Zagor 223

screenshot_2

Prvi deo – Dvoboj na Velikim jezerima. Zagor se vraća iz lova, i primećuje da Čika nema u kolibi. Ispred kolibe vidi tragove borbe i indijanskih mokasina, i odmah kreće kroz šumu, prateći te tragove. Indijanci koji su oteli Čika se kreću prebrzo da bi on mogao da ih stigne, i tako Zagor tek nakon nekoliko dana hoda nailazi na tri indijanca iz plemena Winnebago na obali reke. On ih tera da mu kažu gde je Čiko, ali oni ne žele da se bore s njim, i odgovore mu da su njihovi prijatelji odveli Čika na mesto koje oni ne znaju, a da su oni ostali da ga sačekaju. Jedan od trojice indijanaca objašnjava Zagoru da su oteli Čika samo kako bi ga ubedili da pođe sa njima do njihovog sela, i učestvuje u takmičenju u baggatiwayu, indijanskoj igri nalik na lakros. On objašnjava da je zapovednik utvrđenja na njihovom području predložio njima i Menomineeima da raspravu oko teritorije za lov ne reše ratom, već igrom baggatiwaya, ali da je za tu igru potrebno mnogo igrača, a da su oba plemena malobrojna. Oba plemena su u tu svrhu zatražila ratnike iz drugih plemena, a Winnebagi su odlučili da nateraju Zagora da im pomogne, i da su oteli Čika kako bi ga ubedili u to, jer nisu verovali da će im se svojom voljom pridružiti. Oni kažu da će dobro postupati prema Čiku, i da će ga osloboditi odmah nakon utakmice, pa Zagor pristaje da pođe sa njima do njihovog sela i pomogne im. Zagor i trojica indijanaca kanuom kreću prema njihovom selu, i nakon nekoliko dana neprestane plovidbe, osim kraćih odmora za lov i spavanje, oni se iskrcaju na kopno i nastave put pešice. Sledećeg dana, oni prolaze pored utvrđenja Kalkaska, ispred kojeg će se održati utakmica, i kasnije stižu u selo Winnebaga. Zagora dočeka poglavica Waheka,ali i jedan ratnik iz plemena, Hoowak, kojem se ne dopada to što svi na Zagora gledaju kao na velikog ratnika koji je doveden tamo da im pomogne, jer on sebe smatra podjednako sposobnim. Kako bi to dokazao, Hoowak se upušta u borbu sa Zagorom, ali ih Waheka brzo sprečava. Zagor kaže da je odlučio da im pomogne, i traži da oslobode Čika, ali Waheka kaže da zbog sigurnosti ni on sam, a ni ostali ne znaju gde su ga njegovi ratnici odveli, ali ga uverava da će se prema njemu dobro postupati, i da će ga vratiti kroz devet dana, nakon utakmice. Idućih dana, Zagor zajedno sa indijancima vežba za utakmicu, vežbajući snagu, spretnost, kao i učeći pravila baggatiwaya. Jednog dana, u selo dolazi zapovednik utvrđenja Kalkaska, pukovnik Steenway, kako bi obavestio Winnebage o detaljima o održavanju utakmice. Zagor vidi da se radi o sposobnom čoveku koji pokušava da održi mir, i sazna da je ceo nesporazum započeo kada su Menomineei došli da love na teritoriju Winnebaga, nakon što je požar uništio njihovu oblast. Winnebagi imaju pravo da zaštite svoju teritoriju, ali takođe moraju da dopuste preživljavanje i plemenu koje je bilo primorano da se preseli tamo, i kako bi izbegao rat, Steenway im je predložio da raspravu oko teritorije reše igrom baggatiwaya. Nakon toga, Steenway odlazi prema selu Menomineea, kako bi i njih obavestio o detaljima održavanja utakmice. Ubrzo zatim, u selo iz šume dolazi jedan ranjeni ratnik, noseći svog mrtvog prijatelja sa sobom, i kaže da su u lovu ranili medveda, ali da ih je on tada napao, i da se sada uputio prema mestu na kojem njihove skvo beru bobice. Zagor i Hoowak odmah kreću u šumu, i Zagor napada medveda kako bi spasio žene iz sela. Nakon što ubije medveda, iznenadi ga drugi medved koji izlazi iz šume, i obara ga na zemlju. Hoowak vidi da se medved sprema da ubije Zagora, i skače na njega kako bi ga zaštitio. On ubija medveda, i nakon što vide kako je spasio Zagoru život, Hoowaka njegovi prijatelji iz plemena ponovo poštuju i smatraju velikim ratnikom. To ujedno posluži i da popravi odnose između njega i Zagora, i oni se sprijatelje. Za to vreme, dvojica indijanaca čuvaju Čika u jednoj pećini, i kako ne bi privlačili pažnju paleći vatru, za hranu mu donose samo korenje i bobice, što se njemu ne dopada. On prati pacove kroz tunel u pećini, i slučajno otkriva izlaz sa druge strane. Tada odluči da pobegne od indijanaca koji ga čuvaju, i beži u šumu. Ubrzo zatim, on shvati da ne poznaje tu teritoriju, i da ne zna gde da ide, pa odluči da se vrati do pećine u kojoj su ga indijanci čuvali, ali ne uspeva da pronađe put nazad, i tako se izgubi u šumi. Kasnije nailazi na reku, i prateći njen tok stiže do indijanskog plemena. On shvati da je to selo Menomineea, i vidi pukovnika Steenwaya kako razgovara sa poglavicom. Pokušava da neprimećen prođe kroz selo, kako bi razgovarao s njim, i prolazeći pored jednog šatora, on čuje vrača i poglavicu Shonkara kako raspravljaju o načinu na koji će da prevare Winnebage i vojsku. Jedan indijanac koji redovno nosi krzna za prodaju u utvrđenje će ispod krzna uneti puške, a Menomineei će tokom igre da bace loptu unutar utvrđenja, i vojska će im dopustiti da uđu unutra po nju. Kada budu ušli, planiraju da uzmu puške sakrivene ispod krzna, i na prepad napadnu vojsku i Winnebage, i da tako čitava teritorija ostane njima. Nakon što to čuje, Čiko odlazi iz sela Menomineea, prateći tragove Steenwaya, koji je napustio selo ranije. Sledećeg dana, dva indijanska plemena se okupljaju ispred utvrđenja Kalkaska, na terenu postavljenom za igru baggatiway. Po planu Menomineea, indijanac sa krznma ispod kojih je oružje ulazi u utvrđenje, i zauzima položaj, i igra ubrzo započinje. Predvođeni Zagorom i Hoowakom, Winnebagi kreću u vođstvo, koje održavaju do polovine utakmice.

Drugi deo – (početak #224). Čiko u šumi izgubi tragove pukovnika Steenwaya, i misli da se izgubio, ali tada primeti da je iza brda utvrđenje Kalkaska, i brzo trči tamo da bi upozorio sve prisutne da Menomineei spremaju izdaju. Dok Čiko trči prema utvrđenju, Menomineei kreću sa sprovođenjem njihovog plana, i bacaju loptu unutar utvrđenja, a vojnici im dopuštaju da uđu unutra po nju. Grupa indijanaca ulazi u utvrđenje i kreće prema krznima ispod kojih su puške, ali tada dolazi Čiko, koji kaže Zagoru da se oni spremaju za napad. Zagor trči za njima i napada ih, dok neki od indijanaca uzimaju puške i kreću na njega. Vojska i Winnebagi primete šta se dešava, i priskaču Zagoru u pomoć, ubijajući naoružane Menominee, dok preostali preživeli indijanci beže. Steenway naređuje svojim vojnicima da krenu za njima, i odlučuje da je rasprava oko teritorije gotova, i da teritorija pripada Winnebagima. Nekoliko dana kasnije, nakon slavlja Winnebaga u čast odbrane svoje teritorije, Zagor i Čiko napuštaju njihovo selo, zajedno sa Hoowakom, i kreću prema reci, gde će im Hoowak dati jedan od njihovih kanua kako bi se vratili nazad u Darkvud. Na putu tamo, sreće ih Steenway, koji kaže da su uhvatili većinu odbeglih Menomineea, dok su poglavica Shonkar i vrač uspeli da im pobegnu, zajedno sa nekoliko vojnika. Steenway je odlučio da ih ne kazni zbog izdaje, već da ih preseli na drugu teritoriju, gde će pod vođstvom novog poglavice živeti u miru. Zagor, Čiko i Hoowak nastavljaju put prema reci, i sledećeg dana ih u šumi primete Shonkar i njegovi ratnici, koji odluče da ih prate, i napadnu nakon što Hoowak otkrije gde Winnebagi kriju kanue. To se i dešava, jer čim stignu do reke i Hoowak uzima jedan kanu iz skrovišta na reci, iz šume izlaze Shonkar, vrač i trojica ratnika, i upucaju ga. Zagor skače na njih i napada ih. Nakon što ih Zagor savlada, Čiko vezuje preživele, koje predaje Hoowaku, koji je samo lakše ranjen, da ih odvede vlastima, nakon čega Zagor i Čiko kanuom kreću nazad prema Darkvudu.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s