Zagor 161, 162, 163, 164

Screenshot_1

Prvi deo – Tiranin s jezera. Zagor i Čiko idu prema Big Bayu po pozivu jednog prijatelja, kad im na put naiđe vojna kočija. Čovek iz kočije, pukovnik Grant prepozna Zagora po majici, i ponudi da ih poveze tamo, jer je i sam tamo krenuo. Usput im priča da u Big Bayu ima određenih problema, ali da će uskoro shvatiti o čemu se radi. Oni dolaze do sela nedaleko do Big Baya, gde ih stanovnici napadaju i žele da ih izbace odatle. Zagor pomaže vojnicima da se odbrane, nakon čega nastavljaju dalje i stižu u Big Bay. Tamo zatiču gomilu ljudi kako slušaju čoveka koji ih ubeđuje da Sjedinjene Države nisu u stanju da odbrane teritoriju koju su oteli od Engleske, i da svi treba da traže povratak Engleske vlasti. Zagor i Čiko tu izlaze iz kočije, i kreću prema svom prijatelju koji ih je pozvao tamo, Danielu Bowieju. Bowie im priča da je uzrok svih tih nemira brod Destroyer. Sve je počelo kada je nekoliko ribarskih brodova na jezeru naišlo na ogroman oklopni brod, nalik na Engleske brodove na paru, iako su oni u Američkom delu jezera. Taj oklopni brod, Destroyer, topovima je uništio je sve ribarske brodove osim jednog, na kojem je bio Bowie, i pobio ribare. Bowie i ostali sa njegovog broda su pošteđeni kako bi ostalima preneli poruku da jezero više ne pripada Amerikancima, i da će potopiti sve koji isplove. Taj slučaj je prijavljen vlastima, i poslata su dva ratna broda da se suprotstave Destroyeru, ali ih je on oba poslao na dno jezera, jer nisu mogli da probiju Destroyerov oklop svojim topovima. Kasnije je akcija ponovljena, i poslata su još dva ratna broda, ali su ona isto završila. Komodor se nije usudio da pošalje i preostala dva, pa je odlučio da pošalje vojsku kopnom da potraži gde je Destroyer usidren, ali nisu uspeli da ga pronađu.

Drugi deo – Junački vod. Jedan lovac je slučajno naišao na usidren Destroyer na Engleskoj teritoriji, međutim, njihove vlasti to poriču i kažu da Destroyer nema veze s njima. S druge strane, svaki brod koji se usudio da isplovi je brzo bio uništen. Zbog toga su ljudi ubeđeni da vlast Sjedinjenih Država nije u stanju da ih odbrani, i da treba da traže da se vrati Engleska vlast u tu oblast. Komodor je otišao u posetu engleskom admiralu kako bi zatražio dozvolu da vojska uđe na njihovu teritoriju i potraži Destroyer, ali je on to odbio, i zapretio da će vojska biti dočekana oružjem. Bowie kaže da je zajedno sa grupom ljudi smislio kako da se otarasi Destroyera, i poziva Zagora i Čika na njihov sastanak te večeri. Uveče, na sastanku, Zagor saznaje da Bowie i ostali nameravaju da okupe veliki broj civila, i naoružani uđu na englesku teritoriju, gde bi pronašli usidren Destroyer i savladali posadu. Zbog toga su nabavili veliki broj pušaka, koje se nalaze u kolima na ulici. Tada kuću u kojoj se nalaze pogađa top, a kada izađu napolje oni vide da je se Destroyer približio obali, i da je krenuo da puca na kuće. Ljudi iz grada beže u brda, dok jedan deo mornara sa Destroyera čamcem silazi na kopno i uzima kola sa oružjem, dok su Zagor i ostali nemoćni da organizuju odbranu. Oni shvataju da ih je neko izdao, jer su mornari sa Destroyera tačno znali šta traže, i uzeli oružje sa kola za koje niko drugi osim njih nije znao. Sledećeg dana, nakon napada Destroyera na kuće, ljudi iz Big Baya su još više besni na Američku vladu, i traže od pukovnika Granta da reši slučaj. Grant kaže da je odlučio da pošalje i preostala dva ratna broda, ali od ljudi iz grada saznaje da su oni već uništeni, jer je jedan od ribara naišao na komade uništenih brodova. Zagor, Čiko i Bowie idu do Granta, koji im otkriva da postoji još jedna opcija, bomba koja će se magnetima zakačiti za oklop Destroyera, i koju će neko morati neprimećen da odnese do broda i aktivira. S obzirom na to da vojsci nije dozvoljeno da ide na Engleski deo teritorije, Grant namerava da on i grupa vojnika prerušeni u trapere odu do mesta na kojem je Destroyer usidren, i potope ga tom bombom. Dva dana kasnije, Grant i njegovi vojnici kreću u ostvarenje svog plana, a pridružuju im se i Zagor, Čiko, Bowie i Mac Enroe, stari traper koji je slučajno pronašao Destroyer, i koji im služi kao vodič. Sledećeg dana, nakon što izađu sa Američke teritorije, nailaze na Kanadskog vojnika i grupu indijanaca.

Treći deo – Potopite Destroyer! Oni pokušavaju da ubede vojnika da su traperi koji idu u lov, ali on traži da im pregleda brod. Na njemu, on pronalazi bombu, i naređuje indijancima da ih napadnu. Zagor i ostali uspevaju da ih savladaju, ali izgube jednog od Grantovih ljudi u borbi. Oni odmah nastavljaju dalje, i zaustavljaju se tek uveče, kad Mac Enroe izađe na kopno kako bi proverio put kojim će nastaviti da plove. On kaže da je u blizini video malo utvrđenje, i nekoliko stražara koji motre na kanal kojim oni plove. Zagor odlučuje da sa jednim od Grantovih ljudi, Bucktonom, krene i sredi dvojicu stražara, kako bi mogli da nastave dalje, ali drugi, Neal, ubeđuje ga da ostane i da će on krenuti umesto njega. Nakon nekog vremena, Neal se vraća noseći Bucktonovo telo, i kaže da su ih stražari iznenadili i ubili Bucktona, ali da sada mogu da nastave dalje. Po noći, oni odlučuju da upadnu u malo utvrđenje i zauzmu ga. Zagor ga pregleda i nigde ne vidi vojnike unutra, zbog čega lako ulazi i otvara kapiju kako bi i ostali mogli da uđu. Tada shvataju da je to bila zamka, i da su ih vojnici očekivali, jer su bili skriveni u mraku i čekali ih da svi uđu da bi ih napali. U utvrđenju je samo desetak vojnika, tako da Zagor i ostali uspevaju da se odbrane i ubiju ih, ali tokom borbe pogine Mac Enroe, a Bowie je ranjen. Oni shvataju da su vojnici tačno znali da će oni da napadnu utvrđenje, i pretpostavljaju da je verovatno postojao i treći stražar koji je video Neala i Bucktona kako napadaju onu dvojicu. Sat vremena kasnije, Zagor, Čiko, Grant, Bowie, Neal i Jagger, jedan od Grantovih ljudi, nastavljaju dalje prema mestu gde je Destroyer usidren. Sutradan, nakon celodnevnog putovanja, oni napokon pronalaze Destroyer te večeri, i odluče da prenoće u blizini, kako bi sutradan krenuli u akciju. Usred noći, budi ih pucanj, i oni vide da je Neal ubio Jaggera, jer je Jagger pokušao da onesposobi bombu. Zagor odlučuje da su dosta čekali, i da će već te večeri krenuti u potapanje Destroyera. Nakon što postave bombu na mali splav, Zagor i Neal polako kreću prema Destroyeru.

Četvrti deo – Preokret. Krećući se prema brodu, Neal lupa nogama u vodu i priča previše glasno, a onda mu se i rana otvori, zbog čega mu Zagor kaže da se vrati na kopno, i da će on sam namestiti bombu. Ubrzo zatim, Zagor postavlja bombu na Destroyeru, i kreće nazad prema obali, ali ga otkrivaju mornari sa Destroyera i njihov kapetan Butcher, koji tuda prolaze čamcem, i izgleda da tačno znaju ko je Zagor i šta je upravo uradio. Oni ga zarobe, i Zagor tada na brodu vidi Neala, zbog čega shvata da je Neal sve vreme bio izdajnik. Neal je taj koji ih je obavestio o nabavljenom oružju u kolima, on je rekao vojniku da proveri brod i potraži bombu, ubio je Bucktona i obavestio vojnike iz utvrđenja da postave zasedu, onesposobio je bombu i ubio Jaggera koji ga je otkrio, i sada je se prevarao da ide prema kopnu, a zapravo je išao prema Destroyeru i obavestio Butchera i njegove mornare. Kasnije, Zagora odvode do jedne kolibe, u kojoj on vidi da su zarobljeni i Čiko, Grant i Bowie. On im kaže da je Neal izdajnik, i da je stigao da onesposobi bombu, tako da Destroyer neće potonuti. Sat kasnije, Butcher naredi da Zagora obese naglavačke, i ostavi nekoliko ljudi da paze na njega, dok on sa ostalim mornarima ide prema Destroyeru, i naredi im da urede Destroyer kako bi dobro izgledao kad sutradan bude došao admiral. Uveče počinje jaka kiša, i čovek koji pazi na Zagora se sklanja na suvo i gleda ga iz daljine, što Zagoru omogućava da se oslobodi. On sredi stražare, i stiže na vreme da zaustavi Neala da ubije Čika, Granta i Bowieja, koje on zatim oslobodi. Nakon toga, njih četvorica se čamcem približavaju do Destroyera i neprimećeni se ukrcavaju. Butcher i posada to ne očekuju, pa ih Zagor i ostali lako savladaju i zarobe. Oni im zatim narede da topovima unište skriveno pristanište u kojem je usidren Destroyer. Sledećeg dana, admiralov brod se približava Destroyeru, koji je po Zagorovom naređenju sređen i okićen kao da se ništa nije dogodilo. Tada sa Destroyera kreće topovska paljba, i oni unište admiralov brod. Sada kad je admiralov brod na dnu mora, posada Destroyera više nije potrebna, i Zagor ih zajedno sa Butcherom šalje čamcem na obalu.

Peti deo – Konačni obračun (do polovine #165). Butcher skače iz čamca, i neprimetno se vraća na Destroyer. Za to vreme, Grant odlučuje da proveri deaktiviranu bombu i vidi da li može ponovo da je aktivira i potopi Destroyer. Butcher napada Čika i onesvesti ga, nakon čega u potpalublju nailazi na Granta, koji je upravo aktivirao bombu da eksplodira za pet minuta. Butcher puca na njega, i pucanj tamo privlači Zagora i Bowieja, koji mu priskaču u pomoć i napadaju Butchera, kojeg lako savladaju. Do tada se Čiko osvesti, i svi kreću prema čamcu, kako bi pobegli od eksplozije. Butcher uspeva da im pobegne, i vraća se na brod kako bi sa Destroyera pucao na njihov čamac topovima. Tek što je Butcher stigao do topa i usmerio ga prema čamcu, bomba se aktivira i raznese Destroyer, povlačeći na dno i Butchera zajedno sa svojim brodom. Nakon toga, Zagor, Čiko, Grant i Bowie se vraćaju nazad prema Big Bayu.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s