Zagor 343, 344

Screenshot_2

Prvi deo – Opsednuti. Do Zagorove i Čikove kolibe dolazi poštar Dranki Dak, koji im predaje pismo od zapovednika utvrde Benton, sa upozorenjem da na putu tamo zaobiđu sve ljude. Oni kreću na put, i sledećeg dana u šumi nailaze na dvojicu ratnika Oneida, od kojih je jedan mrtav, a drugi smrtno ranjen. Onaj ranjeni kaže da su oni odneli krzna trgovcu Kristofersonu, kao po običaju, ali da ih je on iznenada napao. Indijanac umire, a Zagor ne veruje u njegovu priču, jer poznaje Kristofersona, i zna da je on pošten i miroljubiv čovek. Nakon što pokopaju indijance, Zagor i Čiko nastavljaju dalje prema Kristofersonovoj kući, koja je na putu prema utvrdi Benton. Tamo ih dočekaju Kristoferson i  njegova žena Agata, koji kažu da Oneide uopšte nisu dolazili do njih. Zagor traži da vidi Kristofersonovo skladište, kako bi utvrdio da li se tamo nalaze krzna, i tamo pronalazi tela još dvojice mrtvih Oneida. Kristoferson ga napada s leđa, ali on uspeva da se odbrani. Tada se pojavljuje njegova žena sa puškom i puca na Zagora, ali ga promašuje, i ubija svog muža. Zagor je pogađa sekirom i onesvesti, nakon čega ide do Čika. Agata se osvesti, i uzima bure sa barutom, koje baca u kamin. Zagor i Čiko uspevaju da pobegnu iz kuće pre nego što se ona zapali, i nastavljaju dalje prema utvrdi Benton. Sledećeg jutra stižu tamo, ali ih vojnici dočekaju sa oružjem i ne dozvoljavaju im da uđu, iako Zagor kaže da ga je pozvao sam zapovednik utvrde, pukovnik Tompson. Zagor i Čiko odlaze, i Zagor u šumi dobije ideju kako da uđe u utvrdu, kada vidi karavan vojnih kola kako se kreće prema utvrdi. On im prepreči put palim stablom, i koristi to što su stali da ga sklone kako bi se sakrio u jednim kolima, i na taj način uđe u utvrdu. Čiko ostaje u šumi, dok Zagor u utvrdi izlazi iz kola, i napadajući sve vojnike koji mu se nađu  na putu, dolazi do kancelarije pukovnika Tompsona. Tompson poriče da ga je zvao, i naređuje vojnicima da ga zatvore, što oni i učine. Te večeri, jedan od vojnika iz utvrde, Sidni, primećuje da se ostali vojnici čudno ponašaju, i brine zbog Zagora koji je zatvoren. Svi ostali vojnici odjednom ustaju iz kreveta kao hipnotisani, i oblače uniforme. Sidni vidi da je osim njega ostao još samo jedan vojnik, ali se ispostavi da je taj ostao kako bi ga ubio. On uspeva da se odbrani, nakon čega izlazi iz spavaonice i vidi da su i drugi nalik njemu, koji nisu pod uticajem neobjašnjivog ludila ubijeni. Sidni odluči da oslobodi Zagora, koji mu ispriča o Kristofersonu i njegovoj ženi, i tome kako su se i oni čudno ponašali i napali ga. Njih dvojica izlaze i vide da opsednuti vojnici pale utvrdu, i koriste to da pobegnu iz utvrde.

Drugi deo – Senka alhemičara. Zagor i Sidni se u šumi sastaju sa Čikom, i vide da se opsednuta vojska uputila prema selu Mohavka. Oni kreću tamo kako bi upozorili Tonku, i sledećeg jutra na putu tamo nailaze na selo Munseeja u kojem je počinjen pokolj. Među ubijenima primete i nekoliko drvoseča koji su inače bili u dobrim odnosima sa Munseejima, a oko njihovih vratova Zagor primeti mali kamen, isti kao onaj koji je primetio u pojasevima vojnika i ogrlici Kristofersonove žene. Njih trojica nastavljaju dalje kroz šumu, i nailaze na logor drvoseča, koji ih napadaju čim ih vide. Zagor uspeva da se izbori sa nekoliko njih, ali ih je previše, pa sa Čikom i Sidnijem beži odatle. Te večeri, Zagor ima košmar vezan za događaje iz prošlosti, i seti se gde je video takav kamen, kao što je onaj koji opsednuti ljudi imaju kod sebe. On ostavlja Čika i Sidnija da nastave dalje prema selu Mohavka, dok on kreće prema Dolini duhova (#190). Sledećeg dana, Zagor stiže do sela Pequota, od kojeg je ostalo samo par baraka. Od jednog starca iz sela saznaje da se većina Pequota preselila na drugo mesto zbog toga što od sukoba sa Hegelom von Axelom (#191) gromovi stalno udaraju u mesto na kojem je bila njegova laboratorija, što tera divljač iz okoline. Čiko i Sidni dolaze do sela Mohavka, i Tonki pričaju šta se dogodilo, i da se vojska iz utvrde Benton kreće prema njihovom selu. Za to vreme, Zagor ide do mesta na kojem se sukobio sa von Axelom, gde zatiče gromove kako udaraju u mesto na kojem je nekada bilo brdo u kojem se nalazila von Axelova laboratorija, a sada se nalazi gomila kamenja sa improvizovanim gromobranom. Kada se približi, napada ga grupa mutiranih stvorenja iz Doline duhova (#191). Oni ga savladaju, i on se budi vezan u podzemnoj pećini, i ispred sebe vidi Hegela von Axela, čije je telo mutiralo zbog uticaja Hugbertovog pehara (#190). Von Axel priča kako je pre uništenja brda uspeo da prođe kroz podzemni prolaz i sakrije se od eksplozije. Nakon dva dana se osvestio i primetio čudnu svetlost na zidovima pećine. Shvatio je da je Hugbertov pehat preneo svu svoju energiju u pećinu, i da to utiče na njegovo telo, koje mutira. Kada je pokušao da izađe iz podzemne pećine shvatio je da je energija pećine jedino što ga drži u životu, i da ne može da preživi na otvorenom, tako da je osuđen da živi u podzemlju. Ubrzo su do podzemne pećine došla mutirana stvorenja iz Doline duhova, koja su nameravala da uzmu Hugbertov pehar, a kada su videli da von Axel isijava istom energijom kao pehar, zaključili su da je on sigurno njihov bog, i tako mu postali sluge. Von Axel objašnjava da pećina obnavlja energiju uz pomoć gromova koji udaraju u nju, i da su mutirana stvorenja po njegovom naređenju napravila gromobran koji koncentriše energiu gromova na jedno mesto. Za to vreme, opsednuti vojnici iz utvrde Benton dolaze do sela Mohavka, i Tonka se sa svojim ratnicima sprema za borbu. Von Axel objašnjava Zagoru da uz pomoć energije zidova pećine može da utiče na umove drugih ljudi, i da je dovoljno da kod sebe imaju komadić te stene. Mutiranim stvorenjima je podelio kamenje koje su oni razdelili traperima i drvosečama iz okoline, čime je von Axel uspeo da ih kontroliše, a oni su dalje razdelili kamenje vojnicima u utvrdi. Pukovnik Tompson je primetio čudno ponašanje vojnika i poslao pismo Zagoru, ali je u međuvremenu i on pao pod uticaj von Axela. Von Axelove moći imaju svoju granicu, i on nije uspeo da kontroliše sve vojnike iz utvrde, pa je naredio opsednutima da ubiju one vojnike koji nisu pod njegovim uticajem, kao što je Sidni. Zagor skuplja snagu i uspeva da se oslobodi, nakon čega izlazi iz podzemne pećine i kreće prema gromobranu. On ga polomi i baci ga među mutirana stvorenja, nakon čega udari grom i sve ih pobije. Von Axelova moć slabi jer grom nije obnovio energiju pećine, i vojnici iz utvrde Benton se vraćaju u normalu i odustaju od napada na Mohavke. Von Axel izlazi iz pećine kako bi video šta se desilo sa gromobranom, ali ne može da dugo preživi van pećine. Zagor mu ne dozvoljava da se vrati u podzemlje, i von Axel umire i pred njegovim očima se pretvara u prah, čime se svi opsednuti ponovo vraćaju u normalu.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s