Zagor 254

screenshot_2

Prvi deo – Pleme Sauka (kraj #253). Grupu trapera napadaju trojica mladih indijanaca, kako bi im ukrali jelena kojeg su ulovili, nakon čega sa jelenom i puškom jednog od trapera nestaju u šumi. Tamo ih presretne Zagor, koji im objasni kakve posledice bi takvi postupci mogli da izazovu, i nakon što ih urazumi, uzima im ukradenog jelena i odlazi, ostavljajući im pušku trapera. Zagor se vraća do Čika koji ga je čekao u blizini, i ide do trapera kojima vraća njihovog jelena.

Drugi deo – Lovci na skalpove. Pored trapera, Zagor i Čiko zatiču vojni odred na čelu sa časnikom Matlowom, koji umesto običnih vojnika predvodi indijance Choctawe u uniformama. Matlow i Kwanek, poglavica Choctawa, ne dele Zagorovo mišljenje o očuvanju mira sa indijancima, i veruju da ih treba kazniti kako bi naučili lekciju. Vojska odlazi, a Zagor i Čiko ostaju sa traperima na ručku, nakon čega svi zajedno idu do utvrde Gregg. U utvrdi, Zagor razgovara sa pukovnikom Stentonom, od kojeg saznaje da Matlow namerava da okupi još veću vojsku indijanaca, kojima će se boriti protiv drugih indijanaca, i da je ova jedna grupa Choctawa samo proba. Sledećeg jutra, u utvrdu stižu Matlow i njegov indijanski odred. Jedan od trapera kod njih primeti svoju pušku koju su mu prethodnog dana ukrali oni mladi ratnici, a pored toga vidi i sveže skalpove. Traper shvata da su Matlow i njegovi vojnici ubili te mlade indijance, i odbija da uzme svoju pušku nazad, a Zagor se suprotstavlja Matlowu i Kwaneku, poglavici Choctawa. Borbu prekida pukovnik Stenton, i Zagor, Čiko i traperi odlaze iz utvrde. Neko vreme nakon toga, Zagor i Čiko su u svojoj kolibi, kad ih poseti indijanac koji im ispriča kako su Matlow i njegova vojska napali dva ratnika iz njegovog plemena, i ubili jednog. Drugi ratnik je preživeo i traži osvetu, pa Zagor i Čiko kreću na put da ga spreče u tome da napravi ozbiljnu grešku. Nekoliko dana hoda kasnije, nailaze na selo Pennacooka koje je uništeno i puno leševa staraca, žena i dece, a među telima nalaze i oružje Choctawa. Jedan starac je preživeo pokolj, i priča im kako su ih Matlow i indijanska vojska napali dok su njihovi ratnici bili u lovu. Kada su se kasnije ratnici vratili u selo i zatekli ga uništeno, krenuli su njihovim tragovima kako bi im se osvetili. Zagor shvata da Matlow to i želi, i da je verovatno postavio zamku za njih, pa kreće da ih zaustavi, ostavljajući Čika sa starcem. Nakon nekog vremena vidi da je zakasnio, jer zatiče grupu ubijenih Pennacooka kojima su Matlow i Choctawe postavili zamku i pobili ih. On nastavlja dalje, i dolazi do mesta gde su se Matlow i indijanci ulogorili, a među njima vidi i nekoliko zarobljenih Pennacooka koje su ostavili u životu kako bi ih mučili. Te večeri, on vidi Kwaneka kako kreće u šumu sa grupom ratnika, i razgovara o preuzimanju oružja iz utvrde. On napada Kwaneka i uzima ga kao taoca, nakon čega predloži razmenu ratnicima koji su bili s njim, njegov život za zarobljene Pennacooke, na šta oni pristaju, kako ne bi ostali bez svog poglavice. Kasnije, dok odlazi sa Pennacookima, u šumi nailazi na Čika i starca sa kojim ga je ostavio. Sada kad zna da Matlow i njegovi indijanci očekuju oružje iz utvrde, smišlja plan kako da ih spreči da dobiju to oružje, ali Matlow i Kwanek takođe znaju da Zagor zna za isporuku, i planiraju da ga prevare i u kolima smeste ratnike. Nekoliko dana kasnije, Kwanek sa nekoliko ratnika preuzima oružje, i kolima kreće prema Matlowu, kad mu Zagor prepreči put. Kwanek je znao da će se to desiti, i poziva skrivene ratnike iz kola da ga napadnu, i Zagor beži. Kwanek čuje krik, i vidi odron kamenja, pa zaključi da je Zagor mrtav, nakon čega nastavlja put. Za to vreme, Zagor je sa Pennacookima, i sve vreme je planirao da ubedi Choctawe da je mrtav, kako bi ih kasnije iznenadio. Sigurni da im više niko ne predstavlja prednju, Choctawe ne postavljaju stražara pored kola sa oružjem kada stignu u njihov logor, i Zagor to koristi kako bi zapalio fitilj koji vodi do bureta sa barutom. Nakon toga se pojavljuje pred Choctawama i uliva im strah ubedivši ih da je duh koji se vratio iz mrtvih. Matlow, Kwanek i Choctawe se okupljaju u sredini logora, kad Pennacooki iz šume gađaju njihove šatore zapaljenim strelicama. Choctawe požure da spasu kola od požara, ali kada im priđu, bure sa barutom na njima eksplodira, i ubija ih.

Treći deo – (početak #255). Kwanek i nekoliko preživelih Choctawa beži u šumu, ali ih Pennacooki ubijaju, i time im se osvete za pokolj u njihovom selu. U logoru ostaje samo Matlow, kojeg Zagor lako porazi u borbi. Čim mu okrene leđa, Matlow uzima pušku i sprema se da mu puca u leđa, ali je to ona stara puška koju su mladi indijanci ukrali od trapera ranije, i puška mu prilikom pucanja eksplodira u lice i ubija ga. Sada kad im Matlow i njegov odred indijanaca više ne predstavlja pretnju, Pennacooki se vraćaju nazad u svoje selo, dok Zagor i Čiko idu do utvrde Gregg kako bi obavestili pukovnika Stentona o tome kako je završio Matlow i njegov odred.

Zagor 251, 252, 253

screenshot_1

Prvi deo – Zavera. Zagor i Čiko stižu u Valkot, grad na putu za utvrđenje Brendon, gde su se uputili po pozivu pukovnika Farela. U gradu, Zagor upoznaje Roberta Greja, naizgled običnog bogatog gospodina savršenih manira, koji se ubrzo dokazuje i kao vrlo sposoban borac, kada ga napadnu dvojica ljudi iz grada. Nakon što sredi dvojicu koja su ga napala, Grej poziva Zagora na piće, dok Čiko istovremeno ide prema vojnim kolima, kako bi pitao vojnike da povezu njega i Zagora prema utvrđenju Brendon. On vidi psa kako uzima kobasice iz vojnih kola, i pretpostavi da vojnici prevoze hranu, dok oni ustvari prevoze nešto mnogo vrednije. Čiko im se približi kako bi ih pitao za prevoz, i usput dobaci da zna šta to kriju u kolima, misleći na hranu. Vojnici misle da je Čiko razotkrio šta zapravo u tajnosti prevoze, a njegovoj situaciji ne pomaže to što im kaže da je želeo da ih prati na putu prema utvrđenju. Kada pokuša da razjasni stvari i pokaže im pismo pukovnika Farela u kojem on poziva njega i Zagora, vojnici misle da je krenuo da izvadi pištolj, i pucaju na njega, zbog čega on beži. Kasnije se prerušen približava salunu u kojem su Zagor i Grej, koji se upoznaju uz piće. Čiko im se pridruži, i kaže šta se desilo sa vojnicima, ali tada vojnici ulaze u salun i razotkriju ga. Oni misle da je Čiko hteo da opljačka njihov tajni tovar, a da mu je Zagor saučesnik, pa pokušavaju da ih oboje privedu, ali Zagor im dokazuje da to nije tako lako kao što su mislili. Borbu prekida Grej, koji kaplaru na čelu te grupe vojnika pokazuje jedan papir, nakon čega se kaplar izvinjava, i odlazi sa svojim vojnicima. Grej ne želi da otkrije šta je na tom papiru, ali Zagor odluči da se ne meša u njegova posla. Te večeri, vojnik Bronski se sastaje sa jednim čovekom iz grada, sa kojim tajno dogovara napad na vojna kola i pljačku tovara, ali ih spazi kaplar koji sve to čuje. Čovek sa kojim se vojnik sastao probada kaplara nožem, a to vidi Zagor iz daljine, i kreće prema njima. Bronski i njegov saučesnik beže, dok Zagor dolazi do ranjenog kaplara, i tada Bronski smisli plan kako da reši situaciju. On puca na Zagora, koji se onesvesti nakon što mu metak okrzne glavu, a kada se ljudi iz grada skupe, Bronski im kaže da je video Zagora kako napada kaplara, i da je zato pucao na njega. Ljudi iz grada poznaju Zagora, i znaju da on to ne bi uradio, ali ih Bronski ubedi da ga poslušaju i zatvore Zagora u magacin saluna, jer kao vojnik ima autoritet. Grej sve to vidi, ali ne može ništa da uradi, osim da Čiku kaže da će sutradan pokušati da ubedi vojnike da oslobode Zagora, jer se i on uputio prema utvrđenju Brendon, kao i oni. Bronski za to vreme sa svojim saučesnikom planira da iscenira lažno spašavanje Zagora iz zatvora, i da ga njegovi ljudi ubiju pod izgovorom da je pokušao da pobegne. Malo kasnije, u magacin saluna u kojem je Zagor zatvoren ulazi jedan čovek, koji mu kaže da je slobodan, i da može da izađe.

Drugi deo – Zločinački genije. Zagor izlazi iz zatvora, i čim to uradi, plaćenici pucaju na njega. On im uzvraća paljbu i ubije ih, nakon čega se okupe svi ljudi iz grada, da bi videli šta se dogodilo. Zagor i Čiko od njih saznaju da je vojska već otišla iz grada, i odmah kreću za njima. Prateći tragove vojnih kola, primete i tragove čoveka koji ih prati sa daljine, i zaključe da je to Grej, iako ne shvataju zašto se nije pridružio vojnicima. Za to vreme, Grej planira zasedu kako bi ukrao tovar koji vojska prevozi, ali primeti da Bronski i njegovi saučesnici imaju istu ideju, i to čine pre njega. Grej odluči da im preotme plen, i postavlja im zamku u šumi, ubijajući pljačkaše čeličnom žicom, i projektilom koji nakon eksplozije izbacuje tečnost koja zapali pljačkaše i žive ih izgori. Jedan od pljačkaša, onaj koji je sa Bronskim u gradu dogovorio pljačku, uspeva da pobegne, ali tada ga iz šume napada Zagor koji je došao čim je čuo zvuke borbe. Zagor ga onesvesti, nakon čega sa Grejem ide do vojnih kola, gde nalazi izdajnika Bronskog, i još jednog vojnika. On napada Bronskog, jer shvata da mu je namerno pripisao napad na kaplara, kako bi ga udaljio dok sa saučesnicima pljačka tovar. Tada dolazi Čiko, koji vezuje Bronskog, a Zagor se vraća u šumu do njegovog saučesnika, ali primećuje da se on u međuvremenu osvestio i pobegao. U šumi takođe primeti čeličnu žicu kojom je Grej ubio pljačkaše, i pronalazi ugljenisana tela. On se vraća do Greja i Čika, i odluči da poštuje Grejovu tajnovitost u vezi toga ko je on i načinu na koji je ubio pljačkaše, jer poveruje u njegovu priču da je pratio vojsku sa daljine kako bi ih zaštitio od mogućih pljačkaša, i iz istog razloga kasnije napao pljačkaše. Zagor, Čiko i Grej sa vezanim Bronskim kreću prema utvrđenju Brendon, ali te večeri, kada stanu da se odmore, Bronskijev saučesnik koji je ranije pobegao dolazi da ga oslobodi, sa još par ljudi. Grej, koji je na straži, odluči da se pravi da ih ne vidi, kako bi se oni pobrinuli za Zagora i Čika, ali ih Zagor primećuje i brani se. Dok se Zagor bori sa napadačima, Greja u šumi napada jedan od pljačkaša, ali ga on ubija, i vraća se nazad do Zagora. Nakon što se pobrinu za svoje napadače, Zagor i Grej sa Čikom idu do utvrđenja Brendon, gde Grej vojnicima na kapiji pokazuje papir koji je ranije pokazao u Valkotu. Tada Zagor sazna da je Grej bivši major, i shvata zašto ga vojnici poštuju kada im pokaže dokaz za to. Nakon što Zagor i Grej ispričaju pukovniku Farelu o pokušaju pljačke tovara vojnih kola, on otkriva da su se u kolima nalazile plate za vojnike, i da se u poslednje vreme već desilo više pljački na pošiljke plata. Svaka pljačka je izvedena na drugačiji način, a jedino što ih povezuje je papir na kojem piše “Alhemičar”, koji izgori kada se uzme u ruke. Kasnije, Farel ih vodi do prostorije koju čuva nekoliko vojnika, u kojoj im pokazuje najnovije vojno oružje, mali top velike snage. Grej odlazi, i dok je Farel sa Zagorom, on ulazi u njegovu kancelariju, gde se u sefu nalaze plate za vojnike koje su stigle vojnim kolima. On odluči da niko neće dobiti te plate, ako on ne može da ih uzme, i nakon što obije sef, on prosipa neku tečnost preko novca, i ostavlja papir sa potpisom Alhemičar. Za to vreme, Farel priča Zagoru kako je Grej ranije bio u vojsci, i vršio eksperimente na kreiranju novog oružja, kada se dogodila nesreća tokom jednog eksperimenta, i u nesreći je izgubio obe ruke, zbog čega sada nosi metalne proteze. Nakon te nesreće, Greja su protiv njegove volje udaljili iz vojske i nisu mu dozvolii da nastavi sa radom. Te večeri, u utvrđenju se održava slavlje, na kojem Grej sreće svog bivšeg kolegu, Valtera, koji je nakon što je Grej udaljen iz vojske zauzeo njegovo mesto. Grej pokazuje prednost svojih metalnih ruku time što polomi staklenu čašu, a da se ne povredi. Pri rukovanju sa Valterom, on ga ubode, i Valter zaključi da se na Grejovoj rukavici verovatno zadržao neki komad stakla. Grej zamoli Valterovu ženu za ples, prilikom kojeg i nju ubode, i kaže joj da se ne radi o komadu stakla, već tankoj igli na njegovoj metalnoj ruci, kojom joj je ubrizgao smrtonosni otrov, isto kao i njenom mužu. Valter tada pada na zemlju mrtav, a ubrzo zatim i njegova žena, a doktor zaključi da su oboje umrli od gušenja, usled nedostatka vazduha, što nikome nije jasno kako je moglo da se desi. Kasnije, Grej dolazi do barake u kojoj se nalazi top, i aparatom koji se nalazi na njegovoj metalnoj ruci seče rešetke na prozorima, kako bi ušao unutra, nakon čega onesposobi top. Za to vreme, narednik obilazi svoje vojnike koji paze na top, i odluči da i sam napravi krug oko barake. On primeti isečene rešetke, i Grej je primoran da ga ubije, kako ga ne bi odao, nakon čega ponovo zapečati rešetke, tako da se ne vide tragovi obijanja. Ubrzo dolaze vojnici koji su krenuli za narednikom, i Grej vidi da nema izbora osim da se razotkrije i ubije ih, nakon čega pokušava da pobegne iz utvrđenja. On uzima jednog konja, i izaziva požar u štali, što izazove haos u utvrđenju. Zagor ga primeti s prozora, i uprkos jakim udarcima Grejevih metalnih ruku, uspeva da ga savlada. Sutradan, Zagor i pukovnik Farel misle da je Grej pokušao da onesposobi top , i da su ga vojnici zaustavili u toj nameri, ne znajući da je on uspeo. Zagor takođe sumnja da je on ubio Valtera i njegovu ženu, ali nema dokaza za to.

Treći deo – Pobuna Mohavka. Grej priznaje da je on taj Alhemičar koji stoji iza pljački plata vojnika, i kaže da je i ovog puta uspeo u tome. Farel ne veruje, jer zna da se novac nalazi u njegovom sefu, zbog čega ga otvara kako bi proverio, i vidi da je sav novac još uvek tamo. Zagor primećuje papir sa potpisom Alhemičara u sefu, i kada dotakne novac, on se pretvori u prah. Farel šalje Greja u ćeliju, i nekoliko sati kasnije započinje sa demonstracijom moći novog vojnog topa. Vojska se okuplja kako bi videla demonstraciju, ali čim zapale fitilj, top eksplodira. Grej koristi zbunjenost čuvara zbog eksplozije kako bi isekao rešetke u ćeliji i pobegao. Zagor primeti Greja kako na konju beži iz utvrđenja, i sa Čikom i grupom vojnika kreće za njim. Grej ih čeka u šumi, gde im postavlja zamku, u koju vojnici upadaju bez obzira na Zagorovo upozorenje da je Grej opasan. Kada dođu do određenog mesta u šumi, Grej aktivira zamku, i raspršuje gomilu sitnih iglica na vojnike. Iglice otvaraju rane na telima vojnika, koje se brzo šire i u kratkom roku ih ubiju. Jedna iglica pogodi i Zagora u ruku, što Grej vidi, i ostavlja ga da umre sa ostalim vojnicima, dok on beži. Rana od zatrovane iglice na Zagorovoj ruci se širi, i on odlučuje da puca sebi u ruku kako bi sprečio širenje. Čiko čuje pucanj i dolazi do Zagora, kojeg onesvešćenog nosi nazad do utvrđenja Brendon. Tri dana kasnije, Zagor se budi , i doktor mu objašnjava da bi sada bio mrtav da nije sprečio šireje pucanjem sebi u ruku, čime je ujedno i dezinfikovao ranu. Nakon još dva dana odmora, Zagor se u potpunosti oporavi, i od pukovnika Farela čuje da se vojnici koji su odneli hranu indijancima poglavice Čvrste Ruke još uvek nisu vratili. On odlučuje da krene do njihovog sela i vidi o čemu se radi, i odmah sa Čikom kreće na put. Nakon nekog vremena, oni stižu u indijansko selo, gde ih indijanci dočekaju sa oružjem. Čvrsta Ruka kaže da su vojnici želeli da ih prevare, i da je nekoliko njihovih ratnika umrlo zbog toga, a da je njihov jedini beli prijatelj Grej, koji se nalazi u njihovom selu. Zagor pokušava da se suprotstavi indijancima, ali ga oni savladaju, i vezuju njega i Čika pored tela njihovih mrtvih ratnika. Grej dolazi do njih, i kaže da su ga pre nekog vremena indijanci zarobili u šumi, i da je dobio ideju da stvar okrene u svoju korist kada su došli vojnici sa namirnicama. On je zatrovao hranu koju su vojnici doneli, i ubedio indijance da ih je vojska izdala, nakon čega je iskoristio protivotrov na preživelim indijancima, i time dobio njihovo poverenje. Kasnije, Zagor lomi jedan ćup, kojim preseče konopce kojima su on i Čiko vezani, nakon čega oni idu do šatora poglavice Čvrst Ruke, kojeg uzimaju kao taoca, i izlaze pred ostale indijance. Zagor tada pred svima kaže da ih je Grej prevario, i da će se u borbi između njih dvojice pokazati uz koga stoji Manitu. Borba započinje, dok Čiko drži poglavicu na nišanu, kako se indijanci ne bi umešali. Iako Grej ima metalne ruke iz kojih izlaze oštrica i otrovna igla, on ipak ne uspeva da savlada Zagora, i prilikom jednog napada ga promašuje i pogađa poglavicu Čvrstu Ruku, kojeg ubija. Zagor puca na njega, zbog čega Grej beži prema reci, i slučajno u nju obara ćup sa otrovom, kojim je planirao da zatruje reku iz koje vojnici u utvrđenju Brendon piju vodu, i time ih ubije. On upada u zatrovanu vodu, i nakon kraćeg otpora prestaje da se pomera, dok njegovo telo odnosi reka. Zagor kaže indijancima da u reku prosipaju sve boje koje imaju, kako bi upozorili vojnike iz utvrđenja Brendon da je voda opasna za piće, nakon čega sa Čikom odlazi iz njihovog sela.

Zagor 212, 213, 214

screenshot_2

Prvi deo – Očajnički poduhvat. Do Zagorove i Čikove kolibe u močvari dolazi baron Ikarovo Pero (#27), u svojoj novoj letelici, koja se, kao i obično, sruši na zemlju. Iz ostataka letelice osim barona izlaze i sveštenici Gelsomin i Serafim (#27), čija je težina izazvala pad letelice. Sat kasnije, sveštenici pričaju kako je do u Kuću na nebu, planinskom vrhu na kojem oni žive, došao mali indijanac po imenu Smart Eel, i zatražio pomoć od njih. Smart Eel im je ispričao kako je u njihovo selo nekoliko dana ranije došla grupa naoružanih belaca, i iskoristili to što su svi ratnici u lovu da otmu žene, starce i decu iz sela. Poveli su ih sa sobom i zatvorili, a Smart Eel je iskoristio njihovu nepažnju da pobegne. Dva dana kasnije, stigao je u Kuću na nebu, i sve im ispričao. Banditi koji su oteli starce, žene i decu su to uradili kako bi naterali ratnike da ih bez pogovora slušaju i rade za njih. Gelsomin i Serafim su odmah krenuli da obaveste Zagora i zatraže pomoć od njega, a usput su naišli na barona Ikarovo Pero, koji je upravo nameravao da isproba svoju novu letelicu tako što će leteti iznad Darkvuda, pa su pošli s njim. Sledećeg jutra, Zagor i Čiko kreću sa sveštenicima, i nakon što se rastanu od barona Ikarovo Pero u Plezent Pointu, nastavljaju prema Kući na nebu. Sledećeg dana stižu na svoje odredište, i upoznaju malog indijanca, Smart Eela, koji ih je tamo čekao. Idućeg dana, Zagor, Čiko, Gelsomin i Smart Eel kreću prema mestu na kojem su zarobljeni indijanci, ostavljajući Serafima u Kući na nebu. Zaustavljaju se u obližnjoj šumi, odakle Zagor i Smart Eel nastavljaju sve do mesta na kojem su zarobljeni indijanci, koje čuvaju četvorica stražara. Te večeri, Zagor se po mraku približava tom mestu, dok se dvojica stražara odmara u maloj kolibi, i samo preostala dvojica paze na indijance. On onesvesti jednog, i pokušava da oslobodi indijance ali ga otkriva stražar koji je izašao iz kolibe, i diže uzbunu. On pogađa Zagora metkom koji mu okrzne glavu, i Zagor pada na zemlju, dok Smart Eel odvodi sa sobom nekoliko indijanaca koji su uspeli da pobegnu. Nakon što se Zagor osvesti, jedan od stražara ga odvodi vezanog do rudnika u kojem ostatak njihove grupe drži indijanske ratnike, i primorava ih na težak rad.

Drugi deo – Krvavi rudnik. Zagora smeste da radi u rudnik zajedno sa indijancima, a nakon nekog vremena ga odvode do kolibe njihovog gazde. Kada uđe u kolibu, Zagor vidi da je čovek na čelu te bande Jednooki Džek (#27). Džek kaže da nije ostao zatrpan u eksploziji rudnika tokom njihovog prethodnog susreta (#38), već je pronašao izlaz odatle. Krenuo je da pljačka banke i diližanse, sve dok ga na kraju nisu uhapsili i strpali u zatvor, gde je proveo dve godine. Smislio je plan za bekstvo iz zatvora, i sa sobom poveo Sticka, koji mu je otkrio da zna za lokaciju zlatne žile za koju niko drugi ne zna. Kada su pobegli iz zatvora, Džek i Stick su se uortačili sa Pequotom, indijancem uz čiju pomoć su uspeli da nateraju indijance da rade umesto njih. Jednooki Džek želi da odmah završi sa Zagorom, i tera ga da se sam ubije tako što će skočiti sa litice. Zagor skače, pred očima Jednookog Džeka i njegovih saučesnika, koji poveruju da je mrtav. Malo kasnije, Zagor dolazi do Čika i Gelsomina koji su ga čekali u šumi, i ispriča im šta se desilo. Kaže da je preživeo skok sa litice zato što se setio da mu je Rohas pričao o tome kako je kao mlad lovio u tim krajevima, kada su ga napali Hjuroni. Rohas je tokom borbe pao sa litice, ali je se uhvatio za korenje sa debelog sloja zemlje na donjoj strani litice, i zaljuljavši se završio u prirodnoj pećini koja se ne vidi odozgo. Zagor je učinio isto to nakon skoka, i tako prevario Jednookog Džeka da je mrtav. Tada se iz šume pojavljuju indijanci koji ih napadaju, ali Zagor hvata njihovog poglavicu i naređuje ostalima da ostave oružje. Indijanci ga poslušaju, i kažu da su iz plemena Passamaquoddy, i da ga nisu prepoznali kada su krenuli u napad. Poglavica, Otter Tail, kaže da je jedan od njegovih ratnika ubijen u blizini, i da su pomislili da su Zagor, Čiko i Gelsomin njegove ubice, jer ga nisu prepoznali. Zagor odgovara da su za to verovatno krivi ljudi Jednookog Džeka, i priča im kako su oni zarobili indijance iz plemena Abenaki, i naterali ratnike da rade u rudniku, preteći njihovim porodicama. Otter Tail odlučuje da mu pomogne da oslobodi taoce, i time osveti ubijenog ratnika iz svog plemena. Ispred rudnika, Jednooki Džek kaže Pequotu da je sa Zagorom uvek i Čiko, i naređuje mu da pronađe i zarobi Čika, pa Pequot kreće prema šumi. Kasnije, Zagor sa Otter Tailom i njegovim ratnicima kreće u napad na mesto na kojem banditi drže zarobljene starce, žene i decu, i oslobađa zarobljenike. Nakon toga se svi vraćaju u šumu, gde smišljaju plan napada na rudnik, dok šalju oslobođene indijance prema Kući na nebu. Zagor, Smart Eel i Otter Tail sa njegovim ratnicima kreću prema rudniku, dok Čiko i Gelsomin ostaju u šumi. Nakon nekog vremena, u šumu dolazi Pequot, koji onesvesti Čika, i odvodi ga sa sobom. Za to vreme, Zagor i indijanci stižu do rudnika, ali ih Jednooki Džek i ostali otkrivaju, pa su oni primorani da se povuku. Kasnije Pequot dolazi do rudnika sa Čikom, a Jednooki Džek naređuje svojim ljudima da se pripreme za odbranu u slučaju napada. Zagor i indijanci se vraćaju nazad u šumu, i od Gelsomina saznaju da je Čiko nestao, a nakon pretraživanja terena u okolini shvate da je napadnut i otet.

Treći deo – Tvrđava prokletih. Sutradan, Zagor i indijanci smišljaju plan kako da dođu do rudnika, jer ne mogu da se približe glavnom ulazu, gde stražare ljudi Jednookog Džeka. Zagor vezuje konopac za Smart Eela, i prebacuje ga preko provalije na drugu stranu, gde Smart Eel vezuje konopac za jednu stenu i vraća se nazad. Te večeri, Zagor prelazi preko konopca, oslobađa Čika, i nakon što ga prebaci na drugu stranu, odvezuje konopac i krije se u rudniku. Sledećeg jutra, Jednooki Džek otkriva da je Čiko nestao, ali ne shvata kako je to moguće. Stick misli da je pobegao kroz zabarikadirani prolaz iza štale, ali vidi da su daske još uvek na mestu, i da niko nije mogao da prođe tuda. Zarobljeni indijanci kreću sa radom u rudnicima, i Zagor presreće jednog od njih, i kaže mu da su njihove porodice na sigurnom, i da više ne moraju da slušaju naređenja Jednookog Džeka. Taj indijanac to prenosi i ostalima, i oni se pobune i kreću u napada na ljude Jednookog Džeka. Kada čuju zvuke borbe, Otter Tail i njegovi ratnici kreću u napad, i time opkole Jednookog Džeka i njegove ljude sa dve strane. Džek, Stick i Pequot odlučuju da uzmu zlato i pobegnu kroz prolaz iza štale, dok se preživeli banditi predaju. Zagor vidi da Džek, Stick i Pequot nisu tu, i pronalazi prolaz iza štale, pa kreće za njima sa Otter Tailom. Za to vreme, Pequot vidi da ne može da pobegne ukoliko konj mora da izdrži i njegovu težinu i zlato, pa baca Sticka s konja, i odlazi odatle, dok zlato prebacuje na Stickovog konja. Džek nastavlja u drugom pravcu, a Stick ostaje gde ga je Pequot ostavio, bez mogućnosti da pobegne. Stick sačeka Zagora i Otter Taila, i puca na njih, ali mu Zagor uzvraća paljbu i ubija ga. Nakon toga, Zagor nastavlja za Jednookim Džekom, dok Otter Tail prati tragove Pequota. Ubrzo zatim, Otter Tail sustiže Pequota i napada ga, ali Pequot uspeva da ga rani tokom borbe. Otter Tail ga upuca i ostavlja na zemlji naizgled mrtvog, i vraća se nazad. Za to vreme, Zagor sustiže Jednookog Džeka u šumi. Nakon teške borbe, on uspeva da savlada i ubije Džeka, nakon čega se vraća do rudnika. Nakon što se rastanu sa Otter Tailom i njegovim ratnicima, Zagor, Čiko i Gelsomin sa oslobođenim indijancima idu do njihovog sela, gde prenoće. Sutradan, oni nastavljaju do Kuće na nebu, gde se nalaze oslobođeni taoci. Zagor tada kaže Gelsominu i Serafimu da indijancima pripada svo zlato koje su iskopali u rudnicima, ali da oni ne znaju njegovu pravu vrednost, tako da je potrebno da im njih dvojica pomognu u vezi toga, na šta sveštenici pristaju. Tada se iznad Kuće na nebu pojavljuje popravljena letelica barona Ikarovo Pero, ali je jedan indijanac zameni za zlog duha i obara je, pa baronova letelica, kao i obično, završi u delovima.

Zagor 210, 211

screenshot_1

Prvi deo – Zemljotres u Darkvudu (kraj #209). Čiko smišlja plan da otvori restoran ispred svoje i Zagorove kolibe, ali mu planove upropasti zemljotres, koji mu sruši konstrukciju restorana. Istovremeno, u udaljenom delu Darkvuda, zemljotres otvara rupu u zemlji, iz koje najpre izlazi jato slepih miševa i čudnih reptila, a zatim i patuljasto čovekoliko stvorenje sa jednim okom. Mesec dana kasnije, Tonka dolazi do Zagora, i priča mu o čudnim nestancima nekoliko ljudi iz njegovog plemena, koji su počeli kada se dogodio zemljotres. Zagor odlučuje da mu pomogne, i sa njim i Čikom kreće da istražuje tajanstvene nestanke.

Drugi deo – Pećinski ljudi. U selu Mohavka, Tonka kaže Zagoru na kojim mestima su nestali ljudi iz njegovog sela, nakon čega Zagor utvrdi da su sva ta mesta u blizini Nedostižne Tačke, neprohodnog dela šume koji svi zaobilaze. Sledećeg jutra, Zagor, Čiko i Tonka kreću prema Nedostižnoj Tački, i nekoliko sati kasnije, već krče put kroz gustu šumu. Ubrzo nailaze na čistinu, na kojoj vide kako ispred njih prolaze džinovski mravi sa kljunovima. Jedan mrav napada Čika, pa Zagor kreće da ga odbrani, i vidi da uprkos njegovoj veličini, nije teško savladati džinovskog mrava.  Kada se približe rupi koja se otvorila tokom zemljotresa, oko nje vide još mnoge čudne insekte koji su mnogo veći nego što bi trebalo da budu. Zagor i Tonka odluče da se spuste u rupu, i Tonka ide u šumu po lijane koje će iskoristiti kao konopce, ali ga tamo napada jedno od patuljaskih jednookih stvorenja i rani ga kopljem, nakon čega beži. Zagor odmah dolazi do njega i previja mu ranu, nakon čega odluči da se spusti u rupu sa Čikom, a da Tonka ostane iznad zemlje i čeka ih. Kada se spuste na dno rupe, Zagor i Čiko primete da se ispod zemlje nalazi ogromna podzemna pećina, kao i reka vruće vode. Istražujući tajanstvenu pećinu, nailaze na šumu drveća koje se pomera, i napada ih svojim granama. Zagor obori jedno drvo, i iskoristi ga kao splav na kojem on i Čiko nastave put vrućom rekom. Ploveći rekom, oni prelaze veliki put ispod zemlje, i napokon stižu do mesta gde se reka uliva u veliko podzemno jezero. Tamo ih napada jato džinovskih slepih miševa, i jedan slepi miš hvata Čika i odleti s njim. Zagor izlazi na kopno, i kreće prema mestu na koje je odleteo slepi miš, ali ga čim izađe na kopno dočeka grupa patuljastih jednookih stvorenja, i zarobi ga u mrežu, nakon čega ga lako savladaju i zarobe. Zatim ga odnose do svog skrovišta, gde ga stavljaju u drveni kavez u vrućoj reci. Zagor uspeva da se oslobodi iz drvenog kaveza i napadne jednooka stvorenja, ali su oni mnogobrojniji, i ponovo ga savladaju, nakon čega ga odvode u hladnu vlažnu ćeliju koju zatim zatvaraju velikim kamenom. Zbog hladnoće i vlage Zagor dobija groznicu, ali se tada kroz meli prolaz u steni pojavljuje Kainaka, jedan od nestalih indijanaca iz Tonkinog plemena. Kainaka donosi vrelo vulkansko blato kojim prekriva Zagora, i time ga izleči groznice, nakon čega mu kaže da je za život u toj podzemnoj pećini važno biti pored toplih izvora. On kaže da su ga zarobila jednooka patuljasta stvorenja, Sikkimi, kojima upravlja druga, superiornija rasa, Wakosi. Kainaka kaže da je video kako vode sa sobom zarobljenog Čika, kojeg nameravaju da nateraju na borbu sa divovskim Tritonom.

Treći deo – Troglavo čudovište. Kainaka vodi Zagora kroz tesan prolaz u steni, ali ih primećuje jedan Wakos, majmunoliki stvor, koji naređuje Sikkimima da ih napadnu. Zagor i Kainaka se najpre bore sa njima, nakon čega beže, i uspevaju da im umaknu. Stižu do mesta na kojem su Sikkimi i Wakosi okupljeni kako bi posmatrali dvoboj protiv čudovišta. U sredini pećine se pojavljuje džinovski troglavi reptil, Triton, nasuprot kojeg su Čiko i jedan indijanac kojeg su Sikkimi zarobili. Triton ubija indijanca i kreće prema Čiku, ali se Zagor umeša i napada ga. Zagor ga sekirom udara u oči na sve tri glave, i time oslepi čudovište. Oslepljeno čudovište napada sve pred sobom, uključujući i Sikkime, pa Wakosi naređuju Sikkimima da ubiju Tritona. Nakon smrti Titona, Wakosi i Sikkimi ne napadaju Zagora, a Kainaka kaže da je razlog za to taj što je izdržao u borbi sa Tritonom, i da će ga zato Wakosi nagraditi, i odvesti njihovom božanstvu, Hitou. Kada ih jedan Wakos odvede do Hitoa, Zagor i ostali shvate da se radi o džinovskom pauku, i da Wakosi smatraju da je čast kada Hito nekoga pojede, jer on nastavlja da živi u njemu. Wakos koji ih je dopratio naređuje Zagoru da se ponudi kao žrtva Hitou, i on odluči da iskoristi to i dođe do prolaza u steni koji se nalazi iza Hitove mreže. Njegov plan ne uspeva, jer se zalepi za mrežu, i Hito ga hvata i privlači sebi da bi ga pojeo. Zagor uspeva da ga udari sekirom i razbije mu glavu, nakon čega sa Čikom i Kainakom izlazi kroz prolaz u steni, dok se Wakos koji ih je dopratio tamo vraća nazad i diže uzbunu. Prolaz u steni vodi do podzemne reke, u koju Zagor, Čiko i Kainaka skaču, i prateći njen tok dolaze do mesta na kojem su Zagor i Čiko ranije ušli u tu podzemnu pećinu, ali tamo ih čekaju Wakosi i Sikkimi. Uz pomoć Tonke koji im sa površine baca lijane, oni uspevaju da izađu iz podzemne pećine, ali Wakosi i Sikkimi kreću za njima i napadaju ih na površini. Tada počinje jaka oluja, i gromovi kreću da udaraju blizu ulaza u pećinu, privučeni nečim na dnu. Zagor odluči da iskoristi to, i uz pomoć Tonke, Čika i Kainake pravi nekoliko zašiljenih prutova koje zabada blizu rupe koja čini ulaz u pećinu, i time pravi improvizovani gromobran. Gromobran privlači jake gromove, koji izazovu urušavanje ulaza u podzemnu pećinu, i zatrpaju je, zatvarajući Wakosima i Sikkimima jedini izlaz na površinu. Kamenje koje pada izazvano urušavanjem završava u podzemnoj reci, i probudi erupciju podzemnog vulkana. Na mestu gde je bio ulaz u pećinu se stvara mali vulkan koji izbacuje lavu svuda uokolo.

Četvrti deo – (početak #212). Erupcija malog vulkana ubrzo prestaje, i  prolaz u podzemni svet se zauvek zatvara, i Zagor i Čiko se vraćaju do svoje kolibe, dok Tonka sa Kainakom odlazi do sela Mohavka. Mesec dana kasnije, Čiko još uvek ne odustaje od svoje namere da ispred kolibe napravi restoran, ali mu greška u proračunima pravi problem, i konstrukcija restorana se ponovo ruši.

Zagor 449, 450

screenshot_2

Prvi deo – Zeleni plašt. U divljem i nepristupačnom delu Darkvuda poznatom kao Zeleni plašt, grupa čudovišnih stvorenja na čelu sa čovekom sa bičem juri izvesnog doktore Leonarda Sandersa, i nakon potere kroz šumu ga napokon sustiže. U gradiću Muddy Waters, Zagor i Čiko ulaze u salun, gde vide pijanca kako dosađuje jednoj devojci. Zagor pokušava da ga spreči, pa ga pijanac napada. Nakon što sredi pijanca, Zagor se upoznaje sa devojkom, Dorothy Sanders, i dvojicom ljudi iz njene pratnje, Olsonom i Demasom. Oni su se uputili u Zeleni plašt, kod profesora Howensteina, istraživača čiji je pomoćnik bio Dorothyn brat Leonard. Njoj je javljeno da je Leonard umro od ujeda zmije, i sada želi da poseti njegov grob, i zato je unajmila dva vodiča da je odvedu tamo. Razgovor čuje čovek iz saluna, koji se predstavi kao Matthew Lambert, i kaže da se i on uputio na isto mesto, jer je primljen kao novi pomoćnik Howensteina. Lambert kaže da je ga čeka brod koji će ga odvesti tamo, i da oni sutradan mogu da krenu s njim. Te večeri, sa brodu koji prevozi majmune pobegne stvorenje nalik na spoj majmuna i čoveka, i u Muddy Watersu napada jednu skitnicu. Zagor čuje poziv u pomoć te skitnice, i napada majmunoliko stvorenje kako bi ga spasio, ali je stvorenje prejako za njega. Stvorenje se uplaši kada Čiko zapuca, i pobegne, dok skitnica pre smrti stigne da kaže samo to stvorenje bilo iz Zelenog plašta. Sledećeg jutra, Lambert, Dorothy i njeni vodiči, Zagor i Čiko dolaze do broda na kojem ih čeka izvesni Slater, krotitelj majmuna koje prevozi na brodu. Na putu prema Zelenom plaštu, Dorothy otkriva Zagoru da ne veruje da je njen brat umro od ujeda zmije, i da se zato uputila tamo. Sutrada, brod stiže na odredište, gde ih dočekuje grbavac Byron, Howensteinov pomoćnik.

Drugi deo – Strava u tami. U Zelenom plaštu, mestu na kojem Howenstein vrši svoje eksperimente, Zagor i ostali vide veliki broj majmunolikih stvorenja nalik na ono koje je ubilo skitnicu u Muddy Watersu, koje Slater bičem tera da ga slušaju kao robovi. Byron uvodi Zagora i ostale u kuću, gde ih upoznaje sa Howensteinom, ludim doktorom koji veruje da se ljudska rasa udaljila od svoje prirode, i postala puan slabosti, i on svojim eksperimentima želi da ljude vrati u primitivno stanje koje on smatra pogodnim. Te večeri, na Dorothynom prozoru se pojavljuje senka, i njen vrisak probudi Zagora i njene vodiče, koji dotrče i vide slomljenu granu ispred prozora. Oni kreću u potragu za onim ko je bio na prozoru, i vide da Slater sa svojim majmunolikim stvorenjima u šumi juri neku opasnu divlju zver. Olsona napada i teško rani ta zver, i Howenstein ga operiše kako bi mu spasio život. Sledećeg jutra, Byron uputi Zagora, Čika, Dorothy i Demasa prema mestu na kojem je Leonard pokopan, i Zagor primećuje da je grob iskopan nedavno, a ne nekoliko meseci ranije, kada je navodno Leonard umro, i shvata da su ga Howensteinovi ljudi iz nekog razloga iskopali tek nakon njihovog dolaska. Za to vreme, Howenstein pokazuje Lambertu svoju laboratoriju, i priča mu o svojim eksperimentima kojima je od moždanih žlezda životinja stvorio serum koji kada se ubrizga u ljudsko telo uzrokuje sposobnosti kao što su brže zaceljenje rana i veća snaga, ali ima i neželjene efekte. On kaže da je Olsonu ubrizgao taj serum, i pokazuje mu kako se Olson transformiše u majmunoliko stvorenje kao što su ona koja Slater koristi kao robove. Kasnije, transformisani Olson se oslobađa, i Demas i Dorothy idu da vide šta se dešava, kad ih Olson napada. On ubija Demasa, dok Dorothy uspeva da mu pobegne. Ubrzo dolazi Slater koji upuca Olsona i ubija ga, dok istovremeno Zagor i Čiko u šumi istražuju mesto na kojem je Olson prethodnog dana napadnut. Tamo ih napada to čudovište, koje izgleda kao mutirani čovek, ali za razliku od majmunolikih stvorenja, ovo još može da razmišlja kao čovek. Čudovište izgovara Dorothyno ime, i beži u šumu, dok iza njega ostaje medaljon na kojem su slike Dorothy i njenog brata Leonarda. Zagor shvata da je to čudovište Leonard, koji je pretvoren u čudovište, ali čim to kaže Čiku, iz šume se pojavljuje Slater sa svojim majmunolikim stvorenjima, kojima naređuje da ih napadnu.  Majmunolikih stvorenja je mnogo više, i oni uspevaju da savladaju Zagora i Čika i zarobe ih. Zagor i Čiko se bude vezani za stolove na kojima Howenstein vrši eksperimente, okruženi čudovištima u kavezima. Howenstein kaže da tim transformacijama pokušava da stvori savršenog čoveka, i namerava da uz Lambertovu pomoć pretvori i njih u čudovišta. On naredi Lambertu da ubrizga serum Čiku, što on i radi, nakon čega ih ostavljaju vezane u laboratoriji. Par sati kasnije, Lambert se ušunja u laboratoriju, oslobađa Zagora i Čika, i kaže da je umesto seruma ubrizgao Čiku običan sedativ. Byron ih otkriva i puca na njih, ali ga Zagor lako savlada. Meci pogađaju Howensteinove hemijske supstance i izazivaju požar, pa Zagor, Čiko i Lambert beže odatle, nakon čega laboratorija izgori u požaru. Napolju ih dočeka Slater, kojeg Zagor lako savlada, ali se tada oslobađa najopasnije Howensteinovo čudovište. Howenstein pokušava da upravlja njime i daje mu naređenja, ali ga čudovište ne sluša, već ga ubija, dok za to vreme Slater beži. Zagor namami čudovište prema zapaljenoj laboratoriji, gde ruši stub koji drži krov, i čudovište ostaje zarobljeno u požaru. Slater za to vreme ulazi u kuću i pokušava da iskoristi Dorothy kao taoca kako bi se izvukao, ali Dorothy skače kroz prozor da bi pobegla od njega. Hvata je Leonard, koji uprkos transformaciji u čudovište može da upravlja svojim postupcima. On se zatim vraća u kuću i ubija Slatera, ali ne pre nego što ga Slater upuca i smrtno rani. Leonard umire, dok Zagor, Čiko, Dorothy i Lambert odlaze odatle.

Zagor 447, 448

screenshot_1

Prvi deo – Tajanstveni izvor. Dve mlade indijanke, Makela i Sharan, beru bobice u dolini, kada ih napadaju dvojica indijanca i pokušavaju da ih otmu. Jedan od indijanaca odvodi Makelu sa sobom, dok Sharan uspeva da pobegne onom drugom, koji odmah kreće za njom. Ona dolazi do reke, i zove u pomoć Zagora i Čika, koji upravo tada tamo prolaze kanuom. Oni je ugledaju na vrhu stene, i vide kako je indijanac sustiže, onesvesti i odvodi sa sobom, pa Zagor skače iz kanua u vodu, i kreće prema obali. On dolazi do indijanca koji je oteo Sharan i napada ga, a kada ga onesvesti primeti da takvog indijanca do sada nije video, i da pripada njemu potpuno nepoznatom plemenu, a da oko vrata nosi čudni crni kamen. Sharan se budi i priča mu šta se desilo, nakon čega se oni sa onesvešćenim indijancem vraćaju do obale reke, gde ih čeka Čiko. Kada stignu do obale, vide da je indijanac za to vreme drastično ostario, i da je postao starac za manje od pola sata, iako je tokom borbe sa Zagorom bio mladi ratnik. Indijanac se budi i primećuje da je star, i kaže da smesta mora na izvor kako bi udahnuo vodu iz njega, ali ne uspeva ni da se pomeri, jer starenje nastavlja, do toga da starac umire i pretvara se u kostur, sve dok se i taj kostur ne pretvori u prah. Zagor se seća da je već video kako se slična stvar dogodila baronu Rakošiju (#86), i misli da bi u ovom slučaju mogao da mu pomogne doktor Metrevelić (#86), koji živi u Fairmontu, koji se nalazi u blizini. On kaže Čiku da otprati Sharan do njenog sela, i da nakon toga krene prema kući doktora Metrevelića i pozove ga, dok će on za to vreme pratiti tragove drugog indijanca koji je oteo Makelu. Iste večeri, u Fairmontu, do kuće doktora Metrevelića dolaze dvojica kriminalaca sa svojim ranjenim saučesnikom, i pod pretnjom oružjem teraju Metrevelića da izleči njihovog prijatelja. S obzirom na to da planiraju da ga se kasnije otarase, oni objašnjavaju Metreveliću da je njihov saučesnik pogođen dok su bežali od vlasti nakon pljačke, i da je sakrio plen pre nego što se onesvestio zbog povrede. Pretražili su celu oblast, ali nisu pronašli ukradeni novac, i sada im je bitno da se on osvesti barem na trenutak, kako bi im rekao gde je sakrio novac. Za to vreme, Zagor prateći tragove drugog indijanca dolazi do izvora na kojem se nalazi velika crna stena. On se seti da je ostareli indijanac rekao da mora da se vrati na izvor, i da je oko vrata imao crni kamen koji izgleda kao deo te stene, ali po mraku ne može da nastavi potragu, pa odlučuje da odspava na obali i sutradan nastavi. U selu indijanaca Menomineeja, Čiko odvodi Sharan njenima i kaže šta se dogodilo, nakon čega mladi ratnik Aska, koji voli otetu Makelu, ponudi da sa svojim bratom krene u pomoć Zagoru, kako bi je pronašli. Sledećeg jutra, Zagor počinje da pretražuje obalu izvora, Čiko kreće prema Fairmontu, dok u Fairmontu do kuće doktora Metrevelića dolazi jedan od njegovih pacijenata na kolima. Metrevelić koristi priliku i zaključava kriminalce u svojoj kući, dok se on penje na kola svog pacijenta i kaže mu da beže odatle. Na izvoru, Zagor pronalazi tragove koji ukazuju na to da je indijanac sa Makelom ušao u vodu, ali da je izašao sam, i to baš tog jutra. Tada ga upravo taj indinanac napada iz zasede, ali ga Zagor na vreme primećuje i izbegava napad. Indijanac kreće da beži, dok Zagor ide za njim kroz šumu, nakon čega indijanac skače u reku, kako bi mu pobegao. Zagor skače u vodu za njim, ali mu indijanac pobegne, i potera se ponovo nastavlja kroz šumu, sve dok se ne vrate do izvora, gde Zagor vidi kako indijanac ulazi u vodu. On ga sustiže i skače u vodu za njim, ali vidi da indijanac zaranja i pred njegovim očima nestaje. Zagor izlazi iz vode na obalu, dok istovremeno i indijanac izranja, na mestu sličnom kao ono na kojem je Zagor, izvoru sa crnom stenom, ali na tom mestu nije Zagor, već drugi indijanci obučeni kao on.

Drugi deo – Narod s jezera. Uveče, Metrevelić se vraća kući sa šerifom, i vidi da su dvojica kriminalaca otišla, a da je onaj treći preminuo. Šerif odlazi, dok ona dvojica posmatraju Metrevelićevu kuću iz šume, dok ubrzo zatim Čiko dolazi do Metrevelića. Istovremeno, na izvoru, Aska i njegov brat dolaze do Zagora, i nastavljaju potragu po jezeru, misleći da postoji neki podvodni prolaz do mesta na koje je indijanac odveo Makelu, ali bez uspeha. Drugde, na mestu nalik na ono na kojem je Zagor, poglavica tajanstvenih indijanaca, Sikanda, smatra da Zagor predstavlja opasnost po njih, i šalje svoje ratnike da ga ubiju. Indijanci zaranjaju u vodu, i ubrzo zazim izranjaju na mestu na kojem su Zagor, Aska i njegov brat. Oni ubijaju Askinog brata, dok Zagor i Aska uspevaju da se odbrane i ubiju nekoliko njih. Tada jedan od njih odvodi Asku sa sobom nazad u vodu, dok Zagor ne može da mu pomogne, inače će taj indijanac ubiti Asku. Ubijeni indijanci na obali se pretvaraju u prah, i Zagor se priseća da je indijanac kojeg je prvog video kako se pretvara u prah rekao da mora da udahne vodu sa izvora, pa zaranja u vodu, i puni pluća vodom, nakon čega tone na dno. Umesto da završi na dnu jezera, Zagor izranja na mestu nalik na ono sa kojeg je krenuo, a opet drugačijem. U međuvremenu, Čiko priča doktoru Metreveliću šta se desilo, i sa njim kreće do mesta na kojem je Zagor, dok ih dvojica kriminalaca prate sa daljine. Zagor u blizini izvora primećuje selo indijanaca u kojem su zarobljeni Aska i Makela, i smišlja plan kako da ih oslobodi. On postavlja barut među suvu travu u selu, i pogađa to mesto zapaljenom strelicom, što izaziva eksploziju i požar. Dok se indijanci sakupljaju tamo kako bi ugasili požar, Zagor koristi to da oslobodi Asku i Makelu. Za to vreme, Čiko i Metrevelić stižu do izvora na kojem je crna stena, i ostaju tamo da čekaju Zagora. Uveče im se približavaju dva kriminalca koja su ih pratila, i koja misle da je njihov ranjeni saučesnik pre smrti rekao Metreveliću gde je sakrio plen, pa pokušavaju da ga ubede da progovori. Za to vreme, Zagor, Aska i Makela beže iz sela indijanaca i stižu do izvora, ali ih grupa indijanaca prati. Zagor izaziva njihovog poglavicu Sikandu na dvoboj i ubija ga, ali njegovi ratnici ne odustaju od napada. On sa Askom i Makelom zaranja u vodu i udiše je, nakon čega izranjaju na mesto sa kojeg su došli, gde su Čiko, Metrevelić i dvojica kriminalaca. Iza njih izranjaju i indijanci koji ih gađaju kopljima, ali pogađaju dvojicu kriminalaca i ubijaju ih.

Treći deo – (početak #449). Zagoru i ostalima u pomoć priskaču šerif i njegovi ljudi, koji napadaju indijance, dok preživeli indijanci beže nazad u vodu. Šerif kaže da je pratio tragove dvojice kriminalaca, i tako došao do izvora, dok istovremeno ubijeni indijanci kreću da stare i raspadaju se u prah. Jedan od indijanaca je još uvek živ, i pre smrti objašnjava tajnu izvora i njihovog raspadanja u prah. On priča kako je u davna vremena grupa ratnika iz njihovog plemena krenula u potragu za bizonima koji su promenili stazu, kada je sa neba blizu njih pao meteorit. Od meteorita je ostala samo crna stena koja je napravila krater koji se punio vodom, dok je sve ostalo izgledalo normalno. Nakon nekog vremena, primetili su da je sunce uvek na istom mestu i da ne zalazi, a da oni ne mogu da se udalje previše od crne stene, jer na velikoj daljini od nje padaju u nesvest. Zbog toga su odlučili da se nastane u blizini te stene, i nakon nekog vremena, sve žene koje su bile sa njima su umrle pri porođaju. Deca su rasla do zrelosti, a onda prestala da stare, a i oni sami nisu ostarili još od dana kada je pao meteorit. Tada su shvatili da ne mogu umreti prirodnom smrću osim ako se udalje od crne stene, u kom slučaju bi se pretvorili u prah, i da je moguće da se na kratko vreme udalje ako sa sobom ponesu deo te stene. Jednog dana, jedan od njih je pao u vodu i udavio se, ali nije umro, već je izronio na mestu nalik na ono na kojem žive, gde je sreo jednog indijanca iz plemena Mohavka. Poveo ga je nazad sa sobom tako što su udahnuli vodu, i Mohavk je svima ispričao da njihovo pleme odavno ne postoji, i da su se belci nastanili na njihovoj teritoriji. Kako bi njihov narod opstao, bile su im potrebne žene, zbog čega su pokušali da otmu Makelu i Sharan, u čemu ih je Zagor sprečio. Indijanac tada umire i pretvara se u prah, dok šerifovi ljudi postavljaju eksploziv kojim raznose okolne stene, i izazivaju pražnjenje tog jezera, čime zauvek zatvaraju prolaz između njihovog sveta i sveta besmrtnih indijanaca.

Zagor 444, 445, 446

screenshot_1

Prvi deo – Thugsi. Do Zagorove i Čikove kolibe dolaze dvojica indijanaca Oneida, koji im se obrate za pomoć, jer su u poslednje vreme desetak indijanaca pronađeni mrtvi. Žrtve su ubijene gušenjem, i blizu jednog tela je pronađena marama sa čvorom u sredini. Zagor se seti da je već video takve marame (#53), i da je to oružje kojim Thugsi ubijaju svoje žrtve. To ga podseti i na san koji je imao, u kojem ga jure Thugsi (#53) i čovek-tigar (#137), i u kojem ga neki poznati glas upozorava na opasnost. Tada do Zagora i ostalih doleti gavran, i kada stane pravo Zagoru na ruku, on shvati da gavran želi da ga prati, pa sa Čikom i dvojicom Oneida kreće u pravcu u kojem gavran leti. Nakon sat vremena hodanja kroz šumu, gavran ih dovodi do litice na čijem dnu su slomljena kola. Sa udubljenja u steni na pola puta do dole začuju glas čoveka koji ih doziva. Čovek se predstavlja kao Martin Mekvejd (#SP 11), i kaže da je Ramathov prijatelj. Mekvejd kaže da su njega i ljude koji su ga povezli napali Thugsi, i da je preživeo tako što se prilikom pada kola uhvatio za granu i sklonio u udubljenje u steni, gde ga nisu videli. Thugsi su ipak odlučili da ga potraže, i otišli u šumu po lijane, kako bi mogli da se spuste, dok je za to vreme gavran u čijem telu je duh učitelja Muraha (#SP 11) otišao da pozove Zagora u pomoć. Tada se grupa Thugsa vraća iz šume, i napada Zagora i ostale. Zagor uspeva da se izbori s njima, ali Thugsi ubijaju dvojicu Oneida koji su bili s njim i s Čikom. On tada uzima lijane koje su Thugsi doneli, i izvlači Mekvejda. Mekvejd objašnjava da su Thugsi došli u Ameriku kako bi pronašli Ramatha, i da je on krenuo za njima kako bi ih sprečio ili bio uz Ramatha kada ga napadnu. Potražio ga je u Port Whaleu, gde je usidrena Golden Bejbi, ali Fishleg mu je rekao da je Ramath odjednom nestao, i iza sebe ostavio samo pismo u kojem piše da odlazi, nakon čega ga je uputio u Darkvud, gde bi Zagor mogao da mu pomogne da pronađe Ramatha. U Ameriku je doputovao zajedno sa prijateljem, bivšim majorom Richardom Kellogom, koji trenutno okuplja ljude za borbu protiv Thugsa. Zagor se seća da su se čovek-tigar i njegov brat takođe prezivali Kellog (#136), na šta Mekvejd odgovara da su oni bili Richardovi rođaci. Istovremeno, na drugom mestu, u jednoj kolibi uz reku, jedan traper se brine o Ramathu koji je danima u nesvesti, nakon što ga je pronašao na obali reke, u kojoj je završio nakon što su ga napali Thugsi. Nekoliko kilometara dalje, u starom napuštenom zatvoru, veštica Dharma (#137) pokušava da svojim moćima pronađe gde je Ramath, dok Kubal Singh (#137) uz pomoć Thugsa koji rade za njega saznaje da Kellog prikuplja vojsku oko sebe, i ispitivanjem zarobljenog čoveka koji se uputio tamo saznaje gde je Kellog. Sutradan, Zagor, Čiko i Mekvejd kreću prema mestu gde Kellog okuplja ljude, i po opisu mesta na koje su se uputili, Zagor shvata da se radi o kući kapetana Leana (#53), koja je nakon njegove smrti ostala napuštena. Dva dana jahanja kasnije, oni stižu do Leanove kuće, gde Mekvejd upoznaje Zagora i Čika sa svojom trudnom ženom, Shakiri, koju je poveo sa sobom. Nakon toga, oni upoznaju i majora Kelloga, dok ih Thugsi posmatraju iz šume.

Drugi deo – Prošlost fakira Ramatha. Za večerom, Mekvejd priča o Kubalu Singhu i veštici Dharmi koji su došli u Ameriku u potrazi za Ramathom, dok za to vreme Thugsi ubijaju stražare i preskaču ogradu. Mekvejd kaže da gavran koji ga prati u sebi ima duh Muraha, Ramathovog učitelja (#SP 11), koji je takođe bio čuvar amajlije od žada u obliku lobanje. Ta amajlija se generacijama prenosila sa učitelja na učenika, i u sebi ima veliku moć. Pre mnogo godina, kada je Mekvejd bio telohranitelj jednog bogatog zemljoposednika, otišao je sa svojim gazdom u obilazag plantaže na kojoj se tada nalazio Ramath, koji je u to vreme lutao svetom. Video je kako njegov gazda pokušava da siluje jednu radnicu i suprotstavio mu se, zbog čega je ovaj na njega poslao sve svoje ljude. U borbi mu je pomogao Ramath, koji je hipnotisao njegovog gazdu, i Mekvejd ga je zbog toga poveo sa sobom kada je pobegao odatle. Tada su se sprijateljili i dugo zajedno lutali zemljom, sve do trenutka kada je Ramath morao da se vrati svom učitelju Murahu da dovrši obuku fakira. Nekoliko godina kasnije, on ga je pozvao da mu bude kum na venčanju, i na putu tamo su grupu sa kojom je putovao napali Thugsi, i ubili njegovog učitelja Muraha (#SP 11), čiji je duh tada prešao u gavrana. Nakon neuspelog venčanja i događaja oko njega, Mekvejd je odlučio da ponovo napusti sve i ode sa Ramathom, kao u stara vremena. Gavran je krenuo s njima, i odveo ih do jednog mesta na kojem je Ramath ranije bio sa svojim učiteljem. Tada je učitelj Murah uz pomoć moći stuba boga Višne koji se nalazio na tom mestu skupio dovoljno moći da svoj duh privremeno prenese u Mekvejda, kako bi mogao da komunicira sa Ramathom. Murah je rekao Ramathu da su mu Thugsi ukrali amajliju od žada, i da mora da je povrati, jer veštica Dharma i Kubal Singh za kojeg su radili Thugsi, nameravaju da je iskoriste u zle svrhe. Dok Mekvejd to priča Zagoru i Čiku, gavran oglašava uzbunu, i oni vide Thugse kako otimaju Shakiri i odvode je sa sobom u šumu, a prilikom bega jedan od njih pogađa nožem gavrana u kome je duh učitelja Muraha, i ubija ga. Zagor i Mekvejd kreću za njima, i sustižu Thugse koji pokušavaju da pobegnu čamcima. Zagor napada Thugse u čamcu i spašava Shakiri, ali dvojica Thugsa uspevaju da pobegnu. Na drugom mestu, Dharma saznaje da Thugsi nisu uspeli da otmu Shakiri, koja im je potrebna kako bi uz pomoć amajlije ona i Kubal Singh u njenom detetu reinkarnisali  Kalkina, poslednjeg avatara boga Višne. Ona tada priziva duhove vetra, kako bi pronašla gde se nalazi Ramath, kod kojeg je trenutno amajlija. U kolibi pored reke, Ramath je još uvek u nesvesti, i sanja događaje iz svoje prošlosti. Uz pomoć Mekvejda, Ramath je iz dvorca Kubal Singha ukrao amajliju od veštice Dharme, kojom je ona pre toga uspela da pretvori Wilfreda Kelloga u čoveka-tigra (#137). Nakon što su pobegli od Thugsa koji su krenuli za njima, Ramath je predložio da se razdvoje, jer oni sada žele samo njega, novog čuvara amajlije. Kako ga Dharma ne bi pronašla, odlučio je da se nikada ne zadržava dugo na jednom mestu, i zato odlučio da se ukrca na neki brod kao mornar. U luci je spasio kapetana Fishlega, kojeg je jedan pljačkaš želeo da ubije i opljačka, nakon čega ga je Fishleg primio na Golden Bejbi.

Treći deo – Amajlija od žada. Na drugom mestu, nakon što ostavi Shakiri sa Mekvejdom, Čikom, Kellogom i njegovim ljudima, Zagor odlučuje da krene za dvojicom Thugsa koji su pobegli, i iza sebe ostavi tragove koje ostali mogu da prate. Nakon nekog vremena, on sustiže Thugse, dok se u kolibi pored reke Ramath konačno budi. On kaže traperu koji se brinuo o njemu da ga Thugsi traže, i da moraju brzo da pobegnu iz kolibe. Istovremeno, Dharma saznaje gde se Ramath nalazi, i Kubal Singh šalje Thugse tamo. Mekvejd i ostali se vraćaju do Leanove kuće, gde ostavljaju Shakiri, nakon čega kreću za Zagorom, koji im ostavlja tragove koje mogu da prate. Prateći dvojicu Thugsa, Zagor ih odjednom izgubi iz vida, ali primeti zabodeni nož u drvetu. Kada ga dotakne, Dharma ostvari kontakt s njim, i pomuti mu vid, tako da vidi trostruko. Tada ga napadaju Thugsi, od kojih on ne može da se odbrani u tom stanju, i oni ga lako savladaju i odvode sa sobom. Za to vreme, druga grupa Thugsa dolazi do kolibe trapera koji je spasio Ramatha, ali vide da je koliba prazna, jer su traper i Ramath već otišli odatle. Kasnije, Zagor se budi vezan u starom zatvoru koji Kubal Singh trenutno koristi kao svoju bazu, i ispred sebe vidi vešticu Dharmu. Dharma mu daje da popije neku tečnost koja mu oslabi um, nakon čega svojim moćima saznaje gde se nalazi amajlija koju traži, i sa Kubal Singhom i Thugsima kreće tamo, dok Zagor ostaje u starom zatvoru sa nekoliko Thugsa koji ga bacaju među tigrove. Umesto da se bori protiv tigrova, Zagor pogađa jednog od stražara na zidinama, koji zatim pada dole. Tigrovi kreću do stražara koji je pao sa zidina, dok Zagor to koristi da uzme njegovo oružje i pobegne, usput ubijajući malobrojne Thugse koji su ostali tamo. On beži iz starog zatvora, i kreće prema Čiku, Mekvejdu, Kellogu i njegovim ljudima. Njima u šumi grupa Thugsa sprema zasedu, ali Zagor stiže na vreme da ih razotkrije i napadne. Zagor i ostali lako ubiju Thugse koji nisu očekivali otpor, nakon čega se vraćaju do starog zatvora, i vide da Dharma i Kubal Singh više nisu tamo. Tada se ispred njih pojavljuje projekcija Ramatha, koji im kaže da što pre dođu do Zagorove kolibe. Dva dana kasnije, Ramath i traper koji ga je spasio su u Zagorovoj kolibi, gde ih napadaju Thugsi predvođeni Kubal Singhomi Dharmom, i ubijaju trapera. Dharma tada pokaže na mesto u zemlji unutar Zagorove kolibe, na kojem Thugsi iskopaju mali sandučić. Kada ga Dharma otvori, u njemu pronalazi amajliju u obliku lobanje, i otkriva da nikada nije želela da reinkarniše poslednjeg avatara boga Višne, kao što je to želeo Kubal Singh, već je želela amajliju da bi uz pomoć nje ponovo postala mlada. Kubal Singh naređuje Thugsima da je ubiju, ali shvati da oni ne slušaju njega, već nju, nakon čega ga ona probada nožem. Tada se sprema da ubije i Ramatha, ali je sprečava Zagor, koji tada dolazi. Mekvejd, Kellog i njegovi ljudi pucaju na Thugse i ubijaju ih, dok Kubal Singh koristi poslednju snagu da obori Dharmu i ubije je, pre nego što i sam umre. Nakon što se oslobode svih Thugsa, Ramath otkriva da je amajlija sve vreme bila u Zagorovoj kolibi, bez Zagorovog znanja. On kaže da ga je nekoliko godina ranije hipnotisao i predao mu amajliju, sa instrukcijama da je zakopa i zaboravi sve o njoj, sve dok mu on ponovo to ne spomene. Ramath odlučuje da sada amajliju preda na čuvanje tibetanskom svešteniku Shu-Tzeu (#272), koji mu je jedno vreme bio učitelj, i vrati se nazad na Golden Bejbi.

Zagor 136, 137, 138

screenshot_2
Prvi deo – Tigar. Zagor i Čiko su u selu indijanaca Cheraw, kad se iz lova vraća mala grupa ratnika koja kaže da je jednog od njih ubila zver nalik na pumu, ali sa crnim prugama. Po opisu, Zagor i Čiko zaključe da se radi o tigru, ali ne shvataju kako je tigar mogao da dospe tamo, pa reše da sa grupom indijanaca krenu u lov na tog tigra. Ubrzo u šumi nailaze na tigra, ali kada se Zagor sprema da ga upuca, puška mu eksplodira u rukama. Tigar to koristi da skoči na njega i napadne ga, ali mu indijanci priskaču u pomoć i pomažu mu da ga ubije. Tada se pojavljuje još jedan tigar, ali ga upuca i ubija neko iz šume. Tada do Zagora, Čika i indijanaca dolazi čovek koji im je pomogao, i predstavi se kao Harry Kellog, vlasnik plantaže čaja u blizini. On kaže mu je njegov prijatelj, radža od Bahavalpura, poklonio ta dva tigra, ali da su oni uspeli da pobegnu s njegovog imanja. Nakon što se rastanu od Kelloga, oni se vraćaju u selo indijanaca, i te noći od jednog indijanca saznaju da se dogodio novi napad, i da žena koja je ubijena ima iste tragove kao žrtve tigra. Sledećeg jutra, Zagor i Čiko idu do Kellogovog imanja, kako bi ga pitali da li mu je osim ona dva tigra pobegao još neki. Tamo ih dočekaju dva azijata koja ih ne pustaju unutra, i silom žele da ih oteraju, pa se Zagor bori s njima. Prekida ih Kellog, koji poziva Zagora i Čika u svoju kuću.

Drugi deo – Veštica Dharma. Zagor pita Kelloga koliko još tigrova ima, na šta on odgovara da je imao samo ona dva, ali Zagor ipak traži da pregleda njegov podrum. Kellog odbija da ga pusti u podrum, iz kojeg se zatim čuje rika tigra. On zatim vadi pištolj, i poziva u pomoć svoje ljude, koji napadaju Zagora i Čika, i uspevaju da ih savladaju i zarobe. Kasnije, Zagor se budi u podrumu opremljenim kao laboratorija, i vidi da su on i Čiko vezani za zid, dok je na stolu ispred njih indijanski dečak koji je nestao iz plemena Cheraw. Ubrzo dolazi Kellog, koji im pokazuje kavez u kojem je zatvoreno stvorenje nalik na čoveka, ali sa glavom tigra, i kaže im da je to njegov brat, Wilfred, kojeg on želi da vrati u normalu presađivanjem delova tela mladog indijanca. On im tada priča kako je njegov brat postao to čudovište. Dvanaest godina ranije, u Jagdalpuru u Indiji, Kellog je stvorio plantažu čaja, i time dobio ugled i poštovanje meštana.Nakon nekog vremena, do njega je došao njegov mlađi brat, Wilfred, koji je bio strastveni lovac. Wilfred je želeo da svojoj kolekciji trofeja pridoda i glavu belog tigra iz Orisse, ali ti tigrovi žive samo oko palate radže od Jagdalpura, Kubal Singha. Nakon nekog vremena, Kubal Singh pravi slavlje za sve ugledne ljude iz okoline, uključujući i Kelloga, koji ide tamo sa svojim bratom. Te noći, Wilfred se iskrada iz palate, i u šumi oko palate sačeka i ubije jednog belog tigra, ali odmah ga otkrivaju ljudi Kubal Singha, koji ga odvode sa sobom. Ubrzo zatim, do Kelloga dolazi jedan od Singhovih ljudi, koji ga vodi sa sobom do hrama u kojem ga čeka Kubal Singh. Singh mu kaže da je njegov brat ubio belog tigra, i da će sada platiti za to, nakon čega ga uvodi u hram, gde je Wilfred vezan za zid. On tada kaže da njegova kazna neće biti smrt, već da će postati zver koju će drugi loviti, nakon čega u prostoriju poziva staru vešticu, Dharmu. Pojavljuje se starica sa štapom na čijem vrhu je lobanja, koja neko vreme izvodi ritual, i na kraju tera Wilfreda da popije neku čudnu tečnost. Tada Kubal Singh oslobađa Wilfreda, i dozvoljava mu da ode. Kellog i njegov brat odlaze, misleći da je Wilfred dobro prošao, jer izgleda kao da ritual stare veštice nije imao nikakvog efekta. Dva meseca kasnije, na sveti dan Jagannatha, Dharma se ponovo pojavljuje, i kaže da je došlo vreme osvete.

Treći deo – Magija užasa. Te večeri, Wilfred se žali bratu na jake glavobolje, i nakon nekog vremena, kada ga Kellog obiđe, vidi da Wilfred ima glavu tigra. U početku je promena bila samo fizička, ali kasnije je Wilfred i po ponašanju postao kao divlja zver, i krenuo da ubija ljude u njegovoj okolini, zbog čega ga Kellog od tada drži u kavezu, i pokušava da pronađe način da ga vrati u normalu. On tada naređuje svojim ljudima da ga izvedu iz kaveza, kako bi mogao da krene sa svojim eksperimentom, ali se Wilfred opire, i ubija Kellogove ljude. Kellog pokušava da ga zaustavi, ali on napada i njega, i ostavlja ga na zemlji u lokvi krvi. Tada izlazi iz kaveza i kreće prema Zagoru i Čiku, ali primećuje otvorena vrata, i beži napolje. Mladi indijanac na stolu se budi, i oslobađa Zagora i Čika, koji odmah kreću da prate tragove odbeglog Wilfreda. Za to vreme, Wilfred napada tri indijanke koje peru veš u reci, i ubija jednu od njih, dok druge dve uspevaju da pobegnu. Neko vreme kasnije, Zagor i Čiko nailaze na njih i vide kako beže, nakon čega kreću prema mestu sa kojeg su one došle, i pronalaze ubijenu indijanku. Dva sata kasnije, karavan doseljenika staje na čistini, i Wilfred, koji prolazi tuda, ih napada. Oni pucaju na njega, zbog čega on beži u šumu. Par minuta kasnije, do njih dolazi Zagor, koji im kaže da i on juri čoveka-tigra, i sa Čikom i grupom naoružanih doseljenika kreće u lov na njega po šumi. Ono što je Kubal Singh rekao se ostvaruje, jer Wilfred postaje plen koji drugi love. On se krije u šumi i izvegava doseljenike, ali kada pored njega prođu Zagor i Čiko, on skače na Čika. Zagor ga napada, ali ne može da se izbori sa ogromnom snagom tog čudovišta, i izgleda kao da će Wilfred da ga ubije, ali ga tada neko upuca iz šume, i spašava Zagora. Iz šume izlazi Kellog, kojeg Wilfred nije ubio, već ga je samo ranio, i vidi kako njegov ubijeni brat nakon smrti ponovo dobija izgled čoveka. On vidi da se osveta Kubal Singha i veštice Dharme ostvarila, i ne želi nikome da objašnjava celu tu priču, već da okonča sve, nakon čega uzima pištolj i puca sebi u glavu. Doseljenici koji su tražili tigra po šumi dolaze do Zagora i vide dva leša pored njega, a kada odbije da im objasni o čemu se radi, oni ga napadaju. Nakon što Zagor savlada nekoliko njih, oni odlučuju da se ne mešaju u njegove stvari, i vrate se nazad, dok Zagor i Čiko sa mladim indijancem koji je bio u Kellogovoj laboratoriji kreću prema selu indijanaca Cheraw.