Zagor 321, 322

Screenshot_1.png

Prvi deo – Sveto drvo. Zagor i Čiko idu do logora drvoseča, kako bi preneli poruku poručniku Steenu od pukovnika Grantstona da neće moći da mu pošalje potrebne ljude i materijal još dve nedelje, zbog indijanskog napada. Tamo nailaze na Wertmanna (#219), koji je na čelu drvoseča. Zbog najavljenog kašnjenja, drvoseče odluče da naprave slavlje, kada je već Zagor tu, zbog čega Zagor ide u šumu da ulovi neku divljač. Dok se vraća iz lova, on vidi kako se konopac koji vezuje gomilu posečenih stabala kida, i kako drva kreću prema dvojici drvoseča. On ih spašava, nakon čega primeti da se konopci nisu sami pokidali, već da su prerezani. Sledećeg dana, drvoseče se spremaju za organizovanje takmičenja. Nakon nadmetanja u vuči konopca i bacanju balvana, Zagor je izjednačen sa drvosečom Bo Malletom, zbog čega odluče da reše stvar borbom. Borbu prekida požar koji izbija među kolibama, i svi kreću da gase vatru. Kasnije se ispostavi da je požar podmetnut, jer je nestala kanta petroleja kojom je on izazvan. Zagor razgovara sa poručnikom Steenom, koji mu objašnjava gde će biti izgrađeno novo utvrđenje, i  pokazuje mu veliko staro stablo koje će morati da bude posečeno. Tada se pojavljuje grupa indijanaca na konjima, predvođena poglavicom Teiwosom, koji kaže da je to njihovo sveto drvo. Želeći da izbegne sukob sa indijancima, Steen kaže da će razmotriti da izgradi utvrđenje na nekom drugom mesu, kako ne bi morao da poseče drvo, i Teiwos kaže da će do sledećeg dana čekati njegovu odluku. Kasnije, Zagor i Steen pronalaze novo mesto za utvrđenje, i sledećeg dana se spremaju da to saopšte Teiwosu, koji u pratnji jednog ratnika dolazi među drvoseče, ali ga neko upuca iz daljine, i ubija ga. Ratnik koji je bio s njim beži nakon smrti svog poglavice, i ide do ostalih indijanaca, koji se odmah organizuju za napad. Za to vreme, drvoseče spremaju odbranu, i uspevaju da odbiju prvi napad indijanaca, koji se povlače u šumu. Nakon smrti Teiwosa, vođstvo preuzima mladi ratnik, Shartak, do kojeg dolaze dvojica belaca koji mu donose pušku i alkohol, i nude da mu pomognu da pobiju drvoseče. Nakon što postignu dogovor, grupa ratnika se pravi da juri tu dvojicu, koji beže prema drvosečama. Drvoseče ih prime, ali Zagoru cela ta situacija izgleda sumnjivo, i sa Bo Malletom se dogovori da posmatra dvojicu pridošlica. Te večeri, njegove sumnje se ispostave ispravne, jer njih dvojica onesposobe stražare, i daju znak indijancima da se približe. Mallet to primećuje i diže uzbunu, ali su indijanci već stigli i kreću u napad.

Drugi deo – Priznanje. Drvoseče se bude i kreću da pucaju na indijance, koji odmah beže, nakon što njihov plan da ih iznenade na spavanju ne uspeva. Jedan od dvojice izdajnika uspeva da pobegne sa indijancima, dok drugog vezuju i ispituju. On priča kako je godinu dana ranije sa svojim saučesnikom opljačkao kola koja su prevozila srebro, ali su zbog vojske koja je krenula za njima morali da sakriju srebro, pa su ga zakopali ispod velikog starog drveta koje indijanci smatraju svetim. Vojska ih je uhvatila i zatvorila u zatvor iz kojeg su oni godinu dana kasnije pobegli. Kada su se vratili do drveta, videli su gomilu šatora, i drvoseče koji se spremaju da sagrade utvrđenje upravo tamo gde su oni zakopali srebro. Zbog toga su ubili poglavicu Teiwosa, kako bi ubedili indijance da su to zapravo uradile drvoseče, i izazvali ih da krenu u napad. Kasnije bi se vratili, i na miru iskopali srebro. Zagor smišlja plan kako da izbegne sukob sa indijancima, i sa Malletom odlazi iz logora, i neprimetno se približi selu indijanaca. Mallet izazove požar koji njihove konje natera u beg, dok Zagor koristi tu pometnju da uđe u šator novog poglavice Shartaka, i onesveti ga. Tada se pojavljuje Mallet na konju, i odvodi Shartaka sa sobom, a Zagor ide do drugog šatora u kojem se nalazi saučesnik čoveka koji je ranije sve priznao, i uz pretnju pištoljem ga izvodi iz sela. Nakon nekog vremena, on ga odvodi do jedne čistine u šumi, gde mu kaže da je njegov ortak sve priznao. Za to vreme, do istog mesta dolazi Mallet sa Shartakom, kojeg tera da vezan iz šume posmatra sve. Ne znajući da Shartak prisluškuje, Zagorov zarobljenik priznaje da su on i njegov saučesnik ubili Teiwosa kako bi izazvali nemire sa indijancima, i kasnije došli po srebro koje su zakopali. Teiwos shvati da je prevaren, i Mallet ga odvezuje i dovodi do čistine. Kriminalac to koristi da pobegne i otrči do svetog drveta, gde jednog indijanca pod pretnjom pištoljem tera da kopa po kiši. Oluja je sve jača, i iznenada se javi jak grom koji udara pravo u njega i ubija ga. Sada kad je Teiwosov ubica mrtav, a Steen premešta izgradnju utvrđenja na drugu obalu, Shartak ne namerava da nastavi sa napadima na drvoseče, i odlazi sa svojim ratnicima.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s