Dragonero 08

screenshot_3

Jan i Gmor stižu u Meroviju, gde Jan razgovara sa upravnikom Gravilom. Gravil kaže da se na teritoriji severno od Merovije u poslednje vreme dešavaju napadi na karavane, i da su od preživelih saznali da napadači nisu ljudska bića, već najverovatnije Gulovi. Zbog toga Gravil traži od Jana da u pratnji komandanta Kolmiča i odreda vojske ode i istraži tu oblast. Kolmič je bez iskustva u borbi, i na visokoj poziciji zbog uticaja njegove majke, ali Jan ipak pristaje na to, i sa njim, Gmorom i vojskom sledećeg jutra kreće na put. Nakon nekog vremena, u neistraženoj oblasti nailaze na malo selo skriveno u šumi, gde im starešina Tovald dozvoli da uđu, ali ne i da prenoće, već ih upućuje na mesto van sela gde mogu da podignu šatore. Te večeri, Jan predvodi jednu grupu vojnika, a Kolmič drugu, dok istražuju šumu u blizini sela. U šumi, Jan primeti magične simbole urezane u stabla drveća, koja označavaju da su ušli u neku magijom ograđenu oblast. Tada i njegovu i Kolmičovu grupu napadaju Vukodlaci, i Jan shvata da su upravo oni vršili napade na karavane, a ne Gulovi. Vukodlacima upravlja Drijada, žena demon, koja takođe može da upravlja i umovima ljudi koji su u blizini. Ona začara Kolmiča i nekoliko vojnika, dok Gmor, koji je imun na njenu moć, uspeva da na vreme skloni Jana odatle i vrati ga nazad u selo. Jan se budi iz nesvesti u koju je pao pod uticajem Drijadine moći, i vidi da je u selu, u kući starice Nadive. Gmor je u međuvremenu ispitao Tovalda, i saznao da su stanovnici tog sela znali za Drijadu i Vukodlake, ali im nisu rekli, kako bi oni postali Drijadine žrtve umesto njih. Nadiva kaže da je ranije bila Monahinja Čuvarka, koja je zajedno sa Luresindom Eranijusom došla u tu oblast kako bi zaustavila Drijadu. Eranijus nije uspeo u svojoj nameri, ali je postavio magične simbole u šumi, koji oganičavaju oblast koju Drijada i Vukodlaci ne mogu da pređu, a Nadiva je ostala da živi u selu. Jan odlučuje da se sa Gmorom vrati nazad i suprotstavi Drijadi, koja još uvek drži Kolmiča i vojnike pod svojom kontrolom, a Nadiva im se pridružuje. Oni dolaze do Drijadinog skrovišta, gde se Gmor i Nadiva bore protiv Vukodlaka kako bi ih zadržali, i omogućili Janu da pronađe Drijadu. On je pronalazi i napada, i tokom borbe protiv nje, shvati da njegova krv može da je ubije, jer ima isti uticaj kao krv zmaja na demone. On natopi mač svojom krvlju i ubija Drijadu, i istog trenutka svi Vukodlaci umiru, a Kolmič i ostali se vraćaju sebi. Nedelju dana kasnije, oni stižu nazad u Meroviju, gde Jan priča upravniku Gravilu šta se dogodilo, nakon čega sa Gmorom kreće na put prema Viridartu.


drg08.jpg
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s