Zagor 519, 520

Screenshot_2

Prvi deo – Znak zla. Dvojica kriminalaca u bekstvu traži zaklon od kiše, i nailazi na ruševine Novog Salema (#264), gde jedan od njih, Sid, ulazi u podzemne prostorije hrama, kako bi proverio da se tamo ne krije neka životinja. Tamo nailazi na medaljon kojim je Zagor uništio knjigu vradžbina i porazio Stivena (#265), a kada ga uzme, njegovo ponašanje se iznenada menja, i on ubija svog saučesnika. Nekoliko meseci kasnije, u Darkvudu, Zagor ima viziju koja ga navodi da ide do sela Nipmaka poglavice Ken-Naja, i sretne se sa vračem Nuan-Tehom, nakon čega mu se prikaže magični medaljon (#265). On ispriča to Čiku, i njih dvojica odmah kreću na put. Nakon nekoliko dana, na putu tamo uz reku nailaze na kolibe trapera, koje nameravaju da pitaju za put do sela Nipmaka. Kada im se predstave i upitaju ih, oni ih dočekaju sa oružjem, i optuže ih za ubistvo, zbog čega ih Zagor napada. Borbu prekida jedan od trapera koji dolazi nakon što čuje buku, i kaže da se radi o nesporazumu. On priča kako je nekoliko dana ranije išao šumom i primetio zapaljenu kolibu samotnjaka koji tamo živi, Abrahama Stouka (#265). Primetio je kako neki ljudi izlaze iz zapaljene kolibe, i sa sobom odnose kovčeg, nakon čega je ranjeni Abraham izašao iz požara. Kada mu je se traper približio, Abraham je stigao samo da kaže Zagorovo ime pre nego što umre. Do tada su mislili da je rekao ime svog ubice, ali sada shvataju da nije tako. Zagor i Čiko kreću sa traperom do ostataka Abrahamove kuće, i Zagor shvata da cela ta stvar ima neke veze sa Abrahamovim magičnim medaljonom kojeg je video u svojoj viziji. U blizini ostataka kolibe, do njih dolazi mladi indijanac, koji se predstavlja kao Nuan-Teh, vrač Nipmaka. On kaže Zagoru da je i on takođe imao viziju da će se sastati sa njim, i da je poznavao Abrahama dok je bio živ. Zagor i Čiko kreću sa Nuan-Tehom do sela Nipmaka, gde Nuan-Teh obavlja ritual u kojem traži pomoć od duhova, nakon čega se isped njega i Zagora pojavljuje prikaz ribarskog sela. Na molu je Sid, kriminalac koji je pronašao medaljon, a zatim se njegovo lice pretvara u lice Stivena, i vizija se prekida. Zagos primeti da je u prikazu ribarskog sela na jednom lokalu pisalo Salt Taun, i odmah se tamo uputi sa Čikom, dok ih za to vreme Sid svojim novim moćima posmatra sa daljine, okružen svojim sledbenicima. Nakon par dana hoda, primete da ih je Nuan-Teh pratio, i sledećeg dana nastavljaju putovanje zajedno s njim. Kada stignu u Salt Taun, u salunu ih presretnu šerif i njegovi ljudi, koji kažu da oni odgovaraju opisu kriminalaca koje traže, i pokušavaju da ih strpaju u ćeliju, ali se oni brane. Šerifovim ljudima se pridružuju ljudi iz saluna, i Zagor je primoran da pobegne, dok Čika i Nuan-Teha  zarobe. Čiko tada shvati da šerif i njegovi ljudi rade za osobu sa medaljonom, i da su izmislili celu priču o traženim kriminalcima kako ne bi izazvali sumnju kod ljudi iz saluna.

Drugi deo – Gospodar tame. U ćeliji, Nuan-Teh pokušava da stupi u kontakt s duhovima, ali Sid mu šalje vizije kostura u crvenim mundirima. Kasno uveče, šerif se vraća sa svojim ljudima, i odvodi Čika i Nuan-Teha na brod, kojim namerava da ih preveze do svog gospodara. Zagor sve to vidi, i krišom se ukrcava na brod. On oslobodi Čika i Nuan-Teha, nakon čega zajedno sa njima napada ljude na brodu, ali tokom borbe on i jedan od mornara upadaju u vodu, dok ostali mornari uspevaju da savladaju Čika i Nuan-Teha. Sledećeg jutra, Zagor se budi na obeli, gde ga je izbacila plima, i prolazeći kroz šumu zastaje da jede. Tamo ga napadaju indijanci Penakuk, koji misle da je on jedan od ljudi koji su odgovorni za otmicu žena iz njihovog sela. Zagor ide do njihovog sela, gde razgovara sa poglavicom i raščisti nesporazum, nakon čega kaže da po opisu misli da zna ko je oteo njihove žene, sledbenici čoveka sa medaljonom. Poglavica Vohkan kaže da zna gde ih drže, u staroj engleskoj tvrđavi na obližnjem ostrvu, i da su već pokušali da stignu tamo nekoliko puta, ali su videli viziju kostura u crvenim mundirima, i veliki talasi su potopili njihove kanue. Zagor odlučuje da ode do te tvrđave, ali da krene preko noći, kada neće biti primećen. Za to vreme, u staroj engleskoj tvrđavi, Sid dolazi do zarobljenog Nuan-Teha, i baca mu magični prah u lice. Istovremeno, Zagor stiže do ostrva na kojem je tvrđava, i penje se uz zidine, nakon čega sredi stražare. U tvrđavi, Sid se sprema da ostvari svoj plan nad ošamućenim Nuan-Tehom. Zagor ulazi u tvrđavu, gde sredi Sidove sledbenike na koje nailazi, i stiže do ćelije u kojoj je zatvoren Nuan-Teh. Na podu ćelije pronalazi Sidovo beživotno telo, i tada ga Nuan-Teh napada s leđa. Zagor primeti da Nuan-Teh oko vrata nosi Abrahamov magični medaljon, i shvata da to više nije Nuan-Teh. Kroz Nuan-Teha govori Stiven (#264), koji priča kako je nakon uništenja knjige vražbina njegov duh ušao u magični medaljon, koji je ostao u ruševinama hrama sve dok nisu naišla dvojica kriminalaca. Jedan od njih, Sid, pronašao je medaljon, i Stiven je preuzeo njegovo telo. Posmatrao je kako Zagor, Čiko i Nuan-Teh idu prema njemu, i odlučio je da preuzme telo Nuan-Teha, mladog vrača sa velikim magijskim moćima, što je i učinio. Nekoliko sati kasnije, Zagor i Čiko su vezani u podzemnog prostoriji tvrđave, u kojoj se nalazi i kavez sa otetim indijankama.

Treći deo – (početak #521). Stiven priča kako je pre mnogo vremena tvrđavom u kojoj se nalaze upravljao engleski komandant Templton, koji je bio sledbenik demona Hagota. Njegovo bavljenje crnom magijom je otrkio Abrahamov predak, Džon Stouk, koji ga je razotkrio pred svima i na kraju ubio. Templton je pokušao da prenese svoj duh u magični medaljon koji je nosio sa sobom, ali ga je Stouk na vreme uzeo od njega, i kasnije pročistio belom magijom. Džonov sin, Ebenizer Stouk, predvodio je progon veštica u Salemu, a sve magične pergamente je zajedno sa medaljonom čuvao u sanduku koji je predao svoj sinu Abrahamu. Nakon što su Stivenovi sledbenici ubili Abrahama, oni su od njega uzeli taj kovčeg, i Stiven sada namerava da uz pomoć magičnih pergamenata prizove demona Hagota. On obavlja ritual, i ispred njega se pojavljuje upravo Hagot, kojem Stiven namerava da najpre prinese indijanske žene kao žrtvu. Kada mu Hagot okrene leđa, Stiven mu stavlja magični medaljon oko vrata, i otkriva svoju pravu nameru, da preuzme Hagotovo telo i moći. On uspeva u tome, dok Nuan-Tehovo telo bez svesti pada na zemlju. Stiven u Hagotovom telu koristi svoju novostečenu magiju da upije životnu energiju svojih sledbenika, zbog čega se njegovi preživeli sledbenici okreću protiv njega, i oslobađaju Zagora i Čika. Zagor koristi Stivenovu nepažnju da mu uzme medaljon, i beži kroz tvrđavu. Stiven kreće za njim, ali ga sustiže prekasno, jer je zagor već stigao do vrha tvrđave, i bacio magični medaljon na dno okeana. Sada kad je medaljon sa Stivenovim duhom na dnu okeana, Hagot ponovo zauzima svoje telo, i iz zahvalnosti prema Zagoru koji ga je oslobodio Stivenovog uticaja, odlučuje da ga ne ubije, već da se vrati odakle je i došao. Nuan-Teh se za to vreme osvesti i oslobađa zarobljene indijanke. Preživeli Stivenovi sledbenici spale kovčeg sa magičnim pergamentima i odlučuju da se više ne bave crnom magijom, nakon čega brodom odlaze iz tvrđave.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s