Čiko: Putovanje kroz vreme 05

Screenshot_1

Čiko ponovo putuje kroz vreme, i pojavljuje se u raskošnoj sobi, obučen u plemićku odeću. Na vrata upada grupa ljudi predvođena izvesnim Pobunijerom, i otkriva ga. Oni zaključuju da je Čiko lopov koji je došao da opljačka kuću sada kad su vlasnici pobegli, i kažu da je to u redu, jer ne smatraju da je krađa od bogatih zločin. Kada izađu na ulicu, Čiko shvati da se nalazi u Francuskoj, u doba revolucije, a Pobunijer zbog njegovog španskog akcenta odluči da je savršen za jednu određenu ulogu. On ga odvodi do Robespjera, koji mu otkriva da je taj zadatak da upadne u Versajski dvorac, i otvori prolaz revolucionarima. Na dvoru, Luj XVI očekuje španskog ambasadora, vojvodu Delgada, i Čiko treba da zauzme njegovo mesto. Kasnije, revolucionari zaustavljaju Delgadovu kočiju i zarobe ga, dok Čiko ulazi u njegovu kočiju, a Pobunijer zauzima mesto kočijaša, nakon čega nastavljaju prema dvoru. Luj XVI je o Delgadu čuo da prezire hranu, da spava na podu i da želi da bude probuđen polivanjem ledenom vodom, što Čiku stvara poteškoće na dvoru. Za to vreme, profesor MacLeod, Bart i Tod ostavljaju Majansku amajliju i idu na ručak, dok odluče šta dalje da rade. Istovremeno, u Versajskom dvorcu, Čiko pravi scenu za večerom, jer gura glavu u kotao sa supom, nakon što popije jako vino, zbog čega mu Luj XVI predlaže da ode u svoju sobu. Nakon što izađe, on sreće Pobunijera, koji ga vodi u baštu dvorca. Tada mu otkriva da je on zapravo dvostruki agent, i da je na strani kralja, iako to kralj ne zna. Pobunijer pokušava da ubije Čika, ali mu on beži, pa on kreće da ga juri kroz baštu. Nakon večere, Luj XVI izlazi na svež vazduh, i zatiče Pobunijera kako juri Čika sa mačem u rukama. Pobunijer mu kaže da Čiko zapravo nije vojvoda Delgado, već revolucionar, i Luj odluči da ga  pogubi. Tada se pojavljuje pravi vojvoda Delgado, koji je uspeo da pobegne revolucionarima, i kaže da je Pobunijer bio na čelu grupe koja je napala njegovu kočiju, zbog čega su sada i Čiko i Pobunijer u nevolji. Istovremeno, u kući profesora MacLeoda, njegova služavka Klotilda uzima Majansku amajliju i okreće točak na njoj, ali se Čiko ne pojavljuje pred njom, već ponovo završi u pogrešnoj epohi.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s