Zagor 009

Screenshot_1

Prva priča: Prvi deo – Odmetnici (kraj #08). Na sastanku poglavica, indijanci se dogovaraju da prihvate saradnju sa belcima koji će im dati oružje u zamenu za dozvolu za lov na njihovoj teritoriji, nakon čega će krenuti u napade na belce. Jedini im se suprotstavi poglavica Urona, Crveno Koplje, zbog čega ostali odlučuju da ga ubiju. Misleći da je mrtav, oni pustaju da ga reka odnese, ali nakon nekog vremena, niže niz reku, Zagor i Čiko vide Crveno Koplje u vodi i spašavaju ga. Ranjeni poglavica Urona priča o onome što nameravaju da urade druga plemena, vođena poglavicom Seneka, Slomljenim Zubom, nakon čega Zagor odmah kreće prema selu Urona, kako bi ih obavestio da je njihov poglavica ranjen. Na putu tamo, on nailazi na ratnika Delavera, kojem kaže da obavesti Urone o situaciji umesto njega, a onda se vrati u selo Delavera kako bi obavestio i njih. Nakon toga, Zagor kreće da traži trgovce oružjem, što mu polazi za rukom kasno sledećeg dana, kad vidi kako se trojica belaca sa kolima punih pušaka sastaju sa indijancima. Oni ga primećuju i pucaju na njega, ali on skače u reku i uspeva da im pobegne. Nakon nekog vremena, indijanci odlaze, a Zagor se neprimetno vraća do trojice trgovaca oružjem, i prisluškuje njihov razgovor. On čuje kako je njihov gazda izvesni Kendal, iza kojeg stoji kompanija za trgovinu krznima, i kojeg štiti zelenaš Mozes Briton. Zagor se tada umeša i napada ih, nakon čega otera njihove konje i zapali im kola, ostavljajući ih da se pešice vrate do prvog naseljenog mesta. Sutradan, Zagor stiže u Fort Henri, gde izveštava vojsku o svemu, nakon čega ponovo kreće na put, i tri dana kasnije stiže u Toledo, gde se nalazi Kendal, gazda one trojice. Za to vreme, njih trojica pronalaze odbegle konje, i jedan od njih na konju stiže u Toledo nedugo nakon Zagora, i odmah obaveštava Kendala o svemu.

Prva priča: Drugi deo – Okršaj u Toledu. Kendal mu naređuje da smakne Zagora, zbog čega on okuplja grupu ljudi, i ide do hotela u kojem je Zagor odseo. Zagor ne može da se izbori sa gomilom ljudi, pa beži iz hotela, i usput nailazi na dvojicu ljudi koji se ne slažu sa Kendalovim namerama, i odlučuju da pomognu Zagoru. Te večeri, Zagor upada u sobu Mozesa Britona, bogataša koji štiti Kendala, i nakon što otvori njegov sef, on zapali sav novac koji nađe u njemu. Odmah zatim, on izlazi i ide do mesta gde se nalaze Kendalova skladišta krzna. Kendalovi ljudi ga primete i pucaju na njega, ali on uspeva da stigne do skladišta municije, gde izazove požar. Burad sa barutom se zapali, i skladište eksplodira, nakon čega plamen zahvati sva Kendalova skladišta sa krznima. Na kraju, Zagor ide do Kendalove kuće, dok je Kendal zaokupiran požarom, i kada je celu pretraži, on pronalazi ugovor između Kendala i kompanije za trgovinu krznima, koji dokazuje da Kendal namerava da proda puške indijancima kako bi izazvao rat, i pritom dobio ekskluzivno pravo za lov na indijanskoj teritoriji. Kendalov sluga pokušava da spasi svog gospodara, i obara lampu, zbog čega izaziva požar u Kendalovoj kući. Zagor ostavlja dokumente kod dvojice ljudi koji su mu pomogli, i koji će se pobrinuti da zaustave Kendala, dok on ide da reši situaciju sa indijancima. Tri dana kasnije, Zagor ide do Fort Henrija, gde okuplja gomiliu trapera i priča im svoj plan. Nakon toga, ide do sela Urona gde pronalazi Čika, i isti plan saopšti i Crvenom Koplju. Tada dimnim signalima organizuje sastanak poglavica, i četiri dana kasnije, kada se okupe poglavice svih plemena koja nameravaju da krenu u rat sa belcima, on tamo dovodi veliki broj trapera i Urona. On im kaže da je zaustavio čoveka koji je obećao da će im dati oružje, i zapreti Slomljenom Zubu i ostalima da odustanu od svojih namera. Slomljeni Zub ga optužuje da laže, i izaziva ga na borbu, u kojoj Zagor lako pobeđuje. Nakon što Slomljeni Zub i ostale poglavice odustanu od pobune, Zagor i traperi iz Fort Henrija odlaze svojim putem.

Druga priča: Prvi deo – Veštica iz Crne Močvare. Do Zagora i Čika dolazi poglavica Urona, Crveno Koplje, zajedno sa poglavicom Gavranova, Crnim Sokolom. Crni Soko kaže da mu je potrebna pomoć zbog toga što već neko vreme ratnici iz njegovog plemena nestajubez traga, i sumnja da se to dešava zbog veštice Jaske, koja živi u močvari. Tri dana kasnije, Zagor ide do sela Gavranova, gde ga dočeka celo pleme, osim brata Crnog Soloka, Dugog Noža, koji je otišao da proveri glasine o prisustvu belih lovaca u dolini. Zagor zna da belci ne love u tom području, ali zanemari to. Nakon što mu Crni Soko ispriča sve što zna o veštici Jaski, Zagor sa Čikom kreće da je pronađe. Za to vreme, Dugi Nož, brat Crnog Sokola, ide do Jaske i njenog pomoćnika Orika, kako bi je obavestio da će Zagor doći da je traži. Nakon što je upozori, Jaska kaže da će se ona pobrinuti i za Zagora i za Crnog Sokola, i da će Dugi Nož postati poglavica Gavranova. Zagor i Čiko idu do mesta gde im je Crni Soko rekao da će pronaći dva kanua, ali pronalaze samo jedan, a jedini ko nije bio u selu je Dugi Nož, koji bi trebalo da je u dolini, a ne u močvari. Zbog toga Zagor shvata da je Dugi Nož lagao kada je rekao gde ide, i da verovatno sarađuje sa Jaskom, zbog čega on i Čiko ostaju da ga sačekaju kada se vrati. Nedugo zatim, Dugi Nož se vraća, i primećuje da jedan kanu nedostaje, i misleći da je se mimoišao sa Zagorom, on se vraća nazad prema Jaskinom skrovištu, kako bi iznenadio Zagora i napao ga s leđa, ne znajući da ga Zagor i Čiko sve vreme posmatraju, i da kreću da ga prate. U močvari, Zagor čuje zvuk bubnja, i ostavlja Čika u kanuu, kako bi mogao plivajući neprimetno da se približi mestu odakle zvuk dolazi. On vidi kako se Dugi Nož sastaje u močvari sa Jaskinim pomoćnikom, patuljastim indijancem Orikom, i pravi rupu u njegovom kanuu, nakon čega se penje na drvo, kako bi lakše pronašao Jaskino skrovište. Nedugo zatim, on pronalazi Jaskino skrovište, koje se nalazi upravo na vrhovima drveća, dok za to vreme Dugi Nož prelazi u Orikov kanu, i njih dvojica kreću nazad prema Jaski. Zagor dolazi do Jaske, ali u istom trenutku tu stižu i Dugi Nož i Orik, koji ga napadaju. Tokom borbe, Dugi Nož onesvešćen pada sa visoke platforme pravo u močvaru, a Jaska skače za njim, ali i sama kreće da se davi. Zagor joj priskače u pomoć i spašava je, nakon čega kreće da traži Dugo Koplje, ali zbog mutne vode ne uspeva da ga pronađe, i Dugo Koplje se udavi. Jaska vidi da Zagor izranja iz vode sam, i napada ga, zbog čega on okreće kanu u kojem su ona i Orik. Nakon toga, Zagor ih oboje iznosi na suvo, i Orik ne namerava da ga napadne. Desetak minuta kasnije, oni su u Jaskinom skrovištu, gde Orik kaže da Jaska neće još dugo živeti, i to ne samo zbog pada u vodu, već i zbog smrti Dugog Noža.

Druga priča: Drugi deo (početak #10). Orik priča kako je Jaska bila ćerka starog vrača Gavranova, Unakija, i da joj se udvarao poglavicin sin, Divlji Los. Poglavica i vrač su se jednog dana posvađali, i Jaski i Divljem Losu je bilo zabranjeno da budu zajedno. Unaki i Jaska su napustili pleme, a Divlji Los, koji je u međuvremenu zamenio svog oca kao poglavica, našao je drugu ženu, koja je očekivala dete. Jaska, koja je našla drugog muža, takođe je bila trudna, i smislila je plan da se osveti plemenu Gavranova. Jaska je se preselila u blizini sela Gavranova, i ubrzo rodila sina, Dugog Noža. Sin Divljeg Losa je međutim preminuo nekoliko sati nakon porođaja, i tu započinje Jaskin plan. Ljudima u selu je rekla da je moćna veštica koja može da vrati ljude iz mrtvih, i kada su joj doneli mrtvog sina Divljeg Losa, ona ga je zamenila svojim sinom, Dugim Nožem. Godinama kasnije, Divljeg Losa je zamenio njegov prvorođeni sin, Crni Soko, a Jaska je odlučila da je vreme da ubije Crnog Sokola, i na čelo Gavranova stavi svog sina, Dugog Noža, kojem nikada nije rekla da mu je majka. Ona je ubedila Dugog Noža da je njemu suđeno da bude poglavica, a on je, zaslepljen time, pratio sva njena naređenja, i čak i ubijao svoje saplemenike. Jaska se tada osvesti, ali samo na kratko, pre nego što umre. Zagor odlazi iz močvare, dok Orik odluči da zapali Jaskino skrovište, pre nego što i sam ode svojim putem. Stvari kreću naopako, i zapaljeni stubovi skrovišta padaju preko Orika i ubijaju ga, do Zagor, ne znajući za to, ide do Čika, i vraća se do sela Gavranova, kojima kaže da im Jaska više ne predstavlja pretnju.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s