Zagor 403, 404

Screenshot_2.jpg

Prvi deo – Smrtonosni bljesak. Pre mnogo godina, indijanci predvođeni poglavicom Crvenom Strelicom su se sastali sa pukovnikom Wallaceom, kako bi priznali poraz i okončali borbu. Wallace i njegovi vojnici nisu imali nameru da ih puste, i sve su ih pobili, osim Crvene Strelice, kojeg je zarobio, i njegovog sina Nakiara, koji je uspeo da pobegne i da se spasi. U međuvremenu je Wallace otišao u penziju, a nedavno je Crvena Strelica preminuo, ali vojnici nisu dopustili njegovom plemenu da mu uzme telo i pokopa ga po svojim običajima. Oni sada traže pomoć od Zagora da ubedi vojsku da im predaju telo Crvene Strelice, zbog čega Zagor i Čiko kreću prema utvrđenju. Nedelju dana kasnije, u Culver Cityju, indijanac plaćeni ubica upada u lokal i ubija ljude koje mu je njegov šef naredio da ubije. Te večeri se sastaje sa svojim šefom, i ispostavlja se da je taj indijanac upravo sin Crvene Strelice, Nakiar. Njegov šef mu pokazuje sliku njegove sledeće žrtve, Wallacea. On mu priča kako je sarađivao sa Wallaceom, i namerno izazvao pokolj indijanaca kako bi ih oterao sa njihove teritorije, i dokopao se zlata koje je na toj zemlji, ali sada Wallace više ne želi da deli to zlato s njim, zbog čega je on odlučio da ga ubije. Nakiar shvata da Wallace nije bio jedini krivac za pokolj njegovog plemena i zarobljavanje njegovog oca, već je za to takođe kriv i njegov šef, Mulligan, zbog čega ga ubija, i odlučuje da isto uradi i sa Wallaceom. Idućeg dana, Zagor i Čiko stižu do utvrđenja, gde se raspituju o Crvenoj Strelici, i od doktora saznaju da se za njegovo telo moraju obratiti zapovedniku utvrđenja, pukovniku Somersbyju. Somersby se pokazuje kao težak tip koji ne mari za indijance, i odbija da im dopusti da preuzmu telo Crvene Strelice, koje je pokopano ispred utvrđenja. Ispred utvrđenja, Zagor i Čiko među gomilom neobeleženih grobova nailaze na Bubbu, poludelog starca koji misli da je predsednik. Od njega saznaju da Crvena Strelica nije umro prirodnom smrću, kako je zvanično rečeno, ali pre nego što im kaže bilo šta više, u tome ga sprečava narednik iz utvrđenja. Kada se vrate do sela indijanaca, Zagor i Čiko u njemu zatiču Nakiara, koji je se nakon toliko godina napokon vratio do svog plemena. Te večeri, Nakiar priča svima kako je, nakon što je uspeo da izbegne pokolj, dugo jahao sve dok njegov konj nije pao od iscrpljenosti. Završio je sam u pustinji, i pronašao ga je čovek koji ga je poveo sa sobom. Taj čovek i njegova žena su ga tretirali kao roba i maltretirali, a pored toga su bili i pljačkaši i ubice. Svakog putnika kojeg bi ugostili u svojoj kolibi su otrovali hranom u koje je bilo ubačeno sredstvo za uspavljivanje, i ubili na spavanju, nakon čega bi ga opljačkali, a Nakiar je bio zadužen za pokopavanje tela. Jednog dana, do kuće je došao Mulligan, čovek koji je bio ljubazan prema Nakiaru, zbog čega ga je on upozorio da je hrana otrovana, i da je ne jede. Kada su te večeri čovek i žena pokušali da ubiju Mulligana na spavanju, misleći da spava zbog sredstva za uspavljivanje koje su mu ubacili u hranu, on ih je iznenadio i ubio, nakon čega je iz zahvalnosti odlučio da povede Nakiara sa sobom. Mulligan je bio dobar prema Nakiaru, i naučio ga je da puca, a nakon što je Nakiar porastao, postao je Mulliganov plaćeni ubica. Kasnije te večeri, Zagor, Nakiar i grupa indijanaca neprimećeni idu do utvrđenja i iskopaju telo Crvene Strelice, nakon što od Bubbe saznaju koji je grob njegov.

Drugi deo – Dvoboj u sumrak. Pukovnik Somersby obaveštava Wallacea da su indijanci uzeli telo Crvene Strelice, i da su otkrili da nije umro prirodnom smrću, već da je ubijen pištoljem. Zbog toga, oni smišljaju plan da izazovu incident kojim će opravdati napad na indijance, i sve ih pobiti. Za to vreme, Zagor, Čiko i Nakiar stižu u River City, grad blizu kojeg je Wallaceov rudnik zlata. Ljudi iz tog grada ne podnose indijance, zbog čega napadaju Nakiara čim on uđe u salun. Uz Zagorovu pomoć, Nakiar sredi ljude koji su ga napali. Te večeri, kada se vrate do sela, primećuju da je ono uništeno i puno mrtvih. Preživeli indijanci kažu da su to bili Wallaceovi ljudi, koji su tražili Nakiara. Od Bubbe, Zagor i Nakiar saznaju da je Crvena Strelica ubijen zbog toga što je znao previše o saradnji između Wallacea i indijanskog agenta, koji su radili na uštrb rezervata. Bubba je lično video kako su Crvenu Strelicu uvukli u Wallaceovu kancelariju, i kako ga je Wallace ubio. Nakiar odlučuje da odmah krene tragovima ljudi koji su počinili pokolj u njegovom selu, a Zagor i Čiko kreću za njim. Prateći tragove, shvataju da se grupa Wallaceovih ljudi razdvojila i otišla u dva različita pravca. Nakon nekog vremena, nailaze na farmu, gde zatiču Wallaceove ljude kako se spremaju da ubiju vlasnika farme, koji je inače prijatelj indijanaca. Njihov plan je da ga ubiju na takav način da izgleda kao da su to učinili indijanci, što bi im bio izgovor da pošalju vojsku i pobiju sve indijance iz okoline. Zagor uspeva da ih spreči u tome, i spasi vlasnika farme, nakon čega ostavlja Čika sa njim, i nastavlja da prati Nakiarove tragove, prema drugoj grupi Wallaceovih ljudi. Nakiar za to vreme sustiže tu drugu grupu, međutim, oni ga otkrivaju i onesveste, nakon čega ga zavežu za konja i vuku ga za sobom prema Wallaceu. Nakon nekog vremena, Zagor ih sustiže i napada ih. On uspeva da oslobodi Nakiara, nakon čega zajedno idu do Wallaceove kuće. Oni onesposobe stražare i upadaju u kuću, gde uspevaju da se izbore sa Wallaceovim ljudima, i dođu do njega. Upravo tada do kuće stiže još jedna grupa njegovih ljudi, i Zagor i Nakiar pokušavaju da se izvuku vodeći Wallacea kao taoca, ali ispostavlja se da ljudi više ne žele da služe Wallaceu, i da nameravaju da ga ubiju zajedno sa Zagorom i Nakiarom, zbog čega su oni primorani da se povuku u kuću. Wallace vodi Zagora i Nakiara kroz tajni prolaz za beg, koji vodi do ispred kuće, nakon čega oni napadaju Wallaceove ljude koji su ga izdali s druge strane. Oni uspevaju da ih poraze, ali je Nakiar tokom borbe smrtno ranjen, i umire. Zagor sa Wallaceom ide nazad do Čika, nakon čega idu do grada, gde će Wallaceu biti suđeno. Kao svedoka pozivaju Bubbu, koji je video kako Wallace ubija Crvenu Strelicu, i Wallacea osuđuju za ubistvo. Nakon toga, Zagor i Čiko idu do indijanskog sela, gde su sada i Crvena Strelica i Nakiar sahranjeni po njihovim običajima.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s