Zagor 438, 439

Screenshot_2

Prvi deo – Delaveri! Pre šest godina, pljačkaši Willy Drink, Red Archer i braća Ward sa zlatom koje su opljačkali idu do napuštenog utvrđenja Gallows, gde nameravaju da ga sakriju, i da se vrate po njega tek kad svi zaborave na ukradeno zlato. Ispostavlja se da su Archer i Sarita, devojka Big Georgea Warda, odlučili da izdaju ostale i uzmu zlato za sebe, zbog čega je Archer postavio zasedu ostalima u utvrđenju Gallows. Tada izbija rat između braće Ward i Archerovih ljudi, koji za kratko vreme ubiju braću Ward, ali Williy Drink koristi tu priliku da sakrije zlato i pobegne. Sada, u Darkvudu, Zagor i Čiko idu prema selu Delavera, čiji je poglavica preminuo, i koji će uskoro odabrati novog poglavicu između dvoje kandidata, ratobornog Dvostrukog Noža kojeg podržava većina ratnika, i miroljubivog Crvenog Groma kojeg podržava veće staraca. U šumi, Zagor nailazi na grupu Delavera predvođenih Dvostrukim Nožem kako nameravaju da ubiju Willy Drinka, koji je tuda prolazio sa svojim kolima. On pokušava da ih ubedi da to ne rade, ali oni ga ne slušaju, zbog čega izazove Dvostrukog Noža na dvoboj, i lako ga porazi. Nakon toga, Zagor i Čiko idu sa prema gradu, kako bi Willy Drinka predali vlastima zato što je nameravao da indijancima proda alkohol, ali usput čuju pucanj koji dolazi iz pravca jedne kolibe. Zagor ide da proveri o čemu se radi, dok Čiko ostaje sa Willyjem u šumi. Kada stigne do kolibe, vidi da su razbojnici na čijem čelu su Archer i Sarita uzeli traperovu ženu kao taoca, kako bi tamo namamili Zagora i naterali ga da im bez borbe preda Willyja. Zagor i Traper ih napadaju, dok za to vreme Willy u šumi onesvesti Čika, i beži. Archer i Sarita vide kako Willy beži, i odustaju od borbe kako bi krenuli za njim. Nakon nekog vremena, oni ga sustižu, i pod pretnjom oružjem ga nateraju da ih vodi prema mestu na kojem je pre šest godina sakrio zlato braće Ward, dok sve to posmatraju Delaveri Dvostrukog Noža, koji želi da iskoristi tu situaciju i ubedi ostale da je Zagor nesposoban jer je dopustio da mu zarobljenik pobegne, i da ne trebaju da ga poštuju. Nakon pređenog dela puta, Archer i Sarita shvataju da ih Willy vodi prema utvrđenju Gallows, i da je zlato svo vreme bilo sakriveno tamo. Willy kaže kako se plaši tog mesta, jer se veruje da na njemu živi duh Bloody Jima, nemilosrdnog čoveka koji je predvodio indijance koje su Englezi koristili u ratu.

Drugi deo – Zlato braće Ward. Willy vodi Archera, Saritu i njihove ljude prema utvrđenju, i na putu tamo dolaze do dela reke koji moraju da pređu skelom. Ispostavlja se da su ih Dvostruki Nož i njegovi Delaveri čekali tamo, i kada skela bude nasred reke, oni kreću da ih napadaju sa obe strane. Zagor i Čiko ubrzo stižu do reke, i Zagor odluči da im priskoči u pomoć i spase ih od Delavera. On skače u vodu i preseca konopac koji vezuje skelu za obalu, nakon čega skela kreće niz reku. On se penje na nju, a zatim i Čiko, i na njoj se pridružuju jedinim preživelima, Willyju, Archeru i Sariti, dok su sve njihove ljude ubili Delaveri. Delaveri kreću za njima kopnenim putem, dok Willy objašnjava Zagoru šta Archer i Sarita žele od njega. Nakon nekog vremena, oni izlaze na kopno, gde Zagor i Čiko vezuju Archera i Saritu za drvo, i ostavljaju Willyja da pazi na njih, dok idu da se suprotstave trojici Delavera koji su se odvojili od ostatka grupe i pratili ih. Za to vreme, u šumi, dvojica indijanaca koji su krenuli sa onom trojicom napadaju Willyja. On uspeva da ubije jednog, dok ga drugi obori na zemlju. Archer koristi sekiru ubijenog indijanca da se oslobodi, nakon čega ubija indijanca koji je napao Willyja. On zatim onesvesti Willyja, stavlja ga na konja, i kreće prema utvrđenju Gallows, ostavljajući Saritu vezanu. Kad se Zagor i Čiko vrate tamo, oni vide Archera kako beži sa onesvešćenim Willyjem i njihovim konjima. Čiko ostaje u šumi sa Saritom, i polako kreće prema utvrđenju Gallows, dok Zagor ide tamo prečicom, krećući se drvećem. Nakon nekog vremena, Archer i Willy stižu u utvrđenje, i Archer se sprema da ga muči sve dok mu ne otkrije gde se nalazi zlato, ali ga neko napada s leđa i ubije ga. Nešto kasnije, Zagor stiže u utvrđenje, gde nailazi na Willyja, koji kaže da ga je neko spasio i ubio Archera, i da veruje da je to bio duh Bloody Jima. Tada u utvrđenje stižu i Dvostruki Nož i njegovi ratnici, koji su u šumi zarobili Čika i Saritu. Tajanstvena osoba tada kreće da ubija indijance jednog po jednog, a oni takođe poveruju da je to duh Bloody Jima, kojeg nazivaju indijanskim imenom Tawiskara. Zagor koristi tu priliku da napadne indijance i oslobodi Čika i Saritu. Dvostruki Nož puca na njega, ali mu on uzvraća i ubija ga, a preživeli ratnici beže iz utvrđenja od straha od Tawiskarinog duha i Zagora. Sarita tada uzima pištolj, i natera Willyja da prizna da je zlato bacio u bunar pre nego što je pobegao iz utvrđenja. Iz jedne kolibe tada izlazi tajanstvena osoba koja je ubila Archera i indijance, i ispostavlja se da to nije duh Bloody Jima, već Big George Ward, koji je pre šest godina ostao u životu, i od tada nastavio da živi u napuštenom utvrđenju, a da je u međuvremenu poludeo. On kaže da je sve vreme znao da je zlato u bunaru, ali da mu ono više nije bilo bitno. Tada uzima bure baruta, zapali fitilj, i stavlja ga na ivicu bunara. Sarita puca na njega, zbog čega je on napada, ali joj Zagor priskače u pomoć. Tokom borbe sa Zagorom, Big George Ward ga odbacuje od sebe, i trči prema Sariti. On hvata Saritu, i sa njom skače u bunar, nakon čega bure sa barutom eksplodira, i oboje ih zatrpa na dnu bunara, zajedno sa zlatom. Na putu nazad, Zagor, Čiko i Willy nailaze na Crvenog Groma i njegove ratnike, koji su krenuli da spreče Dvostrukog Noža da ih napadne, ali nisu stigli na vreme. Zagor odlučuje da pusti Willyja da prođe nekažnjeno i ode svojim putem, zbog toga što mu je tokom borbe par puta spasio život, i bio na njegovoj strani, nakon čega Crveni Grom odluči da ih ugosti u svom selu.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s