Zagor 613, 614

screenshot_2

Prvi deo – Neljudi. U Darkvudu, u blizini potoka Čilkut, tajanstveno stvorenje sa oštricama tokom noći ubija tragače za zlatom koji su se tamo ulogorili. Istovremeno, do Zagorove i Čikove kolibe u močvari dolazi Tonka, koji ih budi kako bi im saopštio ozbiljnu vest. Tonka kaže da se dve noći ranije u Darkvudu pojavilo veliko svetlo, o čemu mu je ispričao jedan od trojice ratnika koji je tada bio u lovu. Dok su trojica Mohavka sedela oko vatre u šumi, među drvećem se pojavilo jako svetlo. Dvojica njih su otišla da vide o čemu se radi, ali su iznenada nestali, isto kao i tajanstvena svetlost. Treći indijanac je tek sledećeg jutra skupio hrabrost da ode do mesta na kojem su nestali njegovi prijatelji, i tamo je pronašao samo čistinu oko koje je oboreno drveće, nakon čega se vratio nazad u selo i sve ispričao Tonki. Tonka je zatim sa svojim ratnicima pretražio čitavu oblast, ali nije pronašao ništa što bi objasnilo celu tu situaciju. Zagor odlučuje da mu pomogne, i krene s njim i Čikom do mesta na kojem su nestali njegovi ratnici. Sledećeg jutra, kola sa namirnicama namenjenim vojsci se zaglave u blatu, i vojnici staju kako bi ih pogurali. Tada iz zemlje izlaze pipci koji ih napadaju i ubijaju. Za to vreme, Zagor, Čiko i Tonka idu kroz šumu, i primete dim od logorske vatre, pa krenu prema mestu odakle dolazi. Nailaze na grupu trapera koji ih dočekaju sa oružjem, zbog straha od tajanstvenog napadača. Nakon što razjasne nesporazum, traperi objašnjavaju da su naišli na logor tragača za zlatom, koje su pronašli raskomadane. Tada iz šume dolazi jedna mlada indijanka, koja beži od nečega. Ona kaže da je neko ubio njene prijateljice, nakon čega se onesvesti. Zagor i Tonka prate njene tragove do mesta sa kojeg je pobegla, i tamo nailaze da mrtve indijanke koje izgledaju kao mumificirane, ali po bobicama koje su brale i odeći koju nose, shvate da su ubijene skoro, a ne pre mnogo vremena, kao što bi se reklo po stanju u kojem su leševi. Oni primete čudne tragove koji vode u šumu, i kreću da ih prate. Istovremeno, do jedne kolibe u šumi u kojoj živi slepi starac dolazi stvorenje nalik na životinju. Kada dotakne starca, stvorenje poprimi ljudski oblik. Starac ponudi gostoprimstvo stvorenju koje sada ima izgled mladića, i kada primeti da nema ništa na sebi, on mu da odeću svog sina Majlsa. Slepi starac mu dotakne lice da bi saznao kako izgleda, i kaže da ima lice kao anđeo, na šta stvorenje odgovara da je upravo to njegovo ime, Anđeo. Zagor i Tonka za to vreme nailaze na vojna kola, ispred kojih vide kosti vojnika i njihovih konja. U kolima pronalaze svežu hranu, dok leševi izgledaju kao da su ubijeni pre mnogo vremena, jer su im se tela do te mere raspala. Nakon toga, oni kreću nazad do mesta na kojem su Čiko, traperi i mlada indijanka. Istovremeno, do trapera dolazi čovek koji Čiku izgleda poznat, ali ne može da se seti odakle ga zna. Čovek tada uzima pušku i puca na trapere, ali jedan od trapera mu uzvraća paljbu i pogađa ga. Čiko se tada seti da je to Hejs (#457), traper koji je pokušao da ubije Zagora, i tako završio zarobljen na svemirskom brodu, kojim je otišao sa Zemlje. Hejs tada ustaje, iako pogođen metkom, i ubija jedinog preostalog trapera. On pokazuje Čiku i indijanki svoj zaštitni prsluk, za koji kaže da može da izdrži i topovsku paljbu, nakon čega ih veže i odluči da ih iskoristi da bi namamio Zagora i osvetio mu se. On vadi radar sa termalnim senzorima, na kojem vidi da se Zagor i Tonka približavaju, dok njih dvojica za to vreme u šumi primete neko kretanje među žbunjem. Iz šume tada izlazi ogromno čudovište sa telom prekrivenim oštricama, koje ih napada. Čudovište kaže da se zove Šrajk, i da mu je Hejs ispričao mnogo toga o Zagoru, kojem želi da se osveti. Zagorovi napadi nemaju nikakvog efekta na čudovište koje je otporno na metke, koje se zatim okreće prema Tonki, i probada ga jednom od svojih oštrica. Zagor uzima ranjenog Tonku u ruke i beži od čudovišta, pokušavajući da izbegne borbu u kojoj ne može da pobedi. On kreće prema stenama, nadajući se da će pronaći neki procep u koji može da uđe, kroz koji čudovište zbog svoje veličine ne može da ga prati. On stiže do stene, ali vidi da u steni nema procepa.

Drugi deo – Ubice iz svemira. Šrajk sustiže Zagora koji u rukama nosi ranjenog Tonku, ali Zagor uspeva da mu pobegne, i malo dalje nailazi na procep u steni koji je tražio. On ulazi u taj procep, i kao što je i pretpostavio, čudovište ne može da ga prati, zbog čega odustaje od napada i odlazi. Kasnije, Šrajk dolazi do Hejsa, gde se smanjuje na normalnu veličinu, i uvlači oštrice. Ubrzo se pojavljuje i stvorenje sa pipcima, Krak. Hejs, koji radi zajedno sa tim čudovištima, kaže da ostave Čika i indijanku u životu kao taoce, kako bi namamio Zagora, kojeg želi lično da ubije. Zagor za to vreme sa Tonkom ide kroz šumu, tražeći mesto gde može da mu pruži potrebnu negu, i nailazi na kolibu slepog starca. Tamo mu zašije ranu, ali je Tonkino stanje teško, i Zagor se plaši da će umreti. Anđeo se ponudi da pomogne, nakon čega prilazi Tonki i dotakne mesto na kojem je oštrica prošla kroz njega, zbog čega Tonka kreće da viče od bola. Zagor pokušava da ga zaustavi, ali ga Anđeo jednim dodirom ruke onesvesti, što nakon toga radi i slepom starcu. U šumi, Čiko prisluškuje razgovor između Hejsa, Šrajka i Kraka, i sazna da su oni bili zajedno zatvoreni u svemirskom zatvoru, iz kojeg su pobegli. Kako bi se oslobodili svojih tamničara, oni su onesposobili mentalne instrukcije koje su ih sprečavale da pobegnu, ali nisu uspeli da onesposobe one koje im ne dozvoljavaju da napadnu druge zatvorenike, zbog čega oni ne mogu da naude jedni drugima. Krak, koji je ubio vojnike i indijanke u šumi, pojede trapere koje je Hejs ranije ubio, i namerava da ostane na Zemlji, gde može lako da nabavi hranu za sebe. Par sati kasnije, Zagor i Tonka se bude u kolibi, i Zagor primeti da je Tonkina rana potpuno zarasla, i da mu je ostao samo ožiljak, iako nije mogla da zaraste za tih par sati, koliko su bili u nesvesti. Zagor vidi da Anđeo nije u kolibi, i kreće u šumu kako bi ga pronašao, dok Tonka ostaje u kolibi sa slepim starcem. Prateći tragove, Zagora u šumi napada vanzemaljac, koji izgleda kao da udarci sekire nimalo ne utiču na njega. Zagor vadi pištolj, ali vanzemaljac tada prestaje sa napadom, i kaže mu da ne puca, nakon čega se transformiše i poprimi izgled Anđela. On kaže da je došao na Zemlju sa Hejsom, koji mu je dao ime Čejndž, zbog sposobnosti da se transformiše u svako stvorenje koje dotakne. Čejndž kaže da se Hejs vrati na Zemlju kako bi mu se osvetio, zajedno sa njim i još dvojicom vanzemaljaca, ali da on želi da mu pomogne da se bori protiv njih. Zagor shvati da je Čejndž taj koji je izlečio Tonku svojim moćima, i Čejndž kaže da je to uradio zbog slepog starca iz kolibe. On priča kako je tražeći hranu naišao na kolibu tog starca, i da je morao da poprimi oblik čoveka kako bi mogao da jede hranu koju jedu ljudi, jer se on hrani onim što jede stvorenje u čijem je obliku trenutno. Kada je dotakao starca, pored informacija o ljudskom telu, video je i njegova sećanja. Tako je video njegovo detinjstvo, smrt roditelja, prvu ljubav, rođenje sina, požar u kojem je poginula njegova žena, način na koji se starao o svom sinu Majlsu, kao i trenutak kada je izgubio vid. Zbog toga je uzeo oblik prema njegovim osećanjima, i njegovom mišljenju o tome kako izgleda anđeo. Čejndž je video da se ostali ljudi razlikuju od jedinog kojeg je do tada upoznao, Hejsa, i zato je odlučio da pomogne starcu i ljudima u njegovoj okolini. On priča Zagoru kako je dospeo na Zemlju, i traži da mu pomogne da se bori protiv Hejsa , Šrajka i Kraka. Kasnije, do kolibe slepog starca dolazi njegov sin Majls, koji se vratio iz lova, ali ubrzo zatim dolazi i Hejs, sa Čikom i indijankom kao zarobljenicima, Uz pomoć Šrajka i Kraka, hejs zarobi i Tonku i Majlsa, nakon čega ih uvede u kolibu, i čeka Zagora. Ubrzo zatim, Krak primećuje Zagora u šumi među drvećem, i Štajk traži od Hejsa da izvede jednog od taoca, kako bi namamili Zagora da izađe. On izvodi Majlsa, kojem Šrajk zatim prereže vrat, i kaže da će se to desiti i ostalima, ako Zagor ne izađe. Zagor se pojavljuje iz šume, i Hejs ga upoznaje sa svojim svemirskim prijateljima. On mu priča kako je njih dvojicu i Čejndža upoznao u svemirskom zatvoru u kojem je bio zatvoren, i da im je ispričao o planeti Zemlji, koja im se dopala. Nakon što su pobegli, on ih je poveo sa sobom na Zemlju. Svemirski brod su sakrili na dnu jezera, i iz njega izašli transportnim letelicama. Tada, kad mu je dokazao da ne može da učini ništa protiv njih, Hejs se sprema da ga ubije, ali kada mu priđe, vidi da ga nešto sprečava da to uradi. Krak takođe pokušava da ubije Zagora, ali i on vidi da ne može, i oni tada shvate da je jedino objašnjenje to da ih spečava mentalno ograničenje koje im ne dozvoljava da napadnu druge zatvorenike, i da to nije Zagor, već Čejndž. Zagor tada menja oblik i postaje Čejndž, koji kaže da je poprimio oblik Zagora kako bi kupio vreme, dok Zagor pokupi određene stvari iz svemirskog broda koji je na dnu jezera. Čejndž kaže da mu se planeta Zemlja i njeni stanovnici dopadaju, i da ne želi da sarađuje s njima, ali da zbog mentalnih ograničenja ne može lično da im se suprotstavi. Tada se iz šume pojavljuje pravi Zagor, sa svemirskom puškom u rukama. Hejs puca na njega, ali ga promašuje, dok Zagor uzvraća paljbu i ubija ga. Šrajk napada Zagora, koji ga pogađa zrakom iz puške, ali ga ne ubija, već ga samo rani. On istroši municiju, dok Krak koristi to kako bi ga napao. Zagor uspeva da na vreme napuni pušku i pogodi Kraka, čime ga ubija, nakon čega kreće prema šumi, kako bi se obračunao sa Šrajkom. U šumi ga Šrajk čeka u zasedi, ali Zagor uspeva da se odbrani i ubije ga, nakon čega uništi svemirsko oružje. Tada se vraća do kolibe, i po dogovoru sa Čejndžom, dozvoli mu da ostane na Zemlji. Čejndž odlučuje da promeni jednu stvar u vezi nihovog dogovora, i da ne ostane kao Anđeo, već kao Majls, kojeg je Šrajk ubio. On poprima oblik Majlsa, dok njemu daje izgled Anđela, i kaže da će ostati da se brine o slepom starcu kao njegov sin, jer mu je pomogao i promenio mu mišljenje o Zemlji i njenim stanovnicima. Nakon toga, oni oslobađaju Čika, Tonku, indijanku i slepog starca, i Zagor odlučuje da čuva Čejndžovu tajnu, i dopusti mu da od sada živi kao Majls.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s