Zagor 500

screenshot_3

Na sastanku poglavica Darkvudskih plemena, kojem prisustvuje i Zagor, dešava se neobična pojava. Grom udara u jedan kamen, koji se razbije na više delova, i u sredini se pojavi polomljeno koplje, koje je indijanski simbol osvete. Sledećeg dana, Kada se Zagor i Čiko vrate u svoju kolibu, neko ih tamo čeka u zasedi, i pomera poklopac sa ćupa iz kojeg izlazi gas za uspavljivanje. Gas odmah deluje na Čika koji izgubi svest, a Zagor pokušava da izdrži, i iznosi ga napolje. Tamo ga dočega grupa indijanaca, i on pokuša da se odbrani od njih, ali zbog dejstva gasa nije u stanju da se bori, i indijanci zarobe njega i Čika. Zagor se budi u kavezu koji visi sa drveta u močvari, i pokušava da se oslobodi, ali uzalud. Na obali močvare se pojavljuje Kanoksen (#01), kojeg je Zagor video kako umire u živom blatu. Kanoksen seče konopac koji drži Zagorov kavez, i on pada u živo blato. Zagor uspeva da savije šipke na kavezu i oslobodi se, nakon čega se penje na vrh kaveza, sa kojeg skače na kopno. On napada Kanoksena, ali Kanoksen odjednom nestaje, kao da je ispario u vazduhu. Tada Zagor na jednoj grani primeti još jednog protivnika za kojeg je mislio da je mrtav, Markusa, Letećeg Čoveka (#02). Markus šalje jato slepih miševa da napadne Zagora, nakon čega im naređuje da ga podignu i odnesu do svog grada među krošnjama. Tamo ga Leteći Čovek napada, ali Zagor uspeva da se odbrani i skoči na njega dok je u letu. Markus pada na zemlju, i nestaje, isto kao i Kanoksen. Iz močvare tada izlazi Molok (#77), čudovište koje je odavno potonulo u živo blato. Zagor se bori sa Molokom, ali ne može da ga savlada, pa odluči da ga natera da se zaglavi u bodljikavo grmlje, koje zatim zapali. Čiko, koji je vezan za stub u jednoj pećini, posmatra Zagora vezanog za obruč u sredini nekog ritualnog kruga, i vidi da je Zagor onesvešćen i u snu spominje imena neprijatelja protiv kojih se borio. On shvata da Zagor ima noćne moze o tim neprijateljima, ali vidi da mu se rane same pojavljuju na telu, kao da je taj san stvaran. Tada u pećinu ulazi Demonska Maska (#201), koji kaže da je došao trenutak njegove osvete. Nakon što Zagor spali Moloka, u močvari oko njega se diže magla, i trenutak kasnije Zagor vidi da je pored njega more. Iz mora izlaze ljudi-ribe (#386), koji ga napadaju. Za to vreme, Demonska Maska priča Čiku kako je preživeo skok sa litice u reku (#201), i kaže da će uz pomoć njegove magije Zagor proživeti svoje najgore noćne more, dok će se sve povrede koje su mu nanete u snu zaista pojaviti na njegovom telu. Zagor se bori protiv ljudi-riba, ali ga oni savladaju, jer ih ima mnogo više. Pojavljuje se baron Wolfingham (#387), koji im naređuje da Zagora odnesu u crkvu u kojoj će ga žrtvovati. Zagor tada počinje da shvata da cela ta priča nema smisla, i da Wolfingham nema nikakve veze sa slomljenim kopljem koje je video na sastanku poglavica. On napokon shvati da je sve to samo noćna mora, i da neprijatelji sa kojima se bori nisu stvarni, nakon čega odluči da preuzme kontrolu nad svojim snom, i snagom volje uništi crkvu u kojoj se nalazi, nakon čega se budi iz sna, i polomi obruč za koji je vezan. Demonska Maska vidi da se Zagor osvestio i oslobodio, i napada ga. Zagor mu uzvraća, i Demonska Maska u pomoć poziva četvoricu indijanaca koje je ranije zadužio da otmu Zagora i Čika. Indijanci gađaju Zagora kopljem, ali umesto njega pogađaju Demonsku Masku, i ubijaju ga. Uplašeni zbog smrti Demonske Maske, indijanci beže, dok Zagor oslobađa Čika, i sa njim se vraća nazad prema svojoj kolibi u močvari.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s