Zagor 254

screenshot_2

Prvi deo – Pleme Sauka (kraj #253). Grupu trapera napadaju trojica mladih indijanaca, kako bi im ukrali jelena kojeg su ulovili, nakon čega sa jelenom i puškom jednog od trapera nestaju u šumi. Tamo ih presretne Zagor, koji im objasni kakve posledice bi takvi postupci mogli da izazovu, i nakon što ih urazumi, uzima im ukradenog jelena i odlazi, ostavljajući im pušku trapera. Zagor se vraća do Čika koji ga je čekao u blizini, i ide do trapera kojima vraća njihovog jelena.

Drugi deo – Lovci na skalpove. Pored trapera, Zagor i Čiko zatiču vojni odred na čelu sa časnikom Matlowom, koji umesto običnih vojnika predvodi indijance Choctawe u uniformama. Matlow i Kwanek, poglavica Choctawa, ne dele Zagorovo mišljenje o očuvanju mira sa indijancima, i veruju da ih treba kazniti kako bi naučili lekciju. Vojska odlazi, a Zagor i Čiko ostaju sa traperima na ručku, nakon čega svi zajedno idu do utvrde Gregg. U utvrdi, Zagor razgovara sa pukovnikom Stentonom, od kojeg saznaje da Matlow namerava da okupi još veću vojsku indijanaca, kojima će se boriti protiv drugih indijanaca, i da je ova jedna grupa Choctawa samo proba. Sledećeg jutra, u utvrdu stižu Matlow i njegov indijanski odred. Jedan od trapera kod njih primeti svoju pušku koju su mu prethodnog dana ukrali oni mladi ratnici, a pored toga vidi i sveže skalpove. Traper shvata da su Matlow i njegovi vojnici ubili te mlade indijance, i odbija da uzme svoju pušku nazad, a Zagor se suprotstavlja Matlowu i Kwaneku, poglavici Choctawa. Borbu prekida pukovnik Stenton, i Zagor, Čiko i traperi odlaze iz utvrde. Neko vreme nakon toga, Zagor i Čiko su u svojoj kolibi, kad ih poseti indijanac koji im ispriča kako su Matlow i njegova vojska napali dva ratnika iz njegovog plemena, i ubili jednog. Drugi ratnik je preživeo i traži osvetu, pa Zagor i Čiko kreću na put da ga spreče u tome da napravi ozbiljnu grešku. Nekoliko dana hoda kasnije, nailaze na selo Pennacooka koje je uništeno i puno leševa staraca, žena i dece, a među telima nalaze i oružje Choctawa. Jedan starac je preživeo pokolj, i priča im kako su ih Matlow i indijanska vojska napali dok su njihovi ratnici bili u lovu. Kada su se kasnije ratnici vratili u selo i zatekli ga uništeno, krenuli su njihovim tragovima kako bi im se osvetili. Zagor shvata da Matlow to i želi, i da je verovatno postavio zamku za njih, pa kreće da ih zaustavi, ostavljajući Čika sa starcem. Nakon nekog vremena vidi da je zakasnio, jer zatiče grupu ubijenih Pennacooka kojima su Matlow i Choctawe postavili zamku i pobili ih. On nastavlja dalje, i dolazi do mesta gde su se Matlow i indijanci ulogorili, a među njima vidi i nekoliko zarobljenih Pennacooka koje su ostavili u životu kako bi ih mučili. Te večeri, on vidi Kwaneka kako kreće u šumu sa grupom ratnika, i razgovara o preuzimanju oružja iz utvrde. On napada Kwaneka i uzima ga kao taoca, nakon čega predloži razmenu ratnicima koji su bili s njim, njegov život za zarobljene Pennacooke, na šta oni pristaju, kako ne bi ostali bez svog poglavice. Kasnije, dok odlazi sa Pennacookima, u šumi nailazi na Čika i starca sa kojim ga je ostavio. Sada kad zna da Matlow i njegovi indijanci očekuju oružje iz utvrde, smišlja plan kako da ih spreči da dobiju to oružje, ali Matlow i Kwanek takođe znaju da Zagor zna za isporuku, i planiraju da ga prevare i u kolima smeste ratnike. Nekoliko dana kasnije, Kwanek sa nekoliko ratnika preuzima oružje, i kolima kreće prema Matlowu, kad mu Zagor prepreči put. Kwanek je znao da će se to desiti, i poziva skrivene ratnike iz kola da ga napadnu, i Zagor beži. Kwanek čuje krik, i vidi odron kamenja, pa zaključi da je Zagor mrtav, nakon čega nastavlja put. Za to vreme, Zagor je sa Pennacookima, i sve vreme je planirao da ubedi Choctawe da je mrtav, kako bi ih kasnije iznenadio. Sigurni da im više niko ne predstavlja prednju, Choctawe ne postavljaju stražara pored kola sa oružjem kada stignu u njihov logor, i Zagor to koristi kako bi zapalio fitilj koji vodi do bureta sa barutom. Nakon toga se pojavljuje pred Choctawama i uliva im strah ubedivši ih da je duh koji se vratio iz mrtvih. Matlow, Kwanek i Choctawe se okupljaju u sredini logora, kad Pennacooki iz šume gađaju njihove šatore zapaljenim strelicama. Choctawe požure da spasu kola od požara, ali kada im priđu, bure sa barutom na njima eksplodira, i ubija ih.

Treći deo – (početak #255). Kwanek i nekoliko preživelih Choctawa beži u šumu, ali ih Pennacooki ubijaju, i time im se osvete za pokolj u njihovom selu. U logoru ostaje samo Matlow, kojeg Zagor lako porazi u borbi. Čim mu okrene leđa, Matlow uzima pušku i sprema se da mu puca u leđa, ali je to ona stara puška koju su mladi indijanci ukrali od trapera ranije, i puška mu prilikom pucanja eksplodira u lice i ubija ga. Sada kad im Matlow i njegov odred indijanaca više ne predstavlja pretnju, Pennacooki se vraćaju nazad u svoje selo, dok Zagor i Čiko idu do utvrde Gregg kako bi obavestili pukovnika Stentona o tome kako je završio Matlow i njegov odred.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s