Zagor 400

screenshot_2

U davna vremena, svemir je bio beživotni vatreni ponor, sve dok Manitu nije odvojio nebo od zemlje, i od blata napravio ljude kojima je udahnuo život. Prvi ljudi su bili junaci koji su imali zadatak da unište čudovišta koja su u to vreme nastanjivala svet. Dvojica tih junaka, braća Athaska i Degawidah, uvek su svuda išli zajedno, i ubili su veliki broj čudovišta, sve dok u borbi sa poslednjim preostalim čudovištem Degawidah nije izgubio život. Athaska nije želeo da prihvati smrt svog brata, i godinama je lutao tražeći Manitua, sve dok ga kao starac nije pronašao. Kiki Manitu (#280) mu je objasnio da ljudi moraju biti smrtni, kako bi cenili život, ali Athaska se nije slagao s tim, i poslednjom snagom je bacio koplje preko ponora do sveta mrtvih, nakon čega je umro. Manitu je na mesto gde je Athaska bacio koplje napravio dugin most, koji deli svet živih od sveta mrtvih, i učinio ga takvim da samo hrabar junak čistog srca može preći. U sadašnjosti, u Darkvudu, poštar Dranki Dak donosi pismo za Zagora od pukovnika Perija, u kojem Peri piše da su u Fort Pit stigla trojica ljudi na čelu sa grupom indijanaca Abenakija. Ta trojica su se predstavila kao braća Kinski, koji nakon trideset godina žele da sprovedu pravdu, i zatvore Zagora zbog ubistva njihovog brata Salomona (#55) i indijanaca iz njegovog sela. Peri ne namerava da uhapsi Zagora, i zato mu kaže da se skloni iz Darkvuda dok se ta stvar ne reši. Zagor odluči da pozove poglavice Darkvudskih plemena i organizuje sastanak na kojem će im objasniti celu priču. Sledeće večeri, on se pojavljuje na sastanku poglavica, ali pre nego što bilo šta kaže, pojavljuje se Dwayan, poglavica Abenakija koji su došli u Darkvud zajedno sa braćom Kinski, i optužuje Zagora pred svima da je učinio pokolj u njegovom selu i ubio njihovog vođu. Zagor priznaje da se to zaista desilo, i pokušava da objasni svoje razloge za to, ali Dwayan okreće poglavice protiv njega, i svi kreću da ga napadaju, osim Tonke i Mnogookog, koji su uz njega. Dok se Zagor bori protiv svojih prijatelja koje je Dwayan okrenuo protiv njega, na vrhu brda braća Kinski zarobe Čika, i iza njih se pojavljuje veliki vatreni demon, kojeg oni zovu Šejtan. Tonku rane tokom borbe, dok Mnogooki uzima jednog konja, i vodi Zagora sa sobom. Tokom bega, Zagora pogode strelicom, ali on i Mnogooki uspevaju da pobegnu. Sledećeg dana, Zagor se budi među ostacima svoje stare kuće, ispred koje se nalaze grobovi njegovih roditelja, i vidi da se Mnogooki pobrinuo za njegovu ranu. Kada vidi grobove svojih roditelja, Zagora iznervira to što je sin čoveka koji je pobio veliki broj nevinih ljudi, i želi da mu kaže šta misli o njemu, ali ne može zato što je mrtav. Tada mu se učini da čuje kako neko peva, i kada ode do mesta odakle je to čuo, vidi viziju svog sećanja, kako njegova majka peva dok je on pored nje. Tada se pojavljuje i njegov otac, i Zagor shvati da su se stvari iz te vizije zaista dogodile kada je bio mali. On pita priviđenje svog oca zašto nikad nije rekao šta je uradio, i tada vizija prestaje da bude ista kao u njegovom sećanju, i otac mu odgovara na pitanje. On kaže da bi mu jednog dana sve ispričao, ali da nije usper zato što ga je Kinski sprečio u tome napadom indijanaca. Tada polako nestaje, i kaže mu da ako stvarno želi da ga vidi, mora da pređe dugin most. Zagor se tada budi, i Mnogooki mu objašnjava da je strelica kojom su ga pogodili bila natopljena halucinogenim drogama, koje su mu izazvale tu viziju, i kaže da pretpostavlja da su nešto slično koristili i na sastanku poglavica, kako bi ih okrenuli protiv njega. Kada mu kaže za dugin most, Mnogooki odgovara da dugin most zaista postoji u indijanskim pričama, i da je to most kojim može da se dođe do sveta mrtvih. On kaže da zna ko može da mu pomogne da dođe do duginog mosta, i oni kreću na put. Kasnije te noći, do mesta na kojem su bili Zagor i Mnogooki dolazi Dwayan sa indijancima, prateći Zagorove tragove. Sledećeg dana, Zagor i Mnogooki se penju na planinu gde se sreću sa vešticom Jaylom, koja može da pomogne Zagoru da dođe do duginog mosta. Ona mu seče vene na ruci, i daje mu napitak koji mu usporava otkucaje srca i čini da mu krv sporije teče. Zagor se pojavljuje u podnožju planine, dok je svuda oko njega sneg, i kreće da se penje na planinu. Na vrhu vidi dugin most, i kreće da prelazi preko njega. Kada pređe sa druge strane, on vidi Oblaka (SP #04), koji mu kaže da se nalazi na svetu mrtvih, i obaveštava sve u okolini da je Zagor došao. Ubrzo se pojavljuju mnogi kojima je Zagor pomogao, među kojima su i njegovi prijatelji, Tavar (#216), Džek Mohikanac (#57), Akoto (#280), Manetola (#92), i skitnica Fici (#55). Oni ga vode do onoga koga je došao da vidi, njegovog oca. Njegov otac mu kaže da je, dok je bio u vojsci, vojska ratovala protiv indijanaca Creeka. Oni su se sakrili u selu Abenakija, koji su bili neutralni u ratu, ali je on odlučio da ipak napadne selo i sve ih pobije, uključujući i Abenakije. Nakon toga, zažalio je zbog toga što je uradio, i želeo je da se ubije, ali je tada upoznao devojku sa kojom se oženio i dobio sina, i želeo je da zauvek zaboravi na ono što je uradio. Zagor nije dobio odgovor kojem se nadao, jer je verovao da postoji nešto što može da opravda postupke svog oca, ali prihvata stvarnost, nakon čega njegov otac nestaje, a on se ponovo pojavljuje pored duginog mosta. On kreće duginim mostom nazad prema svetu živih, dok za to vreme Dwayan sa svojim ratnicima stiže do pećine u kojoj se on nalazi, i s obzirom na to da je u nesvesti, on naredi ratnicima da ga ponesu, dok lako zarobi Mnogookog i Jaylu. Kasnije, u Darkvudu, braća Kinski vezuju za stub Zagora, za kojeg veruju da je mrtav, i spremaju se da ga spale na lomači, dok su na drugoj strani brda vezani Čiko, Tonka, Mnogooki i Jayla. Jedan od braće Kinski pali granje ispod Zagora, dok se indijanci spremaju da ubiju Čika i ostale, ali tada Zagor prelazi preko duginog mosta nazad u svet živih, i osvesti se, nakon čega se oslobodi i skače iz vatre. Braća Kinski prizivaju vatrenog demona Šejtana, dok se zagor bori protiv velikog broja indijanaca, među kojima su i njegovi prijatelji, poglavice Darkvudskih plemena. Tada se pored Zagora pojavljuju duhovi njegovih mrtvih prijatelja, i indijanci se uplaše od njih, i pobegnu. Pored jednog od braće Kinski se pojavljuje duh skitnice Ficija, koji mu kaže da je on ubio njihovog brata, a ne Zagor, a nakon što on puca u Ficija i vidi da je duh, od straha kreće unazad i pada sa litice, nakon čega umire. Jedan od preostale dvojice braće Kinski puca u Zagora, ali ga promašuje, dok Zagor uzvraća paljbu i ubija ga. Treći brat beži u šumu, dok vatreni demon Šejtan nestaje, i Jayla objašnjava da je on bio samo iluzija zbog otrova kojim su braća Kinski bila prekrila vazduh oko poglavica. Poglavice tada dolaze sebi, i prestaju sa napadom, dok Zagor kreće u šumu za jedinim preostalim od braće Kinski. Njega u šumi zaustavlja duh Zagorovog oca, a kada Kinski vidi duha, on poludi. Zagor dolazi tamo i vidi poludelog Kinskog, kojeg vodi do Fort Pita i predaje vlastima, nakon čega se sa Čikom vraća nazad u svoju kolibu u močvari.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s