Dragonero Specijal 03

Screenshot_3

Jan, Gmor i Sera prate grupu od troje krijumčara, Valera, Tiaga i Sašu. Oni se u šumi sastaju sa štitonošom iz enklave Velikih Jezera, koji im donosi veliki sanduk u kojem bi trebalo da bude oružje koje su tražili od njega. On postavlja fenjer koji napravi magični krug oko njih, nakon čega njegove sluge Gulovi otvaraju sanduk, iz kojeg zatim izlazi Ekimu, drevni demon koji je oličenje zla. Demona je teško kontrolisati, i jedino što ih štiti od njega je energija fenjera. On tada oseti prisustvo Jana, Gmora i Sere, i kreće prema njima, zbog čega oni odmah beže. Jan pokušava da se suprotstavi demonu, kako bi Gmor i Sera uspeli da pobegnu, ali Ekimu ga zaobilazi i nastavlja prema njima. Nakon što ih sustigne, on odgura Gmora, i svojim moćima upija Serinu dušu. Štitoniša priziva Ekimua nazad, i on i krijumčari odlaze odatle, dok Jan i Gmor ostaju sa Serom koja izgleda kao da je u nesvesti. Oni je odvode do Albena, koji kaže da ne može da im pomogne, jer Serina duša više nije u njenom telu, ali da zna ko može. Istog dana, oni Albenovom letelicom kreću prema Ige Geni, alhemičarkom i tehnokratom koja živi van civilizacije i vrši svoja istraživanja, a koja je takođe i sestra lorda Gene, vođe udruženja trgovaca. Nakon nekog vremena, oni stižu do nje, i objašnjavaju joj šta se desilo Seri. Ona je stavlja u komoru koja će je održavati u životu još neko vreme, ali kaže da moraju što pre da nađu način da vrate njenu dušu, koju je demon Ekimu uzeo. Za to vreme, na teritoriji pastira, Valero, Tiago i Saša od Valerovog strica nabavljaju brod, kojim sa sandukom u kojem je demon nastavljaju prema svom odredištu. Nakon što Alben i Ige istraže knjige o demonu, oni saznaju da je to Ekimu, proždirač duša, i da ga Jan i Gmor nisu interesovali jer je uzeo ono što je želeo, dušu šumskog vilovnjaka. Sve duše koje Ekimu uzme se nalaze unutar njega, a kada srce onog čija je duša prestane da kuca, duša zauvek ostaje demonova. Alben kaže da postoji način da povrate Serinu dušu, i to uz pomoć predmeta sa kojim je Jan nedavno imao posla, Globusom duša (#38). Globus duša je amajlija koja ima moć da vrati dušu iz sveta mrtvih, i njime je Genije iz Dvorca mrtvih nameravao da vrati dušu svoje žene. Sledećeg jutra, Jan kreće u potragu za troje krijumčara, dok Alben i Gmor idu prema Dvorcu mrtvih, kako bi pronašli Globus duša. Te večeri, zbog jake oluje, krijumčari su prinuđeni da se usidre u Gavenartu. Sledećeg dana, Jan stiže do kuće Valerovog strica, koji im je dao brod, i saznaje da su se njih troje uputili prema ostrvu Orkova. On nastavlja dalje, i uspeva da ih sustigne u Gavenartu pre nego što isplove. Oni ga, međutim, iznenade s leđa i onesveste, nakon čega ga ostavljaju u jednom skladištu, nakon čega nastavljaju prema svom odredištu. Za to vreme, Alben i Gmor stižu do Dvorca mrtvih, koji je posednut dušama mrtvih, nakon što je Genije neoprezno rukovao Globusom duša, i otvorio prolaz do njihovog sveta, zbog čega je i on izgubio život. Alben kaže da je nemoguće ubiti te duše, ali da one mogu da ubiju njih svojim dodirom. On pronalazi Globus duša i uzima ga, ali tada primeti da je Gmor okružen dušama mrtvih. Gmor vidi dušu svog starog prijatelja Bulka, i umalo da ga dotakne, ali ga Alben sprečava na vreme, nakon čega obojica odlaze odatle. Zbog toga što je Alben sve vreme bio u mentalnom kontaktu sa Janom, on zna šta mu se desilo, i gde može da ga pronađe. Alben i Gmor idu do Gavenarta, gde pronalaze Jana onesvešćenog u skladištu, i zajedno sa njim nastavljaju prema ostrvu Orkova, kako bi sprečili da krijumčari tamo oslobode demona, i kako bi od demona povratili Serinu dušu. Na putu tamo, Jan priča šta je saznao od Valerovog strica. Na ostrvu orkova živi pleme pljačkaša, bratstvo Nurga, koje je napalo njihovo selo dok su svi muškarci bili na moru. Ubili su žene, starce i decu, i oplačkali su ih, zbog čega oni sada žele da im se osvete. Kako bi ostvarili svoju osvetu, tražili su oružje, a umesto njega dobili nešto mnogo opasnije, demona Ekimua. Gmor tada priča kako je video Bulkovu dušu u Dvorcu mrtvih, i kako je kroz njegove oči video kako je on izgubio život. Po pričama koje je čuo, Bulko je bio ranjen deset puta, i bilo je potrebno mnogo vojnika da ga savladaju i ubiju, ali u viziji je video da ga je zapravo ubio samo jedan čovek.  Taj vojnik koji ga je ubio je bio Kail Davenant, Janov prijatelj, ali Gmor odlučuje da to prećuti, i kaže Janu da nije video ko je ubio Bulka. Nakon nekog vremena, oni Albenovom letelicom stižu do ostrva Orkova, gde pronalaze brod krijumčara, ali nigde uokolo ne vide stražare. Kada se približe selu, vide da je ono gotovo prazno, i da su u njemu samo nekoliko ratnika, a da su Valero, Tiago i Saša zarobljeni i vezani za stubove u centru sela. Jan im se približava tako da ga stražari ne primete, i saznaje da su sanduk sa demonom sakrili u blizini, i da nisu hteli da oslobode demona u selu koje je skoro prazno, jer ostali iz sela trenutno plove morem. Približili su im se da bi izvideli situaciju, ali su ih oni otkrili i zarobili. Tada jedan mladi ork vidi Jana, i diže uzbunu, zbog čega stražari kreću prema njemu, ali se Alben i Gmor umešaju, i pomognu mu da ih savlada. Nakon što oslobode krijumčare, oni ih odvode do mesta gde su sakrili sanduk u kojem je Ekimu, i Alben daje Janu Globus duša, uz pomoć kojeg će moći da oslobodi Serinu dušu. Uz pomoć Globusa, Jan ulazi u demona, gde se nalaze sve duše koje je uzeo, i pronalazi Serinu dušu, koju odvodi sa sobom i izlazi napolje. Nakon što je video patnju svih duša koje su još uvek u demonu, Jan odlučuje da ga ubije, i kaže ostalima da se sklone odatle, jer namerava da ga oslobodi. Ekimu izlazi iz sanduka, i Jan se sprema za borbu, ali pada pod uticaj svog mača i prepušta se njegovim moćima. Mračna moć mača ga obuzima, i on ubija Ekimua, nakon čega izgubi svest. Budi se dva dana kasnije, i Alben mu kaže da je njegov mač reagovao na njegove misli, i da je time što mu je se prepustio mnogo rizikovao. Nakon nekog vremena, oni stižu do Igine kuće, gde se Sera vraća u normalu, sada kad je njena duša oslobođena. Sera kaže da se ne seća ničega dok je bila bez duše, a oni odlučuju da joj za sada ništa ne kažu, nakon čega Albenovom letelicom kreću nazad.


drgsp03
Advertisements