Zagor Maxi 25

screenshot_2

U Filadelfiji, poručnik Bagge se sreće sa Furthom, sekretarom izvesnog Blakea, kako bi Furth ispričao Baggeu o Blakeovoj izdaji države. On priča kako je čuo razgovor između Blakea i njegovog nećaka Leonarda, u kojem se spominje tajni projekat Mens, koji se sprovodi u utvrđenju Trust, i kako će to biti prilika da sprovede u delo plan od kojeg je odustao pre mnogo godina Zagorovom krivicom. Tada, čovek iz senke ubija Furtha, a Bagge šalje pismo Zagoru u kojem ga poziva da se nađu u Deer Creeku, jer ima nešto bitno da mu kaže o utvrđenju Trust. Mnogo dana kasnije, Zagor i Čiko po kiši idu prema Deer Creeku, kad ispred sebe ugledaju kočiju u pratnji vojnika, i zatraže par kišnih ogrtača od njih. Čovek iz kočije, general Cavanaugh, ponudi da ih umesto toga poveze kočijom, na šta oni pristaju. Usput, Cavanaugh kaže da je bio na tragu bogatog podmićivača, Ronalda Blakea, i da su ga nadređeni zato poslali u obilazak udaljenih predstraža kao što je utvrđenje Glory, kako bi ga sprečili u tome. Zagor ga pita da li zna nešto o utvrđenju Trust, na šta Cavanaugh odgovara da ne zna, zato što se ono što se tamo dešava radi u tajnosti, i da tamo nije dopušten ulaz svima. Nakon što pređu deo puta zajedno, Zagor i Čiko se rastaju od generala Cavanaugha, i nastavljaju dalje do Deer Creeka, gde u salunu dobiju pismo koje je Bagge ostavio za njih. U pismu piše da je otišao u utvrđenje Trust, i kaže da ga sačekaju dok se ne vrati. U salunu, Zagor i Čiko vide svog starog prijatelja, trapera Beaver Joea, koji im u razgovoru ispriča čudnu stvar koja mu se nedavno dogodila. Bio je u lovu u šumi, u blizini utvrđenja Trust, kada je naišao na veliku grupu ljudi, naizgled kriminalaca, kako nekoga čekaju. Ostao je da ih posmatra, i video kako se sastaju sa čovekom u vojnoj uniformi, sa kojim raspravljaju o nekim planovima koje nije čuo. Joe je nagazio na granu, zbog čega su nekoliko ljudi sa oružjem krenuli za njim, ali ga nisu pronašli, i zaključili su da se radi o nekoj životinji. Zagoru je taj sastanak vojnika sa kriminalcima sumnjiv, i traži od Joea da odvede njega i Čika do mesta na kojem ih je video, što on i radi. Zagor ide da pretraži okolinu, dok ga Čiko i Joe čekaju na jednom mestu u šumi, kad do njih dolazi upravo onaj vojnik kojeg je Joe video kako se sastaje sa kriminalcima. Vojnik se ponaša kao da poznaje Čika, i kaže mu da je on profesor Verybad (#26), iako nimalo ne podseća na njega. Tada dolazi grupa vojnika koji su ga pratili, i pucaju na njega, zbog čega vojnik, Joe i Čiko beže od njih dublje u šumu. Vojnik i dalje insistira da je on Verybad, i kaže da ljudi koji ga jure ne smeju da se dokopaju bipolarnog aktivatora koji on nosi sa sobom. Tada im u pomoć pristiže Zagor koji sredi vojnike,  a ubrzo im se pridružuje i Bagge, koji kaže da je dospeo tamo tako što je pratio te vojnike. Jedan od vojnika koji su ih napali je ostao živ, i namerava da puca u Zagora s leđa, ali vojnik koji tvrdi da je Verybad gura Zagora u stranu, i sam biva pogođen. Bagge tada priča kako je došao do utvrđenja Trust, i video kako odatle izlazi grupa ljudi u uniformama, ali da osim uniforme nimalo nisu podsećali na vojnike, zbog svog načina ponašanja. Odlučio je da ih prati sa daljine, i tako došao do Zagora i ostalih. Nakon što vojniku koji tvrdi da je Verybad previju ranu, kod njega pronađu čudnu spravu za koju zaključe da mora biti taj bipolarni aktivator koji je spominjao, i Bagge ga stavi na sigurno mesto. Kasnije, Zagor odlazi do utvrđenja Trust, dok Čiko, Bagge i Beaver Joe ostaju u šumi da naprave nosila za ranjenog vojnika. U šumi do njih dolazi druga grupa vojnika iz utvrđena Trust koja ih napada i ubija Beaver Joea, nakon čega ih pretraže kako bi pronašli bipolarni aktivator, ali ne uspevaju u tome, pa odluče da povedu Čika, Baggea i ranjenog vojnika sa sobom. Te večeri, Zagor krišom ulazi u utvrđenje, i dolazi do barake sa čudnim spravama, za koju zaključi da je Verybadova laboratorija, i tamo vidi dve stolice sa nekim povezanim uređajima. U susednoj baraki vidi profesora Verybada u krevetu, i pokušava da ga probudi, ali ne uspeva, jer Verybad ostaje nepomičan kao da je mrtav, iako još diše. Obilazeći ostale barake, u jednoj pronalazi čitavu grupu od dvadesetak mrtvih vojnika na podu, i shvati da su oni vojnici iz utvrđenja koji su ih napali u šumi ustvari prerušeni kriminalci. Ubrzo u utvrđenje dolaze vojnici sa zarobljenim Čikom i Baggeom, dok Zagora otkriju u dvorištu utvrđenja. On pokuša da im se odupre, ali odluči da se preda kada zaprete da će u suprotnom ubiti njegove prijatelje. Neko vreme kasnije, Zagor, Čiko i Bagge su u ćeliji, i do njih dolazi vojni lekar Taylor, kako bi ih pregledao. On im priča šta se desilo u utvrđenju u poslednje vreme, i kaže kako je pre nekoliko meseci tamo stigao profesor Verybad, kako bi vršio neke tajne eksperimente. Nakon više meseci rada, Verybad je pred pukovnikom, nekoliko vojnika i njime pokazao rezulzate svojih eksperimetana, krvoločnog zeca. Verybad je objasnio da je pronašao način da um jednog stvorenja prenese u telo drugog, prilikom čega će prvi upravljati drugim, dok će njegovo telo biti u nesvesti, kao što je slučaj sa onesvešćeni vukom čiji um je u telu tog zeca. Rezultat toga bi imao veliku vojnu primenu, jer bi vojka mogla da ubaci um svog špijuna u telo neprijatelja koji je na visokoj poziciji, ili ubacila samoubice koji bi trenutak pre smrti vratili svoj um nazad u originalno telo. Taj izum je uspeo da napravi po nacrtima profesora Hellingena (#11), koje je on stvorio dok je radio za vojsku u Skylabu (#179). Idućih dana, Verybad je isprobao svoj izum na dobrovoljcima iz utvrđenja, i odlučio da i sam učestvuje u eksperimentu, zbog čega je doktora Taylora obučio da upravlja mašinom. Prethodne noći, Taylor je čuo pozive u pomoć, i u dvorištu utvrđenja video kako vojnici jedan za drugim padaju mrtvi na zemlju, dok poručnik Baker otvara kapiju i pusta grupu kriminalaca unutra, i shvata da je Baker sigurno sipao neki otrov u hranu vojnika. Kriminalci ulaze u utvrđenje i ubijaju pukovnika, ali ostavljaju Verybada i njega u životu, jer su im još uvek potrebni, nakon čega oblače vojne uniforme. Verybad kasnije dolazi na ideju da se spasi dok je Baker u njegovoj laboratoriji, i koristi njegovu nepažnju da ga onesvesti. Nakon toga, on poziva doktora Taylora, i traži od njega da pokrene mašinu i prebaci njegov um u Bakerovo telo. Verybad u Bakerovom telu uzima deo koji pokreće mašinu, bipolarni aktivator, i odlazi iz utvrđenja ne izazivajući sumnju ostalih. Tek nakon nekog vremena, lažni vojnici otkrivaju šta se dogodilo i kreću za njim, i tako u šumi nailaze na Zagora i ostale. Kasnije, nekoliko lažnih vojnika dolazi do ćelije i namerava da mučenjem natera Čika da otkrije gde je bipolarni aktivator, ali ih Zagor napada kako bi ih zaustavio. Mnogobrojniji vojnici savladavaju Zagora i nastavljaju po planu, ali tada Bagge kaže da jedino on zna gde je bipolarni aktivator, ali da ne želi da im to otkrije. Oni odvode Baggea i muče ga kako bi im otkrio, ali od ipak odbija. Sutradan, u utvrđenje stižu Blake i njegov nećak Leonard, koji su na čelu bande kriminalaca koji su preuzeli utvrđenje. Blake dolazi do ćelije u kojoj su Zagor i ostali, i otkriva da mu je Zagor u prošlosti već pokvario planove, iako se do tada nisu sreli. On kaže da on stoji iza grupe ubica sa maskirnim platnima koji su nameravali da izazovu rat između belaca i indijanaca (#216), kako bi on kasnije jeftino kupio zemlju doseljenika koji bi pobegli zbog rata. Za to vreme, Blakeov nećak Leonard ide do Baggea koji je zatvoren na drugom mestu, i kaže da se ne slaže sa svojim stricem, i da želi da ga oslobodi. Kasnije se ponovo vraća do njega i oslobađa ga, nakon čega mu daje oružje, i kaže mu da moraju da dođu do sakrivenog bipolarnog aktivatora, i odnesu ga vlastima. Bagge traži njegov pištolj, a ne onaj koji mu je Leonard dao, zbog čega Leonard shvata da je Bagge upravo u tom pištolju sakrio bipolarni aktivator. Tada se pojavljuje i Blake, i otkriva da se Leonard samo pretvarao da je na Baggeovoj strani, kako bi došao do aktivatora. Oni uzimaju aktivator i pokreću mašinu, tačno na vreme da se Verybad vrati u svoje telo pre nego što Baker umre. Par sati kasnije, Blake naređuje Verybadu da prenese njegov um u Zagorovo telo, ali se tokom pripreme mašina uređaj preoptereti, i moraju to da odlože za kasnije, zbog čega vraćaju Zagora nazad u ćeliju. Zagor primeti da mu je Verybad ubacio šrafciger u džep tokom preopterećenja mašine, i koristi ga da oslobodi sebe i ostale i pobegne iz ćelije. Vojnici ih primete u dvorištu utvrđenja, i sprečavaju ih u begu, ali ne pre nego što Čiko u oružarnici pronađe Zagorovo oružje, i onesposobi ga u slučaju da Blake preuzme Zagorovo telo. Blake pronađe šrafciger kojim se Zagor oslobodio, i shvati da mu ga je Verybad dao, pa ubija doktora Taylora za primer da Verybad ne ponovi tako nešto. Nekoliko sati kasnije, Blake sprovodi svoj plan u delo, i natera Verybada da prenese njegov um u Zagorovo telo, nakon čega kao Zagor ide prema utvrđenju Glory, gde namerava da se otarasi generala Cavanaugha, koji mu je na tragu. Dva dana kasnije, Blake u Zagorovom telu dolazi do utvrđenja Glory, i nakon što ostane nasamo sa generalom Cavanaughom, on mu kaže da je on Ronald Blake, i upuca ga, nakon čega dozvoli da ga vojnici uhapse i strpaju u ćeliju. U ćeliji, on pravi omču i stavlja je sebi oko vrata, nakon čega odgura stolicu ispod svojih nogu, i u tom trenutku vraća svoj um nazad u svoje telo. Njegov plan da time ubije Zagora ne uspeva, jer u tom trenutku Zagor vraća kontrolu nad svojim telom, i hvata omču. Dvojica vojnika ulaze u ćeliju jer vide Zagora sa omčom oko vrata, i on to koristi da se oslobodi i pobegne iz ćelije. Zagor od vojnika u utvrđenju saznaje da je Cavanaugh samo ranjen, i da je još uvek živ, nakon čega ide do njegove sobe. U utvrđenju Trust, Blake otkriva razlog zbog kojeg je poveo svog nećaka sa sobom. On kaže da je star i umire, i da je sve što ima prepisao svom nećaku Leonardu, i da namerava da Verybadovom mašinom prebaci svoj um u Leonardovo telo, i na taj način nastavi život i zadrži svu svoju imovinu. U utvrđenju Glory, vojnici otkrivaju Zagorov beg, i pronalaze ga u sobi generala Cavanaugha, ali Zagor je već uspeo da Cavanaughu objasni celu situaciju pre toga, dok za to vreme, u utvrđenju Trust, Blake uspeva da svoj um prebaci u telo svog nećaka Leonarda. Sledećeg jutra, Blake ukrcava Verybadovu mašinu na kola, i zajedno sa lažnim vojnicima napušta utvrđenje. Nekoliko sati kasnije, na putu iz utvrđenja, on šalje jednog od lažnih vojnika da odvede Čika u šumu i tamo ga ubije, ali Čiku u pomoć priskače Zagor, koji ga oslobađa. On mu objašnjava da je Cavanaugh poverovao u njegovu priču o zameni umova, i da je vojska istog trenutka krenula prema utvrđenju Trust, dok Čiko njemu ispriča to kako je Blake preneo svoj um u telo njegovog nećaka. Zagor se vrača do vojske i priča im svoj plan o tome kako da zaustave Blakea i kriminalce. Blake i njegovi saučesnici stižu do jednog mosta, a kada se nađu na sredini, vojska iz utvrđenja Glory, koja je bila sakrivena u šumi, izlazi sa obe strane mosta. Kriminalci ne nameravaju da se predaju, i pucaju na vojsku, koja uzvraća paljbu, dok Zagor se za to vreme penje na most sa donje strane, kako bi oslobodio Verybada i Baggea koji se nalaze u jednim kolima. Konji koji vuku kola na kojima se nalazi Verybadova mašina se uplaše pucnjave, i padaju sa mosta, dok se mašina razbija u delove i nestaje u reci. Preživeli kriminalci odlučuju da se predaju, jer nemaju šanse protiv brojčano jače vojske, dok Blake pokušava da se izvuče tako što uzima Verybada kao taoca, i na konju beži u šumu. Zagor kreće za njim, i Blake odlučuje da rani Verybada i ostavi ga u šumi, kako bi Zagor odustao od potere i stao da pomogne Verybadu, ali rana je samo površna, i Verybad kaže Zagoru da nastavi dalje. Ubrzo zatim, Zagor sustiže Blakea u telu Leonarda, i nakon teške borbe ga ubija, i sa Verybadom se vraća do vojske. Kasnije, Zagor i Čiko se vraćaju u šumu po telo ubijenog Beaver Joea kojeg sahrane, nakon čega se vraćaju nazad u Darkvud.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s