Zagor 133, 134, 135

Screenshot_2

Prvi deo – Sandy River. Dok čeka Zagora, Čiko u jednom gradu sreće Trampija, i upada u nevolje pokušavajući da zaradi otvaranjem agencije za ženidbe. Nakon što se kasnije nađe sa Zagorom, oni nastavljaju dalje prema selu Sauka na ušću Sandy Rivera. Nekoliko dana kasnje, oni stižu tamo, ali tamo nailaze na pokolj, jer je vojska pobila čitavo selo, uključujući žene i decu. Na putu prema najbilžem utvrđenju, Zagor i Čiko posećuju trgovca Blondieja Dillmana, kojeg pitaju šta se dogodilo plemenu Sauka. On odgovara da je u utvrđenje Safety došao novi zapovednik, major Raskin, koji je pogoršao situaciju sa indijancima. Poglavica svih okolnih plemena, Wanattah, u svom selu drži belkinju koju odbija da preda Raskinu, zbog čega je on odlučio da to reši silom. Tada trojica indijanaca dolaze do Dillmanove kolibe, i traže od njega oružje, koje on odbija da im preda, zbog čega ga napadaju.

Drugi deo – Kazneni odred. Dillman puca na njih i ubija jednog indijanca, ali mu oni uzvraćaju i ubijaju ga. Zagor napada preostalu dvojicu i savlada ih, ali im dopusti da odu, nakon čega on i Čiko kreću prema utvrđenju Safety. Kada stignu tamo, Zagor sreće starog prijatelja, narednika Boba Hackmana, koji im kaže da se ne slaže sa onim što Raskin radi, ali predlaže Zagoru da je bolje da se pretvara da je na njegovoj strani,  kako bi pošao sa njima kao vodič u sutrašnjoj ekspediciji. Sledećeg dana, Raskin sa vojskom kreće na put prema Wanattahovom selu, i Zagor kreće s njima. Dan kasnije, oni nailaze na malu grupu indijanaca, i Raskin naređuje Bobu da ih sa grupom vojnika napadne. Ispostavlja se da je to bila zamka, i da ih veća grupa indijanaca čeka u zasedi, ali Raskin odlučuje da im ne pomogne, već da ih ostavi da ih indijanci pobiju, kako bi on i ostali mogli da nastave dalje. Zagor se pobuni, i priskače u pomoć Bobu i ostalima, time što trubom i granjem prevari indijance da su svi vojnici krenuli na njih, i natera ih u beg. Kada stigne do preživelih vojnika, saznaje da su indijanci pre bega zarobili Boba, i odmah kreće prema njihovom selu.

Treći deo – Stub za mučenje. U selu Sauka, Zagor zatiče Boba vezanog za stub za mučenje, i ušunja se tako što onesvesti jednog indijanca i uzme mu odeću. Kasno uveče, on pokušava da oslobodi Boba, ali ga indijanci otkriju, i zarobe i njega. On pokušava da ubedi poglavicu Wanattaha da oslobodi belu zarobljenicu i time spreči pokolj, ali Wanattah kaže da u selu nema nikakve zarobljenice, jer je ta devojka, Cintia, sada njegova žena, i da je svojevoljno odabrala da ostane u selu. Sledećeg dana, Wanattah sa svojim ratnicima kreće da se suprotstavi Raskinu i njegovim vojnicima, ali se ubrzo vraća jedan ranjeni ratnik, koji kaže da su svi ostali mrtvi, i da je Wanattah poginuo među prvima. Raskin se ne zaustavlja na tome, već naređuje svojim vojnicima da napadnu nezaštićeno selo, i pobiju sve starce, žene i decu, a Zagor i Bob ne uspevaju da ga zaustave u tome

Četvrti deo – (početak #136). Nekoliko dana kasnije, vojska se sa zarobljenim Zagorom vraća u utvrđenje Safety, i priređuje se slavlje zbog oslobođenja bele zarobljenice, Cintie, zbog čega će Raskin biti unapređen. Ubrzo nakon unapređenja, Raskinu prilazi Cintia, i dok on misli da ona želi da mu se zahvali, ona vadi pištolj i ubija ga, čime osveti smrt svog muža i svih ostalih indijanaca koje je pobio. Nju proglašavaju ludom i odvode je, dok Zagor i Bob odlučuju da joj pomognu da je oslobode.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s