Zagor 262, 263

Screenshot_2

Prvi deo – Baterton i Baterton (od polovine #261). Dok Zagor i Čiko love u šumi, nailaze na Bata Batertona, koji im kaže da vodi ekspediciju na Bele planine. On ih odvodi do čoveka koji ga je unajmio, Jima Crabba, i svog brata, Binga Batertona, nakon čega im Jim priča razlog ekspedicije. On kaže kako je dvadeset godina ranije njegov otac pošao prema Belim planinam sa izvesnim Wordellom kao vodič, i da se nikada nije vratio. Jim je sada odlučio da sazna šta se desilo sa njegovim ocem, i unajmio Bata i Binga da pronađu Wordella, ali nisu uspeli u tome. Zato su krenuli prema mestu na kojem je njegov otac nestao, Belim planinama, gde žive ratoborni indijanci Wankari. Zagor i Čiko odlučuju da pređu deo puta sa njima, do predstraže koja se nalazi u blizini, i sledećeg jutra kreću tamo.

Drugi deo – Gospodar vremena. Nakon nekoliko dana putovanja, oni nailaze na stenoviti predeo, gde im grupa razbojnika predvođeni tajanstvenom osobom postavi zasedu i puca na njih. Oni uspevaju da nađu zaklon, dok se Zagor neprimetno približi razbojnicima i napada ih. Nakon što ih sredi, kreće za njihovim šefom, koji tokom bega pada niz liticu sa velike visine. Nakon par trenutaka, on se pred Zagorovim očima diže kao da se ništa nije desilo, i beži. Uskoro, Zagor i ostali stižu do predstraže, gde upoznaju izvesnog Clappertona, antropologa koji se uputio na isto mesto kao i oni, i koji traži da krene sa njima, na šta oni pristaju. Nakon nedavnog napada, Zagor odlučuje da se on i Čiko priključe ostalima na putu prema Belim planinama, i sumnja da upoznavanje sa Clappertonom nije bilo slučajno, pa reši da motri na njega. Sledećeg jutra, oni kreću na put, i te večeri odluče da se odmore pored mosta koji ih odvaja od teritorije Wankara. Zagor se budi dok je Clapperton na straži, i vidi da njega nema. Kada Clapperton dođe, on kaže da je bio da se napije vode na izvoru, ali Zagor shvati da je to laž kada sledećeg jutra primeti da su konopci koji drže most presečeni. Kako ne bi izazvao sumnju kod njega, on ga ne optužuje odmah, već kaže da su to verovatno uradili ljudi koji su ih prethodnog dana napali. Oni uspevaju da pređu procep uz pomoć konopca, i ubrzo nailaze na trojicu Wankara koji se bore sa pumom. Zagor im pomaže, i Wankari odluče da ih povedu sa sobom do svog sela, gde Jim može da se raspita o svom ocu. Nakon nekog vremena, oni staju da odmore, i jedan od Wankara se otruje hranom. Druga dvojica misle da su ih Zagor i ostali izdali, i napadaju ih. Jednog od njih Bing ubija kako bi se odbranio, dok drugi beži da upozori ostale iz svog plemena. Zagor i ostali brzo nastavljaju dalje, ali Clapperton nakratko zastaje. Bing primeti da je Clapperton namerno ispustio na zemlju lančić, koji bi sutradan na suncu Wankari jasno vidli. Clapperton shvata da je razotkriven, i puca na njih, ali mu Bing uzvraća paljbu i ubija ga. Nakon par trenutaka, Clapperton otvara oči i ustaje kao da nije ranjen, i beži odatle, zbog čega Zagor shvati da je to isti čovek koji je unajmio ljude da ih napadnu prethodnog dana. Nakon što na lančiću vidi urezano slovo W, pretpostavi da bi Clapperton zapravo mogao biti Wordell, koji iz istog razloga iz kog je besmrtan nije ostario ni dan u poslednjih dvadeset godina. Čiko, Jim, Bat i Bing ostaju sakriveni u jednoj pećini, dok Zagor kreće prema svetoj pećini vrača Wankara, do koje mu je jedan od Wankara objasnio put pre večere. Nakon nekog vremena, do Čika i ostalih dolazi grupa Wankara koja ih prepoznaje kao ubice dvojice svojih ratnika, i zarobi ih, dok Zagor u svetoj vračevoj pećini nailazi na drugu grupu ratnika. On uspeva da se izbori sa Wankarima, i nakon što ubedi vrača da sveže onesvešćene ratnike, od njega saznaje da je dvadeset godina ranije Wordell došao sa Jimovim ocem na teritoriju Wankara, i ubio njihovog prethodnog vrača, Okanhareta. Tada se u pećini pojavljuje Clapperton, koji priznaje da je on zapravo Wordell.

Treći deo – Ubica od kamena. Wordell priča kako je čuo za vrača Wankara koji može da zaustavi vreme i izbegne smrt, pa je sa Jimovim ocem kao vodičem krenuo da ga pronađe. Naterao je vrača da ga svojom magijom pretvori u besmrtnika, i vrač Okanhareta je stvorio kameni kip sa njegovim likom, koji će umesto njega pretrpeti sve povrede i bolesti. Od tada je Wordell postao besmrtan i zauvek mlad, dok je njegov kameni kip trpeo sve umesto njega. Kako bi sačuvao svoju tajnu i uklonio svedoke, ubio je vrača i Jimovog oca, nakon čega je eksplozijom izazvao urušavanje ulaza u pećinu. Wordell sada namerava da ponovo učini isto, i puca na Zagora kako ne bi ostavio svedoke, ali Zagor uspeva da se pomeri na vreme i sakrije iza stene. Wordell izvodi vrača van pećine, i kao i dvadeset godina ranije, izazove eksploziju koja zatrpa ulaz u pećinu, sa Zagorom unutra. Zagor ubrzo pronalazi deo na zidu pećine iza kojeg čuje žuborenje vode, i kreće da pravi rupu u zidu kopljem koje je pronašao u pećini. Nakon više sati uspeva da napravi dovoljno veliku rupu, kroz koju prolazi na drugu stranu, i vidi da se nalazi u jednom od tunela pećine u kojem je podzemni potok. On nastavlja dalje tunelima, i nakon nekog vremena nailazi na staru svetu pećinu vrača Okanhareta, gde pronalazi njegov kostur, kao i kostur Jimovog oca. Pored njih se nalazi i kameni kip, koji je unakažen svakakvim bolestima i ranama. Nakon što pronađe izlaz iz pećine, on izlazi zajedno sa kipom, i kreće prema selu Wankara. Nakon nekog vremena, u selu Wankara vezuju Čika, Jima, Bata i Binga za stubove za mučenje, a ubrzo dolaze i Wordell i vrač. Vrač objasni da je Wordell besmrtan, dok Wordell traži samo da posmatra kako Čiko i ostali umiru na stubovima za mučenje. Tada se pojavljuje Zagor sa kamenim kipom, i Wordell puca na njega. Zbog pucnja, Zagor ispusta kip, koji pada sa visine i razbija se u komade, i istog trenutka Wordell naglo ostari, i odjednom poprimi sve bolesti i rane koje je upio njegov kip, nakon čega umire. Zagor objasni Wankarima da je Wordell kriv za smrt njihovih ratnika, i oni pristaju da oslobode Čika i ostale. Jim saznaje za smrt svog oca, i sa ostalima kreće prema pećini u kojoj je njegovo telo, kako bi ga sahranli pre nego što se vrate nazad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s