Zagor 063, 064, 065

screenshot_1

Prvi deo – Prema Maineu (od polovine #62). Zagor i Čiko u svojoj kolibi dobijaju pismo od kapetana Fishlega (#40), u kojem piše da je zabrinut i da mu je potrebna pomoć. Već sledećeg dana, njih dvojica kreću prema Maineu, tačnije Port Whaleu, gde Fishleg živi. Danima se kreću različitim prevoznim sredstvima, sve dok na kraju dugog putovanja ne stignu u Port Whale. Oni kreću da traže Fishlega, i Čiko u salunu upada u nevolju i u tuču sa mornarima. Zagor mu priskače u pomoć i bori se protiv mornara, sve dok borbu ne prekine Fishleg, koji objašnjava ostalima da je to Zagor, koji je došao da im pomogne. Fishleg zatim vodi Zagora i Čika do luke, gde im pokazuje svoj novi brod, Golden Bejbi. Na brodu, Čiko nailazi na jednog člana posade, Tarawu, za kojeg pomisli da je ljudožder, ali mu Fishleg objašnjava da Tarawa jeste urođenik sa Nove Gvineje, ali da ne jede ljude. Daljim obilaskom broda, u ostavi pronalaze čoveka za kojeg Čiko pomisli da je leš, ali mu Fishleg ponovo objašnjava da je pogrešio, i da je to Ramath, koji spava i po desetak dana kada brod ne plovi. On kaže da je Ramath indijski fakir, koji ima natprirodne moći. Nakon što dođu do njegove kabine, Fishleg objašnjava Zagoru i Čiku razlog zbog kojeg ih je pozvao. On kaže da se u poslednje vreme niko ne usuđuje da isplovi, jer su u poslednja tri meseca bez traga nestala četiri broda kitolovca, koja su se uputila u do sada ne istraženu oblast. Fishleg traži od Zagora i Čika da krenu s njim na putovanje u tu oblast, kako bi otkrio šta se desilo sa nestalim brodovima. Čiko isprva odbija, ali kada upozna brodskog kuvara Gastona i vidi njegove specijalitete, predomisli se, i tako Zagor i Čiko pristaju.

Drugi deo – Odlazak u nepoznato. Sledećeg dana, Golden Bejbi isplovljava, i na putu prema neistraženoj oblasti se Zagor i Čiko upoznaju sa Fishlegovom čudnom posadom. Nakon nekoliko dana plovidbe, mornari u gustoj magli ispred sebe ugledaju čudovišnu morsku zmiju, koja sledećeg trenutka nestane u magli. Kasnije se magla razilazi, i mornari primete jedan od četiri nestala broda nasukan u blizini. Zagor, Čiko, Fishleg i par mornara se penju na olupinu, i tamo nalaze leševe mornara, ubijene čudnim strelicama, ali na palubi ne vide sve mornare, već samo nekoliko njih. Vraćaju se na brod, i odatle primete tri indijanca kako kanuom beže od nečega. Ubrzo saznaju i od čega beže, kada ponovo ugledaju čudovišnu morsku zmiju, ali tada vide i ostatak te zmije, i shvate da se radi o brodu koji ima glavu zmije kao ukras. Na tom brodu primete ljude obučene poput vikinga, kako napadaju indijance. Indijanci usmeravaju kanu prema Golden Bejbi, i traže pomoć, ali vikinzi ubijaju dvojicu njih. Zagor se spusta do kanua preživelog indijanca kojeg su vikinzi samo ranili, i pomaže mu da se ukrca na brod. Brod vikinga tada dolazi blizu Golden Bejbi, i jedan čovek sa broda se predstavlja kao princ Sigfried, i kaže da se oni sada nalaze u njihovoj zemlji, Vinlandu. Sigfried traži od njih da mu predaju indijanca kojeg su spasili, i traži da se ukrcaju na Golden Bejbi kako bi im objasnili zbog čega su jurili indijance. Fishleg pristaje, i vikinzi kreću da se penju na brod, ali tada Zagor primeti da je strelica kojom su vikinzi pogodili indijanca ista kao one kojima su pobijeni mornari sa olupine koju su pronašli, i shvati da vikinzi žele da ih na prevaru ubiju. Već je prekasno za upozorenje, i vikinzi kreću u napad, ali mornari sa Golden Bejbi se brane, i Zagor gura Sigfrieda sa broda. Sigfried tada naredi povlačenje, i vikinzi odlaze na svom brodu. Indijanac kojeg su spasili se osvesti, i kaže da se zove Sawar, i da je poglavica plemena koje živi u toj oblasti. Sawar objašnjava da vikinzi žive u blizini i žive od napada na brodove, a da sve teške poslove za njih rade ljudi koje su zarobili. Među tim ljudima su i preživeli mornari sa nestalih brodova, kao i ratnici iz Sawarovog sela, i zbog toga su hteli da zarobe i njega. Zagor odluči da ode do mesta gde žive vikinzi i pokuša da oslobodi mornare, ali pre toga moraju da sakriju Golden Bejbi na sigurno, kako ih vikinzi ne bi napali u većem broju na moru. Sawar predlaže da Golden Bejbi sakriju u blizini njegovog sela, gde može da se dođe samo uskim prolazom. Kada stignu u Sawarovo selo, indijanci ih dočekuju, i Zagor priča ostaloma svoj plan. On kaže da će ući u selo vikinga, onesposobiti stražare i otvoriti kapiju, kako bi indijanci mogli da ih napadnu. Iste noći, Zagor i Čiko zajedno sa jednim indijancem iz sela idu do sela vikinga. Tamo napadaju dvoje koji idu prema selu na kolima i uzimaju im odeću, i stavljaju kukuruz na glavu kako bi izgledali kao da imaju plavu kosu, kao i svi vikinzi. Oni bez problema ulaze u selo i vide kako zarobljeni mornari rade na izgradnji vikinških brodova, ali tada jedan od vikinga razotkrije Čikovu masku, i velika grupa vikinga se okuplja i napada njega i Zagora.

Treći deo – Fakir Ramath. Zagor se bori protiv vikinga, sve dok se ne pojavi Sigfried koji im naređuje da se sklone kako bi ga on lično porazio. Uprkos Sigfriedovoj samouverenosti, Zagor ga lako pobedi, i Sigfried naređuje ostalim vikinzima da ga ubiju, ali ih u tome sprečava stari čudni viking, za kojeg se ispostavi da je kralj Vinlanda, Guthrum. Guthrum naređuje da ne ubiju Zagora i Čika, već da ih samo zarobe i dovedu ih u njegovu palatu. Sigfried i ostali poslušaju, ali je očigledno da se ne slažu s tim, i Sigfried oko sebe skuplja ljude sa kojima namerava da svrgne Guthruma i preuzme vlast. Za to vreme, Guthrum naređuje da Čika postave za dvorsku ludu, i objašnjava Zagoru da se on ne slaže sa napadima na brodove, i da je ustvari miroljubiv, ali da ne može da obuzda ratnike koje predvodi Sigfried. On kaže da mu se ne dopada takav način života i ta hladna oblast, i da zbog toga namerava da se sa ostalim vikinzima preseli u toplije krajeve. Postoje ljudi koji se slažu sa njim, ali i onih koji su uz Sigfrieda i žele da nastave sa napadima na brodove. Narednih nekoliko dana, dok je Čiko u palati ako dvorska luda, Zagor je napolju prisiljen da radi teške poslove. Jednog dana, u selo dolaze vikinzi sa novim zarobljenicima, među kojima su jedan indijanac iz Sawarovog sela, i Ramath. Sigfried kaže da je dosta bilo pošteđivanja indijanaca, i da ih treba pobiti, nakon čega kaže da je za to potrebno da svrgnu Guthruma s vlasti. Veliki broj ratnika se složi s njim, i oni kreću prema palati. Zagor pokuša da ih zaustavi, jer je Guthrum jedini koji njega i Čika održava u životu, s obzirom na to da Sigfried želi da ih ubije, ali uzalud, jer ga mnogobrojniji vikinzi savladaju. Kasnije, Zagor se budi zarobljen sa ostalim mornarima sa nestalih brodova, i pored sebe vidi Čika i Ramatha, kao i kralja Guthruma kojeg je Sigfried naredio da zarobe. Napolju, vikinzi se spremaju da pobiju zarobljenike, počev od kralja Guthruma, i postavljaju veliki kip Odina i ostale stvari potrebne za ceremoniju. Guthrum kaže da je već bio pripremio sve za selidbu svog naroda, i da je iskopan tunel koji vodi od njegove palate do obale. Zagor dolazi na ideju da tim tunelom Fishlegovi mornari i indijanci mogu da uđu u selo vikinga i oslobode ih, ali nemaju način da ih obaveste o lokaciji tunela. Ramath tada kaže da on svojim moćima može da ih obavesti, i moli sve prisutne da budu mirni, dok on uzima tajanstvene semenke koje nosi sa sobom, i nakon toga pada u trans. Istovremeno, u Sawarovom selu, ispred Fishlega i Sawara se kao duh pojavljuje Ramath, ali kada Fishleg pokuša da ga dotakne, on prolazi kroz njega. Ramath kaže da je to samo projekcija njegovog tela, i da je zarobljen, nakon čega im objasni kako da dođu do tunela koji vodi do kraljeve palate. Sledeće večeri, sve je spremno za ceremoniju žrtvovanja zarobljenika, dok istovremeno mornari sa Golden Bejbi i indijanci prolaze kroz tunel i ulaze u palatu. Sigfried naređuje da prvo ubiju Guthruma, kako bi on postao novi kralj nakon njegove smrti. Guthrum stavlja glavu na panj, ali tada se pojavljuju mornari i indijanci koji ubijaju dželata i napadaju vikinge. U borbi im se pridružuju Zagor i ostali zarobljenici, i tada Guthrum poziva sve vikinge koji su mu verni da se pobune protiv Sigfrieda i njegovih ratnika. Sigfriedovi vikinzi su poraženi, i preostaje samo njegova borba sa Zagorom. Guthrum to sprečava, i kaže da Sigfried nije dostojan da umre u borbi sa Zagorom, nakon čega šalje pse da ga ubiju. Psi rastrgnu Sigfrieda, i kralj Guthrum se obraća svom narodu, kojem oprašta pobunu, i kaže da je vreme da se presele u toplije krajeve. Dva dana kasnije, Zagor i Čiko se sa oslobođenim mornarima ukrcavaju na Golden Bejbi i kreću nazad, a prate ih Guthrum i njegovi vikinzi u svojim brodovima.

Četvrti deo – Gusarski brod. Na putu nazad, Golden Bejbi nailazi na kita, i Zagor želi da se pridruži mornarima u lovu. Nakon Zagorovog uzbudljivog prvog lova na kita, kit ipak uspeva da im pobegne, nakon čega se oni vraćaju na brod i nastavljaju putovanje. Nekoliko dana kasnije, ispred njih se pojavljuje drugi brod kitolovac, Erzengel, i kapetan broda, Wolf, ih pozdravlja. Fishleg kaže da se vraćaju nazad u Port Whale, i Wolf pretpostavi da se vraćaju zato što su ulovili kita i imaju pun brod kitove masti. On poziva Fishlega na svoj brod, kako bi mu objasnio u kom smeru da se kreće kako bi ulovio kita, jer do sada nije naišao ni na jednog. Na brodu, Fishleg priča Wolfu šta mu se dogodilo na ovom putovanju, ali mu Wolf ne veruje ni reč, i misli da su vikinzi ustvari indijanci koje je Fishleg naterao da love kitove, i da ima pun brod kitove masti. Fishleg kaže da nije tako, i da se vraćaju prazni, ali mu Wolf ne veruje, i odluči da ga drži na svom brodu kao zarobljenika, kako bi ucenio mornare sa Golden Bejbi da im predaju burad kitove masti u zamenu za njega. Mornari sa Golden Bejbi ponavljaju isto što je i Fishleg rekao, da nemaju ni jedno bure kitove masti, ali Wolf im ne veruje i traži da im konopcem vezanim između brodova daju sto buradi ukoliko žele Fishlega nazad. Zagor smišlja plan kako da reši situaciju, i kaže Wolfu da pristaje. Mornari šalju burad na Erzengel, i kada pošalju sve što su imali, iz buradi izlaze Zagor i vikinzi, koji napadaju posadu i oslobađaju Fishlega. Nakon što poraze Wolfa, mornari sa Erzengela se predaju i kažu da su oni samo lovci na kitove, i da se ne slažu sa odlukom njihovog kapetana da opljačkaju Golden Bejbi. Fishleg odluči da ih ne prijavi vlastima, ali na Guthrumov predlog uzimaju sav njihov alkohol, koji prenose buradima u kojima su se krili kako bi došli na brod. Golden Bejbi nastavlja svoje putovanje nazad prema Port Whaleu, i kada stignu blizu kopna, Zagor kaže Fishlegu da u Port Whaleu pronađe Guthrumu dobrog kormilara koji će odvesti vikinge do Floride, nakon čega traži da njega i Čika iskrcaju čamcem na obalu pre nego što stignu u Port Whale. Zagor i Čiko se opraštaju od mornara i vikinga, i kreću nazad prema Darkvudu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s