Zagor 311, 312

Screenshot_1

Prvi deo – Čiko zavodnik (kraj #310). Zagor i Čiko idu prema selu Otava u kojem će biti odabran novi poglavica, i na putu tamo nailaze na grad Kingston. U Kingstonu, Zagor sreće poručnika Rajana, koji mu kaže da treba da prati ekspediciu izvesnog prodesora Grima, a da ne poznaje oblast, i da bi mu Zagorova pomoć bila od koristi. Zagor pristaje da krene sa njim u Fort Hatilon, i pomogne mu da odabare najbolji put kojim će proći, dok Čiko ostaje u Kingstonu. Čiko na ulici naleće na čoveka koji se predstavi kao Simon Kiton, i koji mu priča svoj problem. Kiton kaže da ne može da bude sa voljenom ženom jer je ona udata, a on oženjen, i da je upravo tog dana trebao krišom da se vidi s njom, ali ga njegova žena tera da ostane kod kuće i cepa drva. On ponudi Čiku novac ukoliko glumi radnika sa ranča koji ga hitno zove da pomogne povređenom konju, jer je Kiton veterinar, kako bi mogao da izađe tog dana. Čiko pristaje, ali Kitonova žena ga natera da on ostane i cepa drva umesto Kitona, dok se on ne vrati. Kao i uvek, Čiko upada u nevolju zbog nesporazuma, i na kraju ga i Kiton i muž Kitonove ljubavnice jure da ga ubiju.

Drugi deo – Smrtonosna opasnost. Za to vreme, Zagor i Rajan stižu do Fort Hatilona, gde Zagor upoznaje profesora Grima i kapetana Hanta, koji je na čelu tajanstvenog odreda Zelenih Jakni. Nakon što im pomogne da odaberu pravi put do svog odredišta, Zagor se vraća u Kingston, i pridružuju se Čiku. Nešto kasnije, oni u salunu sreću starog poznanika, trapera Džeremija. Džeremi priča kako je sa trojicom svojih prijatelja skupio veliku svotu novca, i namerava da napravi sopstveno mesto za prodaju krzna na brdima Blekstip. Jedan od ljudi iz krčme to čuje, i upozori ih da se u brdima Blekstip nalazi smrtonosna opasnost, nakon čega im priča o trgovcu kojeg su pronašli ubijenog, a pored njega poruku koju je napisao krvlju, da njegovi napadači nisu bili ljudi. Njegove povrede su izgledale kao da ga je napala neka divlja zver, ali zbog poruke koju je ostavio, ljudi su ubeđeni da na Blekstipu žive čudovišta. Nešto kasnije, Džeremi i njegova dvojica prijatelja idu da pokupe svog poslednjeg člana, pijanicu koji je bio u društvu trojice ljudi u drugom salunu. Ta trojica koja su bila s njim, Kolbern, Kehoe i Pariš, uspeli su da ga napiju i saznaju o novcu, i nameravaju da ih sledećeg dana napadnu i opljačkaju. Ujutru, Džeremi i njegovi prijatelji kreću prema Blekstipu, a pridružuju im se i Zagor i Čiko, koji idu u istom pravcu. Nakon nekog vremena, Kolbern i njegovi saučesnici ih sačekaju u zasedi i pucaju na njih, zbog čega njihova kola izgube kontrolu. Zagor im se približava i napada ih, a pomaže mu i šerif iz Kingstona, koji je tuda prolazio sa svojim pomoćnicima, ali Kolbern i njegovi saučesnici uspevaju da pobegnu. Dvojica Džeremijevih prijatelja tom prilikom poginu, dok je treći ranjen, i šerif ga odvodi sa sobom nazad u Kingston, dok sa Zagorom, Džeremijem i Čikom ostavlja svog pomoćnika Munija, kako bi im pomogao kada budu naišli na Kolberna. Ubrzo zatim, Zagor, Čiko, Džeremi i Muni kreću tragovima Kolberna i njegovih saučesnika, kako bi im se osvetili za smrt njihovih prijatelja. Kolbern primeti da ih prate, i pokušava da ih zavara tako što on i njegovi saučesnici puste konje da nastave dalje i prave tragove, dok oni kreću pešice kroz šumu, ali im to ne uspe, jer Zagor primeti trik. Sledećeg dana, Džeremi kaže da se u blizini nalazi koliba dvojice njegovih prijatelja koji bi mogli da im pomognu u potrazi, pa oni idu do te kolibe, ali je pronalaze napuštenu. Iza kolibe nalaze kostur jednog od njih, dok leš drugog pronalaze u ostavi, sa izrazom užasa na licu, što ih podseti na priču o čudovištima sa Blekstipa. Sledećeg dana nastavljaju putovanje, i ubrzo primete Kolberna i njegove saučesnike u daljini. Kolbern, Kehoe i Pariš takođe primete njih i kreću u beg, i ubrzo nailaze na utvrđenje koje izgleda napušteno, pa odluče da se sakriju tamo. Kada Zagor i ostali stignu do tog utvrđenja, oni čuju krike, i vide Kolberna i Pariša kako beže odatle, jureni gomilom stvorenja sa ljudskim telima, ali čudovišnim izgledom lica.

Treći deo – Užasna mutacija. Oni odlučuju da im pomognu, i pucaju na čudovišta, ali se ispostavi da su čudovišta mnogo izdržljivija od ljudi, i da je potrebno više pogotka mecima da bi ih ubili. Čudovišta ubijaju Pariša, dok Kolbern uspeva da se spasi i pridruži Zagoru i ostalima, koji traže zaklon iza stena u blizini. Za to vreme, Kehou, koji je ostao u utvrđenju, čudovišta pronalaze dok se krije u nekoj vrsti laboratorije, i kada ga napadnu, neki gas mu zahvati lice. On ipak uspeva da pobegne iz utvrđenja i pridruži se ostalima, ali uspe samo da kaže šta mu se desilo u laboratoriji, pre nego što izgubi svest. Dok se bori protiv čudovišta, Zagor primeti da jedno od njih izgleda kao kapetan Hant, koji je u pratnji poručnika Rajana i profesora Grima krenuo upravo u tu oblast. Dok se kriju od čudovišta iza stena, Zagor primeti odsjaje koji dolaze iz pećine u blizini, i shvati da tamo ima nekoga ko im šalje signale. On otrči do te pećine, i tamo nailazi na Rajana i Grima. Profesor Grim tada odluči da mu sve objasni, i kaže da je odred Zelene Jakne stvoren zbog specijalnog vojnog projekta koji a cilj ima da učini vojnike jačim i agresivnijim. To se postiže Belzebulovim sindromom, preparata koji su davali vojnicima, a zbog testiranja su na Blekstipu sagradili tajno utvrđenje. Vojnici su dobijali sve veću dozu, i nakon nekog vremena su izveštaji prestali da dolaze, zbog čega su Grim i Hant poslati da provere o čemu se radi. Istovremeno, na Blekstipu su počela da se dešavaju ubistva, i ljudi su krenuli da spominju čudovišta koja tamo žive. Zbog preterane doze Belzebulovog sindroma, čitav odred Zelenih Jakni, koji je došao u dodir sa tim gasom, pretvorio se u bezumna čudovišta. Profesor Grim kaže da bi mogao da stvori neku vrstu protivotrova kojom bi zaustavio ta čudovišta, ali mu je potrebna laboratorija. Zagor se seti da je Kehoe spomenuo da ga je zahvatio neki gas u laboratoriji utvrđenja, i zato odmah kreće sa Grimom i Rajanom prema ostalima. Za to vreme, Kehoe se budi i pretvara u čudovište, nakon čega napada i ubija Kolberna. Zagor stiže na vreme da ga spreči da ubije ostale, i tokom borbe ga gurne među ostala čudovišta, koja ga ubijaju. Tada primeti da, iako je Kehoe bio čudovište, ostala čudovišta ga nisu prihvatila kao jednog od njih, već su ga ubila, što nije bio slučaj sa kapetanom Hantom. On pretpostavi da je to zbog zelenih jakni, jer je Hant nosio jednu, a Kehoe ne, zbog čega on i ostali oblače uniforme ubijenih čudovišta, kako bi se približili utvrđenju. Čudovišta ih posmatraju, ali ne shvate da oni nisu njihovi tek kad prođu pored njih i uđu u utvrđenje, U utvrđenju, profesor Grim kreće da pravi protivotrov u laboratoriji, dok ostali planiraju kako da uhvate čudovišta u zamku. Nakon par sati, oni otvaraju ulaz utvrđenja, i sva čudovišta kreću na njih, ali upadaju u veliku rupu koju su iskopali u zemlji. Na dnu rupe se nalazi burad sa gasom koji deluje kao protivotrov, koji je profesor Grim napravio, i pustanjem tog gasa, sva čudovišta se onesveste. Profesor Grim kaže da taj gas ne može da vrati čudovišta u prvobitno stanje, i da je za to potreban dodatni materijal koji će doneti sledeća ekspedicija poslata tamo, a da će se do tada brinuti o njima, nakon čega Zagor i ostali odlaze iz utvrđenja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s