Zagor 013

Screenshot_2

Prva priča – Zelena provalija. Zagor i Čiko idu kroz šumu, kad čuju krike koji dolaze sa reke koja je u blizini. Kada odu tamo, vide nekoliko kanua indijanaca Oneida koje predvodi vrač Vabaši kako jure mladića i devojku iz svog plemena. Zagor im priskače u pomoć i prevrće neke od kanua indijanaca koji ih jure, ali ostali uspevaju da ih stignu i onesveste mladića, dok devojku odvode sa sobom. Zagor odlučuje da krene za mladićem, jer će se inače udaviti u reci, dok indijanci odlaze sa otetom devojkom. Nakon što ih reka nosi neko vreme, Zagor i mladić koji je se u međuvremenu osvestio izlaze iz vode i pridružuju se Čiku. Kasnije, mladić kaže da se zove Umapai, i da je sin poglavice Žutog Gavrana. Nakon što je odbio predlog vrača Vabašija da žrtvuje mladu devojku kako bi umirio zlog duha iz doline, Žutog Gavrana je neko istog dana ubio. Umapai priča da su dva meseca ranije krenuli zemljotresi blizu Medveđeg Klanca, i da je se odatle pojavio crni dim, zbog čega je grupa ratnika otišla da to proveri. Kada su se vratili, ratnici su rekli da su videli duha. Žuti Gavran nije poverovao u to, pa je poslao drugu grupu ratnika, među kojima je bio i Umapai, ali su i oni potvdili da se tamo nalazi zli duh. Vrač Vabaši je rekao da zlog duha mogu da umire samo ako mu prinesu mladu devojku kao žrtvu, ali mu je se Žuti Gavran suprotstavio. Sada, nakon smrti Žutog Gavrana, Vabaši je odlučio da žrtvuje upravo njegovu ćerku, Ridu, ali je Umapai pobegao iz sela sa njom, nakon čega su vrač i ratnici krenuli za njima, i tada je Zagor naišao na njih. Sledećeg jutra, Zagor, Čiko i Umapai kreću prema Medveđem Klancu, kako bi zaustavili vrača da žrtvuje Umapaijevu sestru, dok za to vreme vrač i ratnici Oneida nose svoju zarobljenicu prema istom mestu. Umapai kaže Zagoru da postoji prečica do klanca, koju su otkrili kada su pustili kanu da sam ide niz podzemnu reku, ali kaže da je to vrlo rizično, i da niko nikada nije prošao tuda. Zagor odlučuje da rizikuju, i sva trojica skaču u vodu, i kreću kroz pećinu podzemnom rekom. Nakon nekog vremena, oni bezbedno izlaze na drugu stranu, gde nailaze na Zagorove poznanike, trgovce Bila Holera i Rika Vegasa. Zagor sazna da oni sa sobom imaju burad sa barutom, i kupuje ih od njih, nakon čega sa Čikom i Umapaijem nastavlja dalje. Kasnije, Vabaši i ratnici Oneida dolaze ispred pećine gde su ranije videli zlog duha, i ostavljaju tamo Ridu vezanu za stub. Ubrzo tamo dolaze Zagor, Čiko i Umapai, koji je oslobađaju bez problema, jer su se ratnici udaljili od straha od zlog duha. Tada iz pećine izlazi veliko praistorijsko čudovište, ali Zagor brzo shvati da je čudovište slepo, tako da ne može da ih vidi. Oni uspevaju da se udalje od čudovišta bez problema, nakon čega Zagor i Umapai postavljaju burad sa barutom blizu čudovišta, i zapale fitilje. Nakon eksplozije, oni se približe i uvere se da je čudovište zaista mrtvo, nakon čega odluče da provere pećinu iz koje je čudovište došlo. Unutar pećine, Zagor vidi ogroman procep u zemlji, prekriven zelenom svetlošću, zbog čega ga naziva Zelena provalija, i pretpostavlja da je čudovište izašlo sa dna te provalije, nakon što je zemljotres otvorio prolaz na površinu. Nakon toga, on i Umapai izlaze iz pećine, i eksplozijom izazivaju urušavanje ulaza u pećinu. Te večeri, Zagor ide do sela Oneida, i priča kako je ubio čudovište, i uverava ih da Vabašijeva ideja da umiri čudovište žrtvovanjem nije bila ispravna.

Druga priča: Prvi deo – Osveta vrača. Zagor i Čiko nailaze na trojicu indijanskih ratnika koji su se ulogorili na čistini, i pridružuju im se. Kod jednog od njih vidi bibliju, koju indijanac kaže da je pronašao pored tela ubijenih mormona koji su karavanom putovali kroz tu oblast. U njoj, Zagor vidi da je njen vlasnik pre smrti olovkom napisao ono što im se desilo. Grupa ljudi predvođena izvesnim Harperom, koji su putovali zajedno sa njima, odlučili su da ih izdaju, i oteraju im je konje, kako ne bi mogli da pobegnu. Kako bi izbegli pokolj, mormoni su rešili da im daju sav novac, kako bi ih ostavili na miru, ali su ih oni ipak napali, nakon što su im uzeli sve što im je bilo od vrednosti. Tu se zapis završava, jer je onaj koji je to napisao ubijen, kao i ostali mormoni. Čiko ostaje sa indijancima, dok Zagor odmah kreće prema mestu gde su mormoni ubijeni, kako bi pratio tragove njihovih ubica. Kada stigne tamo, on ih pokopa, i vidi tragove konja koji vode odatle, koje kreće da prati. Sutradan, iznenada ga napada grupa ratnika Gavranova, iz njemu nepoznatog razloga. Indijanci su mnogobrojniji, i uspevaju da savladaju Zagora, i onesveste ga. Kada se probudi, Zagor vidi da je do glave zakopan u zemlji, i da je onaj ko mu je to uradio vrač Vabaši, koji je se pridružio Gavranovima, nakon što su ga Oneide oterale. Vabaši na ovaj način želi da se osveti Zagoru, jer ga smatra odgovornim za to što je isteran iz svog sela, i želi da ga sporo ubije. On šalje svoje ratnike da obaveste sve Zagorove neprijatelje da dođu do sledeće večeri i prisustvuju tome kako ga on ubija. Sve to iz daljine posmatraju dvojica ljudi, Skini i Big Džona. Uveče, kada vide da je vrač ostao sam sa Zagorom, oni ga napadaju s leđa i onesveste ga, nakon čega otkopaju Zagora. Zagor dobija ideju da zaplaši vrača, i stavlja ga u istu jamu gde je on zakopao njega, nakon čega kaže Skiniju i Big Džoni da se sakriju iza stene. Kada se Vabaši osvesti, on vidi da se nalazi zakopan do glave u jami, a da Zagor stoji slobodan ispred njega, zbog čega poveruje da Zagora zaista štiti Manitu svojom magijom. Zagor ga upozorava da se drži dalje od njega, nakon čega ga ostavlja tu zakopanog da čeka dok se njegovi ratnici ne vrate. Kasnije, kada Skiniju i Big Džoni ispriča o grupi bandita koje traži, predvođenim Harperom, oni kažu da su čuli za njih, jer su Harper i njegova petorica saučesnika počinili i mnoge druge zločine. Oni kažu da su Harper i njegova banda tri dana ranije završili u močvari Vineboga, koja je na teritoriji ratobornog plemena Krika, poglavice Crne Lisice, koji je odmah sa svojim ratnicima krenuo za njima. Zagor odlučuje da krene tamo, a Skini i Big Džona polaze s njim. Za to vreme, Harper i njegovi saučesnici pokušavaju da pobegnu od Krika, ali indijanci ubijaju dvojicu njih.

Druga priča: Drugi deo – Tragična močvara (početak #14). Harper i preostala trojica njegovih saučesnika se te večeri sakrije na malom ostrvu, dok su indijanci svuda oko njih, i nameravaju da ih zarobe tamo time što pale vatru svuda oko malog ostrva. Zagor, Skini i Big Džona za to vreme dolaze tamo, i Zagor onesvesti jednog indijanca, kako bi mogao da prođe tuda i dođe do Harpera i njegovih saučesnika, ali kada stigne na ostrvo, pronalazi svu četvoricu mrtve, jer su ih u međuvremenu na spavanju ubile zmije otrovnice. Zagor se vraća nazad, i odlazi zajedno sa Skinijem i Big Džonom.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s