Zagor 415, 416

Screenshot_2

Prvi deo – Bekstvo u slobodu. U povratku prema Darkvudu, Zagor i Čiko se ulogore u šumi, kad do njih dolazi grupa ljudi sa lovačkim psima. Ispostavlja se da ti ljudi traže odbegle crnce sa plantaže, a kako se Zagor ne slaže sa robovlasništvom, on kreće za njima da ih spreči u tome. Kada ih sustigne, vide da su već uhvatili jednog crnca, dok su drugog rastrgli psi. On se umeša i oslobađa crnca, sa kojim skače u reku kako bi pobegao ljudima sa plantaže. Oni ih prate sa obale, zbog čega su Zagor i crnac primorani da se sakriju među stenama, gde ne mogu da ih pogode puškama. Njihovi goniči odlučuju da ih isteraju odatle na drugi način, i dvojica njih idu do upravnika brane koja se nalazi u blizini, kako bi podigli nivo reke, čime bi ih il udavili ili naterali da izađu. Među stenama, crnac se Zagoru predstavlja kao Toby, i kaže da je pobegao sa plantaže izvesnog Leeja. Na brani, upravnik blokira tok reke kako bi podigao nivo vode, i voda među stenama gde se kriju Zagor i Toby raste. Nešto kasnije, iz pravca brane se začuju pucnji, a kada ljudi sa plantaže odu tamo, oni pronalaze upravnika brane vezanog. Upravnik im kaže da ga je s leđa napao mali meksikanac, i na dno brane postavio burad sa barutom. Tada se iz šume pojavljuje Čiko, koji natera ljude da bace oružje, nakon čega puca u burad sa barutom i raznosi branu, zbog čega se velika količina vode uliva u reku. Zagor i Toby to koriste da izađu, i hvataju se za jedno deblo koje pluta rekom. Nešto dalje odatle, Čiko skače u vodu i pridružuje im se, dok ljudi koji su progonili Tobyja odustaju od potere, jer ne mogu da proveravaju obe strane reke celom dužinom da bi ih pronašli. Nakon nekog vremena, Zagor, Čiko i Toby izlaze na suvo, i Toby priča kako je pobegao zajedno sa bratom, ženom i ćerkom. Brata su mu rastrgli psi, dok su žena i ćerka pobegli na suprotnu stranu, prema brodu izvesnog Baxtera, sa kojim su imali dogovoren sastanak na reci. On kaže da je Baxter više puta pomogao crnim robovima da pobegnu, i da mu je prišao sa predlogom o bekstvu kada je posetio Leejevu plantažu. Kako još uvek mogu da dođu do broda na vreme, Zagor, Čiko i Toby kreću tamo kroz šumu, kad u blizini čuju zvuk voza koji prolazi. Oni sa brda kroz koje prolazi tunel skaču na krov voza i ulaze unutra, kako bi brže prešli deo puta do broda, ali ih ljudi u vozu neprijateljski dočekaju, i napadaju ih. Nakon što prođu kroz vagone i dođu do lokomotive bežeći od naoružanih putnika, Zagor otkači vagone, i natera mašinovođu da nastavi da vozi. Lokomotiva se zaustavlja na mostu, odakle Zagor, Čiko i Toby kanalom nastavljaju prema pristaništu na kojem je usidren Baxterov brod, ali je već prošlo dogovoreno vreme do kojeg bi ga Baxter čekao. Neko vreme kasnije, oni stižu do prisatništa, i vide da je brod zaista isplovio, ali nameravaju da sutradan nastave put uz reku i sustignu ga. Na drugom mestu, Baxter saznaje da njegovi ljudi nisu uspeli da uhvate odbegle crnce, i odlučuje da i sam krene sa njima, i da raspiše poternice sa nagradom za one koje uhvate begunce i njihove pomagače.

Drugi deo – Lanci! Sledećeg dana, Zagor, Čiko i Toby nastavljaju put prema Baxterovom brodu, kad putem naiđu na čoveka na kolima. Čovek ih prepozna po opisu sa poternice i puca za njih, ali mu Zagor uzvraća i ubija ga, nakon čega oni nastavljaju put kočijom. Kako ne bi izazivali sumnju, Zagor se oblači u njegovu odeću, a Čiko i Toby se pretvaraju da su zarobljeni, i da ih Zagor vodi do Leeja kako bi pokupio nagradu. Taj izgovor im upali kod grupe ljudi na koje naiđu, ali ubrzo do te iste grupe dolazi i Lee sa svojim ljudima, pa kreće da sustigne Zagora. Ljudi koji su sa Leejem prepoznaju Zagora, jer su bili među onima koji su one noći jurili Tobyja kada ga je on spasio, zbog čega Zagor, Čiko i Toby beže u polje kukuruza, a oni kreću za njima. Polje se nastavlja u močvaru, gde Zagor iznenadi Lejeve ljude i lako ih savlada. Lee to vidi i pokušava da pobegne, ali upada u živo blato i udavi se. Nakon toga, Zagor, Čiko i Toby nastavljaju put, i uveče stižu do Baxterovog broda, koji je usidren uz obalu. Baxter ih dočeka tamo, i vodi Tobyja do njegove žene i ćerke u potpalublje, ali se ispostavlja da stvari nisu onakve kako je Toby mislio, i oni ga zatvaraju u kabinu pored gomile crnaca vezanih lancima. Na palubi, mornari s leđa napadaju Zagora i Čika i onesveste ih. Zagor se budi u kotlarnici, vezan lancima, i Baxter mu otkriva da on zapravo ne spašava robove, već ih preprodaje izvesnom Bormannu, koji ih tera na težak rad do smrti u rudniku sumpora. Zbog poternice na kojoj se traže i Zagor i Čiko, on odlučuje da ih ubije tek nakon što crnce preda Bormannu, zbog čega ostavlja Zagora svezanog u kotlarnici, dok Čika baca među crnce. Idućih dana, Zagor svake noći pomalo olabavi lance kojima je vezan, i jedne večeri uspeva da slomi cevi za koje je vezan lancima. Ložač ga otkriva i napada ga, ali Zagor uspeva da dođe do pištolja i ubije ga. Preostala dvojica mornara silaze do kotlarnice, ali Zagor i njih sredi, nakon čega se obračuna i sa Baxterom, i oslobodi Čika i crnce. On naređuje Baxteru da se pretvara kao da je sve u redu kada budu stigli do rudnika sumpora, i tamo kaže Bormannu i njegovim ljudima da se popnu na brod po crnce. U potpalublju, umesto zarobljenih crnaca, Bormann pronalazi svezanog Baxtera, koji mu kaže da je brod miniran buradima baruta na kojima je zapaljen fitilj. Brod eksplodira zajedno sa Baxterom i Bormannom na njemu, dok Zagor, Čiko i oslobođeni crnci to posmatraju sa obale.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s