Zagor 540, 541, 542

screenshot_1

Prvi deo – Povratak Digging Billa. Poštar Dranki Dak donosi Zagoru i Čiku pismo koje im je poslao Digging Bill. U njemu, Digging Bill piše da se nalazi u jednom hotelu u Hot Springu, gde se prijavio pod lažnim imenom, jer ga traže neki opasni ljudi. Dalje piše da ne može ništa više da im objasni pismom, i moli ih da dođu do njega, pa tako Zagor i Čiko kreću na put. U Hot Springu, trojica ljudi uveče ubija vlasnika hotela, i ulazi u sobu Digging Billa, kojeg onesveste i otmu nakon što mu pretresu sobu. Sledećeg jutra, Zagor i Čiko stižu u Hot Spring, i tražeći Digging Billa nailaze na gužvu ispred hotela zbog ubistva vlasnika. Oni pretraže Billovu sobu, i u njoj pronalaze zlatni novčić iz rimskog doba, i jedan primerak knjige “Priča o Zagoru” (#80). Na njoj vide podvučeno Zagorovo ime, i neke brojeve napisane na korici. Zagor brzo shvati da je to tajna poruka za njega koju Digging Billovi napadači ne bi shvatili, i otvara stranice sa brojevima koji su napisani na koricama. Na tim stranicama je zaokružena po jedna reč, a te reči su pozorište, Harisburg, gospodin, Pirs, velika, i pretnja. Zbog toga shvati da treba da ga traži u pozorištu u Harisburgu, ili kod izvesnog gospodina Pirsa, i da je u pitanju velika pretnja. Zagor i Čiko napuštaju Hot Spring, i kreću prema Harisburgu, u Pensilvaniji. Dva dana kasnije, Digging Bill je zarobljen u podrumu pozorišta, gde izvesni Pirs sa svojim plaćenicima pokušava da ga natera da mu otkrije gde je pronašao zlatne novčiće, ali Digging Bill odgovara da je slučajno došao do tog mesta, i da ne ume da se vrati tamo. Pirs se sprema da ga muči kako bi ga naterao da progovori, ali ga u tome sprečava Zagor, koji ga napada. Pirsovi plaćenici pucaju na Zagora, i dok se on bori sa njima, Pirs to koristi da pobegne. Zagor oslobađa Digging Billa, i ostavlja ga da veže trojicu plaćenika, dok on ide da pronađe Pirsa. Pirsovi plaćenici se osveste pre nego što Digging Bill stigne da ih veže, i kreću da ga jure, pa on beži iz podruma na binu pozorišta. Tamo mu pomaže Zagor, koji ubija dvojicu od trojice ljudi koji ga jure, a trećeg onesvesti. Tada se pojavljuje Pirs sa šerifom, i namerava da ga uhapsi zato što mu je Pirs ispričao da su on i Digging Bill pokušali da ga opljačkaju, i da su ubili njegove ljude. Zagor pokušava da objasni šerifu šta se zaista dogodilo, ali se ispostavlja da je Pirs vlasnik pozorišta, a takođe i gradonačelnik Harisburga, zbog čega šerif više veruje njemu nego Zagoru. Zbog toga su Zagor i Digging Bill primorani da pobegnu, a kada izađu iz pozorišta, sretnu se sa Čikom koji ih je čekao, i odu iz grada kanuom. Istovremeno, u Darkvudskoj šumi, trojica indijanaca u lovu nailazi na čudno obučene ljude sa neobičnim crtama lica, koji ih napadaju i ubijaju dvojicu njih, dok treći ranjen uspeva da pobene kako bi o tome obavestio svoje pleme.

Drugi deo – Žute senke. Zagor, Čiko i Digging Bill se uveče zaustavljaju pored reke, i Digging Bill im priča zbog čega ga je Pirs zarobio. On kaže da je u jednom salunu sreo profesora Elkana, arheologa koji se nakon ekspedicije u Zmijskom Kanjonu propio. On vidi da Elkan plaća piće zlatnicima, i odluči da otkrije odakle mu, ali je Elkan previše pijan da bi pričao, pa ga Digging Bill odnosi do njegove kuće. Dok Elkan spava, Digging Bill među njegovim stvarima pronalazi ručno nacrtanu mapu, koju je verovatno sam Elkan nacrtao na osnovu svoje ekspedicije. Kada se sledećeg jutra probudio, Elkana nije bilo, i on je odlučio da pođe prema mestu obeleženom na Elkanovoj mapi. On stiže tamo, i nailazi na starorimske oklope, i kovčeg pun zlatnika, dok i oklopi i kovčeg izgledaju kao novi, iako bi morali da budu veoma stari, ali nema sumnje da su pravi. Digging Bill shvati da ne može da ponese ceo kovčeg sa sobom, pa odlučuje da napuni džepove zlatnicima, i njima plati kola kojima će kasnije preneti ostalo. Vraćajući se nazad, on upada u reku, koja ga izbacuje pravo ispred Pirsa i njegovih plaćenika. Oni kažu da su tražili Elkana, i da su njega poslednjeg videli s njim, a kada primete da kod sebe ima starorimske zlatnike, oni ga zarobe, nameravajući da ga nateraju da im otkrije gde ih je pronašao, ali on tokom noći uspeva da im pobegne. Sledećeg dana, Digging Bill u jednom gradu kupuje konja i kola, kojima želi da se vrati i pokupi zlatnike, i tamo sazna da su se trojica ljudi raspitivala o njemu. Nekoliko dana kasnije, u Hot Springu, on primećuje trojicu Pirsovih ljudi. Zbog toga se zatvara u hotelsu sobu i piše pismo Zagoru, nakon čega mu ostavlja tajnu poruku na knjizi. On kaže Zagoru i Čiku da je u međuvremenu izgubio mapu, ali da je zapamtio put do mesta na kojem je pronašao blago.Tada se čuju bubnjevi koji prenose poruku Medveđe Kandže (#341), poglavice Otava, koji poziva Zagora u svoje selo, i priča o velikoj opasnosti. Sledećeg dana, Zagor, Čiko i Digging Bill stižu u selo Otava, gde se sreću sa Medveđom Kandžom, kao i njegovom ženom Nebeske Oči i sinom Malom Pumom, kojima su ranije pomogli (#342). U Harisburgu, Pirs saznaje da se profesor Elkan nalazi u zatvoru u Nortfildu, zbog nasilja u salunu, kada je gostioničar odbio da mu proda piće, jer je već bio pijan. Pirs sa svojim plaćenikom Kvinsijem kreće prema Nortfilda, kako bi oslobodio Elkana iz zatvora, i naterao ga da ga odvede do zlata. U selu Otava, Medveđa Kandža priča Zagoru o tajanstvenim ratnicima koji su napali trojicu lovaca iz njegovog sela, nakon čega Zagor, Čiko, Digging Bill i grupa Otava prati tragove tih napadača do mesta na kojem su oni napali Otave prethodnog dana. Ubrzo nailaze na čitavo selo ratnika koji su očigledno iz neke Azijske države, ali ne liče na Japance, kao što su samuraji koje su Zagor i Čiko sreli pre mnogo vremena (#118). Digging Bill kaže da je jedno vreme živeo u Kini dok je tražio blago, i da jezik ovih ljudi nije Kineski. Oni tada vide da ratnici izvode dvojicu indijanaca do centra sela, i ubijaju ih. Medveđa Kandža viče i izlazi iz svog skrovišta kada vidi kako Azijati ubijaju dvojicu njegovih ratnika, zbog čega ih oni primete i napadaju ih. Zagor i ostali se bore sa njima, ali ih ima previše, pa skaču u reku kako bi pobegli. Čiko i Digging Bill ne uspevaju da pobegnu, i Azijati se spremaju da ih ubiju, ali tada Digging Bill na kineskom traži da ih ne ubiju. Ratnici, iako nisu Kinezi, očigledno razumeju kineski jezik i zaustavljaju se, nakon čega zarobe Čika i Digging Billa. Zagor i Medveđa Kandža vide da Čiko i Digging Bill nisu pored njih, i vraćaju se nazad do sela tajanstvenih ratnika. Sledećeg jutra, u Nortfildu, Pirs laže šerifa da mu je Elkan zet, nakon čega mu plati kauciju, i odvodi ga sa sobom. U kočiji pita Elkana gde su izvesna ogledala, što kod Elkana izaziva velii strah, i on kaže da niko više ne sme da koristi da ogledala. Za to vreme, Zagor i Medveđa Kandža stižu do sela Azijata.


Treći deo – Crno ogledalo. Zagor i Medveđa Kandža napadaju stražare i uzimaju par konja, nakon čega izazivaju požar na ravnici, i nateraju krdo bizona da trči prema selu Azijata. Bizoni projure pravo kroz selo, rušeći sve pred sobom, što Zagor koristi da oslobodi Čika i Digging Billa, i pobegne u šumu. Tamo, Digging Bill kaže da je na kineskom razgovarao sa vođom tih ratnika, i saznao da su oni došli iz Mongolije. Ono što je čudno je to što je vođa, Kundaj, rekao da su se on i njegovi ratnici nalazili u Mongoliji, i da se tada pojavio jak vrtlog, nakon kojeg su primetili da se više ne nalaze tamo, već u Americi, mestu koje im je potpuno nepoznato, i ne znaju kako su dospeli tamo. Još čudnije je to što je Kundaj  praunuk Džingis Kana, koji je živeo šest stotina godina ranije, što bi značilo da su Mongoli putovali ne samo kroz prostor, već i kroz vreme. Kundaj je takođe spomenuo i tajanstveni predmet, crno ogledalo. Istovremeno, u Zmijskom Kanjonu, gde ih je Elkan odveo, Pirs i njegovi ljudi pronalaze oklope starih rimljana i kovčeg s blagom, ali osim toga i dva crna ogledala, dok za treće Elkan kaže da ga je bacio u reku. Elkan napada Pirsa i uzima mu ogledala, nakon čega izgovara neke magične reči, i okreće ogledala jedno prema drugom. Iznenada se pojavljuje jak vrtlog, koji ih prenosi u Darkvudsku šumu, u blizini mesta na koejm su Zagor i ostali. Mongoli koji su tražili Zagora i ostale takođe stižu tamo, i napadaju Pirsove ljude. Pirs i nekoliko njegovih ljudi odluči da trenutno sklopi primirje sa Zagorom, kako bi se zajedno odbranili od Mongola, nakon čega se kriju u jednoj pećini. Pirs odlučuje da pobegne zajedno sa svojim ljudima, i ostavi Zagora, Medveđu Kandžu i profesora Elkana u pećini, gde će ih ubiti  Mongoli. U pećini, Elkan priča Zagoru kako je prvo crno ogledalo pronašao u Egiptu, i da je iz hijeroglifa saznao da je to ogledalo bilo u stanju da prikaže budućnost. Saznao je da postoji više takvih ogledala, i da su sav pripadala moćnim vladarima, kao što su Egipatski faraoni, Rimski vojskovođe ili Kineski prinčevi. O tome je ispričao Pirsu, bogatašu od kojeg je tražio da finansira njegovu ekspediciju, i obećao polovinu svoje zarade. Kasnije je u jednoj kineskoj grobnici pronašao još jedno takvo ogledalo. Tada je dešifrovao hijeroglife sa njega, koje je preveo i shvatio da su magična formula. Kada je izgovorio magičnu formulu, u ogledalu je video svoju budućnost, kako u zmijskom kanjonu usmeri jedno ogledalo prema drugom i izgovara čarobnu formulu. Iz vizije je saznao da dva ili više ogledala mogu da prenesu ljude i predmete kroz vreme. To je ispričao Pirsu,  koji je shvatio da na taj način može da se dokopa blaga koje ogledala prenesu kroz vreme, i sa Elkanom i grupom ljudi je krenuo prema Zmijskom Kanjonu. Tamo je uradio ono što je video u viziji, usmerio jedno ogledalo prema drugom, i izgovorio magičnu formulu, ali izgledalo je kao da se ništa nije dogodilo. Iako oni to tada nisu znali, ogledala su u Zmijski Kanjon iz prošlosti prenela čitavu Rimsku legiju. Odlučili su da ponove eksperiment na drugom mestu, u Darkvudu, i ponovo je izgledalo da se ništa nije desilo, dok je u blizini kroz vreme putovala grupa Mongolskih ratnika. Neko vreme kasnije, Elkan se sa grupom ljudi vratio do Zmijskog Kanjona, ali ga je tamo napala Rimska legija. Rimljani su pobili ljude u njegovoj pratnji, dok je Elkan uspeo da pobegne. Dva dana kasnije se ponovo vratio tamo, i video da su od Rimljana ostali samo oklopi i oružje, kao i kovčeg s zlatnicima. Tada je nacrtao mapu do tog mesta, i zbog svih tih događaja se propio. Kasnije je shvatio da moć ogledala deluje samo na one koji kod sebe takođe imaju ogledala. Trenutno se u sadašnjosti nalaze četiri ogledala, od kojih su dva Elkanova, jedno Rimskog vođe, i jedno Mongolskog vođe, zbog čega Elkan, Pirs i njegovi ljudi nisu putovali kroz vreme, već samo kroz prostor. Razgovor prekidaju Mongoli koji dolaze do pećine i napadaju ih. Zagor i Medveđa Kandža beže u suprotnim pravcima kako bi namamili Mongole da ih prate, dok Elkan ostaje skriven u pećini. Kasnije se sastaju u šumi, spremni da se do smrti bore sa mnogobrojnijim Mongolima, ali se tada pred njihovim očima Mongoli pretvaraju u prah, i od njih ostaju samo oklopi i oružje. Oni shvate da se Mongolima dogodilo isto što i Rimljanima, da su se pretvorili u prah zato što su predugo bili u vremenu koje im ne pripada, nakon čega se sa Elkanom vraćaju do sela Otava, gde se sreću sa Čikom i Digging Billom, koji su ih tamo čekali. Deset dana kasnije, Zagor, Čiko, Digging Bill i profesor Elkan idu do Zmijskog kanjona, i vide da tamo sada više nema ni rimskih oklopa i oružja, kao ni kovčega s blagom, i zaključe da se i to pretvorilo u prah, samo sa zakašnjenjem. Nakon toga se vraćaju nazad, dok Digging Bill žali što nije mogao da zadrži blago koje je pronašao, jer se pretvorilo u prah.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s