Zagor 583, 584, 585

Screenshot_2

Prvi deo – Ognjena zemlja. Zagor i Čiko na Marileni novoizabranog kapetana Ilarija stižu u Patagoniju, oblast Punte Arenas, u blizini Ognjene zemlje. Tamo vide kako nakon njih doplovi parobrod Endurans, na kojem bi trebalo da je Dekster Grin. Kada dođe do broda, Zagor vidi Elvina Fišburna (Maxi #10), koji mu kaže da je unajmljen da na sankama preveze ljude koji odgovaraju Deksterovom i Jambovom opisu. Zagor se odmah penje na brod i upada u kapetanovu kabinu, gde vidi Dekstera, ali ga s leđa napada Lambert iz baze Drugde, koji putuje sa Deksterom, i onesvesti ga maramicom natopljenom hloroformom, nakon čega onesvešćenog Zagora zatvore u jednoj kabini. Čiko i Ilario dolaze do Enduransa nešto kasnije, i sreću Elvina, koji im priča šta se dogodilo, i kaže da će da oslobodi Zagora. Za to vreme, vojska dovozi zatvorenika u Puntu Arenas, gde će raditi na izgradnji zatvora u kojem će kasnije biti zatvoreni. Nekoliko zatvorenika vidi usidrene brodove, i odluči da te večeri pokuša da pobegne. Uveče, Elvin oslobađa onesvešćenog Zagora i prenese ga do Marilene, gde se Čiko i Ilario brinu o njemu. Za to vreme, petorica zatvorenika predvođeni grkom Spirom beži od vojske i ukrcavaju se na Marilenu, gde prete mornarima da će ih ubiti ukoliko ih ne poslušaju i zaplove dalje odatle.

Drugi deo – Izvan granica sveta. Nakon nekog  vremena, Zagor se osvesti i shvati šta se dogodilo na brodu, nakon čega izlazi na palubu prerušen u jednog od mornara, i preuzima kormilo kako bi nasukao brod. Zatvorenici ga otkrivaju i napadaju, ali tokom borbe se Marilena nasuka, i zbog udara Spiro pada u vodu zajedno sa Ilariom, kojeg je držao kao taoca. Kada vide da je Spiro u vodi, a jedan od njih mrtav, preostala trojica zatvorenika skaču u vodu za Spirom, misleći da će brod da potone. Sledećeg jutra, mornari vide da oštećenja na brodu nisu velika, i odluče da se usidre uz obalu Ognjene zemlje, gde se trenutno nalaze. Zagor i grupa mornara se iskrcava, i kreće da traži zatvorenike i Ilarija, koji su do tada stigli na kopno nakon skoka u vodu. Za to vreme, četvoricu odbeglih zatvorenika na ostrvu napadaju urođenici koji žive tamo, i ubijaju jednog od njih, dok preostalu trojicu i Ilarija zarobe i odvode sa sobom. Kada Zagor i ostali stignu tamo, oni pronađu mrtvog zatvorenika, i vide kako se urođenici čamcima udaljavaju sa svojim zatvorenicima. Oni kreću za njima, ali Zagor tada u šumi primeti jednog urođenika, a kada mu priđe, shvati da on priča engleski. Urođenik kaže da se zove Džemi Baton, i da je jedan od troje koje su pre više godina odvedeni u Englesku kako bi ih civilizovali.Pri istraživanjima Ognjene zemlje, kapetan Ficroj je odlučio da povede nekoliko urođenika nazad sa sobom, nauči ih engleski i dobrom ponašanju, i tako je poveo troje kojima je dao ime Džemi Baton, Fuejdžija Basket i Jork Minster.

Treći deo – Borba za život. Džemi priča Zagoru i ostalima o svom životu u Engleskoj, i o tome kako je upoznao kralja i kraljicu, i kaže da su se godinama kasnije on, Fuejdžija i Jork vratili u Ognjenu zemlju, gde su ostali da žive zajedno sa jedinim misionarom. Urođenici Jamane su ubrzo rasturili kuću i crkvu misionara, i taj misionar je odlučio da ode sa Ognjene zemlje, a Džemi, Fuejdžija i Jork su ostali da žive kao i ranije, kao divljaci. Džemi kaže da su oni koji su oteli Ilarija i zatvorenike Onasi, ljudožderi, i da može da ih odvede do njihovog sela kako bi ih spasili. Sledećeg jutra, Onasi se spremaju da ritualno žrtvuju svoje zarolbjenika, i jedan od odbeglih zatvorenika kreće da beži kroz šumu kako bi to izbegao, ali ga oni sustižu i napadaju. Spašava ga Zagor, koji je stigao do sela sa ostalima, nakon čega oni idu do sela Onasa putem koji im je Džemi pokazao, kako bi spasili i ostale. Tada vide da ih je Džemi prevario, i da on ustvari sarađuje sa Onasima, jer ih izdaje, i Onasi ih zarobe. Zagor uspeva da pobegne, i napada Onase, a kada to vide, i odbegli zatvorenici napadaju Onase. Tada se pojavljuje Marilena koja doplovi do sela Onasa, i mornari sa broda pucaju na urođenike kako bi spasili Zagora i ostale. Zagor, Ilario, Spiro i dvojica mornara koja su krenula sa Zagorom se spašavaju i vraćaju na brod. Tamo vide Fuejdžiju i Jork Minstera, koji su u međuvremenu naišli na Marilenu i ispričali mornarima kako je Džemi do tada više put namamio ljude u zamku, nakon čega su im objasnili put do sela Onasa. Spiro shvata da će ga po povratku predati vlastima na doživotnu robiju, i odluči da skoči sa broda u ledenu vodu i ubije se, kako bi to izbegao. Nakon što iskrcaju Fuejdžiju i Jorka, Zagor i ostali se vraćaju nazad do Punte Arenasa, ali vide da su zakasnili, jer je Dekster na Enduransu već isplovio odatle.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s