Zagor 329, 330

Screenshot_2

Prvi deo – Tragedija u Silver Townu. Čiko u Silver Townu nailazi na Trampija dok čeka Zagora, i kao i obično, upada u nevolju. Nakon što se sastane sa Zagorom, oni kreću na put, ali dok prelaze most, vide kako se kočiji koja im ide u susret, na kojoj su mladić i devolja, polomi točak, i devojka pada s mosta u reku. Zagor skače za njom i uspeva da je spasi, nakon čega mladić objašnjava da je ta devojka Linda, ćerka direktora banke u Silver Townu, Hilla, a da je on jedan od njegovih radnika, Greg. Zagor, Čiko i Greg sa onesvešćenom Lindom idu do Hillove kuće, gde ih on ugosti na večeri, a Lindina majka ne propusti priliku da ogovara Gregovog brata Marka, koji je postao razbojnik. Sutradan, Hill, Greg i Linda prate Zagora do banke kako bi zamenio zlato za novac, ali tada trojica pljačkaša upadaju u banku kako bi je opljačkali. Zagor im se suprotstavlja, ali jedan od njih uzima Lindu kao taoca, i oni izlaze iz banke, ispred koje je se već skupilo dosta naroda, uključujući i šerifa. Šerifov pomoćnik puca na njih, zbog čega oni uzvraćaju i ubijaju ga, ali pogađaju i nedužne ljude, među kojima je i Gregov otac. Kada to vidi, jedan od pljačkaša skida masku, i ispostavlja se da je to Mark, Gregov brat, koji gleda kako mu otac umire nakon što ga je njegov saučesnik upucao. Mark se vraća na konja, i sa svojim saučesnicima i Lindom beži iz grada. Sutradan, Zagor uzima konja kojeg mu daje Hill, i kreće tragovima pljačkaša, kako bi oslobodio Lindu.

Drugi deo – Izdajnik. Za to vreme, trojica razbojnika primećuju kako im se približavaju četvorica šerifovih ljudi, koji su krenuli za njima dan ranije. Mark ostaje sa Lindom, dok preostala dvojica idu do vrha stene, odakle ubiju svu četvoricu šerifovih ljudi, i u povratku odluče da se otarase i Marka. Nakon što vidi kako ubijaju ljude iz njegovog grada koje je poznavao, i kada se seti kako je njihovom krivicom poginuo njegov otac, Mark odluči da izda svoju dvojicu saučesnika, i pobegne sa plenom i Lindom, vraćajući se nazad prema Silver Townu. Nakon nekog vremena, Zagor nailazi na Marka i Lindu, ali ga Mark primećuje, i da bi izbegao sukob, on beži u šumu. Zagor ga sustiže i lako savlada, nakon čega mu objašnjava kako je izdao drugu dvojicu. On kaže da je samo želeo da se obogati, ali da nikoga nije ubio, kao i da se ne slaže sa time što oni ubijaju ljude. Nameravao je da se vrati u Silver Town, gde bi svojoj majci ostavio plen pljačke i vratio Lindu na sigurno, a zatim pobegao daleko odatle. Upravo tada ih dvojica njegovih saučesnika prekidaju u razgovoru i pucaju na njih. Oni im pogode konja, koji pada preko Zagora, zbog čega on ne može da se pomeri, nakon čega se spremaju da ubiju Marka. U tome ih sprečava Linda, koja upuca jednog od dvojice pljačkaša, a Mark to koristi da napadne onog drugog. Zagor se izvlači i ustaje, zbog čega onaj drugi pljačkaš sedi na konja i beži odatle, ali Zagor kreće za njim. Oni dolaze do visećeg mosta, i pljačkaš preseče konopce dok Zagor juri prema njemu, ali Zagor ipak uspeva da stigne do drugog kraja i uhvati se za njega pre nego što i drugi konopac koji drži most pukne. Zagor povlači pljačkaša, koji pada niz provaliju i umire, nakon čega ostaje da visi na jednom konopcu mosta za koji je se zadržao, ali nema snage da se izvuče gore. Mark i Linda dolaze do visećeg mosta, i Mark pomaže Zagoru da se popne na vrh. Čim Zagor dođe na sigurno, Mark ga kamenom udara u glavu i onesvesti ga, jer zna da Zagor namerava da ga preda vlastima. Kada se Zagor osvesti, on vidi da Mark i Linda više nisu tu, ali zna gde su se uputili, jer mu je Mark već otkrio svoj plan nakon što ga je ranije sustigao. Te večeri, Zagor dolazi do kuće gde žive Greg i njegova i Markova majka, i tamo zatiče i Lindu i Marka. Mark kaže da ga je onesvestio kako bi dobio na vremenu i ostvario svoj plan, time što bi majci ostavio novac i pobegao daleko. Sada zna da više nema izlaza, i odlučuje da se preda i da novac Zagoru, koji će ga vratiti u banku. Tada se umeša Greg, koji otkriva da je i on bio jedan od saučesnika, jer im je rekao kada će banka biti puna novca, i koji kaže da odbija da odustane od tog novca, jer smatra da on pripada i njemu. Greg napada Zagora i ošamuti ga, nakon čega se sprema da ga ubije, ali se Mark umeša i napada svog brata. Sada kad je sve gotovo, Zagor odlučuje da novac vrati u banku, i pusti Marka da ode, jer mu je već dva puta spasio život, i dokazao je da je se pokajao. Sledećeg dana, Zagor vraća novac Hillu, a kao jedinog pljačkaša privodi Grega, i kaže da je Mark uspeo da mu pobegne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s