Zagor 244

screenshot_1

Prvi deo – Bubnjevi smrti (kraj #243). Zagor i Čiko su u selu Hopa, u uobičajenom obilasku Darkvudskih plemena. Poglavica Sekahet kaže da je u poslednje vreme u toj oblasti mirno, ali da je morao da protera iz sela svog najstarijeg sina, Kuvrata, zato što je ukrao svete predmete kako bi ih zamenio za puške i alkohol. Tada se iz daljine čuje zvuk bubnjeva, ali se njima ne prenosi nikakva poruka, i niko ne zna ko bi mogao da udara u bubnjeve, jer nema drugih plemena u okolini. U šumi, Sekahetom mlađi sin Lathan nakon lova stane da prenoći na jednom mestu, kad iz šume izlaze čudno obučeni ratnici koji ih napadaju. Lathan i još jedan ratnik uspeju da pobegnu, dok njihovi napadači ubiju ostale. Sledećeg jutra, njih dvojica stižu do sela, gde ispričaju šta se desilo. Jedan starac iz plemena po opisu njihovih napadača zaključi da se radi o Hohokamima, takozvanim Nestalima. On kaže da su Hohokami pre mnogo vremena bili pleme koje je živelo na toj teritoriji, ali su tada došle Pime koje su ih napale i naterale da napuste svoju teritoriju. Mnog godina kasnije, Hohokami su nestali bez traga, ali su se onda jedne noći čuli bubnjevi, i te iste večeri je grupa ratnika Pima ubijena.

Drugi deo – Ratnici pokopanog grada. Napadi na Pime su se nastavljali i idućih dana, svaki put najavljivani bubnjevima. Jedan ratnik Pima je otkrio da su napadači Hohokami, i pronašao je njihovo skrovište u podzemnoj pećini. Pime su uhvatile Hohokame na prepad i pobili ih, dok su retki preživeli napustili tu oblast. Osim izgleda tih ratnika, ono što potvrđuje da su oni napali Lathana i ostale je to što su se pre toga čuli bubnjevi. Sekahet odlučuje da za sada ne radi ništa, osim da pojača straže oko sela, dok se Lathan ne slaže s tim, i želi da krene u potragu za napadačima. Te večeri, Lathan ide do šatora u kojem je Zagor, i kaže mu da je odlučio da se iskrade iz sela i krene u potragu za Hohokamima, i da mu je potrebna njegova pomoć. Zagor pristaje, i kreće s njim do mesta na kojem su on i njegovi ratnici napadnuti, odakle dalje prati tragove Hohokama. Tada sa drveta na njih pada mreža, i pojavljuje se grupa ratnika Hohokama, obučena u oklope, sa šlemovima na glavama. Oni vezuju Zagoru i Lathanu ruke i vode ih zarobljene prema svom selu, ali tada ih Lathan napada kako bi im odvukao pažnju, da bi Zagor mogao da pobegne. Plan uspeva, i Zagor beži u šumu, dok ratnici Hohokami odvode Lathana prema svom skrovištu. Zagor ih neprimetno prati, i vidi kako ulaze u pećinu sakrivenu stenom koja služi kao vrata. On zatim dolazi do te pećine, i nakon što pomeri stenu, on uđe unutra i vidi da su Hohokami u pećini napravili čitavo selo sa kućama uklesanim u zidovima pećine. Zagor se preruši u stanovnika tog skrivenog grada oblačeći se kao jedan od njih, i vidi kako grupa ratnika nosi osobu koja izgleda kao da je glavni u tom selu, sa crnom maskom na licu, kojeg Hohokami zovu Obasjani. Obasjanog njegovi ratnici nose do kuće ispred koje je stražar, u kojoj drže zarobljenog Lathana. On kaže Lathanu da namerava da nastavi sa napadima grupe indijanaca iz oblasti, svaki put najavljujući se bubnjevima, sve dok Hohokami ne preostanu jedini u toj oblasti. Nakon toga planira da pobije i belce sa te teritorije, i zagospodari celim krajem. Tada mu ispriča plan kako namerava da pobije Hope. Obasjani namerava da otme nekoliko žena iz plemena, kako bi Sekahet sa svojim ratnicima otišao iz plemena da ih pronađe. Za to vreme, Hohokami će napasti nebranjeno selo, i prerušiti se u žene. Kada se Sekahet bude vratio sa ratnicima, dočekaće ga prerušeni Hohokami koji će ih pobiti. Nakon što Obasjani ode odatle, Zagor onesposobi stražara i oslobodi Lathana, i njih dvojica beže iz pokopanog grada. Nekoliko sati kasnije, odlazi i Obasjani sa svojim ratnicima, i udarajući u bubnjeve najavljuje novi napad. Zagor i Lathan smisle kako da okrenu plan Obasjanog protiv njega, i dok Lathan radi svoj deo plana, Zagor napada Hohokame kako bi im usporio napredovanje i dobio na vremenu. Hohokami nasedaju na to, i gube vreme prateći Zagora, nakon čega se Zagor pravi da pada sa litice u vodu, dok ustvari namerno skače i izlazi na mestu na kojem oni ne mogu da ga vide. Obasjani i Hohokami misle da je Zagor mrtav, i nastavljaju sa svojim planom, i  te večeri stižu do sela Hopa, gde otimaju nekoliko žena. Ubrzo zatim, u selu se diže uzbuna, i Hohokami iz daljine posmatraju kako Sekahet odlazi iz sela sa grupom ratnika, u potrazi za otmičarima. Oni upadaju u selo, očekivajuć žene, decu i starce, ali vide da su prevareni, jer dok ih je Zagor usporavao, Lathan je obavestio Sekaheta o planu napada, i Sekahet je napustio selo sa ženama, a ne ratnicima, dok su svi ratnici ostali u selu, očekivajući Hohokame. Hohokami nisu bili spremni za borbu, i lako bivaju savladani, dok Obasjani koristi pometnju da pobegne. Nakon što vide da ne mogu da pobede, preživeli Hohokami se predaju, i Lathan sa dvojicom ratnika kreće u šumu, prateći tragove Obasjanog, koji je pobegao tokom borbe. Obasjanog u šumi prvi pronalazi Zagor, koji se kretao prema selu, i napada ga. Tokom borbe, Obasjanom pada šlem sa glave, i Zagor vidi da je to Kuvrat, Sekahetov stariji sin, koji je izbačen iz plemena. Kuvrat kaže da je, nakon što je izbačen, u šumi naišao na ratnike Hohokame, za koje niko nije znao da žive u toj oblasti. Hohokami su živeli sakriveni, u miru, izlazeći samo noću kada ih niko ne vidi. Kuvrat ih je jednog dana pratio do njihovog skrovišta, i primetio da svi oni poštuju maskiranu osobu, koju zovu Obasjani. Jedne večeri, on je ubio Obasjanog i zauzeo njegovo mesto, a da to niko ne primeti, jer je Obasjani uvek nosio šlem sa crnom maskom preko lica. Na taj način je ubedio Hohokame da mu se obratio veliki duh, koji mu je rekao da je bilo dosta skrivanja, i da moraju da uzmu oružje u ruke i povrate svoju teritoriju. Oni su ga poslušali, i tako je on krenuo u ostvarenje svog plana da zagospodari čitavom teritorijom na kojoj se nalazi. Čim mu Zagor okrene leđa kako bi uzeo lijanu kojom namerava da ga veže, Kuvrat vadi nož, i sprema se da ga pogodi u leđa. Zaustavlja ga Lathan, koji to vidi, i pogađa ga strelom. Kada priđe do njegovog mrtvog tela, on vidi da je to njegov brat Kuvrat, i shvati da je on bio Obasjani. Ubrzo se Zagor i Lathan vraćaju nazad u selo Hopa, dok dvojica ratnika koja su pošla sa Lathanom nose Kuvratovo telo. Oni ispričaju poglavici Sekahetu šta se desilo, i Sekahet odluči da ne kazni Hohokame zbog napada, već da im oprosti i dozvoli da nastave da žive na njihovoj teritoriji, kao i do sada, i kaže da više ne moraju da se kriju, već mogu da žive na otvorenom. Nakon toga, Zagor odlazi iz sela sa Čikom, koji je prespavao celu borbu sa Hohokamima.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s