čovek pristaje, ali želi prvo da proveri karte, kako bi video da li su obeležene. On primećuje da nedostaje jedna karta – žandar pik, i odmah napada Čika, i svima kaže da je konačno uhvatio pljačkaša poznatog pod imenom Žandar Pik. Zagor se umeša i zaustavlja tuču, ali tada se pojavljuje šerif, kojem ljudi iz krčme kažu da je Čiko ustvari Žandar Pik.

Drugi deo – Krvavi put. Mesevic uverava šerifa i ostale da su Zagor i Čiko njegovi prijatelji, i da nemaju nikakve veze sa pljačkama, nakon čega šerif objašnjava celu priču sa Žandarom Pikom. Već više od godinu dana tajanstveni pljačkaš napada banke i diližanse, i kao potpis ostavlja kartu – žandara pik. Zagor im poželi sreću u rešavanju slučaja, i namerava da ode odatle sa Čikom, ali šerif, iako zna da je Čiko nevin, odluči da ga zatvori kako bi naterao Zagora da ostane u Corbinu i pomogne mu u pronalaženju pravog Žandara Pika. Kada izađe iz krčme sa Mesevicem, jedan dečak mu donosi kovertu u kojoj je karta žandar pik, i kaže da mu je to dao jedan čovek koji je bio u krčmi. Zagor ostaje u Corbinu i kreće da se raspituje o tajanstvenom pljačkašu, za kojeg svako ko ga je video daje drugačiji opis njegovog izgleda, dok Mesevic ide u šumu kako bi sekao drva. Na putu prema šumi, on naiđe na kola koja vozi njegov prijatelj, stari Joe, i sa njim nastavi put. Joe ga odveze do šume, i nastavlja prema svom mlinu, i kaže da ukoliko odluči, Mesevic može da mu se obrati za rad u mlinu. Joe zatim ide do mline, gde kroz rupu u podu silazi u skrovište puno lažnih perika, brada i šešira, u kojem je i kovčeg sa ukradenim novcem, i saznamo da je on zapravo Žandar Pik, koji se prerušio u starog Joea. Zagor te večeri u Corbinu primeti čoveka koji se sumnjivo ponaša i preruši se. On ga prati do saluna, i tamo ga razotkrije da je Žandar Pik, ali se ispostavi da je pogrešio, i da se taj čovek prerušio samo kako njegova žena ne bi saznala da se opija u salunu. Istovremeno, Žandar Pik napada šerifa i onesvesti ga,  nakon čega se prerušuje kao on i zauzima njegovo mesto. Sledećeg jutra, Zagor nailazi na lažnog šerifa kako ide iz grada, i šerif mu kaže kako prevozi zlatnu prašinu u vrednosti od pet hiljada dolara, za šta ga je zadužio direktor banke. Zagor ponudi da krene s njim, što lažnom šerifu ne odgovara, i on ga na prevaru napadne s leđa i onesvesti ga. Kasnije se Zagor osvesti, i vidi da su šerif i zlato nestali, a pored sebe vidi kartu žandar pik. On shvati da je to bio Žandar Pik prerušen u šerifa, i zato se odmah vraća nazad u Corbin, gde pronalazi pravog šerifa vezanog. Sa njim ide do banke, gde direktor banke kaže da je lično šerifu predao zlatnu prašinu. Zagor im objašnjava šta se desilo, i da to nije bio pravi šerif. Mesevic u šumi oseti da postaje previše star za posao drvoseče, i odlučuje da napusti to zanimanje i prihvati ponudu svog prijatelja Joea i krene da radi u njegovom mlinu. On se odmah uputi prema njegovom mlinu, i tamo vidi otvoren prolaz u podzemnu prostoriju. Kada siđe, on vidi tajno skrovište Žandara Pika, i nailazi na njega prerušenog u šerifa. Žandar Pik kaže da je pravog Joea odavno ubio, i da će to uraditi i sa njim, nakon čega puca na njega. Mesevic pokušava da pobegne, ali ga Žandar Pik sustiže ispred mlina, i Mesevic upucan pada u reku. Zagor, koji je krenuo kroz šumu tragovima lažnog šerifa, prolazi pored reke i vidi Mesevica kako ga nosi vodena struja. Mesevic je još uvek živ, ali je smrtno ranjen, i pre nego što umre kaže Zagoru da je skrovište Žandara Pika u mlinu starog Joea. Zagor ga sahrani, i ide do mlina, u kojem pronalazi Žandara Pika još uvek prerušenog u šerifa. Tokom borbe s njim, Žandar Pik odvezuje džak brašna koji je visio sa plafona, i on pada preko Zagora i onesvesti ga. Zagor se budi u okovima u podrumu mlina, i Žandar Pik odlučuje da ispriča Zagoru razlog za krađe pre nego što ga ubije. Nekoliko godina ranije, bio je zavistan od kartanja, i u jednoj partiji je imao poker asova, zbog čega je bio siguran u svoju pobedu, i stavio sve što ima kao ulog, uključujući i svoj ranč, što je ukupno bilo u vrednosti od dvadeset hiljada dolara. Njegov protivnik je u ruci imao sedmicu, osmicu, devetku i desetku pik, i poslednja karta koju je izvukao, i koja je osigurala njegovu pobedu je bila žandar pik. Izvlačenjem žandara pika, njegov protivnik je pobedio i uzeo mu sve što ima, zbog čega je on odlučio da postane pljačkaš, i pljačka banke i diližanse sve dog ne bude povratio svih dvadeset hiljada dolara, nakon čega će prestati sa krađama. Sada je došao taj trenutak, jer je potrebna još jedna završna pljačka kako bi stigao do te sume, i odlučuje da spusti branu koja sprečava tok reke, i poplavi podrum mlina u kojem su svi dokazi o tome da je on Žandar Pik, a ujedno se time oslobodi i Zagora koji je tamo vezan. Žandar Pik se sprema za svoju poslednju krađu, i preruši se u Douglasa, uglednog trgovca drvom iz Corbina, nakon čega odlazi i ostavlja Zagora u podrumu koji se brzo puni vodom.

Treći deo – (početak #48). Zagor nakon velikih napora uspeva da pokida lance i oslobodi se, nakon čega kreće prema Corbinu. Za to vreme, Žandar Pik dolazi do Douglasove kuće, gde krade njegov novac. Zagor stiže do Corbina, i pronalazi Douglasovu kuću. On ulazi unutra, i tamo zatiče Žandara Pika, koji pod maskom Douglasa zove Douglasove ljude da napadnu Zagora, dok on beži. Tada dolazi pravi Douglas, i ne zna o čemu se tu radi, i zato njegovi ljudi pustaju Zagora, i on kreće tragovima lažnog Douglasa. Sustiže ga u šumi, gde ga lako sredi i onesvešćenog vraća u Corbin, zajedno sa ukradenim novcem. Tamo meštani vide da je Žandar Pik bio jedan od ljudi iz grada, Albert Allyson, koji se po ničemu nije isticao od bilo kog ostalog meštana Corbina. Nakon što Allysona zatvore, šerif oslobađa Čika iz zatvora, i Zagor i Čiko napuštaju Corbin.

Zagor 038

screenshot_1

Prvi deo – Dezerteri (od polovine #37). Čiko ide rekom prema Plezent Pointu, kako bi prodao krzna koja nosi sa sobom. Usput na obali naiđe na dvojicu ljudi, od kojih mu jedan ponudi da otkupi sva njegova krzna, kako ne bi morao da ide do Plezent Point, na šta Čiko pristane. Tada onaj drugi vadi pištolj i pod pretnjom mu uzima novac koji je dobio od njegovog partnera. Dvojica prevaranata odlaze sa Čikovim krznima i novcem, ali Čiko vidi izlaz iz te situacije kada primeti dvojicu vojnika u blizini. On im kaže šta se dogodilo, kako bi sustigli lopove i vratili mu krzna, ali umesto toga, vojnici odluče da ukradu Čikov kanu i pobegnu. Čiko se pešice vraća do kolibe u močvari, i priča Zagoru šta se desilo. Zagora naljuti ponašanje vojnika, i sa Čikom kreće do utvrđenja Winter, kojoj ta dva vojnika pripadaju. Tamo se sastane sa komandantom utvrđenja, pukovnikom Brentom, koji mu predstavlja kapetana Warrena, zapovednika položaja broj jedanaest. Zagor im kaže da su dvojica njihovih vojnika ukrala Čikov kanu, i oni po opisu tih vojnika zaključe da se radi o dvojici dezertera koji su pobegli sa položaja broj jedanaest. Warren kaže da je upravo zbog toga došao u utvrđenje, jer je u poslednje vreme pobegao veliki broj vojnika iz njegove jedinice, i ne može da ih pronađe, a ono što je svim tim vojnicima zajedničko je to što su pre bekstva bili u samici. Zagor predlaže da se on i Čiko preruše u vojnike i odu do položaja broj jedanaest, gde će izazvati nevolje kako bi bili poslati u samicu, i otkriti gde nestaju dezerteri. Nekoliko dana kasnije, položaj broj jedanaest dobija dvojicu novih vojnika, Zagroskog i Martineza. Zagor danima izaziva nevolje naredniku Cannonu, sve dok ga napokon ne pošalje u samicu, gde mu čuvar samice otkrije da postoji način da ode iz utvrđenja a da ga ne pronađu, i da pritom zaradi novac. On mu priča o takozvanom Bezimenom Položaju, mestu na kojem nestaju dezerteri, i kaže da je na tom delu indijanske teritorije čovek poznat kao Sova pronašao rudnik zlata, i da dozvoljava dezerterima da kopaju zlato, ukoliko polovinu prihoda daju njemu. Čuvar mu objašnjava da nakon što pobegne mora da ode do određenog mesta na kojoj se nalazi koliba u kojoj živi čovek koji će mu reći sledeći deo puta, i da niko ne zna tačan put do Bezimenog Položaja, već samo po jedan deo, što je i razlog zašto vojska nije uspela da pronađe dezertere.

Drugi deo – Zarobljenik. Nakon što izađe iz samice, Zagor otkriva Warrenu da je čuvar taj koji omogućava dezerterima da pobegnu, ali kaže mu da za sada ništa ne uradi povodom toga, kako ne bi izazvao sumnju. Tri dana kasnije, Zagor, Čiko i par vojnika idu u redovno pretraživanje okoline, i tada se Zagor i Čiko odvoje od njih, i kreću prema mestu koje je čuvar otkrio Zagoru. Nakon tri dana hoda, oni nailaze na kolibu u kojoj pronalaze čoveka koji im kaže da do Bezimenog Položaja mogu da stignu tako što će se kretati prema severu, i da će im u određenom trenutku prići grupa indijanaca koji rade za Sovu, koji će ih odvesti do odredišta. On im daje štap koji služi da ih indijanci prepoznaju, i Zagor i Čiko kreću na put. Uveče, Zagor kaže Čiku da se vrati do položaja broj jedanaest i zatraži pojačanje od Warrena, nakon čega staje da se odmori, i pored sebe napravi lažni grob od kamenja, kako bi ubedio indijance da je Čiko mrtav, da ga ne bi tražili. Ubrzo nakon toga, grupa indijanaca dolazi do Zagora, i on njihovom predvodniku Otaki kaže da je Čika ujela zmija, i da je mrtav, nakon čega mu pokazuje lažni grob. Nakon toga, on nastavlja put prateći indijance, i tri sata kasnije nailazi na mesto koje podseća na vojno utvrđenje. Tamo ga dočeka Foster, Sovina desna ruka, i kaže mu da Sova trenutno nije tu, nakon čega mu pokazuje mesto gde će od sada živeti. Zagor se upoznaje sa dezerterima sa položaja broj jedanaest, i nakon dva dana rada u rudniku, Sova se vraća do Bezimenog Položaja, i traži da upozna novog dezertera, vojnika Zagroskog. Zagor id do Sovine kolibe, gde ga zatiče okrenutog leđima prema njemu kako se kupa, dok je pored njega Ontaka. Ontaka tada kaže da je se vratio do mesta gde ga je sreo, i saznao da je Čikov grob prazan, i Sova traži da mu objasni zašto je lagao. Sova se okreće, i Zagor tada vidi da je osoba poznata kao Sova ustvari kriminalac sa kojim se već ranije susreo, Jednooki Džek (#27). Jednooki Džek prepozna Zagora, i naređuje Ontaki da ga napadne. Zagor uspeva da savlada Ontaku i pobegne sa Bezimenog Položaja, ali ga primećuju Ontakini indijanci koji se nalaze napolju, i odluče da mu postave zasedu. Oni uspevaju u tome, i onesveste nespremnog Zagora. Sova naređuje da Zagora vežu, i kreće da ga udara dok je vezan i ne može da mu uzvrati. Tada jedan od njegovih ljudi dolazi i kaže da im se približava vojska, zbog čega Sova šalje Ontaku i njegove ratnike da ih zaustave. Kasnije, Ontaka i njegovi indijanci sačekaju vojsku u jednom klancu, i napadaju ih. Dezerteri iz Bezimenog Položaja shvate šta se dešava, i da će indijanci ubiti njihove saborce sa položaja broj jedanaest, sa kojima su sve delili pre bekstva, i odluče da se okrenu protiv Sove i njegovih ljudi, kako bi zaštitili svoje prijatelje. Sova i Foster vide da je gotovo sa njihovim planovima, i odluče da pokupe zlato i pobegnu. Zagor uspeva da se oslobodi, i napada ih. Dok se Zagor bori sa Fosterom, Sova puca na njega, ali promašuje i ubija Fostera, nakon čega beži i krije se u rudniku. Zagor kreće za njim, i Sova odluči da ga se reši tako što puca u bure sa barutom, što izazova eksploziju u rudniku. Njegov plan ne uspeva, jer Zagora od eksplozije zaštiti stena, i rudnik kreće da se urušava. Sova ostaje zatrpan u rudniku, dok Zagor uspeva da izađe, i krene prema mestu na kojem se odvija borba. Na putu tamo nailazi na Ontaku, koji mu kaže da su vojnici uz pomoć dezertera pobili sve njegove ratnike, i da je krenuo nazad kako bi mu se osvetio. On puca na njega, ali mu Zagor uzvraća i ubija ga. Zagor zatim ide do mesta na kojem se odvijala bitka, i susreće se sa Warrenom i Čikom. Warren kaže da su izgubili dvanaestoro vojnika, i da bi svi bili mrtvi da se dezerteri nisu umešali, zbog čega je odlučio da zaboravi na to što su pobegli, i ponovo ih bez ikakve kazne primi među ostale vojnike.

Zagor 240, 241

Screenshot_3

Prvi deo – Čuvari velike reke (od polovine #239). Zagor i Čiko stižu u Port Allegany, gde Zagor sreće starog prijatelja Grega, koji je u međuvremenu krenuo da se bavi trgovinom, i otvorio prodavnicu, nakon što je napustio traperski život. Greg kaže da su indijanci i banditi napadali brodove koji su rekom prevozili robu, sve dok ih nije zaustavila Rečna patrola, paramilitarna organizacija koju je osnovao izvesni O’Bannion. Rečna patrola, koja se sastoji od dvadesetak ljudi, od tada traži da ljudi koji prevoze robu brodovima skupo plate njihove usluge, do toga da se ljudima ne isplati prevoz robe rekom. Svako ko je odbio da plati Rečnoj patroli, ubrzo je bio napadnut na brodu i opljačkan, pa su ljudi bili primorani da nastave da plaćaju. Greg odbija da im plati za zaštitu, i upravo čeka da se njegov brod Trailer vrati. U tom trenutku Trailer stiže rekom, ali izgleda kao da niko ne upravlja brodom. Zagor skače u vodu i ide do broda, nakon čega ga uz Čikovu i Gregovu pomoć zaustavi. U potpalublju nalazi posadu koju je neko napao i ostavio tamo ranjene, nakon što su im ukral robu. Jedan od ljudi sa posade priča kako im je veliko drvo preprečilo put, nakon čeag su se pljačkaši popeli na brod i napali ih. Ostavili su ih u životu i pustili brod na nastavi da plovi rekom, kako bi svi videli šta se dešava sa onima koji ne plate Rečnoj patroli. Te večeri, Zagor u salunu smišlja plan kako da razotkrije prljave poslove Rečne patrole, koja napada one koji ne žele da im plate, i predlaže Gregu da se on i Čiko ukrcaju na brod na sledećem putovanju. Istovremeno, jedan čovek iz saluna saplete narednika Rečne patrole, koji tuda prolazi sa nekoliko svojih ljudi.

Drugi deo – Sabotaža. Rečna patrola ga napada, ali čovek pokazuje da ume da se brani, i sam savlada celu grupu ljudi. Pojavljuje se šerif koji prekida tuču, i vodi čoveka u zatvor. Zagor sve to vidi, i odluči da ga primi na brod kao novog člana posade, jer su svi ostali ranjeni i oporavljaju se nakon napada na brod. Sledećeg jutra, Zagor, Čiko i Greg idu do zatvora, i nakon što se pobrinu da čovek, za kojeg saznaju da se zove Owen, bude oslobođen, prime ga za novog člana posade. U zatvoru su još dvojica ljudi koji žele da se pridruže posadi ukoliko ih oslobode, iluzionista Oscar Pronzini i Kaplan, koji je spretan sa puškom i bičem. Nakon što oslobode i tu dvojicu, Zagor i ostali idu do Trailera, gde ih pri ukrcavanju zaustavlja O’Bannion sa svojom rečnom patrolom. O’Bannion pita Grega da li se predomislio u vezi plaćanja zaštite nakon napada na njegov brod, na št mu on odgovara da još uvek ne želi da im plati. O’Bannion odlazi, i odlučuje da sabotira i ovo putovanje Trailera. Zagor, Čiko, Owen, Pronzini i Kaplan se ukrcavaju na Trailer, i kreću prema Pierreu, gde će nabaviti robu za Grega. Na putu tamo, Zagor baca sav viski u vodu, kako bi sprečio alkoholičara Pronzinija da se napije tokom plovidbe. Uveče se brod zaustavlja u blizini Poplar Wooda, i Zagor odlazi u šumu. On šalje poruku bubnjevima svom prijatelju indijancu Banaku, koji ubrzo zatim dolazi do njega, i Zagor traži od njega da prati njihov brod u slučaju da neko pokuša da sabotira njihovo putovanje. Sledećeg jutra, Trailer nastavlja putovanje, i stiže u Pierre. Rečna patrola zapreti trgovcu koji treba da im proda robu da odbije da to uradi, ukoliko ne želi da mu zapale celo skladište. Zagor i ostali nedugo zatim stižu do magacina tog trgovca, a Pronzini ostaje na brodu. Trgovac odbija da im proda robu, zbog pretnje rečne patrole, ali tada Kaplan razbija jedno bure sa uljem i zapali šibicu, i kaže da će da zapali skladište ukoliko im ne prodaju robu, pa je trgovac primoran da ih posluša. Za to vreme, Pronzini napušta brod kako bi otišao da nađe nešto za piće, a O’Bannionovi ljudi koriste to da se popnu na brod i pokušaju da ga sabotiraju. U tome ih sprečava Banak, koji je sve vreme pazio na brod. Zagor dolazi do broda, i od Banaka sazna da je Pronzini napustio brod i time omogućio O’Bannionovim ljudima da se ukrcaju i pokušaju da ga sabotiraju. Zagor silazi sa broda i ide do saluna, gde pronalazi Pronzinija kako se opija, i nakon što ga prebije, on ga izbacuje sa broda. O’Bannionovi ljudi nakon neuspelog pokušaja sabotaže odlučuju da napadnu Trailer sledećeg dana na reci, kada on isplovi. Te večeri, Trailer ostaje u luci, i posada u dve smene ide da večera. Čika i Kaplana na ulici presreću dvojica O’Bannionovih ljudi, koji ih ne napadaju, već se samo sudaraju s njima, i pritom ubace nešto u Čikov džep, a da on to ne primeti. Pronzini, koji je ostao u gradu nakon što ga je Zagor izbacio sa broda, sve to vidi, i odlučuje da im pomogne. Za to vreme, dvojica ljudi koja su ubacila nešto Čiku u džep idu do šerifa, i prijavljuju da su im Čiko i Kaplan ukrali sat kada su se sudarili na ulici. Dok Čiko i Kaplan večeraju, Pronzini dolazi do njih, i iz Čikovog džepa uzima sat koji su mu podmetnuli, nakon čega se sklanja od njihovog stola. Istovremeno, do njih dolazi šerif zajedno sa dvojicom ljudi sa kojima su se sudarili na ulici, i koji su ih optužili za krađu. Šerif ih pretrese, ali ne pronalazi sat, nakon čega se pojavljuje Pronzini, koji iskoristi jedan od svojih trikova da iz džepa jednog od O’Bannionovih ljudi izvadi sat koji je bio podmetnut Čiku, i tako ubedi šerifa da su dvojica ljudi nepravedno optužili Čika za krađu, i da je sat sve vreme bio kod njih. Nakon večere, Čiko, Kaplan i Pronzini izlaze na ulicu, gde ih napadaju O’Bannionovi ljudi, i upucaju Kaplana i rane ga u ruku. Pronzini uzvraća paljbu i ubija napadača, nakon čega se sva trojica vraćaju na brod. Zagor odluči da ponovo primi Pronzinija na brod, zbog toga što je već dva puta spasio Čika i Kaplana, i brod sledećeg jutra kreće nazad prema Port Alleganiju. Ovog puta, Banak svojim kanuom ide ispred broda, kako bi na vreme primetio zasedu, i on vidi grupu ljudi na obali, kako se spremaju da u pravo vreme preseču konopac koji sprečava isečeno drvo da padne u reku.

Treći deo – Brod izgubljenih ljudi. Banak obaveštava Zagora o zasedi koja se sprema, i nakon što smisli plan odbrane, Trailer nastavlja putovanje rekom. Grupa ljudi u kanuima kreće prema brodu i puca na posadu, dok Zagor, koji je išao kopnom, napada ljude koji se spremaju da obore drvo preko broda. Kada kanui ljudi koji napadaju brod dođu do određenog dela reke, Banak, koji se sa Zagorom borio protiv O’Bannionovih ljudi, preseca konopac koji drži isečeno stablo, i obara ga preko kanua. U borbi na kopnu im pomažu i Kaplan, Čiko i Pronzini, koji im priskaču u pomoć, nakon čeag preživeli O’Bannionovi ljudi beže. O’Bannion čuje za novi neuspeh njegovih ljudi, i odluči da se sam pobrine za sve, zajedno sa svojom Rečnom patrolom. Kasnije, Zagor istražuje okolinu, i primećuje da im u susret idu tri broda Rečne patrole sa topovima, a sa suprotne strane druga grupa Rečne patrole koja i sprečava beg nazad. Trailer uprkos tome nastavlja u pravcu tri broda, i O’Bannion, koji je na jednom od njih, naređuje da topovima pucaju na Trailer. Trailer staje i okreće se, pri čemu posada baca burad sa uljem u reku, i Zagor skače u vodu. Brod kreće u suprotnom pravcu, a tri broda Rečne patole idu za njima. Zagor razbija burad sa uljem, i ulje izlazi na površinu vode. Čim se brodovi Rečne patrole približe tom delu reke, Kaplan gađa mrlju od ulja zapaljenom strelicom, i tako izazove požar koji zapali sva tri broda Rečne patrole. O’Bannion skače u vodu i time izbegava smrt na zapaljenom brodu, a Trailer za to vreme brzo prolazi kroz požar i nastavlja svoj put. Zagor i ostali posmatraju zapaljene brodove i ne primećuju da se O’Bannio iz vode penje na njihov brod i pokušava da ih ubije. On promašuje, i Zagor mu uzvraća paljbu i ubija ga, nakon čega posada Trailera bez problema nastavlja putovanje prema Port Alleganiju, sada kad im Rečna patrola više ne predstavlja pretnju.

Zagor 239

Screenshot_2

Prvi deo – Tajanstvena utvrda (od polovine #238). Na putu prema selu indijanaca Nipmuca koji biraju novog poglavicu, Zagor i Čiko nailaze na novoizgrađenu utvrdu, ispred koje nalaze gomilu uginulih pasa. Oni planiraju da ostanu u utvrdi na večeri, ali ih narednik grubo otera odatle, zbog čega ga Zagor udara, i započinje borbu sa vojskom. Borbu prekida komandant utvrde, koji im dozvoli da ostanu i večeraju, nakon čega oni odlaze. Prilikom odlaska, oni u utvrdi vide profesora Verybada (#26), i zaključuju da su uginuli psi koje su videli bili žrtve njegovih eksperimenata. Zagor odučuje da se ne meša u njegove poslove, i sa Čikom nastavlja prema selu Nipmuca. Dva dana kasnije, oni stižu tamo, i prisustvuju ceremonijalnoj borbi tokom koje se bira novi poglavica plemena. Sledećeg dana, tokom lova sa indijancima, Čiko primećuje profesora Verybada kako sa grupom vojnika bro odlazi iz utvrde, i vidi da konji koje jašu imaju čudne maske na licima. Sledećeg jutra, Zagor i Čiko primećuju lešinare iznad utvrde, i kada odu tamo da vide o čemu se radi, primećuju tela grupe vojnika, a ti vojnici imaju iste maske na licima kao i konji koje su Verybad i ostali jahali.

Drugi deo – Smrt u vazduhu. Zagor rastera lešinare, i u jednoj od baraka u utvrdi pronalazi obijeni kovčeg u kojem je stajao novac, i zaključuje da je neko ubio vojnike kako bi ih opljačkao. On i Čiko napuštaju utvrdu, i kreću tragovima Verybada i vojnika koje je Čiko video perthodnog dana. Nailaze na kolibu trapera, od kojeg saznau da su četvorica u vojnim uniformama prethodnog dana došla do njegove kolib po namirnice. On ih je čuo kako pričaju o pljački kola sa platama namenjenim rudarima iz obližnjeg rudnika, ali su ga oni primetili i pucali na njega. Uspeo je da im pobegne sa ranjenom nogom, i tek uveče se vratio u svoju kolibu. Istovremeno, na drugom mestu, vojnici sa maskama presreću kola sa novcem, i gađaju ih kuglama, koje kad se razbiju ispuste gas koji ubije ljude na kolima. Oni zatim kola upregnu na svoje konje koje takođe nose maske kojima se štite od smrtonosnog gasa, i odlaze. Kasnije, Zagor nailazi na ubijene ljude koji su prevozili novac, i prateći tragove kola nailazi na Verybada sa jednim vojnkom. On napada vojnika i ubije ga u borbi. Verybad mu kaže da vojnika predvodi narednik Marmaras, kod kojeg je formula njegovog najnovijeg otkrića, smrtonosnog gasa AV-710, kojeg je on krstio Junior. On priča kako je nakon velikog broja eksperimenata uspeo da stvori smrtonosni gas koji ubija žrtvu nekoliko sekundi nakon što je žrtva udahne. Isprobao je svoj gas na životinjama, i napravio gas-maske sa filterima koji neutrališu taj gas, kojima je opremio vojsku i njihove konje, kako bi bezbedno mogli da koriste gas. Taj gas je smesio u kugle i napravio gasne bombe. Marmaras je sa nekoliko svojih saučesnika sabotirao gas-maske ostalih vojnika tokom jedne vežbe, i time ih ubio gasnim bombama, nakon čega je ukrao novac namenjen za plate vojnika. Gas nema dejstvo nakon više od pet sati, a Marmaras i njegovi saučesnici ne umeju da prate formul i sami prave bombe, pa su poveli Verybada sa sobom. Zagor uzima gas-masku vojnika kojeg je ubio, i kreće za Marmarasom i njegovim saučesnicima. On ih sustiže i napada gasnim bombama, ali dok se bori protiv jednog od Marmarasovih saučesnika, Marmaras to koristi da pobegne. Bežeći kroz šumu, Marmaras dolazi do reke, gde ubija jednog indijanca koji lovi ribu, i ukrade mu kanu, nakon čega nastavi put rekom. Zagor ga prati kopnom, i napadne ga nakon što ga sustigne, ali Marmaras uspeva da se odbrani od Zagora. Zagor izlazi na kopno, dok Marmaras nastavlja dalje rekom, ali nailazi na veliki vodopad, i ne može da se zaustavi, pa pada niz njega i umire prilikom pada. Nakon što se Zagor vrati do Čika i Verybada, on im ispriča šta se dogodilo, i kaže da je Verybadova formula za smrtonosni gas završila na dnu reke zajedno sa Marmarasom, a Verybad odmah kreće da smišlja nove ideje za svoje sledeće smrtonosno oružje.