Čiko: Putovanje kroz vreme 02

Screenshot_2.jpg

Čiko se pojavljuje u vreme Huna, i odmah naleti na jednog od njih, Ordona, koji poveruje da je Čiko takođe Hun, zbog toga što mu Majanska amajlija omogućava da uvek priča odgovarajućim jezikom, i bude adekvatno obučen. Ordon vodi Čika do Hunskog logora, i upoznaje ga sa Atilom, koji namerava da napadne Rim. Atila traži od Čika da dokaže da je Hun tako što će se boriti protiv jednog od njih, Grodoa. Čiko pokušava da izbegne borbu time što beži od Grodoa, a kada pokuša da izvuče mač, on mu ispada iz ruku i pogađa Grodoa u glavu. Ošamućeni Grodo pada u kotao sa otrovom, ali se ispostavlja ta taj otrov nije otrovan, i Grodo preživi. Zbog toga što je pobedio na prljav i kukavički način, Atila je siguran da je Čiko zaista Hun. Zbog toga, on odlučuje da mu dozvoli da predvodi napad na logor rimljana koji se nalazi u blizini, i sa njim šalje Ordona, Grodoa, i Grodovog brata. Čiko dolazi na ideju da se razdvoje i napadnu sa dve strane istovremeno, dok zapravo planira da pobegne dok ostala trojica napadaju. Nakon nekog vremena, Čiko pronalazi pećinu u kojoj može da se odmori, ali je u njoj medved, koji kreće da ga juri. On beži od medveda, i to pravo prema rimskom logoru, a istovremeno napadaju i ostala trojica Huna. Kada vide Hune kako ih napadaju, i to sa medvedom iza leđa, rimljani odustaju od borbe i beže. Te večeri, u logoru Huna, priređuje se gozba u čast njihove pobede. Kasno uveče, dok svi spavaju, Čiko pokušava da se iskrade iz logora i pobegne, ali ga Atila primećuje. Atila misli da je Čiko čuo razgovor između njega i Ordona, i njihov plan da sami napadnu veliki logor rimljana i ubiju generala Maksimusa Ništavijusa, i da želi da im se pridruži. Čiko je primoran da im se pridruži, i njih trojica kreću prema logoru rimljana. U logoru, Čiko pokušava da izbegne borbu tako što će kamenom pogoditi jednog od njihovih konja i podići uzbunu, ali greškom pogađa upravo generala Maksimusa Ništavijusa, koji je išao u noćni obilazak. Ništavijus kreće da ga ubije, ali Čiko beži od njega, a kada ga vidi kako beži, Atila kreće za njim. Nakon nekog vremena, Čiko, Ništavijus i Atila premoreni staju da se odmore od trčanja, ali se pojavljuje medved koji ih napada. Medved kreće prema Čiku, ali tada profesor MacLeod okreće točak na Majanskoj amajliji, i Čiko ponovo putuje kroz vreme, dok Ništavijus i Atila odluče da odlože svoju borbu, i odu svako na svoju stranu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s