Zagor 409, 410

Screenshot_1

Prvi deo – Istrebljivači. Kočija sa putnicima nakon dugog puta staje blizu poštanske stanice, gde ih napada grupa kriminalaca predvođena izvesnim Kelsom, koji ih ubijaju strelicama kako bi se za taj zločin okrivili indijanci. Neko vreme kasnje, u Darkvudu, do Zagora i Čika dlazi Zagorov stari poznanik, Bob, i za večerom mu priča razlog svog dolaska. Nekoliko meseci ranije, u oblasti iz koje dolazi su krenuli napadi na putnike i stočare, koji su ubijeni i skalpirani, zbog čega je sumnja pala na indijance Creek. On zna da su indijanci u miru i da poštuju zakone belaca, ali niko drugi ne veruje u to, zbog čega mu je potrebna Zagorova pomoć da to dokaže i očuva mir u toj oblasti. Zagor prihvata, i sa Bobom i Čikom odmah kreće na put. Usput Bob priča kako su u Badwater, grad na središtu te oblasti, došli plaćenici kako bi očistili taj kraj od indijanaca, a stanovnici su ih rado dočekali zbog indijanskih napada u poslednje vreme. Sledećeg dana, Kelso i njegovi ljudi napadaju selo indijanaca i počine pokolj, a ceo taj događaj Kelso tera svog biografa Swindlea da predstavi kao junačku pobedu. Jednog indijanca iz sela, Crvenu Lisicu, Kelso nakon napada odlučuje da lično ubije i skalpira, nakon čega oni odlaze iz indijanskog sela. Za to vreme, Zagor, Čiko i Bob stižu do utvrđenja Walsh, gde razgovaraju sa majorom Sebastianom u vezi trenutne situacije, ali otkrivaju da majora ne interesuje ništa što se dešava, i da je u redu sa tim da plaćenici očiste celu oblast od indijanaca. Te večeri, oni se u šumi sastaju sa Starim Vukom, poglavicom Creeka, koji ih uverava da njegovi indijanci nisu napali belce. On kaže da su mladi ratnici iz sela, među kojima je i njegov sin, nekoliko dana ranije krenuli u potragu za plaćenicima, i da je nakon toga sanjao Uništavatelja. Sutradan, Bob priča Zagoru kako je Uništavatelj kojeg je sanjao Stari Vuk ime pod kojim je bio poznat bivši major Roger Kelso, koji je pre sedam godina poginuo u borbi, zajedno sa celim svojim odredom. Pokolj su preživela samo četvorica, od kojih je jedan Crvena Lisica, kojeg su nedavno ubili, dok su drugog od njih, Sholoku, ubili pre nego što je Bob došao po Zagorovu pomoć. Jedan od preostale dvojice, Blevins, napustio je vojsku i postao sveštenik, i Zagor, Čiko i Bob odlučuju da ga posete. Tada čuju pucanj iz daljine, i krenu prema mestu odakle je došao. Oni nailaze na grupu lovaca na skalpove koji nameravaju da ubiju mladog indijanca, zbog čega ih oni napadaju kako bi ih sprečili. Nakon što spase indijanca, otkrivaju da je to Nowa, sin Starog Vuka, i odlučuju da ga odvedu u Badwater, gde mogu da se pobrinu za njegove rane. U Badwateru, dolaze do kuće oca Blevinsa, jednog od preostale dvojice koji su preživeli pokolj odreda koji je predvodio major Kelso. Ubrzo zatim, do Blevinsove kuće dolaze trojica pijanaca, koji su videli kako Zagor i ostali dovode Nowu, i traže od njega da im ga preda kako bi ga ubili. Zagor i Bob izlaze iz kuće i oteraju ih, nakon čega idu do saluna. Istovremeno, Kelso i njegovi ljudi se približavaju Badwateru, u nameri da ubiju Blevinsa. U salunu, ljudi kojima se ne dopada kako su se Zagor i Bob poneli prema trojici pijanaca se okupljaju oko njih i napadaju ih, zbog čega u salunu izbije opšta tuča.

Drugi deo – Metak za Kelsa. Kelso i njegovi ljudi koriste gužvu u salunu da neprimećeni dođu do Blevinsove kuće, ali ranjeni Nowa ih primeti i oglasi uzbunu zvonom. Zagor i Bob se vraćaju tamo, na vreme da spasu Blevinsa i oteraju njegove napadače. Blevins kaže da je među napadačima bio Kelso, koji bi trebalo da je mrtav. Sledećeg dana, Blevins im priča šta se dogodilo tog dana kada je poginuo ceo Kelsov odred. Kelso je bio sin trgovca robljem, koji je mrzeo one koje je smatrao nižom rasom, i oduvek je želeo da istrebi indijance. Nakon što je grupa indijanaca napala farmu doseljenika, Kelso je dobio izgovor da sa vojskom krene na njih. Kao izviđače je silom poveo trojicu indijanaca, Crvenu Lisicu, Sholoku i Mosquita, čije je porodice zarobio, kako bi ga slušali. Sa svojim odredom je pobio mnoge indijance, i tri nedelje nakon odlaska iz utvrđenja, Mosquito je Blevinsu rekao da na njegov znak pojuri konjem najbrže što može, jer je znao da se on ne slaže sa Kelsom. Blevins ga je poslušao, i na taj način sa trojicom indijanskih izviđača uspeo da se odvoji od vojske pre nego što su oni upali u zamku indijanaca. Ceo odred je masakriran, uključujući i Kelsa, dok je Blevins otišao i obećao da će čuvati tajnu o izdaji, jer smatra da je Kelso zaslužio smrt. Kasnije, u gradu, Zagor i Bob nailaze na Swindlea, Kelsovog biografa, koji kaže da može da ih odvede do Kelsa. Sledećeg dana, Zagor, Čiko, Bob i Swindle kreću na put, i Swindle im usput priča kako je Kelso preživeo. Indijanci su napustili mesto pokolja misleći da su svi mrtvi, ali je Kelso bio samo ranjen, i uspeo je da pobegne odatle. Godinama kasnije, odlučio je da ostvari svoju osvetu, i oko sebe okupio grupu plaćenika. Pored Blevinsa, ostao je još samo jedan kome Kelso želi da se osveti, Mosquito, zbog čega oni kreću prema njegovom selu. Za to vreme, Kelso i njegovi ljudi već stižu u indijansko selo, i nakon što ih napadnu, oni otimaju Mosquitovu ženu i sina. Nekoliko sati kasnije, tamo stižu i Zagor i ostali, ali prekasno, jer je celo selo već uništeno. Iz šume tada izlazi Mosquito, koji je tokom napada bio u lovu. On kaže da je pronašao poruku u kojoj ga Kelso zove da krene za njim, jer je sa sobom odveo njegovu ženu i sina. Kasno uveče, deo Kelsovih ljudi u klancu sprema zasedu Mosquitu, ali on uz pomoć Zagora i ostalih uspeva da je izbegne, i ubije ih. Sledećeg dana, Zagor i Bob se oblače u odeću ubijenih plaćenika, i nameravaju da se uz Swindleovu pomoć Kelsu predstave kao novi regruti za njegovu vojsku plaćenika. Međutim, kada stignu do njegovog skrovišta, neki od njegovih ljudi ih prepoznaju kao one koji su pomogli Blevinsu, i napadaju ih. Mnogobrojniji plaćenici uspevaju da savladaju i zarobe Zagora i Boba, ali te večeri Čiko i Mosquito smišljaju plan kako da ih oslobode. Oni uznemire konje i nateraju ih u juriš, i koristeću celu tu gužvu oslobađaju Zagora i Boba. Kelso i njegovi ljudi ih otkrivaju i pucaju na njih, ali se tada pojavljuje odred vojske koji sa sobom vodi Blevins. Vojnici privedu plaćenike, ali Kelso se opire i pokušava da ubije Mosquita. Zagor to na vreme primećuje, pa uzvraća paljbu i ubija ga. Nekoliko dana kasnije, Zagor i Čiko se rastaju od Boba, i vraćaju se nazad prema Darkvudu.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s