Zagor 577, 578, 579

screenshot_1

Prvi deo – Most nad provalijom. Prateći tragove Dekstera Grina, Zagor i Čiko nastavljaju put preko Anda, sa ciljem da stignu u luku Punta Arenas, a da bi stigli tamo, najpre moraju da pređu prevoj Portiljo i uđu u Čile, odakle će nastaviti do luke Valparaiso. Prelazeći Portiljo, u daljini vide svoje stare poznanike, lutajuće glumce iz družine Deplano i Matamoros (#365), pa kreću ka njima. Za to vreme, dok se glumci spremaju da pređu presko starog visećeg mosta iznad provalije, zaustavljaju ih trojica naoružanih rudara iz obližnjeg rudnika, sa namerom da ih opljačkaju. Zagor stiže na vreme da im pomogne, i ubija dvojicu pljačkaša, dok onog preostalog zarobi. Kasnije, dok im glumci pričaju o svojoj turneji po Južnoj Americi, u daljini vide kako nekoliko vulkana proradi. Erupciju vulkana takođe posmatra i Čarls Darvin, koji se na brodu Bigl našao u tim krajevima. Sledećeg dana, Zagor i ostali idu do obližnjeg rudnika, gde inženjeru predaju zarobljenog rudara koji je pokušao da ih opljačka. Dok ga odvode do kolibe u kojoj će biti zatvoren, zarobljeni rudar, Guzman, svom prijatelju Jagou kaže da obavesti Leona o tome da je Zagor ubio njegova dva brata. Erupcija vulkana je izazvala velike temperature u rudniku, koje rudari ne mogu da izdrže, pa im Zagor pomaže da izađu iz rudnika. Za to vreme, Jago se vraća do Guzmana sa Leonom, i oslobađa ga, nakon čega sva trojica pobegnu.

Drugi deo – Proročanstvo. Zagor, Čiko i lutajući glumci te večeri prenoće u rudniku, da bi sledećeg dana nastavili put. Sledećeg dana, u Konsepsionu, u Čileu, prorok Tomas na trgu proriče veliku katastrofu koja će biti izazvana zbog toga što smatra da je guverner de Valdavija bezbožnik, a svoje priče potkrepljuje time što su proradili vulkani, dok velika masa ljudi sluša njegova proročanstva i veruje mu. Za to vreme, Zagor i ostali stižu do stanice žičare, gde nameravaju da se odmore nakon celodnevnog hodanja, a tamo ih čekaju Leon, Guzman i Jago, koji nameravaju da ih ubiju na spavanju. Na Biglu, Darvin zapisuje svoja zapažanja, i namerava da objavi knjigu u kojoj će spomenuti svoje teorije o podizanju planina i transofrmaciji Zemljine kore, kao i o evoluciji životinjskih vrsta. Te večeri, trojica rudara kreću u ostvarenje svog plana da ubiju Zagora i ostale na spavanju, ali ih Zagor na vreme primeti i iznenadi ih. Tokom borbe sa Zagorom, Leon greškom puca na Jagaoa i ubija ga, nakon čega pokušava da zajedno sa Guzmanom pobegne žičarom. Zagor zaustavlja žičaru na pola puta, i Leon i Guzman skaču u vodu kako bi pobegli. Sledećeg dana, Zagor, Čiko i lutajući glumci nastavljaju svoje putovanje najpre pešice, a zatim i ploveći skelom za prevoz stoke, sve dok ne stignu u Konsepsion. U Konsepsionu, prorok Tomas naređuje svojim sledbenicima da napadnu dvojicu sveštenika koji se ne slažu s njihovim idejama, što oni i čine, i ubijaju jednog od njih. Drugog sveštenika spašava jedan vojnik, kapetan Pastor, ali ne zadugo, jer masa ljudi ne poštuje činove, i napada i njega. Tada mu u pomoć priskače Zagor, koji je prolazio tuda, i vodi Pastora i sveštenika do krčme u kojoj je odseo sa Čikom i glumcima. Malo kasnije, Tomasovi sladbenici se okupljaju u veću grupu, i upadaju u krčmu i napadaju ih. Oni ubijaju preživelog sveštenika, i bore se sa Zagorom i Pastorom, kada Konsepsion pogodi jak zemljotres.

Treći deo – Sudnji dan. Zemljotres je tolike jačine da ruši skoro sve u Konsepsionu, zbog čega Tomasovi sledbenici odustaju od napada, i gledaju samo da spasu svoje živote. Nakon što zemljotres stane, dok su ljudi još uvek na ulicama, sprema se ogroman talas koji potopi sve brodove, nakon čega pogađa Konsepsion i ceo ga poplavi. Zagor i ostali se penju na krov jedne od srušenih zgrada, i time izbegavaju da ih zahvati poplava, ali Pastor upada u vodu, i struja ga odnosi. Sledećeg dana, kada se situacija smiri, brod Bigl se približava Konsepsionu, i Darvin se sa kapetanom Ficrojem iskrcava na srušene ostatke grada. Jedan od stanovnika Konsepsiona čuje Darvinove teorije o tome da se nakon zemljotresa obala podigla u odnosu na njen prvobitni položaj, što se kosi sa njegovim uverenjima koja propoveda prorok Tomas. Zagor, Čiko, lutajući glumci pomažu stanovnicima Konsepsiona da iz ruševina oslobode one koji su ostali zatrpani, kad se tamo pojavi guverner de Valdavija. Darvin prilazi guverneru, i traži od njega informacije o kataklizmi koja se dogodila, kako bi to zapisao, a kada to vidi prorok Tomas, on naređuje svojim sledbenicima da ih napadnu, jer veruje da su obojica bezbožnici koji se suprotstavljaju njihovim uverenjima. Zagor im priskače u pomoć, ali ne može da se izbori sa masom ljudi, pa sva trojica beže, i traže mesto na kojem mogu da se sakriju. Čiko i lutajući glumci kreću da im pomognu, ali ih u gradu presreću Leon i Guzman, koji su tog jutra stigli u grad. Oni ih zarobe, sa namerom da ih iskoriste da namame Zagora i osvete mu se. Za to vreme, Zagor, Darvin i de Valdavija ulaze u jednu zgradu i zabarikadiraju se u sobi, ali ih Tomas i njegovi sledbenici sustižu, i pokušavaju da razvale vrata.

Četvrti deo – (početak #580). Tomasovi sledbenici razvaljuju vrata i napadaju Zagora, Darvina i de Valdaviju, ali se tada pojavljuje kapetan Pastor, koji je preživeo nakon što ga je voda odnela tokom poplave, i sa sobom vodi grupu naoružanih vojnika. Tomasovi sledbenici shvataju da nemaju šanse protiv naoružane vojske, i predaju se, dok Tomas pokušava da pobegne. Dok prolazi kroz zgradu koja je u stanju raspadanja, on propada kroz pod, i deo zgrade se sruši preko njega i ubija ga. Nakon toga, Zagor kreće da traži Čika i glumce po gradu, i dolazi do mesta na kojem ih Leon i Guzman drže zatvorene. Oni se spremaju da ga napadnu s leđa i ubiju, ali Čiko gura bure kojim obara Guzmana, i time pomaže Zagoru da izbegne zasedu i savlada napadače, koje ubija u borbi. Nakon što oslobodi Čika i glumce, Zagor se oprašta od Darvina koji odlazi, dok de Valdavija odluči da unapredi Pastora zbog toga što mu je spasio život. Lutajući glumci odlaze svojim putem, a Zagor i Čiko ostaju u Konsepsionu još par dana, da bi pomogli u kopanju ruševina, nakon čega kreću prema Argentini, jer je nakon katastrofe jedini način da stignu do Punte Arenasa preko Patagonije.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s