Zagor 494, 495

Screenshot_2

Prvi deo – Blindirani vagon. Kriminalac Palmer okuplja bandu specijalista koju čine plaćenik Grifin, indijanac Džubol, obijač sefova Polard, mašinvođa Stimer i kradljivci stoke, braća Šedler, i predstavlja im plan pljačke od koje će se obogatiti. Zagor i Čiko su u Lejtonu, gde uzgajivači stoke dolaze sa svih strana, kako bi stoku prevezli vozom do udaljenih mesta. Tamo nailaze na starog prijatelja, kapetana Durela, koji im priča o razlogu zbog kojeg je u Lejtonu trenutno puno ljudi. U planu je uzgajanje divljih dugoroga u Teksasu, zbog čega su stočari iz okolnih oblasti pohvatali dosta grla. Najbolji način da se dugorozi prevezu do Teksasa je uz pomoć voza, zbog čega su se svi okupili u Lejtonu. Iz Bostona treba da dođe bogati kupac Barlou, koji će kupiti šest hiljada dugoroga, i da je zbog bezbednog transporta tolikog novca do Lejtona vlasnik železnice i voza, Goldberg, poznatiji kao Mister Stil, lično otišao po njega vozom, i novac smestio u dobro čuvan blindirani vagon. Nešto kasnije, voz stiže u Lejton, i iz njega izlaze Goldberg i Barlou, dok Durel pokazuje Zagoru blindirani vagon na koji iz osmatračnice na krovu paze stražari sa mitraljezima. Jedan čovek se izdvaja iz gužve, i pokušava da ubije Goldberga, ali Zagor to vidi i skače na njega kako bi ga zaustavio, nakon čega se Zagor i Goldberg upoznaju. Te večeri, Palmer i njegova banda napadaju stražare oko voza, i ljude koji čuvaju oklopni vagon, dok istovremeno braća Šedled izazivaju požar i eksplozije blizu krda dugoroga, kako bi ih naterali u beg. To izaziva stampedo koji u potpunosti uništi Lejton, dok za to vreme Stimer pokreće lokomotivu, i zajedno sa ostatkom bande odlazi iz Lejtona sa vozom. Dugorozi pregaze i ubiju Barloua, dok za to vreme Zagor kreće za vozom koji odlazi iz grada.

Drugi deo – Pljačkaši. Zagor uspeva da sustigne voz i ukrca se, ali ga Palmer i njegova banda otkrivaju i napadaju. Nakon duže borbe sa njima, Zagor pada sa voza, i izgubi svest. Goldberg sa Čikom i vojskom kreće za vozom, ali vidi da su pljačkaši nakon prelaska uništili most, i da ne mogu da nastave dalje, već moraju da idu obilaznim putem. Nakon nekog vremena, Palmer i ostali pljačkaši se iskrcavaju iz voza sa ukradenim novcem u jednom napuštenom gradu, gde ih čekaju ljudi u zasedi koji pucaju na njih. Ispostavlja se da je Palmer izdao svoje saučesnike, i da ga je za pljačku unajmio upravo Goldberg, čiji ljudi su postavili zasedu. Za to vreme, Čiko pronalazi onesvešćenog Zagora, ali je on još uvek slab da bi se kretao. Nešto kasnije, Palmer se vraća u Lejton, i predaje Goldbergu novac, ali pre nego što dobije svoj deo, novac moraju da iznesu iz grada, za šta Goldberg ima dobar izgovor. Sledećeg dana, Zagoru je već bolje, i sa Čikom se vraća u Lejton. Tamo saznaje da će Goldberg drugim vozom prevesti Barlouovo telo do Bostona, kako bi ga tamo sahranili, ali ne zna da je to samo izgovor da bi vozom izneo novac iz grada. Među njegovim ljudima, Zagor prepozna Palmera, sa kojim je se prethodnog dana borio u vozu, i kreće za njim. On lako savlada Palmera i Goldbergove ljude u toj kabini, ali se pojavljuje Morgan, jedan od Goldbergovih ljudi, koji drži Čika kao taoca, kako Zagor ne bi ništa pokušao. Palmer ustaje i onesvesti Zagora, nakon čega i njega i Čika smeštaju u vagon za konje. Ubrzo zatim, voz polazi, a Palmer se sprema da ih obojicu ubije, ali Zagor uspeva da ga odgurne, i da se oslobodi uz pomoć njegovog noža. Morgan obaveštava Goldberga da ih je Zagor otkrio, i da je zarobljen u jednom vagonu, nakon čega oni idu tamo kako bi ga ubili, ali ne očekuju da im Zagor uzvrati. Zagor ubija Morgana, nakon čega on i Čiko iskaču iz voza. Goldberg zaustavlja voz, i šalje sve svoje ljude na njega, ali oni nemaju nikakve šanse protiv Zagora u šumi, i on ih lako porazi. Za to vreme, Palmer ide do sefa, i namerava da pobegne sa novcem, ali ga Goldberg ubija. Sada kad je preostao samo Goldberg, Zagor ide do njega i namerava da ga preda vlastima zbog organizovanja pljačke. Goldberg puca na Zagora, ali mu on uzvraća i pogađa ga u rame, nakon čega ga predaje vojsci, i sa Čikom se vraća vozom do Lejtona. U Lejtonu, Zagor objašnjava Durelu kako je Goldberg sam organizovao pljačku, i unajmio Palmera i njegovu bandu kako bi dobio i ukradeni novac i osiguranje od svih uništenih lokala u Lejtonu, čiji je vlasnik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s