Zagor 451, 452

screenshot_1

Prvi deo – Pratnja Mohavka. Kroz Darkvud prolaze dvoje plemića, Marcus i Helena, sa slugom Jatirom. Zagor ih posmata iz šume, kada ga Jatir primeti i napada. Nakon kraće tuče reše nesporazum, i Čiko izlazi iz šume. Marcus kaže da su on i njegova žena Helena sa Jatirom krenuli prema Kvebeku, u posetu Heleninom ujaku. Zagor im ponudi da prenoće u njegovoj i Čikovoj kolibi, a da će im sutradan obezbediti pratnju Mohavka iz Tonkinog sela, kako bi bezbedno prošli kroz Darkvud. Te noći šalje Tonki poruku bubnjevima, i već sledećeg jutra dolazi četvorica Mohavka koji prate Marcusa, Helenu i Jatira na njihovom putovanju. Tri nedelje kasnije, Tonka dolazi do Zagorove i Čikove kolibe, i kaže da se njegovi ratnici još uvek nisu vratili, a da je trebalo da se vrate pre pet dana. Zagor obećava da će ih potražiti, i sa Čikom kreće na put. Nakon tri dana, nailaze na Mohavke koje su tražili, obešene za drvo, sa tragovima mučenja. Ubrzo do njih dolazi grupa ljudi na konjima, i čovek koji ih predvodi se predstavlja kao poručnik Pessoa iz Brazila. On kaže da je sa svojim ljudima pošao u specijalnu misiju, prateći grupu kriminalaca, Marcusa, Helene i Jatira. On kaže da su to troje razbojnika ukrali sanduk sa zlatom, i usput pobili dosta ljudi, a da su sigurno oni ubili i Mohavke iz svoje pratnje. Pessoa i njegovi ljudi vode Zagora i Čika do svog logora, gde ih upoznaju sa majorom Kroeberom. Kroeber priča kako su Marcus, Helena i Jatir zajedno sa celom grupom  razbojnika vršili brojne pljačke, otmice i ubistva u Sertau. U svom poslednjem pohodu, napali su kočiju bogatog zemljoposednika, pukovnika Cruzada, zvanog pukovnik Lobanja, i ukrali sanduk sa zlatom. Cruzado ih je zadužio da pronađu razbojnike, koji su pobegli prema Kvebeku, i od tada su na njihovom tragu. Zagor ne veruje u tu priču, iako sumnja da Marcus, Helena i Jatir jesu lagali kada su rekli da idu u posetu ujaku. Te večeri, on kaže Čiku da je verovatnije da su upravo Kroeber i njegovi ljudi pobili Mohavke, i zato pokušavaju neprimećeni da pobegnu iz njihovog logora dok oni spavaju. Primećuju ih Pessoini ljudi koji ih napadaju, što potvrđuje Zagorove sumnje. Zagor kaže Čiku da ide do logora Mohavka i obavesti Tonku o svemu, dok on za to vreme oslobađa konje Kroebera i njegovih ljudi, i tera ih u beg. Oni se bude i kreću u potragu za konjima i Zagorom koji ih je oslobodio, i Zagor čuje kako dvojica njih pričaju o tome da će ih ubiti na isti način na koji su ubili Mohavke. Zagor ih napada i ubija, nakon čega uzima dva konja i odlazi odatle.

Drugi deo – Đavolji lavirint. Zagor kreće tragovima Marcusa i ostalih, i ubrzo ih sustiže, jer se njihova kočija zaglavila, a pored njih primećuje grupu indijanaca iz misije koja se nalazi u blizini, koji im pomažu da pomere zaglavljena kola. On napada Marcusa i Jatira, i traži objašnjenje za sve, na šta Marcus odgovara da su videli kako ih Kroeber i njegovi ljudi prate, ali da nisu mogli da ih zaustave da pobiju Mohavke, a da će celu priču objasniti kada budu stigli u obližnju misiju, na sigurno. Sat kasnije, oni stižu u misiju koju vodi otac Jacques, gde najpre Zagor priča Marcusu i ostalima ono šta mu je Kroeber rekao o njima. Marcus kaže da ta priča nije u potpunosti tačna, i priča svoju verziju događaja. On je bio vlasnik zemlje koja se graničila sa zemljom pukovnika Cruzada, gde je ukinuo ropstvo i primao sve progonjene. Jedne noći je na njegovo imanje došla Helena, ćerka jednog od Cruzadovih slugu, kako bi pobegla od Cruzada. Cruzado je od tada krenuo da podmeće požare na Marcusovom imanju i napada njegova kola sa tovarom. Marcus je poveo svoje ljude sa sobom, i osnovao zajednicu slobodnih ljudi na drugom mestu. Kako bi preživeli tamo, Marcus i ostali su krenuli da pljačkaju Cruzadove karavane, i na taj način vraćali ono što im je on ranije oduzeo. Cruzado je na to odgovorio objavom rata, i jedne noći, dok su Marcus i ostali plačkaši bili van sela, Cruzadovi ljudi su napali i pobili sve koji su ostali u selu. Kada su zatekli taj pokolj, Marcus i ostali su uzvratili istom merom, i kao svoj poslednji poduhvat su opljačkali kola u kojima je bio kovčeg sa zlatom. Cruzado je zato poslao svoje ljude da ih pronađu, i već je uhvatio i ubio neke od njih, zahvaljujući tome što ih je izdao jedan njihov član, Joaquim. U tom trenutku Marcusovu priču prekida jedan od indijanaca, koji kaže da se približava veliki broj belaca, i Zagor vidi da se radi o Kroeberovim ljudima. Zagor i ostali se spremaju za odbranu, ali je očigledno da bi direktan sukob izazvao pokolj u misiji, pa Marcus, Helena i Jatir odluče da se predaju, i tako spasu ostale. Kada Pessoa uđe u misiju, Marcus vidi da je to ustvari Joaquim, onaj ko ih je izdao. Pessoa i njegovi ljudi odvode Marcusa i Jatira sa sobom, kako bi ih ovi odveli do mesta na kojem su sakrili zlato, jer vide da u njihovoj kočiji nema zlata. Te večeri, u misiju dolazi Čiko koji vodi sa sobom Tonku i njegove ratnike, koji napadaju preostale Kroeberove ljude koji su ostali u misiji. Nakon toga, Mohavci vode preživele razbojnike sa sobom, s namerom da ih ostave usred pustinje bez hrane i vode, kako bi im se osvetili za smrt četvorice svojih ratnika koje su ubili. Istovremeno, Zagor, Čiko i Helena kreću prema Đavoljem lavirintu, mestu gde Marcus i Jatir vode Pessou i njegove ljude. Ubrzo ih sustižu, i zatiču prazan kovčeg, i Kroebera i Pessou kako pucaju na Marcusa i Jatira. Oni im pomažu u borbi, i Čiko srećom pogađa Kroebera i ubija ga, dok Zagor kreće za Pessoom koji pokušava da pobegne. Jatir puca izdaleka i pogađa Pessou, koji pada niz visoku liticu i umire. Nakon toga se Zagor i ostali vraćaju u misiju, gde Marcus otkriva da su svo zlato pretopili u ukrase za kočiju, kako bi ga neupadljivo preneli. Odlučuju da ostanu još kratko u misiji, i da sa sobom u Kvebek ponesu samo deo tog zlata, a da ostatak ostave ocu Jacquesu, kako bi ga iskoristio da pomaže siromašnima.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s