Zagor 154, 155, 156

Screenshot_2

Prvi deo – Bez predaha. Zagor i Čiko vide kako dvojica vojnika u čudnim uniformama jure poštara Dranki Daka, i umešaju se da ga spasu. Ispostavlja se da su ga ta dvojica jurila i napala zato što nije hteo da im preda pismo koje je bilo upućeno Zagoru. Zagor spašava Dranki Daka, i saznaje da su vojnici deo Tropskog korpusa, posebne vojske pukovnika Caniffa koja je nedavno došla u Darkvud. Dranki Dak kaže da je u ludnici u Charlestonu pored koje je prolazio video Zagorovog prijatelja, pukovnika Perija, koji mu je predao pismo namenjeno njemu, a koje su dvojica vojnika sada uzela od njega. Vojnici ne žele da predaju Zagoru njegovo pismo, zbog čega ih napada i uzima ga, i nakon što ga pročita, saznaje da se čudne stvari dešavaju u napuštenom utvrđenju McKinley, zbog čega su ugroženi životi svih stanovnika Darkvuda. Zagor odlučuje da ode u Charleston, i porazgovara sa pukovnikom Perijem, zbog čega odmah kreće na put sa Čikom. Nakon što stignu u Charleston, oni idu do ludnice u kojoj je Peri zatvoren, ali im bolničari ne dozvoljavaju da ga posete, i pokušavaju da ih izbace, zbog čega ih Zagor napada. Borbu zaustavlja časnik Tropskog korpusa, koji kaže da je Perijevo mentalno stanje slabo, i da zbog toga ne sme da prima posete, nakon čega Zagor i Čiko odlaze iz ludnice, ali Zagor nije ubeđen u časnikove reči, pa smišlja plan kako da dođu do Perija. Sledećeg dana, maskirani Čiko ulazi u ludnicu pretvarajući se da je lud, kako bi došao do Perija, kojeg čuvaju zaključanog u sobi. Nakon što pronađe sobu u kojoj je zatvoren, Čiko sledećeg dana namerava da na neki način zaobiđe stražara Tropskog korpusa koji stoji ispred, i uđe u Perijevu sobu. Tada se pojavljuje čovek koji donosi posteljinu, i Čiko se sakrije u njegovu korpu kako bi ga on uneo u sobu.

Drugi deo – Tropski korpus. Nakon što uđe u sobu, stražar primeti Čika, ali se ispostavlja da je nosač posteljine prerušeni Zagor, koji lako onesposobi stražara. Nakon toga, Peri i Čiko se kriju u korpi za veš, koju Zagor iznosi napolje iz ludnice, ali se tokom njihovog bega stražar osvesti, i diže uzbunu, zbog čega vojnici Tropskog korpusa kreću za njima. Zagor, Čiko i Peri kolima beže od vojnika, ali prilikom bega padaju sa mosta pravo u reku. Vojnici ne odustaju od potere, i kreću da pretražuju reku, ali Zagor, Čiko i Peri su preživeli pad, i uspeli da se udalje. Ubrzo nailaze na kuću, za koju saznaju da pripada čoveku koji često za novac pomaže beguncima, koji pristaje da pomogne i njima da pobegnu tajnim podzemnim prolazom. Tada se pojavljuje saučesnik tog čoveka, koji zbog toga što ih juri ceo odred vojnika pretpostavlja da su puni para, i traži mnogo veću svotu nego što oni mogu da plate. Zagor ga napada, a njegov saučesnik ga slučajno ubija pucajući na Zagora, na šta Zagor uzvraća i ubija i njega. Sada kad su obojica mrtvi, Zagor, Čiko i Peri beže podzemnim tajnim prolazom koji vodi do reke, a vojnici nakon što čuju pucnje dolaze do kuće. Oni ubrzo pronalaze tajni prolaz u podu, i shvate da su Zagor i ostali pobegli tuda, pa kreću za njima, ali ne stižu daleko, jer je Zagor probušio dno svih drugih čamaca, kako ne bi mogli da ih prate. Sutradan, kada izađu na suvo, Peri priča kako je završio u ludnici. Tri meseca ranije, u Fort Pit je stigao pukovnik Caniff sa svojim Tropskim korpusom, i naredio da se sva vojska preseli na drugo mesto, osim njega, koji mu je bio potreban. Caniff je tražio lokaciju na kojoj mogu da se sprovode tajni eksperimenti, na šta mu je Peri predložio napušteno utvrđenje McKinley, gde je se nakon toga smestio Tropski korpus. Nakon što su doveli utvrđenje u red, počeli su da pristižu bolesnici od žute groznice, tropske zaraze koja nije bolest koja se javlja u tim krajevima. Caniff mu je objasnio da je upravo to zadatak Tropskog korpusa, da pronađe lek za žutu groznicu, kako bi mogli da ratuju u tropskim predelima, bez straha da budu zaraženi. Kako bi testirali razvoj svog leka, oni zaraženom hranom šire virus među indijancima, nakon čega ih dovode u utvrđenje McKinley, kako bi pokušali da ih izleče, ali do sada niko od zaraženih indijanaca nije preživeo. Kada je čuo o čemu se radi, Peri im je se suprotstavio, a oni su ga kao opasnog svedoka strpali u ludnicu, zatvorenog u sobi sa stražarem. Zagor se seća da poznaje ministra rata, Pickenza (#109), kome može da se obrati kako bi zaustavio Tropski korpus, i odlučuje da mu pošalje pismo kako bi ga obavestio o onome što se dešava. Nekoliko dana kasnije, on daje Dranki Daku pismo za Pickenza, nakon čega ide do sela indijanaca Quapawa, kojima kaže da im je hrana koju su im dali vojnici zaražena. U selu, on naiđe na vrača Mnogookog, koji se brine o bolesnima nakon smrti njihovog vrača.

Treći deo – Žuta groznica. Nekoliko dana kasnije, Zagor organizuje sastanak poglavica, gde objašnjava svima šta se dešava, i šta radi Tropski korpus. Par dana kasnije, on vidi dimne signale koji mu šalje Tonka, koji nije bio na sastanku poglavica. On ode do dogovorenog mesta, gde pronalazi Tonku bolesnog od žute groznice, ali se ispostavlja da mu nije on poslao dimne signale da se sastanu, već časnik Tropskog korpusa, koji ga je time namamio u zamku. Zagor uspeva da savlada časnika i njegove vojnike i pobegne sa Tonkom, ali ga ispred čega još gomila vojnika Tropskog korpusa, zbog čega on odlučuje da ostane da se bori sa njima, da bi Tonka mogao da pobegne kolima. Vojnici savladaju Zagora, i nedelju dana kasnije ga dovode u utvrđenje McKinley, gde ga zarobe i zaraze ga virusom. Te večeri, grupa Mohavka na čelu sa Tonkom upada u utvrđenje i oslobađa ga, ali ih vojnici otkriju.

Četvrti deo (početak #157). Vojnici Tropskog korpusa se spremaju da topovima raznesu baraku u kojoj su Zagor i Mohavci, ali se tada pojavljuje ministar Pickenz, koji je nakon što je dobio Zagorovo pismo odmah krenuo sa vojnom pratnjom. Pickenz izbacuje pukovnika Caniffa iz vojske zbog onoga što je uradio, i raspušta Tropski korpus. Vrač Mnogooki kaže da je pronašao trave koje leče žutu groznicu, kojima je izlečio i Tonku, i daje Zagoru napitak koji je napravio od njih. Dve nedelje kasnije, pukovnik Peri otkriva Zagoru da ga nisu izlečile trave Mnogookog, već serum koji je on otkrio i koji je krišom dao i njemu i Tonki, kako ne bi uvredio Mnogookog.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s