Dragonero 06, 07

screenshot_2

Prvi deo – Čeljusti i olovo. Jan i Gmor kreću u misiju u grad Merovija, u podnožju planine Suprelurendar. Nakon nekoliko dana putovanja, Gmor u šumi u blizini grada oseti miris borbe i smrti blizu starog totema, ali tome ne pridaju puno pažnje. več nastavljaju dalje do Merovije, gde stižu te večeri. Kada stignu u grad, čuju krike, i zateknu gomilu ljudi kako se bori protiv džinovskog pobesnelog orka. Ljudi ubijaju orka, i Jan traži od gradskog upravnika da mu objasni šta se dogodilo. Za to vreme, dvojica ljudi, Slejn i Motar, od kojih je pobesneli ork pobegao, odlučuju da svom gospodaru dovedu drugog orka, a za to im je savršena žrtva Gmor, kojeg su videli sa Janom. Gradski upravnik rpiča Janu kako je pobesneli ork došao iz šume i masakrirao momka iz štale u kojoj se sakrio, nakon čega je krenuo da besni ulicama, pa su bili primorani da ga ubiju. Gmor kaže da mu je taj ork izgledao čudno, kao da je bio pod uticajem neke droge, i da je na njegovom telu video mnoge ožiljke i tragove alki za vezivanje, kao da je ork bio u zarobljeništvu. Do Jana i Gmora dolazi devojka koja se predstavi kao Erijana, hirurg koju je upravnik grada poslao kako bi pregledala ubijenog orka. Oni idu do orkovog tela sa Erijanom, koja im nakon ispitivanja leša otkriva da je ork bio pod uticajem Anizije, omamljujuće droge za zarobljenike. Gmor se seća totema pored kojeg su prošli u šumi, gde je osetio miris smrti, i pretpostavlja da je ork pobegao odatle. Te večeri, Gmor odluči da spali ostatke orka na pogrebnoj lomači, ali ga dok to radi iznenade Slejn i Motar, koji ga pogađaju otrovnim strelicama, i onesvešćenog odnose sa sobom na kolima. Sledećega dana, Jan i Erijana primećuju da nema Gmora, i vide tragove kola i otrovnu strelicu, nakon čega kreću da prate tragove. Gmor se za to vreme budi u lancima, i upoznaje onog ko ga je zarobio, za koga rade Slejn i Motar, mračnog vilovnjaka Zefira, ukrotitelja zveri. Istovremeno, prateći tragove kola, Jan shvata da se najverovatnije radi o Zagarima, skitnicama koje zarađuju za život tako što organizuju borbe sa zverima koje drže u kavezima, i uzimaju zaradu od opklada. Tragovi kola vode do totema u šumi, u blizini kojeg su sotaci planinske pume iz kraljevstva Ragnar, koji ne žive u tim krajevima, što potvrđuje tu pretpostavku. Na drugom mestu, Gmor se nalazi u kavezu u kolima, i zarobljen putuje sa karavanom Zagara, prema mestu na kojem će se održati sledeća borba. Prateći tragove karavana, Jan počinje da sumnja u razlog zbog kojeg je Erijana pošla sa njim, ali ona ne otkriva ništa. Sledećeg dana, karavan Zagara stiže u malo bezimeno selo u kojem će organizovati borbu, i Zefir se dogovara o detaljima borbe sa starešinom sela, Vladimom. Za to vreme, Jan i Erijana nailaze na čopor riseva iz Suprelurea, i beže prema ruševinama starog utvrđenja u blizini, kako bi im pobegli. U bezimenom selu, Vladimova ćerka Lajka kaže da je videla zarobljenog Gmora, i da joj nije izgledao kao ostale divlje zveri za borbu, ali joj Vladim zabranjuje da se približava kočiji u kojoj je zatvoren. U napuštenom utvrđenju, Jan se suprotstavlja čoporu riseva, i uspeva da ih ubije, ali ga oni pritom rane. Te večeri, u bezimenom selu počinje prvo veče borbi, i Gmor prisustvuje borbi gula i kameleona, nakon čega njega guraju u arenu, i primoravaju ga da se bori sa dva kobolda, kako bi Vladim utvrdio da li je Gmor dostojan protivnik njegovom šampionu, džinu Karkaseru.

Drugi deo – U Zefirovom kraljevstvu.Gmor uspeva da se izbori sa koboldima, i time se završava prvo veče borbi. Za to vreme, Erijana previja Janu ranu koju je zadobio u borbi sa risovima, i Jan primećuje da je koristila mast od pečuraka, što se ne uči na carskoj akademiji medicine, već je tajni običaj Eleuza. Eleuzi su narod prepoznatljiv po crnim ustima, koji se od malena hrane pečurkama, od kojih prave meleme. Jan traži od Erijane da mu kaže istinu o tome zašto je želela da pregleda orka u Meroviji, i zašto je krenula s njim. Ona otkriva da je Eleuskinja, koju je podigao otac, koji je bio travar. On nije želeo da se ona hrani pečurkama, zbog čega nema prepoznatljive tragove Eleuza, i to joj je omogućilo veću slobodu kretanja u životu, jer ljudi imaju predrasude prema Eleuzima zbog svog izgleda. Jednog dana se njen otac vratio sa putovanja i doneo neku svetleću tečnost. Upotrebom te tečnosti  na pečurkama, one su poprimale čudne i neprirodne oblike. Jedne noći, u selo je stigao jedan mračni vilovnjak, koji je tražio tu tečnost. Njen otac je shvatio da je taj vilovnjak opasan, i zatvorio je Erijanu u podrum. Kada je ujutru izašla iz podruma, Erijana je videla da je celo selo spaljeno, i da je ona jedina koja je preživela. Taj mračni vilovnjak je Zefir, i ona ga od tog dana traži kako bi mu se osvetila. Zefir se pridružio karavanu Zagara, za kojim oni sada tragaju, a Erijana sa sobom nosi otrov kojim namerava da ga ubije. Sledećeg dana, do kola u kojima je Gmor zatvoren dolazi Lajka, koja mu kaže da veruje da je on zaista sa carskim izviđačima, kao što je ranije rekao, i da će ga osloboditi. Ona zapali seno u oboru sa konjima, i seljaci i Zagari kreću da gase požar, dok Lajka koristi tu pometnju kako bi oslobodila Gmora. Gmor zatim sa njom ide do Vladima, kojem objašnjava da je on sa carskim izviđačima, i da ga je Zefir zarobio. On pita za put do najbližeg carskog garnizona, kako bi ih obavestio i suprotstavio se Zagarima, na šta Vladim odgovara da je najbliži Riga, do kojeg postoji prečica kroz planinu. Lajka ponudi da mu pokaže tu prečicu, i njih dvoje kreću na put prema Rigi. Prolazeći kroz tunel u planini, primećuju kavez u kojem je zarobljen džin Karkaser, ali Gmor odluči da ga ne oslobodi, jer su džinovi zakleti neprijatelji orkova, i zna da bi ga Karkaser odmah napao, čim ga oslobodi. Ubrzo zatim, Zefir otkriva da je Gmor pobegao, i sa svojim ljudima kreće prema planini. Za to vreme, Jan i Erijana se približavaju drugoj strani te planine, krećući se prema selu. Zefir oslobađa Karkasera iz kaveza, i naređuje mu da pronađe i ubije Gmora, a kako bi ga poslušao, otruje ga prahom Esintije, koji će ga ubiti ukoliko se ne vrati pre svitanja za protivotrov. Nakon nekog vremena, Gmor i Lajka izlaze sa druge strane planine, ali Gmor oseti da je džin na slobodi i da ide ka njima, pa beže prema šumi. U šumi nailaze na Jana i Erijanu, i Gmor ostavlja Lajku sa njima, nakon čega se sprema da se suoči sa Karkaserom. Karkaser ga sustiže i napada ga, dok Jan stoji sa strane i samo posmatra borbu, jer bi Gmor igubio čast ukoliko bi se neko umešao u borbu. Nakon teške borbe sa Karkaserom, Gmor na kraju ipak uspeva da ga ubije, nakon čega se sa Janom, Erijanom i Lajkom vraća nazad prema selu kroz prolaz u pećini. Te večeri stižu u selo, i Jan okuplja ljude iz sela, i iznenadi Zagare na spavanju. Iznenađeni Zagari se ne opiru, i seljaci ih bez borbe okupe i zarobe na jednoj čistini. Jedini koji nije među njima je Zefir, koji je zatvoren u svojim kolima, i odbija da izađe. Seljaci pokušavaju da zapale njegova kola i isteraju ga napolje, ali se na kolima pojavljuju magični simboli, i vatra se gasi. Jan i Erijana odluče da uđu u začarana kola i suprotstave se Zefiru, ali kada uđu unutra, vide da su kola samo prolaz do sveta koji kontroliše Zefir. Taj svet izgleda kao Erijanino spaljeno selo, i ubrzo nakon što uđu ih Zefir napada svojim mračnim moćima, i hvata Erijanu. Ona koristi to što je blizu njega, i rasipa mu otrov preko lica, zbog čega on gubi kontrolu nad svojim magičnim svetom, i ne vidi ništa. Jan koristi to, i raseče ga mačem, nakon čega ga gura u vatrenu provaliju. Nakon toga, on i Erijana izlaze napolje, i seljaci zapale kola, koja više nisu začarana Zefirovom magijom. Sutradan, Vladim šalje glasnika sa Janovim pismom za Rigu, da obavesti vojsku o zarobljenim Zagarima, a zauzvrat će vojska samo zatvroriti ilegalno borilište, i neće kazniti seljake. Erijana odlučuje da ode na jug, u kraljevstvo Lehorijan, dok se Jan i Gmor vraćaju nazad prema Meroviji, gde ih još uvek čeka misija zbog koje su krenuli tamo. Na putu tamo, Jan kaže da iako je Zefira gurnuo ranjenog u provaliju, nije siguran da je zaista mrtav.


drg06-07

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s